1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Wojskowość, Wojny, Militaria

Wojskowość, Wojny, Militaria
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

28,77
To ponad 8% taniej!

Edukacja dla bezpieczeństwa Po prostu Podręcznik Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo WSiP

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej. Numer dopuszczenia: 500/2012.

27,57
To ponad 8% taniej!

Odkrywamy na nowo Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Operon

Podręcznik autorstwa Mariusza Goniewicza, Anny W. Nowak-Kowal, Zbigniewa Smutka jest przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera pięć działów, w których zrealizowano wymagania podstawy programowej: 1. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Zagrożenia czasów wojny - współczesne środki rażenia, 3. Ochrona ludności i brona cyw...

25,04
To ponad 15% taniej!

Żyję i działam bezpiecznie Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik umożliwia realizację materiału zgodnie z nową podstawą programową. Oprócz umiejętności działania ratowniczego podręcznik przekazuje niezbędną wiedzę: o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej; o zagrożeniach występujących w czasie pokoju i w czasie wojny; o współczesnych zagrożeniach zdrowia...

26,05
To ponad 8% taniej!

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik Część 2 Bezpieczeństwo na co dzień. Gimnazjum

Wydawnictwo Operon

Druga część podręcznika jest poświęcona kwestii ochrony przed skutkami zagrożeń, które mogą wystąpić w życiu codziennym, a zwłaszcza katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ochrona przed skutkami różnych zagrożeń Postępowanie w przypadku skażeń i zakażeń Ostrzegan...

26,05
To ponad 8% taniej!

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik Część 1 Pierwsza pomoc. Gimnazjum

Wydawnictwo Operon

Pierwsza część podręcznika do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Treści dotyczą zagadnienia udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życia codziennego, na przykład w wypadkach drogowych.

23,89
To ponad 8% taniej!

Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego

Podręcznik spełnia wymogi zawarte w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. - DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17). Zakres nauczania tego przedmiotu obejmuje szeroko pojętą obronę cywilną, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowan...

26,97
To ponad 25% taniej!

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty. wybrane aspekty

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom Socjologia 55 pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź zawiera artykuły, które zostały przygotowane i w znakomitej części wygłoszone w ramach panelu poświęconego wybranym aspektom edukacji dla bezpieczeństwa oraz specyfice szkolenia grup dyspozycyjnych. To już druga publikacja pokonferencyjna poświęcona problematyce edukacji i kształce...

33,72
To ponad 25% taniej!

Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie

Wydawnictwo Editions Spotkania

Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający czytelnikom porusza...

39,17
To ponad 20% taniej!

Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym

Wydawnictwo Difin

Publikacja przedstawia krok po kroku wykonanie planu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i starostwa. Treść książki oparto o zapisy prawne obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Jest to opracowanie zawierające praktyczne wskazówki postępowania podczas trudnej pracy anali...

38,22
To ponad 15% taniej!

Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość

Wydawnictwo Rozpisani.pl

Przedstawiona problematyka należy do niezwykle ważnych, gdyż związana jest ściśle z celowym i zamierzonym pogłębianiem współczesnej edukacji dla bezpieczeństwa. Praca spotka się też z dużym zainteresowaniem czytelników zarówno w środowisku osób dorosłych, jak i studiującej młodzieży (studentów z wielu uczelni, studiów pierwszego i drugi...

54,25
To ponad 8% taniej!

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Wydawnictwo edu-Libri

W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzani...

51,81
To ponad 15% taniej!

Studia bezpieczeństwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia bezpieczeństwa to najobszerniejszy z dostępnych podręczników przedmiotu. Czytelnik znajdzie w nim szczegółowy przegląd najważniejszych ujęć teoretycznych badań bezpieczeństwa, najczęściej używanych pojęć i szczególnie ważnych zagadnień. W części pierwszej są ukazane podstawowe podejścia teoretyczne tej dyscypliny - od realizmu po...

28,32
To ponad 25% taniej!

Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Niniejsza książka jest zbiorem dokumentów dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Jej treść składa się z wybranych strategii i programów, których lektura dostarcza cennych informacji zarówno na temat specyfiki współczesnego bezpieczeństwa, w tym np. jego wyzwań i zagrożeń, jak również na temat zamierzonych i podejmowanych działań. Pre...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej