Wydawnictwo UMCS

30,21
To ponad 20% taniej!

nowość

Psy, koty i ludzie. Zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej

Małgorzata Rutkowska

Wydawnictwo UMCS

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w Stanach Zjednoczonych nastąpił wyraźny wzrost liczby zwierząt domowych, co znacząco wpłynęło na postrzeganie ich roli w rodzinie i społeczeństwie. Celem niniejszej monografii jest analiza przedstawień zwierząt domowych i relacji człowiek - zwierzę we współczesnej amerykańskiej memuarystyce (pet memoir...

30,21
To ponad 20% taniej!

nowość

Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury

Bogumiła Truchlińska

Wydawnictwo UMCS

Książka "Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury" to kolejne autorskie dzieło prof. Bogumiły Truchlińskiej. I tym razem ta znakomita znawczyni filozofii i polskiej kultury, specjalizująca się zwłaszcza w myśli dwudziestolecia międzywojennego, zaprasza nas w obszary, które zna doskonale i którym p...

26,85
To ponad 20% taniej!

nowość

Nominal Structure in Cognitive Grammar.. The Lublin Lectures

Ronald W. Langacker

Wydawnictwo UMCS

Nearly three decades after the publication of the ground-breaking Foundations of Cognitive Grammar (vol. 1, 1987), the framework devised by Ronald W. Langacker for a cognitively-grounded account of language has not lost momentum. After a long period during which the major descriptive constructs were laid out for the linguistic community...

31,89
To ponad 20% taniej!

nowość

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

Marcin Lipowski

Wydawnictwo UMCS

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły dotychczasowe podstawy przewagi konkurencyjnej oparte na rozbudowanych kanałach dystrybucji, wykorzystaniu wiedzy wyspecjalizowanych pośredników rynkowych i dużej liczbie placówek obsługujących finalnego odbiorcę. Technologia i jej wykorzystanie w procesach dystrybucji spowodowała przede w...

26,85
To ponad 20% taniej!

nowość

Le tabou comme défi pour la linguistique/El tabu como desafío para la lingüística

(red.)

Wydawnictwo UMCS

Podjętą inicjatywę językoznawczego naświetlenia problematyki tabu należy uznać za bardzo wartościową, wpisującą się w nurt silnego zainteresowania nią ze strony różnego rodzaju dyscyplin naukowych, np. antropologii, psychologii, etnografii, socjologii, teologii, dynamicznie rosnącego od połowy XX wieku. Krąg tematów tabu stale się powię...

38,61
To ponad 20% taniej!

nowość

Introduç?o das unidades lexicais estrangeiras no portugu?s atual. Estudo baseado em blogues feminios

Edyta Jabłonka

Wydawnictwo UMCS

É bem sabido que as línguas nunca estagnam. Na sua constant evoluçao, recebem influencias de outras línguas, pelo que enriquecem o seu lexico a começam a designer novas realidades e novos fenómenos. O que pretendemos durante a elaboraçao do presente estudo, foi demonstrar que o processo de intro...

31,89
To ponad 20% taniej!

nowość

Decyzje finansowe w warunkch nadmiernej pewności siebie menedżerów

Elżbieta Wrońska-Bukalska

Wydawnictwo UMCS

Nadmierna pewność siebie jest zjawiskiem związanym z osiągnięciami psychologii poznawczej wykorzystywanymi w finansach (finanse behawioralne). R. Fairchild uważa, że nadmierna pewność siebie w sześciu przypadkach na siedem jest w stanie objaśnić anomalie rynku kapitałowego. S. Plous uznał, że żaden z błędów procesu poznawczego nie jest ...

38,61
To ponad 20% taniej!

nowość

Capital Where it is Wanted. A Practitioner`s Guide to Financial Management

Mariusz Kicia Robert Patterson

Wydawnictwo UMCS

I highly appreciate the ambition of writing a book intended for practitioners which addresses the difficult day-to-day realities of financial management in non-financial businesses [...] I believe that this work will be very useful for practice in the workplace as well as teaching in the classroom. Its Authors have collaborated well to ...

33,57
To ponad 20% taniej!

Śladami pisarza Jósef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

(red.)

Wydawnictwo UMCS

Wspomnienia i prace naukowe przedstawicieli różnych pokoleń są świadectwem inspirującej roli pisarstwa Józefa Łobodowskiego. Wielość autorów, ośrodków naukowych i metod badawczych wskazuje na transkulturową wartość tego dzieła, wciąż niedocenianego w całym swoim bogactwie. Redaktorzy tomu zachowali różnorodność wymiaru kulturowo-geograf...

31,89
To ponad 20% taniej!

System stoku zmywowego i jego modelowanie statyczne - na przykładzie wyżyn lubelsko-wołyńskich. Wash Slope Systems and Their Statistical Modelling - Case Study From the Lublin-Volhynian Uplands

Grzegorz Janicki

Wydawnictwo UMCS

W pracy przedstawiono warunki funkcjonowania i rozwój stoku zmywowego na obszarze Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich w krótkim przedziale czasu (<10 lat). Wyznaczono parametry hydrauliczne spływu hortonowskiego i jego poszczególnych odmian, tj.: spływu w mikrobruzdach, w bruzdach i korytach epizodycznych. Do opisu procesów spływu powierzchnio...

30,21
To ponad 20% taniej!

Współczesne media Media informacyjne Tom 1

(red.)

Wydawnictwo UMCS

Książka Współczesne media - media informacyjne to już siódma publikacja z serii Współczesne media, która pod naszą redakcją jest wydawana od 2009 roku przez Wydawnictwo UMCS. Tym razem Czytelnikowi zainteresowanemu teorią i praktyką mediów chciałybyśmy zaproponować artykuły dotyczące zagadnienia informacyjności przekazów medialnych, z z...

31,89
To ponad 20% taniej!

Rosyjski imperializm wspólnotowy Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Wydawnictwo UMCS

Rosyjski imperializm był (i jest) wielowymiarowy. Wyrażał się przez stulecia w skłonności do ciągłego poszerzania własnego terytorium. Idea Trzeciego Rzymu, która powstała na przełomie wieku XV i XVI, nadała rosyjskości wymiar sakralny, mesjanistyczny. Z kolei Piotr I wyposażył ją w cechy uniwersalistyczne, a w drugiej połowie XIX stule...

31,89
To ponad 20% taniej!

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Wydawnictwo UMCS

Andrzej Pleszczyński jest profesorem w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na średniowieczu - epoce, w której ukształtowała się cywilizacja europejska. Przestrzeń, władza i ideologia to kategorie, które znalazły istotne miejsce w pracy naukowej Andrzeja Pleszczyńskiego - jej owocem była m. in. ...

26,85
To ponad 20% taniej!

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego.. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne

(red.)

Wydawnictwo UMCS

Opracowanie Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne można traktować jako monografię tematyczną, w której głównemu, przewodniemu wątkowi tematycznemu podporządkowano opracowanie przez różnych autorów części całości - dwie wstępne o charakterze b...

38,61
To ponad 20% taniej!

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries

(red.)

Wydawnictwo UMCS

This publication responds to the need to summarize 25 years of transition and reform of local government in the countries of Central and Eastern Europe. It brings the current problems and challenges faced by local government closer to the reader. The book will contribute to the dissemination of knowledge and will be a valuable source of...

16,77
To ponad 20% taniej!

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Krzysztof Krawczyk

Wydawnictwo UMCS

W przedstawionej pracy autor zaproponował organizację aktywności fizycznej opartej na wysiłkach o zmiennym obciążeniu i wysokiej intensywności, w porównaniu z ćwiczeniami o stałym obciążeniu i umiarkowanej intensywności. Aspekt praktyczny wykonywanych badań polega na możliwości wdrożenia otrzymanych wyników w celu optymalizacji procesu ...

26,85
To ponad 20% taniej!

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

(red.)

Wydawnictwo UMCS

[...] bycie singlem to balansowanie między poczuciem wolności i niezależności od innej osoby oraz przewidywaniem większej szansy na karierę zawodową a ciągłą nadzieją i oczekiwaniem na odnalezienie właściwego partnera, "drugiej połówki pomarańczy", która nada blasku codziennemu życiu i w przyszłości ochrony przed samotnością, zwiększy p...

25,17
To ponad 20% taniej!

Opozycje jako kategoria kulturowa

(red.)

Wydawnictwo UMCS

Opozycja należy do fundamentalnych w kulturze kategorii - jest więc przedmiotem zainteresowania wszystkich zajmujących się kulturą w różnych jej przejawach i wymiarach. Przedstawione do recenzji teksty ujmują ja z różnych punktów widzenia: filozoficznego, kulturoznawczego, antropologicznego, socjologicznego, etnolingwistycznego i folklo...

30,21
To ponad 20% taniej!

L`envers étrange du quotidien.Le fantastique de Jean Muno

Renata Bizek-Tatara

Wydawnictwo UMCS

La presente monographie explore la "terra incognito" du fantastigue de Jean Muno (1924-1988). I`un des grands maîtres de l`imaginaire de la Belgique francophone. C`est un fantastique peu conventionnel, puissant a la fois dans le fantastique et le fantastique reel, mais avant tout dans l`imagination feconde de l`ecrivain. Nous en e...

26,85
To ponad 20% taniej!

Kwestia kobieca. Rodzina - Wychowanie - Edukacja

Renata Bednarz-Grzybek

Wydawnictwo UMCS

Opracowanie Renaty Bednarz-Grzybek jest bardzo wartościowe. Należy wziąć pod uwagę, iż sporządzenie jakiejkolwiek bibliografii jest pracą nader żmudną, wymagającą niezwykłej dokładności i skrupulatności, a także umiejętności syntetycznego przekazania treści często obszernego artykułu. Dopracowana i przemyślana treść stanowi dużą zasługę...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej