Wspieramy inicjatywy mające na celu zachowanie historię techniki.

Staramy się tak organizować nasz czas pracy, aby były w nim chwile które możemy poświęcić na realizację pasji. Również niemałą cześć naszych zysków lokujemy w tej działalności. Czemu – bo to dzięki technice nasz świat ruszył do przodu. Od chwili wynalezienia ostrza, kiedy to realnie mogliśmy stać się myśliwymi, a nie zwierzyną, postęp techniczny ułatwia nam życie.

A my jako społeczeństwo odwracamy się od jego historii. Bo np.: co może być pięknego w konstrukcji nitowanej? Naszym zdaniem – bardzo wiele. Wszak taka nitowana konstrukcja składa się z pojedynczych historii ludzi pracujących przy niej, innowatorów, wynalazców, często wizjonerów pchających na przekór utartym wzorcom wózek postępu. Wystarczy pochylić się i posłuchać tej opowieści, zaklętej w zimnym już metalu.

Często słyszymy pytanie – czy warto poświęcać swój czas, czy warto wspierać taką pasję? Odpowiedź może być tylko jedna – oczywiście, że tak. Bo czym będzie nasze życie bez pasji? Zwłaszcza, gdy można dzięki własnym staraniom zostawić coś fajnego dla innych ludzi.

Rok 2013 pod wieloma względami był przełomowy dla tego kierunku naszej działalności. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w projekt renowacji czołgu Renault FT-17. Unikat, najstarszy eksponat tego typu w krajowych kolekcjach. Pojazd przywieziony z Afganistanu staraniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Proces konserwacji przeprowadzony został w Pracowni Konserwacji Sprzętu Ciężkiego Muzeum Wojska Polskiego.

Biorąc udział w tym projekcie – staraliśmy się włożyć „nos” w każdy etap prac. Od przygotowania strategii renowacji po dobór napędu zastępczego. Wykonaliśmy pomiary 3D, troszkę digitalizacji, projekty graficzne materiałów wspierających, pakiety fotograficzne eksponatu, wspomogliśmy dorabianie elementów, zaprojektowaliśmy odtworzyliśmy wzór malowania czołgu, dobraliśmy do niego kolory i tak dalej. Oczywiście również nauczyliśmy się nim jeździć :) Ogromna przygoda.

0%

  Mamy ogromną satysfakcję, że między innymi dzięki naszym staraniom ten czołg ożył i dziś wygląda tak jak po wyjechaniu z fabryki w 1918 roku. Satysfakcja jest tym większa, iż nasze starania zostały docenione, czego potwierdzeniem jest dyplom uznania podpisany przez Prezydenta Komorowskiego.

  Nie jest to koniec naszej przygody z Muzeum Wojska Polskiego. Mamy znacznie więcej pomysłów które mogą wspierać działalność tej placówki. A jeśli ktoś ma wątpliwości czy warto wspierać taką działalność zapraszamy na jedną z imprez organizowanych w Muzeum Wojska Polskiego. Widok radosnych dzieciaków i młodzieży szukających wiedzy jest bezcenny.

  Nie należy zapominać o dwóch sprawach: po pierwsze, po naszej działalności zostaje coś dla przyszłych pokoleń, kawałeczek odratowanej historii. A po drugie – nie udałoby się nam przeznaczać takiej atencji na tę pasję gdyby nie wsparcie naszych Klientów.

  Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
  TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

  Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

  W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

  Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

  Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

  Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

  Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

  Dowiedz się więcej