Wydawnictwo Epideixis

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Chyża Żmija Syk-Syk 2. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania

Katarzyna Szura

Wydawnictwo Epideixis

Książeczka Chyża Żmija Syk - Syk 2 zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisa...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Chrząszcz z Żyrzyna 1. Doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania

Katarzyna Szura

Wydawnictwo Epideixis

Książeczka Chrząszcz z Żyrzyna 1 zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisani...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Matematyka na wesoło 5. Łamigłówki

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

Najnowsza książeczka w rodzinie "Matematyka na wesoło" to bogaty zbiór ćwiczeń, zabaw i łamigłówek matematycznych przeznaczonych dla dzieci w nauczaniu początkowym. Ćwiczenia zawarte w książeczce: - doskonalą umiejętność i biegłość w wykonywaniu działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 i pr...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Matematyka konkretna 1 PUS. Symetria,miary,waga i pieniądze.

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

Jednym z priorytetów nauczania matematyki jest rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych, w określonym celu oraz posługiwania się liczbami na co dzień. Do realizacji tego celu ma sie przyczynić, między innymi, zbiór tematycznych ćwiczeń zawartych w książeczce PUS "Matematyka konkret...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

Łatwe ćwiczenia do nauki mnożenia 1 to bogaty zbiór zadań, który w przystępnej i zabawowej formie doskonali umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30. Zadania obejmują nie tylko symboliczny zapis operacji matematycznych ale również ich obrazowe przedstawienie za pomocą poglądowych rysunków, taki model uczenia sprzyja lepszemu zroz...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Gutek i Balbina 2

Bogusław Świdnicki

Wydawnictwo Epideixis

Pięknie zilustrowane przygody Gutka i Balbiny inspirują dzieci do obserwowania sytuacji i rozpoznawania zachowań, które dla ich własnego bezpieczeństwa oraz innych uczestników codziennych sytuacji mogą stanowić zagrożenie. Jednocześnie rozwijają wyobraźnię i uczą właściwego zachowania. W trakcie zabawy z Gutkiem i Balbiną dzieci uczą si...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Gutek i Balbina 1 Świat wokół nas Zasady bezpieczeństwa na drodze

Bogusław Świdnicki

Wydawnictwo Epideixis

Gutek i Balbina 1 to bohaterowie kolejnej książeczki z serii PUS o tematyce ekologicznej, obejmującej także zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. W codziennych zajęciach, w czasie wyprawy do lasu, na plażę, w góry, czy podczas zabawy, Gutkowi i Balbinie towarzyszą Marianna z Ludomirem oraz ich pies Pidek. Pięknie zilustrowane przygo...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Dreptuś Matematyk 1. Matematyka na starcie

Dorota Cudnik

Wydawnictwo Epideixis

Książeczki Dreptuś Matematyk to propozycja wspaniałej zabawy dla dzieci wykazujących naturalne zainteresowanie matematyką w początkowym okresie edukacji: w domu, przedszkolu lub szkole. Zawarte w książeczkach zadania służą: * utrwaleniu przeliczania i odczytywania liczb kolejno od 0 do 12, * obliczaniu dowolnym sposobem sumy i r...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Nie tylko dla geniuszy. Rebusy 1

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

Nie tylko dla geniuszy - Rebusy to łamigłówki, które za pomocą odpowiednio ułożonych rysunków, znaków lub napisów tworzą szyfr. Zabawa polega na rozszyfrowaniu hasła. Nie tylko dla geniuszy dostarczają dzieciom wspaniałej zabawy, kształcą umiejętność analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, a także umiejętność czytania ze zrozumienie...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Liczę w pamięci 1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 12

Dorota Cudnik

Wydawnictwo Epideixis

Książeczki z serii Liczę w pamięci to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych. Rozwiązywanie zadań w zabawie z P...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Ćwiczenia w orientacji

Dorota Pyrgies

Wydawnictwo Epideixis

Ćwiczenia w orientacji, położenie w przestrzeni i relacje między przedmiotami. Kształcenie u dziecka orientacji w przestrzeni, to ciągły proces, który odbywa się w naturalnych sytuacjach życiowych i polega na zdobywaniu własnych doświadczeń przy użyciu wszystkich zmysłów. Dziecko rozpoczynając programową edukację posiada już ogólną orie...

27,48
To ponad 8% taniej!

Paluszek Podręcznik metodyczny. Zabawka, która bawi i uczy

Maria Krupska

Wydawnictwo Epideixis

"Podręcznik metodyczny PALUSZEK" jest to propozycja kierowana do rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów oraz wszystkich tych, którzy podsuwają dzieciom grę - układankę PALUSZEK. Podręcznik stanowi inspirującą pomoc przy wykorzystaniu PALUSZKA w domu, szkole czy poradni specjalistycznej. Zawiera podpowiedzi i wskazówki, jak na...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Na drodze 1 Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Egzamin na kartę rowerową

Adam Cedro

Wydawnictwo Epideixis

Na drodze 1 to książeczka, która powstała z myślą o dzieciach przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Zawartość merytoryczna książeczki obejmuje wszystkie zespoły zagadnień wymaganych przez egzaminatorów. Dziecko nie znajduje tu suchych definicji i masy informacji niepotrzebnie przeciążających pamięć. Aby rozwiązać kolejne z...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Wyliczanki rymowanki 1

Bogusław Świdnicki

Wydawnictwo Epideixis

To bogato ilustrowany zbiór rymowanych wierszyków dla dzieci, wyliczanek i krótkich piosenek. Wyliczanki, rymowanki towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią niezapomniany element z dzieciństwa - uczymy się ich jako dzieci, pamiętamy jako dorośli. Rymowanki mają istotny wpływ na kształtowani...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS To już potrafię 4 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające dla dzieci w klasach 2-3

Jadwiga Dejko Małgorzata Bąk

Wydawnictwo Epideixis

Czwarta książeczka z serii To już potrafię przeznaczona jest dla dzieci w klasach II-III; zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco - sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje: zagadnienia matematyczne: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnożenie i dzielenie w zakresie 50, k...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające.. Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające. Książeczka PUS

Jadwiga Dejko

Wydawnictwo Epideixis

Trzecia książeczka z serii "To już potrafię" przeznaczona jest dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje: zagadnienia matematyczne: obrazowe przedstawienie dodawania i mnożenia, mnożenie jako suma jed...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS To już potrafię 2 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające

Jadwiga Dejko

Wydawnictwo Epideixis

Książeczki To już potrafię przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego. Poznawanie, opanowanie ...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Słowniczek wyrazów obcych dla dzieci 2

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

- zawiera ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubrania, jedzenie; - w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie trudnych słów, z którymi dziecko spotyka się na co dzień; - przybliża wyrazy obce podając ciekawe przykłady zastosowania w piśmie i mowie; - niezwykle atrakcyjna szata...

12,48
To ponad 8% taniej!

Pus Słowniczek ortograficzny dla dzieci

Małgorzata Chromiak

Wydawnictwo Epideixis

Słowniczek ortograficzny dla dzieci to książeczka dla dzieci w nauczaniu zintegrowanym: •zawiera bogaty materiał językowy służący utrwaleniu zasad poprawnej pisowni w języku polskim: ponad 300 wyrazów, wyrażeń i zwrotów językowych; •w prosty i przystępny sposób przybliża podstawowe zasady pisowni wyrazów z "ó", "u", "rz", "ż"...

12,48
To ponad 8% taniej!

PUS Słowniczek frazeologiczny dla dzieci 1

(red.)

Wydawnictwo Epideixis

Książeczka dla dzieci w nauczaniu zintegrowanym. - zawiera ponad 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie; - w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów; - podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, preze...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej