Wydawnictwo Copernicus Center Press

33,64
To ponad 25% taniej!

nowość

Dwie Księgi. Z dziejów relacji między nauką a teologią

Olaf Pedersen

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czy człowiek jest w stanie odkryć zamysły Boga w stworzonym świecie? Tytułowe dwie księgi to Biblia i "księga przyrody", obie ofiarowane człowiekowi przez Boga. Podwójne źródło poznania - objawienie i krytyczny rozum nie może być sprzeczne. Obie ścieżki są niezależne, lecz także kompatybilne. Książka Olafa Pedersena podejmuje jeden z na...

67,40
To ponad 25% taniej!

Przedziwny człowiek. Sekretne życie Paula Diraca, geniusza mechaniki kwantowej

Graham Farmelo

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Paul Dirac, nazywany niekiedy brytyjskim Einsteinem, był największym angielskim teoretykiem od czasów Newtona i jednym z najdziwniejszych geniuszy w całej historii nauki. Kiedy Dirac otrzymał Nagrodę Nobla w 1933 roku, po części za zadziwiające odkrycie antymaterii, był najmłodszym teoretykiem w historii, który uzyskał to wyróżnienie. ...

74,90
To ponad 25% taniej!

Świadomość

Daniel C. Dennett

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czym jest świadomość? Jak wyewoluowała? Czym jest doświadczenie zmysłowe? Wielu współczesnych myślicieli powiela błędne przekonania naszych przodków sądząc, że odpowiedzi na te pytania są tajemnicą, której odkrycie nie jest ludziom pisane. Jednak dzięki przenikliwości talentowi Daniela C. Dennetta możemy się przekonać, że nawet najgłębs...

29,90
To ponad 25% taniej!

Myślenie. Przewodnik użytkownika

Bartosz Brożek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czym jest myślenie? Czy można osiągnąć myśl czystą? Czy myślenie jest rzeczą wyłącznie ludzką? Jaką rolę w myśleniu odgrywa wyobraźnia? Na czym polega teoretyzowanie? Czy istnieje "oko umysłu“? Na pytanie, czym jest myślenie, chciałoby się odpowiedzieć tak, jak św. Augustyn odpowiedział na pytanie, czym jest czas: gdy nikt mnie ni...

26,14
To ponad 25% taniej!

Racjonalność wiary

Stanisław Wszołek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

I cóż po obronie rozumności wiary? Przecież wszyscy wiedzą, że wiara z definicji jest irracjonalna. Stanisław Wszołek polemizuje z tym poglądem i podejmuje próbę spojrzenia na relacje rozumu i wiary z różnych filozoficznych punktów widzenia. Wbrew utrwalonemu schematowi, który przeciwstawia rozum wierze, autor przekonuje, że wiara, czy...

29,90
To ponad 25% taniej!

Negocjacje

Bartosz Brożek Jerzy Stelmach

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Czy istnieje niezawodna metoda negocjowania? Jakie są teoretyczne podstawy negocjacji? Jakie negocjacyjne mity utrudniają nam rozstrzyganie sporów? Jak negocjować w sposób słuszny, skuteczny, czy ekonomicznie efektywny? W Negocjacjach Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek pokazują, jakimi narzędziami możemy posługiwać się przy rozwiązywaniu s...

44,90
To ponad 25% taniej!

Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych

Mateusz Hohol

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Dzięki neuronauce poznawczej, dynamicznie rozwijającej się od dwóch dekad gałęzi nauki, możliwa staje się realizacja odwiecznego marzenia filozofów: wyjaśnienie tajemnic funkcjonowania ludzkiego umysłu. Ta złożona dyscyplina nie może się obyć bez szerokiego wachlarza metod badawczych - m.in.: obrazowania pracy mózgu czy studiów nad defi...

44,90
To ponad 25% taniej!

W świecie powinności

(red.)

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Niniejszy zbiór esejów zapoznaje Czytelnika z badaniami dotyczącymi problemu normatywności podjętymi nie tylko z perspektywy filozoficznej, lecz również psychologicznej oraz kognitywistycznej. W tomie znaleźć można eseje dotyczące normatywności dyskursu epistemicznego, problemu naturalizacji normatywności, jak również analizujące podsta...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Sense of Life and the Sense of the Universe

Michael Heller

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Questions concerning the sense of man and the sense of the unvierse are closely related. In fact, they constitute one Big Question. Man is genetically connected to the universe and the origins of man have their roots in the history of the universe. If the universe has sense then it most probably embraces man since he is a part or, even ...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Normative Mind

(red.)

Wydawnictwo Copernicus Center Press

A collection of essays dealing with issues connected with rule-following and decision-making from the perspectives of philosophy and various sciences. The Reader will learn about the diverse relations to rule-following behaviour of such phenomena as cognitive control, emotions, decision-making heuristics and creativity. The contribution...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Emergence of Normative Orders

(red.)

Wydawnictwo Copernicus Center Press

A collection of essays assessing the origins of various rule-based systems including, but not limited to, morality, rationality and justice from the perspectives of both philosophy and psychology. The Reader will learn about diverse cognitive and neurocognitive phenomena responsible for the emergence of these normative orders such as ...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Double Truth Controversy. An Analytical Essay

Bartosz Brożek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

The principal source of the double truth controversy is the condemnation of 1277 issued by the bishop of Paris, Stephan Tempier. In the introduction to the document, Tempier condemns those philosophers who claim that there are things true according to the Catholic faith but false on the basis of natural reason. There is little doubt tha...

112,40
To ponad 25% taniej!

The Concept of Explanation

(red.)

Wydawnictwo Copernicus Center Press

A collection of essays devoted to the problem of explanation in various disciplines of science and humanities: mathematics, physics, chemistry, biology, neuroscience, economics as well as theology. The issues covered include such topics as the interplay between explanation and understanding, the problem of a priori explanation, the l...

44,90
To ponad 25% taniej!

Teoria imperatywów i jej zastosowania

Anna Brożek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. Niniejsza książka to filozoficzna monograf...

112,40
To ponad 25% taniej!

Studies in the philosophy of law vol. 7. GAME THEORY AND THE LAW

Jerzy Stelmach Wojciech Załuski

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Game theory is a mathematical the-ory of strategic interactions between rational agents. It has been widely, and with much success, applied in various areas of social sciences, espe-cially economics and sociology. How-ever, it has been relatively rarely used in the analyses pursued within legal theory and legal dogmatics. The pre-sent v...

37,47
To ponad 25% taniej!

Studies in the philosophy of law vol. 7. GAME THEORY AND THE LAW

(red.)

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Game theory is a mathematical theory of strategic interactions between rational agents. It has been widely, and with much success, applied in various areas of social sciences, especially economics and sociology. How-ever, it has been relatively rarely used in the analyses pursued within legal theory and legal dogmatics. The present volu...

112,40
To ponad 25% taniej!

Studies in the Philosophy of Law vol. 6

Bartosz Brożek Jerzy Stelmach

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Tom szósty Studiów z filozofii prawa poświęcony jest zagadnieniu normatywności prawa. Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w filozofii prawa. Było ono przedmiotem gorącej dyskusji w XIX w., a przez ostatnie sto lat, badanie normatywności przybierało różne kształty i formy: od dualizmu Kelsena, poprzez redukcjonizm prop...

112,40
To ponad 25% taniej!

Rule following

Bartosz Brożek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

In this book, Bartosz Brożek attempts to decipher the practice of rule-following with the use of the tools offered both by contemporary philosophy and neuroscience. The Author claims - in the Wittgensteinian spirit - that rule-following cannot be thought of in terms of individual mental states only: in order to explain what rules are, o...

33,64
To ponad 25% taniej!

Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania

Wojciech Załuski

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Uważna refleksja nad kondycją człowieka doprowadziła wielu myślicieli do smutnego wniosku, że jej najbardziej charakterystycznym rysem jest tragiczność. Poczucie tragiczności egzystencji było szczególnie intensywne wśród starożytnych Greków epoki przedklasycznej, którzy dali mu ponadczasowy wyraz w poematach Homeryckich, zwłaszcza w Ili...

44,90
To ponad 25% taniej!

Predykacja. Elementy ontologii formalnej przedmiotów, własności i sytuacji

Jacek Paśniczek

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Ontologia formalna bada najogólniejsze formalno-strukturalne aspekty rzeczywistości stosując w tych badaniach odpowiednie metody formalne. Wśród tych metod najważniejsze są metody wykorzystujące aparaturę logiczną. W prezentowanej monografii centralnym pojęciem, wokół którego ogniskują się rozważania ontologiczne jest pojęcie predykacj...


Wydawnictwo Copernicus Center Press - najnowsze fragmenty książek


Człowiek. Biografia

Wydawnictwo Copernicus Center Press

Robin Dunbar

...faktycznie żyły australopiteki, większość zamieszkiwała ponad 1000 m n.p.m., gdzie temperatury są znacznie niższe. Niższe temperatury oznaczają znacząco mniejszy pobór ciepła, zwłaszcza w środku dnia. Średnia roczna temperatura w trzydziestu pięciu wschodnioafrykańskich lokalizacjach australopi-teków to 25° C, a w pięciu południowoafrykański...

Czytaj więcej

Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej