Wydawnictwo Universitas

29,90
To ponad 25% taniej!

nowość

Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury

Monika Murzyn-Kupisz

Wydawnictwo Universitas

Dla przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych placówki muzealne są szczególnym rodzajem przedsiębiorstw non-profit. Działalność muzeów, prowadzona w kontekście szerokiej gamy uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym, jest wypadkową wielości funkcji i specyficznych celów kolekcjonerskich, konserwatorskich, naukowych, ...

32,97
To ponad 25% taniej!

nowość

Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną ?Lwów i Wilno? 1946-1950

Stanisław Cat-Mackiewicz

Wydawnictwo Universitas

Dziennikarz polski ma dwie drogi przed sobą: albo, schlebiać polskiemu wishful thinking i powtarzać androny, którymi karmi się polska wyobraźnia, i na których opiera swe plany polityczne, które wobec tego wykorzystywane są przez różne prowokacje obce, albo przeciwstawić się mylnym założeniom, iluzjom i frazesom, wykorzystywanym przez ob...

29,22
To ponad 25% taniej!

nowość

Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia

Elżbieta Dutka

Wydawnictwo Universitas

W najnowszym tomie Julii Hartwig Spojrzenie odnaleźć można znamienną uwagę: "jaka to przestrzeń bez końca/ od zachwytu światem/ do gęstej grozy nocy". Metaforyka i tematyka przestrzenna w twórczości autorki Zobaczonego jest jednym z najważniejszych środków ujmowania doświadczeń artystycznych i życiowych, własnych i cudzych. W pracy prze...

14,23
To ponad 25% taniej!

nowość

Alternatywność w poezji i dramacie. Intersubiektywność tekstowa i ramy semantyczne

Barbara Dancygier

Wydawnictwo Universitas

Alternatywność jest pojęciem szeroko wykorzystywanym w teoriach światów tekstowych i przestrzeni mentalnych. Badacze tych zagadnień analizują przede wszystkim negację. Pojęcie alternatywności ma zastosowanie zwłaszcza do takich konstrukcji, w których pojawia się nie jeden, lecz dwa pakiety treści pojęciowej - negacja jest tu więc doskon...

29,90
To ponad 25% taniej!

Muzeum w literaturze polskiego modernizmu Antologia

(red.)

Wydawnictwo Universitas

Stanowczo za mało mamy w naszej tradycji antologii tematycznych, ukazujących wędrówkę i przemiany wątków, motywów w ich zmienności i ciągłości (lub nieciągłości), a już zupełnie brakuje takich antologii opatrzonych komentarzem i przypisami, które by pełniły funkcję edukacyjną. (...) Antologia ta, jak to się mówi, "wypełnia lukę" w nasze...

21,72
To ponad 25% taniej!

Eseje nie całkiem polskie

Sekiguchi Tokimasa

Wydawnictwo Universitas

Jeśli istnieje coś takiego jak międzykulturowa przestrzeń intelektualna, w której prowadzony jest organiczny dialog kultur, to szlak takiego dialogu nie przebiega chaotycznie, lecz wytyczają go mistrzowie, myśliciele, przywódcy duchowi, za którymi podążają inni. Pan Profesor Tokimasa Sekiguchi jest takim właśnie mistrzem dialogu międzyk...

29,22
To ponad 25% taniej!

Budowanie na obcej ziemi

Małgorzata Omilanowska

Wydawnictwo Universitas

Obecność obcych architektów i budowniczych na ziemiach polskich ma tak długą historię, jak sama architektura w Polsce, natomiast wyjazdy z ojczystej ziemi w poszukiwaniu pracy czy szansa na zrealizowanie za granicą projektu stały się udziałem polskich architektów dopiero po połowie XIX w. Budowanie na obcej ziemi to przede wszystkim sza...

22,47
To ponad 25% taniej!

Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961

Bogdan Grzeloński

Wydawnictwo Universitas

Książka jest pierwszą w literaturze polskiej i kanadyjskiej rekonstrukcją owianej legendą historii migracji zbiorów wawelskich, znanych pod nazwą "skarbów", z Londynu do Kanady w lipcu 1940 r. i piętnastoletniego wyczekiwania na ich powrót do kraju (1946-1961). Autor przedstawia przyczyny i szczególne okoliczności, które spowodowały, że...

29,22
To ponad 25% taniej!

Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku

(red.)

Wydawnictwo Universitas

Wydanie Specjalne Orbis Linguarum "Niepodważalnymi zaletami tomu są: bardzo bogaty materiał faktograficzny, opisujący i porządkujący najaktualniejsze zjawiska w niemiecko-polskim transferze literackim i kulturowym, autorskie interpretacje współczesnych procesów recepcyjnych oraz żywa i potoczysta narracja, spójna mimo wielości głosów. ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Śledztwo

Juan Jose Saer

Wydawnictwo Universitas

Dwie historie, dwie zagadki, dwa kraje i jedna długa rozmowa. W zasypanym śniegiem Paryżu inspektor Morvan prowadzi śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który w okrutny sposób zabija samotne starsze kobiety. Trójka przyjaciół spotyka się gdzieś w Argentynie i próbuje ustalić, kto tak naprawdę jest autorem tajemniczego i wybitnego ręko...

26,22
To ponad 25% taniej!

Rozprawa przeciw orzekaniu astrologów

Marsilio Ficino

Wydawnictwo Universitas

Przyswojenie polskiemu czytelnikowi renesansowego modelu sporu jest potrzebne i ważne. Temat stawia bardzo wysokie wymagania autorowi, który go podejmuje. Zarówno materiał źródłowy, jak i olbrzymia literatura często o charakterze przyczynkarskim wymagają odwagi, żmudnej pracy i pasji poznawczej. Autorka pracy reprezentuje te cechy. z re...

36,72
To ponad 25% taniej!

Rosja

Maksym Gorki

Wydawnictwo Universitas

Mam nadzieję, że ta książka wystarczająco wyraźnie świadczy, że nie krępowałem się pisać prawdy, kiedy tego chciałem. Ale, moim zdaniem, prawda nie jest ludziom potrzebna cała i aż tak, jak im się wydaje. Kiedy czułem, że ta czy inna prawda tylko okrutnie rani duszę, a niczego nie uczy, tylko poniża człowieka, a nie wyjaśnia mi nic o ni...

29,22
To ponad 25% taniej!

Kroniki Bustosa Domecqa. Sześć zagadek dla don Isidra Parodiego

Jorge Luis Borges

Wydawnictwo Universitas

H. Bustos Domecq: pod takim pseudonimem dwaj wielcy argentyńscy pisarze - Jorge Luis Borges, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, i nieco zapomniany u nas Adolfo Bioy Casares - wypuścili w świat kilka zdumiewających literackich dziełek. To pisane na cztery ręce, subtelne, parodystyczne i filozoficzne capriccia. Najsłynniejsze dwa z n...

26,97
To ponad 25% taniej!

Myśli a sposoby życia. Eseje o filozofii współczesnej

Piotr Dehnel

Wydawnictwo Universitas

Zebrane w niniejszej publikacji eseje dotyczą trzech głównych tematów. Pierwszy z nich to filozofia Ludwiga Wittgensteina, zarówno wczesna, z okresu Traktatu logiczno-filozoficznego, jak i późna, zawarta w Dociekaniach filozoficznych. Starałem się uniknąć przypisywania Wittgensteinowi teorii na temat prawdy, znaczenia, rozumienia, język...

23,97
To ponad 25% taniej!

Zmysł formy. Sytuacje, przypadki, interpretacje polskiej poezji XX wieku

Joanna Grądziel-Wójcik

Wydawnictwo Universitas

Joanna Grądziel-Wójcik podjęła się zgłębienia problematyki, która wpisuje się w aktualizowany ostatnio intensywnie, lecz często dość jednostronnie, nurt badań nad somatycznością i psychosomatycznością nowoczesnego podmiotu. [...] Kluczem do pomysłowych analiz i oryginalnych interpretacji autorki okazuje się pojęcie formy - jej percepcja...

23,97
To ponad 25% taniej!

Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu

Tomasz Jędrzejewski

Wydawnictwo Universitas

Dziesięciolecie 1815-1825 przyniosło w literaturze polskiej wiele zmian. Pojawiły się zwiastuny "poezji nowej epoki" i wszystko, co nowe, złożyło się na całość, którą później nazwano romantyzmem. Wszystko zaś, co stare, utożsamiono z oświeceniem. Literatura przełamała się na dwoje - i przełom ten określono jako oświeceniowo-romantyczny....

29,22
To ponad 25% taniej!

Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Hedeggera

Łukasz Kołoczek

Wydawnictwo Universitas

Seria PROJEKTY KOMPARATYSTYKI Ta książka wypływa z dwóch intuicji. Po pierwsze, dzieło Heideggera podobne jest do warowni, do której nie sposób ani wejść, ani zajrzeć. Niczego ono nie ujawnia, nie nazywa, nie komunikuje. Nie ma praktycznego zastosowania i jako takie nie poddaje się przekładowi. Druga intuicja może wydawać się na pierws...

32,97
To ponad 25% taniej!

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II

(red.)

Wydawnictwo Universitas

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Tak sformułowany tytuł książki, a wcześniej projektu badawczego, zdaje się prowadzić prosto na intelektualne pole minowe. I to stanowiące szczególne wyzwanie dla potencjalnego czytelnika/interpretatora-sapera. Romantyzm środkowoeuropejski czy romantyzmy środkowoeuropejskie (choć...

32,97
To ponad 25% taniej!

Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna

Aleksander Zbrzezny

Wydawnictwo Universitas

Książka przedstawia jeden z najbardziej fundamentalnych projektów filozoficznych nowoczesności - projekt podmiotowości - w trzech różnych odsłonach, jakie znajdujemy w myśli Hegla, Marksa i Adorna. W każdym z tych trzech "momentów" pierwszoplanowe pozostaje pytanie o relację podmiotu i historii. Z tej perspektywy myśl Hegla można potrak...

38,97
To ponad 25% taniej!

Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Tom 1-2

Lena Magnone

Wydawnictwo Universitas

Niniejsza książka nie jest ani historią psychoanalizy w Polsce, ani historią "polskiej psychoanalizy". To rekonstrukcja podejmowanych przez pierwszych zwolenników Zygmunta Freuda prób zaszczepienia jego teorii polskiej inteligencji - tych udanych, jak i tych, które zakończyły się porażką. Każda część pracy zogniskowana jest na jednym z ...


Wydawnictwo Universitas - najnowsze fragmenty książek


Ciężar nieważkości. Opowieść pilota-kosmonauty

Wydawnictwo Universitas

Mirosław Hermaszewski

Jutro, na 18 okrążeniu, czeka nas skomplikowana operacja połączenia ze stacją orbitalną, lecz jeszcze dziś musimy wykonać manewr podwyższenia orbity' (tzw. dwmimpulsowy manewr). Kiedy startowaliśmy z Bajkonuru, stacja znajdowała się na kołowej orbicie o wysokości 363 kilometrów i w odległości ponad 12 tysięcy kilometrów przed nami. Czas naszego...

Czytaj więcej

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej