Polityka cookies

Serwis Grzbiet.pl wykorzystuje pliki cookies. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, choć oczywiście użytkownik może odmówić ich wykorzystania poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jednak właściciel serwisu nie gwarantuje wówczas pełnej funkcjonalności oprogramowania księgarni i nie bierze za to odpowiedzialności.

Szczegółowe zasady blokowania plików cookies określone są przez producentów oprogramowania:

 • Oprea 
 • Google Chrome 
 • Mozilla Firefox 
 • Internet Explorer
 • W każdym z przypadków, zablokowanie plików cookies leży po stronie Klienta.

  Serwis Grzbiet.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. Nasze Ciacha – plik cookies stworzone przez administratora serwisu, niezbędne do prawidłowego działania koszyka oraz (wyłącznie po zalogowaniu Użytkownika) do wspomagania procesu sprzedaży. W tym drugi przypadku w pliku cookies przechowywany jest tylko ID Użytkownika.
  2. Obce pliki cookies - plik wygenerowany przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Plik ten rejestruje działania Użytkowników, przy czym nie rejestruje w nich treści identyfikujących Użytkowników.

  Tak jak zostało powiedziane wyżej, Użytkownik zawsze może zablokować pliki cookies we własnej przeglądarce. Musi jednak pamiętać, że wyłączenie ich spowoduje utratę części funkcjonalności w serwisie, lub wręcz uniemożliwi w prawidłowy sposób funkcjonowanie serwisu.

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej