Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

45,05
To ponad 8% taniej!

nowość

Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi. Dowiedz się, jak kupić lub sprzedać grunt rolny

Grzegorz Wroński

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Od 30 kwietnia 2016 r. znacząco zmieniły się zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych. Nakładają one na uczestników tego obrotu wiele ograniczeń. Niniejsza książka ma na celu omówienie prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami rolnymi po 30 kwietnia 2016 r. Wyjaśniono w niej, kto i na jakich zasadach może sprzedawać lub nabywać grun...

54,25
To ponad 8% taniej!

nowość

Praktyczny kurs programowania makr w Excelu - od podstaw

Piotr Dynia

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Rozszerzone wydanie bestsellerowej książki "Automatyzacja pracy z użyciem makr". Zawiera nowe rozdziały oraz dodatkowe, obszerne przykłady praktycznego wykorzystania makr w Excel. Zawarte w książce makra można wykorzystać w Excelu 2007, 2010 oraz 2013. Powinny również działać we wcześniejszych wersjach programu, choć mogą wymagać drobn...

63,45
To ponad 8% taniej!

nowość

Podstawa wymiaru zasiłków 2017. Zasady tabele schematy przykłady

Agnieszka Ślązak Renata Tonder

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu brać pod uwagę przychód, które składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki, itp.) uwzględniać. Dowiesz się, jak bardzo ważne są zapisy regulaminów wynagradzania i p...

54,25
To ponad 8% taniej!

nowość

Kierowcy pojazdów do 3,5 tony. Zatrudnianie wynagradzanie dokumentacja

Karol Lankamer

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Książka kierowcy pojazdów do 3,5 tony - zatrudnianie, wynagradzanie, dokumentacja porusza wszystkie niezbędne tematy dla przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie kierowców. Pięć rozdziałów dotyczy najważniejszych kwestii, takich jak - zatrudnianie, podróże służbowe, czas pracy, dokumentacja oraz nadgodziny. Problemy, z którymi bo...

64,28
To ponad 8% taniej!

nowość

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2017

Michał Culepa

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

54,25
To ponad 8% taniej!

nowość

Excel w marketingu - sprawnie zaplanuj i rozlicz kampanie

Wojciech Próchnicki

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Excel, a w szczególności tabele przestawne, świetnie nadaje się do analizowania danych i tworzenia raportów na potrzeby marketingu. Podczas lektury tej książki Czytelnik dowie się, jak wykorzystać narzędzia Excela do analiz marketingowych.

72,65
To ponad 8% taniej!

Nowoczesny menadżer ochrony zdrowia. 18 kluczowych kompetencji

(red.)

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wplacówkachmedycznychszczególnąrolęodgrywająmenedżerowie.Towłaśnieonitworząwzorceróżnychzachowańisąodpowiedzialniza powstaniekulturywewnętrznejplacówkiorazzareprezentowaniejejna zewnątrz.Jednak,abyplacówkaodniosłasukces,musibyćzarządzana przezkompetentnegomenedżera. Jakiecechypowinienmieć,abyumiejętniezarządzaćzespołem,budowaćswójautory...

63,45
To ponad 8% taniej!

Umowa kupna-sprzedaży. Jak zawrzeć bezpieczną transakcję z innym przedsiębiorcą

(red.)

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Książka "Umowa kupna-sprzedaży. Jak zawrzeć bezpieczną transakcję z innym przedsiębiorcą" to poradnik, w którym wyjaśniamy problematykę umowy kupna-sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami -prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, czy spółkę prawa handlowego. Wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu umó...

55,08
To ponad 8% taniej!

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok Krok po kroku

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok w 3 dni - teraz to możliwe! Skorzystaj z gotowych wzorów, komentarzy i praktycznych przykładów. Zwróć uwagę na zmiany w przepisach, które musisz uwzględnić!

55,08
To ponad 8% taniej!

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Wzory zgodne z nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Baran Andrzela Gawrońska

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych stawiają zamawiających i wykonawców przed wyzwaniem prawidłowej interpretacji niejasnych przepisów. Zmiany dotknęły wszystkich aspektów postępowania, także wykorzystywanej dokumentacji. W książce znajdują się gotowe do wykorzystania wzory siwz. Czytelnikom udostępniamy też ich elektroniczne wersje!

81,85
To ponad 8% taniej!

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2016/2017

Anna Trochimiuk Dariusz Dwojewski

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Publikacja ułatwia prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Pomaga uniknąć błędów w zarządzaniu ZFŚS w szkole oraz niezgodnych z przepisami zapisów w regulaminie szkolnego funduszu. Pokazuje jakie zastosować metody, aby zaoszczędzić na kosztach działalności socjalnej.

72,65
To ponad 8% taniej!

Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego. praktyczne wskazówki

Michał Substyk

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Prowadzenie książki obiektu budowlanego może sprawiać trudności, gdyż nie jest łatwo przygotować wzór formularza i wytycznych do jego prowadzenia, który ujmowałby wszystkie możliwe sytuacje, z jakimi możemy spotykać się w życiu, dlatego staraliśmy się przedstawić w tej publikacji pragmatyczne podejście do prowadzenia książki obiektu bud...

81,85
To ponad 8% taniej!

Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów

Maciej Kołodziej

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

"Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów" to publikacja, która przeprowadzi czytelnika przez kolejne etapy planowania działań marketingowych w Internecie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zamieszczone na końcu publikacji akty prawne pozwolą na bieżąco śledzić omawiane przez autora zagadnie...

63,45
To ponad 8% taniej!

Kodeks pracy 2017 plus ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(red.)

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Książka zawiera aktualną na 1 stycznia 2017 r. treść ustawy Kodeks pracy, a także ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z omówieniem ostatnich zmian w przepisach. Niniejszy zbiór przepisów dedykowany jest przede wszystkim pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się równi...

40,91
To ponad 8% taniej!

Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli

Bogdan Świąder Rafał Kuciński

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Prowadzenie firmy naraża przedsiębiorce na szereg kontroli różnych instytucji. Może to być urząd skarbowy, urzędy kontroli skarbowej czy ZUS. W tej publikacji podpowiadamy, jak z takiej kontroli wyjść obronną ręką.

54,25
To ponad 8% taniej!

Inwentaryzacja według nowego stanowiska KSR

Bogdan Świąder Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Książka wyjaśnia problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.W publikacji przedstawiono dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji.

45,05
To ponad 8% taniej!

Inwentaryzacja 2016. praktyczne wskazówki eksperta

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Już niebawem przedsiębiorcy zaczną inwentaryzacje. Warto się do tego zajęcia odpowiednio przygotować, biorąc pod uwagę planowane zmiany w ustawie o rachunkowości.

54,71
To ponad 8% taniej!

VAT w branży transportowej i spedycyjnej. Wyjaśnienia praktyczne

Rafał Kuciński Tomasz Krywan

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Polscy przewoźnicy świadczą usługi transportowe na terenie całej Unii i poza nią. Pomimo kryzysu, który dotknął branżę transportową, jest to nadal dynamiczny i prężnie rozwijający się sektor gospodarki, generujący spore wpływy do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, w tym z VAT. Dowiedz się, jak powinieneś opodatkować takie usł...

54,25
To ponad 8% taniej!

VAT w branży budowlanej. Wyjaśnienia praktyczne

(red.)

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Jednak niektóre czynności objęte są stawkami obniżonymi. Dotyczy to m.in.: dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części. W odniesieniu do tych czynności zastosowanie będzie miała 8% stawka VAT. Jaki warunki trzena spełnić, aby rozliczać usługi budowla...

45,05
To ponad 8% taniej!

Urlop dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2016/2017

(red.)

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W publikacji prezentujemy 11 najczęstszych błędów popełnianych przy udzielaniu urlopu zdrowotnego. Aby ich uniknąć szczegółowo opisujemy kiedy dyrektor musi udzielić to świadczenie, a kiedy powinien odmówić. Zagadnienia związane z urlopem zilustrowane są 17 przykładami z praktyki szkolnej. Omawiamy także składowe wynagrodzenia za urlop ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej