1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

36,68
To ponad 8% taniej!

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach Z komentarzem

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Komentarz do znowelizowanych przepisów uwzględnia wszystkie zmiany wp...

64,37
To ponad 8% taniej!

Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych

Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność

14,90
To ponad 25% taniej!

Przepis na wolontariat

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Kompendium wiedzy na temat organizacji i zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury. Książka PRZEPIS NA WOLONTARIAT autorstwa Marty Kukowskiej jest jedną z pierwszych tego typu publikacji, jeśli nie pierwszą, na polskim rynku. To wartościowa pozycja o walorach tak poznawczych, jak praktycznych dedykowana pracownikom instytucji kul...

173,85
To ponad 8% taniej!

Fundacje i stowarzyszenia - prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją. Prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

Wydawnictwo ODDK

Wybitnie praktyczna książka, której celem jest dokładne pokazanie zasad funkcjonowania i opodatkowania fundacji i stowarzyszeń. W książce Autorzy szczegółowo wyjaśniają: • zasady i procedury ustanawiania/zakładania fundacji i stowarzyszeń, warunki konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, problematyk...

135,21
To ponad 8% taniej!

Źródła finansowania NGO w.2016

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Publikacja stanowi źródło informacji dla organizacji pozarządowych, gdzie szukać źródeł finansowania oraz jak gromadzić środki finansowe niezbędne do realizacji zadań statutowych.

51,72
To ponad 25% taniej!

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Tematem książki są stosowane współcześnie rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacjach non profit. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na ważne pytania: W jaki sposób pojmują ryzyko osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi? Z jakimi kategoriami ryzyka spotykają się w swojej działalności? Jakiego rodzaju działania zw...

31,47
To ponad 25% taniej!

Stowarzyszenie zwykłe w polskim systemie prawnym

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsza monografia stanowi pierwszą publikację podejmującą w sposób kompleksowy problematykę stowarzyszeń zwykłych. Traktuje ona o tej instytucji nie tylko w aspektach stricte prawnych, co do których obecnie składane są różne propozycje legislacyjne (ostatnio w Kancelarii Prezydenta RP); jej dodatkowy walor stanowią przeprowadzone prz...

173,85
To ponad 8% taniej!

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym). RFK1044e

Wydawnictwo ODDK

Niezbędna pozycja dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia - uwzględnia ostatnie, duże zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wypełnienie obowiązków księgowych: - wzory polityki rachunkowości - plan...

33,57
To ponad 25% taniej!

Poradnictwo wolontariackie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka Poradnictwo wolontariackie jest prezentacją owych zdecentralizowanych, autonomicznych przejawów poradnictwa. Powstała w oparciu o wyniki trzech dużych projektów badawczych oraz kilku "małych" badań jakościowych i ilościowych prowadzonych w latach 2009-2013. Monografia prezentuje relacje doradca-radzący się w bezpośrednim nawiąz...

164,19
To ponad 8% taniej!

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym). RFK1076e

Wydawnictwo ODDK

Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia - rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego. Obecne wydanie książki: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), ...

12,72
To ponad 15% taniej!

Wolontariat

Wydawnictwo Multico

Wolontariat to bezinteresowna i dobrowolna pomoc osobom nieznajomym i niespokrewnionym. Wolontariuszami najczęściej są ludzie młodzi i dla nich przeznaczona jest ta publikacja. Wyjaśnia: • co to jest Centrum Wolontariatu, • jak zostać wolontariuszem, • komu można pomagać, • jak zorganizować skuteczną pomoc, • ja...

36,68
To ponad 8% taniej!

Dotacje unijne dla NGO

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji pozarządowej. Niestety jednak wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

44,90
To ponad 25% taniej!

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydawnictwo PWE

Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zaw...

36,77
To ponad 8% taniej!

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydawnictwo LexKała

Ksiazka jest pierwszą i jedyną pozycją na rynku w sposób kompleksowy omawiającą zagadnienia dotacji dla ochotniczych Straży Pożarnych. ? Dotacje w skomplikowanym systemie finansowania OSP pełnią role uzupełniającą. podstawowa zasadą finansowania OSP jest stosowanie wydatków bezpośrednich poprzez odpowiednie planowanie budżetowe oraz od...

45,05
To ponad 8% taniej!

Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa

Wydawnictwo C.H. Beck

Książka ta jest skierowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych skutecznością działania organizacji pozarządowych, a w szczególności do kadry zarządzającej i pracowników służb finansowo-księgowych tych jednostek oraz osób odpowiedzialnych za współpracę między organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi. Z myślą o ...

33,04
To ponad 25% taniej!

Idea instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Idea pracy wolontariackiej nabiera współcześnie szczególnego znaczenia wśród młodych dorosłych, jak i starszych pokoleń. Autor książki, odpowiadając na tendencje społeczne, opisuje rozwój idei dobroczynności i wolontariatu od czasów starożytnych do współczesnych. Podejmuje także omówienie misji wolontariusza, odniesień prawnych oraz cha...

20,97
To ponad 25% taniej!

Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Celem pracy jest ukazanie korzyści wynikających ze świadczenia usług wolontariackich w kontekście projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej studentów. Podejmowane w niej zagadnienia związane z sytuacją osób młodych na rynku pracy i planowaniem kariery zawodowej zajmują badaczy nie od dziś. Autorka skupia się na wolontariacie jako f...

52,13
To ponad 8% taniej!

Małe projekty społeczne. Praktyczny poradnik

Wydawnictwo Dangraf

Podręcznik "Małe projekty społeczne" - to podsumowanie wielu lat intensywnej pracy w organizacjach pozarządowych. Ten materiał to: Esencja ponad 50 zrealizowanych (dofinansowanych) projektów konkursowych. Spędzone z dziećmi, staruszkami, osobami marginalizowanymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji - setki godzin. Wydane tysiące p...

52,13
To ponad 8% taniej!

Małe projekty społeczne. Praktyczny poradnik

Wydawnictwo Dangraf

Podręcznik "Małe projekty społeczne" - to podsumowanie wielu lat intensywnej pracy w organizacjach pozarządowych. Ten materiał to: Esencja ponad 50 zrealizowanych (dofinansowanych) projektów konkursowych. Spędzone z dziećmi, staruszkami, osobami marginalizowanymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji - setki godzin. Wydane tysiące p...

41,62
To ponad 15% taniej!

Organizacje pozarządowe a korporacje

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Liczba organizacji pozarządowych, o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Przemiany w globalnej gospodarce związane z procesem globalizacji spowodowały z kolei wzrost liczby korporacji międzynarodowych. Obie grupy równolegle odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu ładu gospodarczego i ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Organizacje pozarządowe a korporacje

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Liczba organizacji pozarządowych, o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Przemiany w globalnej gospodarce związane z procesem globalizacji spowodowały z kolei wzrost liczby korporacji międzynarodowych. Obie grupy równolegle odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu ładu gospodarczego i ...

39,97
To ponad 20% taniej!

Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych

Wydawnictwo Difin

Sektor publiczny każdego państwa jest odpowiedzialny za świadczenie i realizowanie przypisanych mu zadań. Spełnienie tego obowiązku wymaga posiadania niezbędnych nakładów. Niestety niewystarczające zasoby finansowe jednostek samorządowych w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą oraz rosnącymi potrzebami i wymaganiami społeczeństwa po...

27,48
To ponad 8% taniej!

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym

Wydawnictwo C.H. Beck

Dzięki niniejszej książce, dowiedzą się Państwo: Jak bezpiecznie przygotować przedsięwzięcie ppp, a w szczególności jak zminimalizować ryzyko kontrolne tego typu projektów? Jak przygotować w ramach urzędu zespół ds. ppp oraz jak zorganizować kontakty z inwestorem w sposób zapewniający konkurencję postępowania przetargowego? ...

39,92
To ponad 15% taniej!

Partnerstwo publiczno prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego

Wydawnictwo CeDeWu

Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia Sposoby oceny inwestycji publicznych Woda w wymiarze społeczno-politycznym Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce Wycena korzyści z poprawy jakości wody kranowej i powierzchniowej w Polsce Ryzyko dostępności cenowej w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej