Wydawnictwo Tutor

23,97
To ponad 25% taniej!

Po naszej stronie lustra. Tajemnice życia. Złamana symetria wszechświata

Zdzisław Głowacki

Wydawnictwo Tutor

Około 13,8 mld lat temu coś się wydarzyło. Z małego punktu zaczęła się ekspansja naszego Wszechświata - wykreowała się czasoprzestrzeń i materia. To najbardziej tajemniczy moment w historii, Fred Hoyle prześmiewczo nazwał go "Big Bang" - Wielki Wybuch. Głównym wątkiem tej książki jest historia odkrywania budowy Wszechświata, jego ekspan...

28,47
To ponad 25% taniej!

Tajemnicza hipoteza Riemanna i inne sekrety teorii liczb

Witold Bednarek

Wydawnictwo Tutor

Tajemnicza hipoteza Riemanna i inne sekrety teorii liczb to książka przeznaczona dla miłośników matematyki elementarnej oraz uczestników Olimpiady Matematycznej. Wiele problemów teorii liczb jest prosto sformułowanych, ale ich rozwiązania (jeśli istnieją) są trudne. W tej książce rozważamy zagadnienia, które mają rozwiązania (z wyjątkie...

28,47
To ponad 25% taniej!

Szkice o liczbach, funkcjach i figurach

Witold Bednarek

Wydawnictwo Tutor

W książce tej będziemy rozważać problemy matematyczne jakie stwarza teoria liczb a także zadania związane z symbolem Newtona, wielomianami, funkcjami trygonometrycznymi, cyklometrycznuymi, hiperbolicznymi, z funkcją Dirichleta, gamma Eulera i dzeta Riemanna. Rozpatrzymy ogólne właściwości funkcji: okresowość, ciągłość, różniczkowalność ...

26,97
To ponad 25% taniej!

Chemia z Tutorem Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne. Matura - chemia 2016 - 2017 - 2018

Zdzisław Głowacki

Wydawnictwo Tutor

Książka "Chemia z Tutorem. Nowe zestawy zadań maturalnych dedykowane kandydatom na studia medyczne" jest zbiorem w większości oryginalnych i trudnych zadań maturalnych, kierowanych do ambitnych i zdolnych licealistów. Zadania pogrupowane są w siedem zestawów. Każdy zestaw średnio na 22 stronach zawiera od 36 do 44 zadań i może stanowić ...

3,72
To ponad 25% taniej!

WOS Matura 2005

(red.)

Wydawnictwo Tutor

Każdy informator zawiera wszystko to, co jest najważniejsze dla maturzysty przystępującego do egzaminu w roku 2005. W poszczególnych częściach można znaleźć kolejno: podstawy prawne egzaminu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej matury, opis struktury i formy egzaminu oraz podstawy programowe i wymagania egzaminacy...

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Wiedza o społeczeństwie, matura 2002

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- cele egzaminu maturalnego- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Historia, matura 2002

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- cele egzaminu maturalnego- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Fizyka z astronomią, matura 2002

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- cele egzaminu maturalnego- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Filozofia

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Chemia matura 2000

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

2,07
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty Biologia matura 2002

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- standardy wymagań egzaminacyjnych- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

3,72
To ponad 25% taniej!

Syllabus maturzysty

(red.)

Wydawnictwo Tutor

- schemat egzaminu maturalnego- akty prawne- egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki

15,72
To ponad 25% taniej!

Streszczenia logiczne Czytanie ze zrozumieniem

Joanna Studzińska Katarzyna Harackiewicz

Wydawnictwo Tutor

Każdy informator zawiera wszystko to, co jest najważniejsze dla maturzysty przystępującego do egzaminu w roku 2005 i w latach następnych. W poszczególnych częściach można znaleźć kolejno: podstawy prawne egzaminu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej matury, opis struktury i formy egzaminu oraz podstawy programowe ...

15,72
To ponad 25% taniej!

Porównanie fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim Przykładowe arkusze maturalne poziom rozszerzony

Joanna Studzińska Katarzyna Harackiewicz

Wydawnictwo Tutor

W publikacji tej uczeń będzie musiał dokonać porównania fragmentu utworu literackiego z dziełem malarskim. Tekst albo teksty mogą być nowe dla zdającego, literackie lub nieliterackie. Tematy powinny zawierać polecenie, np. zanalizowania i zinterpretowania tekstów, porównania tekstów - również z różnych dziedzin sztuki, stad właśnie ta p...

11,90
To ponad 25% taniej!

Polonistyczne peregrynacje

Katarzyna Anna Fiałkowska

Wydawnictwo Tutor

W poszczególnych częściach można znaleźć kolejno: podstawy prawne egzaminu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej matury, opis struktury i formy egzaminu oraz podstawy programowe i wymagania egzaminacyjne z danego przedmiotu maturalnego.

15,64
To ponad 25% taniej!

Plany prezentacji wypowiedzi ustnej na egzamin maturalny

Joanna Studzińska Katarzyna Harackiewicz

Wydawnictwo Tutor

Książka ta ma pomóc maturzyście w wykonaniu pierwszego maturalnego zadania - przygotowaniu się do zaprezentowania przed komisją egzaminacyjną swojej pracy maturalnej z wybranego wcześniej tematu.

10,84
To ponad 25% taniej!

Obowiązkowa matura z matematyki. Zadania i szczegółowe rozwiązania

Henryk Pawłowski

Wydawnictwo Tutor

Autor w sposób niezwykle szczegółowy i staranny - krok po kroku - przedstawia rozwiązania najbardziej typowych zadań maturalnych, z jakimi może się spotkać uczeń podczas obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Niniejszy zbiór przeznaczony jest dla tych Maturzystów, którzy w krótkim czasie przed egzaminem maturalnym chcieliby ...

17,07
To ponad 25% taniej!

15,64
To ponad 25% taniej!

Matematyka Poziom podstawowy. Zestawy zadań egzaminacyjnych [przygotowujących do nowej matury

Henryk Pawłowski

Wydawnictwo Tutor

Książka Henryka Pawłowskiego Matematyka. Poziom podstawowy. Zestawy zadań egzaminacyjnych przygotowujących do nowej matury jest pierwszą częścią zbioru zadań maturalnych. Zawiera 12 zestawów egzaminacyjnych (odpowiadających pierwszemu arkuszowi maturalnemu) oraz rozwiązania tych zadań i model ich oceniania. Zadania zostały starannie dob...

3,72
To ponad 25% taniej!

Matematyka Matura 2005

(red.)

Wydawnictwo Tutor

Zawiera informator opracowany przez okręgowe komisje egzaminacyjne w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej