Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

63,45
To ponad 8% taniej!

nowość

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury 2017

Grzegorz Magdziarz

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Wartości niematerialne i prawne (WNiP) są kategorią bilansową budzącą wiele emocji wśród księgowych. Nie inaczej jest w przypadku instytucji kultury (IK). Polskie prawo bilansowe jest w tym zakresie zdecydowanie bardziej rygorystyczne w porównaniu z międzynarodowym. Największym problemem spotykanym w praktyce są kwestie ich wyceny, mier...

54,25
To ponad 8% taniej!

nowość

Szybkie raportowanie w Excelu dla menedżerów i ekspertów sprzedaży

Wojciech Próchnicki

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Prowadząc analizy ekonomiczne, np. związane ze sprzedażą, często wybiega się w przyszłość i śledzi spodziewane zmiany wartości. Dzięki temu można podjąć trafniejsze decyzje. W tym celu należy wyznaczyć trend i prognozę danego zjawiska na podstawie istniejących danych. Excel zawiera kilka pomocnych narzędzi ułatwiających przeprowadzenia ...

72,65
To ponad 8% taniej!

nowość

Sprawozdanie finansowe 2016

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Firmy prowadzące księgi rachunkowe na koniec roku obrotowego, zobowiązane są do sporządzenia bilansu. Jest to czynność skomplikowana i warto w tym zakresie skorzystać z podpowiedzi eksperta. Znajdziesz je w tej publikacji.

63,45
To ponad 8% taniej!

nowość

Rozliczenie podatkowe za 2016 rok Terminy formularze obowiązki płatnika

Sławomir Liżewski

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2016 rok. Dlatego warto usystematyzować swoją wiedzę i sprawdzić krok po kroku, jak wypełnić poszczególne części formularzy podatkowych. Jeśli nie zdążymy złożyć formularzy w terminie, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej, ale także jesteśmy narażeni na sankcje karne skarbowe.

63,45
To ponad 8% taniej!

nowość

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017 dowiesz się, jak dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia 2017 r.

135,21
To ponad 8% taniej!

nowość

Klasyfikacja budżetowa 2017

Barbara Jarosz Elżbieta Gaździk

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

W publikacji Czytelnik znajdzie rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej z praktycznymi przykładami i zestawieniami. Stanowi ona niezbędne narzędzie podczas przygotowywania planów finansowych oraz klasyfikowania wydatków na etapie ich realizacji. Dzięki niej zdobędą Państwo pewność, wykonując obowiązki związane z prowadzeniem ks...

63,45
To ponad 8% taniej!

nowość

Jak skutecznie chronić dane osobowe w instytucjach kultury.. Zmiany w przepisach, odpowiedzi na pytania

Piotr Glen

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Dzięki tej książce sprawdzisz, czy od kandydata do pracy w instytucji kultury oraz od dyrektora można żądać zaświadczenia o niekaralności. A także jak wypełniać poszczególne dokumenty związane z ochroną danych osobowych. Będziesz również wiedział, jak przygotować się do nowych przepisów przy ochronie danych osobowych, które wchodzą w ży...

63,45
To ponad 8% taniej!

Składki 2017 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS

Bogdan Majkowski Mariusz Pigulski

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na obciążenia składkowe płacone za niektóre grupy ubezpieczonych, minimalne świadczenia chorobowe przysługujące pracownikom, a także konieczność ponownego sprawdzenia, czy za daną osobę należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy. Podniesienie poziomu ustawowego minimum płacowego może również ...

63,45
To ponad 8% taniej!

Podatek VAT w instytucjach kultury 2017 Jednolity plik kontrolny Prewspółczynnik Stanowiska organów

Król M. Gąsiorowska Urszula Pietrzak Ewa Ostapowicz Grzegorz Magdziarz Tomasz

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Instytucja kultury, która prowadzi ewidencję VAT w formie elektronicznej, może mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania do ministra finansów tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej instytucji kultury. Przekonaj się także, jak rozliczać się za pomocą prewspółczynnika i jakie kolejne zmiany w VAT czekają instyt...

135,21
To ponad 8% taniej!

Plan Finansowy 2017 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Izabela Świderek

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

81,85
To ponad 8% taniej!

Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych

Lucyna Gromiec

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Celem monitorowania jest śledzenie realizacji podstawy programowej, wczesne wykrywanie nieprawidłowości i podejmowanie działań korygujących, dzięki którym niweluje się ryzyko jej niezrealizowania (co można poprawić, co warto zmienić). 60 narzędzi zawartych w tej publikacji pomoże ocenić stopień realizacji planu dydaktycznego i na czas p...

45,88
To ponad 8% taniej!

Kodeks pracy 2017

(red.)

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Zmiany dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, modyfikacje w zakresie zakazu zatrudniania kobiet przey pracach uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia oraz nowe obowiązki odnoszące się do przyjęcia pracownika do pracy - m.in. te zmiany uwzględnia ujednolicone wydanie Kodeksu pracy. Stan prawny przepisów: 1 styczn...

45,05
To ponad 8% taniej!

Prawo budowlane 2017 Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości

Paweł Puch

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Książka składa się z komentarza do najnowszych zmian napisanego w praktyczny sposób przez eksperta. Ponadto publikacja zawiera pełną i aktualną treść ustawy prawo Budowlane.Najważniejsze kwestie poruszane w publikacji to: obowiązki i uprawnienia zarządcy budynku, wybór oraz zmiana zarządcy nieruchomości, utrzymanie obiektów budowlanych ...

64,28
To ponad 8% taniej!

Zasiłki 2017 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Bogdan Majkowski Renata Tonder

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego oraz wyrównawczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego. Poznasz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wymaganej dokumentacji zasiłkowej. Sprawdzisz również, jak skutecznie skontrolować pracownika...

91,05
To ponad 8% taniej!

Zamknięcie roku 2016

Katarzyna Trzpioła

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Przygotowanie sprawozdania finansowego firmy wymaga dużo pracy i łatwo tu o błąd, szczególnie gdy przepisy się zmieniają, tak jak to ma miejsce teraz. Dlatego warto korzystać z pomocy! Już dziś zamów Zamknięcie roku 2016

63,45
To ponad 8% taniej!

Wynagrodzenie minimalne 2017. Zmiany w składkach i świadczeniach, minimalna stawka godzinowa

Mariusz Pigulski

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na: • wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, • podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych, do których zaliczamy np. początkujących przedsiębiorców czy pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpo...

135,21
To ponad 8% taniej!

Sprawozdawczość budżetowa 2017

(red.)

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych - przykłady ich wypełnienia.

63,45
To ponad 8% taniej!

Kodeks spółek handlowych z komentarzem. Stan prawny na październik 2016

Maciej Szupłat

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 9 października 2016 r. Całość została uzupełniona o zbiór 10 wzorów dokumentów dla zarządu. Wśród nich warto wymienić regulamin zarządu, regulamin wynagradzania członków zarządu czy wzory uchwał zarządu.

63,45
To ponad 8% taniej!

Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 r. w instytucjach kultury

Andrzela Gawrońska-Baran

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

W książce autorka dr Andrzela Gawrońska-Baran, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zamieściła praktyczne wskazówki dotyczące udzielenia zamówień publicznych w instytucjach kultury, które pozwolą uniknąć błędów. Poszczególne informacje poparte są licznymi przykładami. Autorka wzbogaciła omówienie zagadnień dotyczących zamówień b...

27,48
To ponad 8% taniej!

Informator kadrowego 2017

(red.)

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Informator kadrowego to zbiór praktycznych tabel, zestawień i wykresów, które ułatwiają pracę działu kadr. Pozwalają szybko sprawdzić dane zagadnienie, uniknąć obliczeń (np. czasu pracy czy wymiaru urlopu), a także upewnić się, czy dobrze postępujemy (np. dzięki tabeli pracowników chronionych, zestawienia przykładowych przyczyn wypowied...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej