Wydawnictwo Pazdro

32,17
To ponad 8% taniej!

Podróże matematyczne

Michał Szurek

Wydawnictwo Pazdro

Podróże matematyczne to książka nie tylko dla ucznia i nauczyciela, lecz dla wszystkich, którzy interesują się matematyką i reagują na jej wyzwania - i dla młodszych, i dla starszych. Z nieprzebranego dorobku matematyki Autor wybrał kilkadziesiąt arcydzieł - zadań, twierdzeń, teorii - i w barwny sposób opowiada o nich z wielu punktów ...

13,77
To ponad 8% taniej!

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 2 Poziom rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Elżbieta Świda Marcin Kurczab

Wydawnictwo Pazdro

Jest to drugi zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015" Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autorzy uwzględnili w arkuszach zarówno zmiany dotyczące formy egzaminu (nowe typy ...

12,85
To ponad 8% taniej!

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 2 Poziom podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Piotr Pawlikowski Piotr Szwed

Wydawnictwo Pazdro

Jest to drugi zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015" Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy program...

24,81
To ponad 8% taniej!

ABC GeoGebry Poradnik dla początkujących

(red.)

Wydawnictwo Pazdro

Ten poradnik jest przeznaczony dla początkujących adeptów i zainteresowanych GeoGebrą, jej możliwościami i przydatnością w nauczaniu i uczeniu się matematyki na wszystkich poziomach edukacji. GeoGebra jest bezpłatnym oprogramowaniem matematycznym, dostępnym on-line i off-line w systemach operacyjnych Windows, Linux i Mac OSX, na komput...

12,57
To ponad 8% taniej!

Interpunkcja i składnia. Poradnik dla tych, którzy pierwszy raz

Herman Wilga

Wydawnictwo Pazdro

Wszyscy uczyliśmy się, czym jest zdanie, gdzie wstawić przecinek, jak pisać skróty. Ale nie wszyscy to pamiętamy... Dlatego ta książka stawia sobie za cel proste i zrozumiałe omówienie zasad budowy zdania, a także pisowni takich znaków interpunkcyjnych jak: przecinek, kropka (na przykład po skrótach), myślnik i inne.

28,49
To ponad 8% taniej!

Zbiór zadań z chemii do liceów i techników zakres rozszerzony

Krzysztof M. Pazdro

Wydawnictwo Pazdro

Zadania zawarte w zbiorze obejmują wszystkie obowiązujące treści nauczania chemii, przewidziane programowo w zakresie rozszerzonym dla uczniów liceów i techników. Większość rozdziałów i podrozdziałów poprzedziliśmy przykładami z analizą problemu, rozwiązaniem oraz uwagami o wykonywaniu podobnych obliczeń.

20,21
To ponad 8% taniej!

Matematyka Zadania powtórkowe przed maturą Zakres rozszerzony

Tomasz Zamek-Gliszczyński

Wydawnictwo Pazdro

Zbiór Zadania powtórkowe... pomoże uczniom w przygotowaniu się do matury z matematyki w zakresie rozszerzonym. Zadania dotyczą wszystkich treści nauczania, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie od 2015 roku. Książka składa się z 10 skomponowanych tematycznie rozdziałów. Każdy rozdział zawiera: - krótkie przypomnienie teorety...

12,85
To ponad 8% taniej!

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom podstawowy

Piotr Pawlikowski Tomasz Szwed

Wydawnictwo Pazdro

Jest to nowy zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015" Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy programo...

12,85
To ponad 8% taniej!

Matematyka 3 zeszyt ćwiczeń część 1. Gimnazjum

Barbara Zielińska Małgorzata Świst

Wydawnictwo Pazdro

Zeszyty ćwiczeń: - kszta łcą umiejętności posługiwania się działaniami arytmetycznymi w rozwiązaniu problemów praktycznych - wspierają nauczanie czynnościowe - w obrazowy sposób wprowadzają i wyjaśniają nowe pojęcia - kładą nacisk na umiejętności niezbędne w nauce innych przedmiotów

26,65
To ponad 8% taniej!

Matematyka 3 Zbiór zadań Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Elżbieta Świda Marcin Kurczab

Wydawnictwo Pazdro

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do liceów i techników (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2012 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczyciel...

18,37
To ponad 8% taniej!

Matematyka 1 Zbiór zadań. gimnazjum

Barbara Zielińska Małgorzata Świst

Wydawnictwo Pazdro

Zbiór zadań jest cennym uzupełnieniem podręcznika i zeszytów ćwiczeń. Układ zbioru ściśle odpowiada zawartości podręcznika. Zbiór zawiera różnorodne zadania - prowadzące do rozumienia i operowania pojęciami matematycznymi, doskonalące umiejętności wykonywania działań i przekształceń oraz kształcące przetwarzanie informacji tekstowych, l...

26,65
To ponad 8% taniej!

Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej

Krzysztof M. Pazdro

Wydawnictwo Pazdro

Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów wydziałów przyrodniczych wyższych uczelni, przede wszystkim kierunków chemicznych, medycznych, biologicznych, farmaceutycznych, analityki medycznej, geologicznych i rolniczych. Zbiór składa się z siedmiu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały rozpoczynające się przypomnieniem i znacznym roz...

20,67
To ponad 8% taniej!

Powtórka przed maturą Matematyka Zadania Zakres podstawowy

Elżbieta Świda Marcin Kurczab

Wydawnictwo Pazdro

Ponad 800 zadań z zakresu matematyki licealnej na poziomie podstawowym na pewno będzie nieocenioną pomocą w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki.

22,05
To ponad 8% taniej!

Powtórka przed maturą Chemia Zadania zakres rozszerzony

Piotr Kosztołowicz

Wydawnictwo Pazdro

Ta książka pomoże maturzystom w dobrym przygotowaniu się do matury - ułatwi powtórzenie i utrwalenie całego materiału nauczania chemii, obowiązującego na egzaminie maturalnym w zakresie rozszerzonym. Materiał w niej zawarty obejmuje wszystkie treści z dotychczasowej i z obecnej podstawy programowej oraz treści dodatkowe, zawarte m.in. ...

22,05
To ponad 8% taniej!

Matematyka Przed maturą Zadania z rozwiązaniami Zakres podstawowy

Aleksandra Gębura

Wydawnictwo Pazdro

Ten zbiór jest adresowany do uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. W rozdziale 1. autorka szczegółowo omawia zasady, którymi warto się kierować, aby z sukcesem rozwiązać każde zadanie. Następne rozdziały, od 2. do 11., zawierają zadania dotyczące kolejnych działów matematyki z akt...

13,77
To ponad 8% taniej!

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Elżbieta Świda Marcin Kurczab

Wydawnictwo Pazdro

Jest to nowy zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015" Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autorzy uwzględnili w arkuszach zarówno zmiany dotyczące formy egzaminu (nowe typy z...

33,09
To ponad 8% taniej!

Matematyka Kompendium maturalne Zakres rozszerzony

Aleksandra Gębura

Wydawnictwo Pazdro

Kompendium ułatwi uczniom skuteczne i efektywne przygotowanie się do matury z matematyki w zakresie rozszerzonym. Obejmuje wszystkie treści nauczania, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie od roku 2015. Składa się z 11 rozdziałów, które odpowiadają poszczególnym działom wymagań z podstawy programowej. Każdy rozdział zawiera:...

25,73
To ponad 8% taniej!

Matematyka Kompendium maturalne Zakres podstawowy

Aleksandra Gębura

Wydawnictwo Pazdro

Kompendium ułatwi uczniom skuteczne i efektywne przygotowanie się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Obejmuje wszystkie treści nauczania, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie od roku 2015. Składa się z 10 rozdziałów, które odpowiadają poszczególnym działom wymagań z podstawy programowej. Każdy rozdział zawiera: ...

18,83
To ponad 8% taniej!

Chemia Związki organiczne Zadania przedmaturalne Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

Piotr Kosztołowicz

Wydawnictwo Pazdro

Zbiór zadań przedmaturalnych obejmuje wszystkie treści nauczania dotyczące chemii organicznej, przedstawione w obecnie obowiązującej podstawie programowej MEN, a w szczególności zawarte w module podręcznika do liceów i techników w zakresie rozszerzonym pt. "Chemia. Związki organiczne". Ułatwi uczniom skuteczne i efektywne przygotowanie...

16,53
To ponad 8% taniej!

Chemia Próbne arkusze maturalne Zestaw 1 Poziom rozszerzony

Kamil Kaznowski

Wydawnictwo Pazdro

Jest to zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w "Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015". Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obecnie obowiązując...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej