Wydawnictwo CeDeWu

58,62
To ponad 15% taniej!

nowość

Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania

Philip E. Tetlock

Wydawnictwo CeDeWu

"Philip Tetlock jest światowej klasy ekspertem jeśli chodzi o to niezwykle istotne zagadnienie. "Superprognozowanie" to niesamowita opowieść o tym, jak on i jego zespół badawczy sprawili, że zwyczajni ludzie pokonali ekspertów w bardzo poważnej grze. Jest to również doskonała instrukcja ucząca trzeźwego myślenia w niepewnym świecie. Kon...

50,12
To ponad 15% taniej!

nowość

Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Ostatni kryzys finansowy jednoznacznie uzmysłowił inwestorom, że zamiast zysków w wirtualnej przestrzeni transakcji giełdowych, ważniejsze są aktywa rzeczywiste, a w tym tzw. inwestycje alternatywne i kolekcjonerskie. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wzrasta zainteresowanie inwestycjami na rynku przedmiotów kolekcjonerskich i to ...

33,12
To ponad 15% taniej!

nowość

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach

Jacek Jaworski Renata Gmińska

Wydawnictwo CeDeWu

Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji różnorakich kategorii finansowych. Ninie...

44,17
To ponad 15% taniej!

nowość

Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce

Krzysztof Waliszewski

Wydawnictwo CeDeWu

Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości sektorowi pozabankowych pożyczek konsumenckich, skupiająca w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje o tym sektorze. Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych zajmujących się problematyką detalicznych usług finansowych, jak i ...

38,22
To ponad 15% taniej!

Wymiary logistyki. Konkurencyjność podmiotów TSL

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Konkurencja stanowi podstawowy mechanizm ekonomiczny gospodarki rynkowej, dla której logistyka jawi się jako warunek sine qua non jej sprawnego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę istotną rolę podmiotów TSL (Transport Spedycja Logistyka) w systemie logistycznym na poziomie logistyki globalnej (globlogistyka), regionu (eurologistyka), czy t...

41,62
To ponad 15% taniej!

Współczesne domeny zarządzania. Decyzje menedżerskie - PPO i CSR - Modele biznesu

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Praktyka organizacyjna w sferze gospodarki, sektorze publicznym i sferze społecznej ukazuje bogactwo różnorodności rozwiązań. Wynika to z faktu regulowania aktami prawnymi tylko niezbędnych oraz fundamentalnych elementów dla "ładu gospodarczego i społecznego", co inspiruje oraz kreuje przedsiębiorczość. Nowe możliwości techniczno-techno...

50,12
To ponad 15% taniej!

Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Szybkie i gwałtowne zmiany jakie dokonują się w dzisiejszym świecie, głównie w zakresie gospodarki, powodują potrzebę, z jednej strony - ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, z drugiej zaś - przyczyniają się do rozwoju badań i analiz naukowych. Zarówno rynki finansowe, szeroko rozumiane inwesty...

67,12
To ponad 15% taniej!

Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, dostawców i akceptantów płatności mobilnych

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

We współczesnym zdigitalizowanym świecie mobilność staje się coraz ważniejszym elementem codziennego funkcjonowania człowieka. Smartfony stały się wszechobecne, a konsumenci coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnych, które pomagają im w życiu codziennym. Coraz więcej osób korzysta z mobilnego dostępu do usług bankowych. Część z ni...

67,12
To ponad 15% taniej!

System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Przygotowanie monografii dotyczącej systemu pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach należy powitać z uznaniem. Treści prezentowane w pracy dotyczą zarówno rozważań natury teoretycznej, jak i badań empirycznych. Dzięki temu monografia ma nie tylko walory naukowe, ale także poznawcze. Z aplikacyjnego punktu widzenia ważne jest zaprezentowani...

38,22
To ponad 15% taniej!

Mechanizmy szarej strefy

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Szara strefa jest niewątpliwie pewnym fenomenem gospodarczym. Występuje w każdym kraju, różni się jedynie skalą, formą, źródłami oraz efektami jakie wywołuje. Szarej strefy nie należy marginalizować, gdyż jej udział w procesach gospodarczych może okazać się bardzo wysoki i przekraczać nawet 50% PKB. Oznacza to, że połowa działalności bi...

75,62
To ponad 15% taniej!

Leksykon mierników dokonań

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Nowatorskie przedsiębiorstwa, pragnące odnieść sukces, wdrażają nowy system zarządzania, ukierunkowany na zarządzanie strategią, a więc zarządzanie dokonaniami. Skuteczne zarządzanie nimi obejmuje pomiar dokonań oraz ich poprawę. Pomiar dokonań umożliwia więc nie tylko ich ocenę, ale też wprowadzenie korekt do uzgodnionej strategii w ce...

33,12
To ponad 15% taniej!

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

Czym jest obecnie innowacyjność? Czy jest to zdolność przedsiębiorstw do dostarczania nowych rozwiązań technologicznych i usługowych? Czy może kompetencja wyrażana przede wszystkim w umiejętności i chęci przedsiębiorców do podejmowania działań oraz gotowości i umiejętności wykorzystania istniejących innowacyjnych warunków biznesowych st...

40,77
To ponad 15% taniej!

Strumieniowanie energi klienta. Transmisja znaczeń

Kazimierz Perechuda

Wydawnictwo CeDeWu

"Orgazm zakupowy" jest momentowy; możemy zdefiniować go jako incydentalne stopienie się energii sprzedawcy i klienta. W rzeczywistości, tak jak w trakcie rozkoszy seksualnej, mamy do czynienia z wyzerowaniem racjonalnej, chłodnej, przemyślanej i wielokrotnie przetestowanej energii sprzedającego oraz emocjonalnej, irracjonalnej energii k...

47,57
To ponad 15% taniej!

Bezpieczeństwo państwa a rozwój społeczno-gospodarczy. Aspekt regionalny i lokalny

Andrzej Łuczyszyn

Wydawnictwo CeDeWu

Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wr...

38,22
To ponad 15% taniej!

Zarządzanie motywacją ekspertów. na przykładzie specjalistów z branży IT

Leszek Maziarz

Wydawnictwo CeDeWu

W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swoim kompetencjom oraz kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak w pełni możliwe było wykorzystanie ich potencjału, niezbędne jest nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i doświadcze...

69,67
To ponad 15% taniej!

Umysł odkrywający. Rozwój nowej metodologii

Wacław Smid

Wydawnictwo CeDeWu

Jak pokazują analizy metodologiczne, inspiracją największych odkryć ludzkości były myśli o Bogu, a także o rezultacie jego kreacji: ładzie, doskonałości budowy i matematycznej precyzji ruchu ciał w Kosmosie. Mylił się więc Einstein twierdząc, że Bóg, ów Wielki Mistrz, nie zajmuje się losami i życiem ludzi. Wprost przeciwnie: wpływa gene...

49,27
To ponad 15% taniej!

Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego

(red.)

Wydawnictwo CeDeWu

"Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego" to niezwykle przydatna książka, do której głównych zalet należy: • syntetyczne spojrzenie na problematykę związaną z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej oraz działań proturystycznych na poziomie lokalnym, przede wszystkim w odniesieniu do gmin i p...

48,42
To ponad 15% taniej!

Rynek inwestycji emocjonalnych

Krzysztof Borowski

Wydawnictwo CeDeWu

Inwestowaniu na rynkach finansowych, a zwłaszcza w segmencie akcji i obligacji, od zawsze towarzyszyły emocje, doskonale opisane przez finanse behawioralne. Tymczasem istnieje pewna grupa instrumentów finansowych, tzw. inwestycji emocjonalnych, której towarzyszą niezapomniane wrażenia, czasami bardzo silne, wywoływane przez przedmiot in...

46,72
To ponad 15% taniej!

Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego

Daniel Puciato

Wydawnictwo CeDeWu

"Podjęty przez Autorów problem badawczy jest niezwykle aktualny i ważny, gdyż przedsiębiorstwo hotelowe pełni obecnie wiele funkcji (...). Z dużą satysfakcją stwierdzam, że recenzowana pozycja analizuje wszystkie najważniejsze aspekty nowoczesnego ujęcia finansów przedsiębiorstwa hotelowego, m.in.: strukturę finansową i sposoby zarządza...

50,12
To ponad 15% taniej!

Marketing społeczny w krwiodawstwie. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby oddawali krew

Wojciech Drozd

Wydawnictwo CeDeWu

Powszechna opinia o wysokiej wartości moralnej honorowego krwiodawstwa i jego pożyteczności dla społeczeństwa nie przekłada się na spektakularny napływ krwiodawców do punktów pobrań. Istnieje niewielka grupa ludzi, która oddaje krew oraz zdecydowanie większa, która tego nie robi mimo braku formalnych przeciwwskazań. Dotychczasowe dzia...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej