1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

2,94
To ponad 15% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Wydawnictwo Skrzat

Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

5,22
To ponad 25% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Norma

Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

4,46
To ponad 25% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Od.Nowa

Broszurowe wydanie zawiera tekst aktu prawnego o kluczowym znaczeniu dla polskiego systemu ustrojowego - konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Publikacja uwzględnia zmiany prawne wprowadzone nowelizacjami w 2006 r. oraz w 2009 r. Poręczny format książki oraz szczegółowy skorowidz ułatwiają korzystanie z tekstu st...

5,40
To ponad 8% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Kram

Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

8,34
To ponad 8% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. wraz z indeksem rzeczowym

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny 1 kwietnia 2013 r. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie znaczenia aktów prawnych.

74,22
To ponad 25% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi uaktualnione, siódme juz wydanie komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje wnikliwe omówienie przepisów ustawy zasadniczej z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa oraz najnowszych poglądów doktryny, w tym ostatniej zmiany do Konstytucji wprowadzającej zakaz wyboru na posła lub senatora osoby skazanej p...

367,05
To ponad 8% taniej!

Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1-86

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do Konstytucji RP. Tom 1 (art. 1-86) pod redakcją naukową prof. Marka Safjana oraz prof. Leszka Boska obejmuje kompleksowe omówienie dwóch pierwszych rozdziałów oraz preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Publikacja ta: pozwoli na dokładne zapoznanie się Czytelnika z wykładnią przepisów ustawy zasa...

8,14
To ponad 25% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Teksty ustaw

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 5.04.2016 r. Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególny...

4,32
To ponad 25% taniej!

Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Mada

(...) Treścią Konstytucji RP są zasady ustroju państwa, pozycja jednostki wobec władz, źródła prawa, działanie i kompetencje najwyższych organów państwa, stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, pozycja organów wymiaru sprawiedliwości, w tym niezawisłość władzy sądowniczej od jakichkolwiek organów. Konstytucja określa też w sp...

256,65
To ponad 8% taniej!

Kodeks wyborczy Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do ustawy z 5.1.2011 r. - Kodeks wyborczy autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień omawianej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny, włącznie ze zmianami. W s...

141,72
To ponad 25% taniej!

Kodeks wyborczy Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; - Prezydenta Rzeczypospolitej Polski...

7,40
To ponad 25% taniej!

Kodeks wyborczy

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. Jednolity tekst kodeksu wyborczego opatrzony skorowidzem i przypisami informującymi o zmianach prawnych. Kodeks reguluje kwestie wyborów parlamentarnych, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia zasady reformy ...

7,24
To ponad 25% taniej!

Kodeks wyborczy. Teksty ustaw

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przeznaczony dla studentów wydziałów prawa i administr...

7,24
To ponad 25% taniej!

Kodeks wyborczy

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny na 15.01.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

24,12
To ponad 8% taniej!

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Wydawnictwo Wydawnictwa Prawnicze PWN

Książka zawiera tekst USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYMoraz teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. - w sprawie wysokości oraz zasad pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej.

74,22
To ponad 25% taniej!

Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja przedstawia problematykę zasad ustroju politycznego państwa po piętnastu latach stosowania ustawy zasadniczej. Do unikatowych wartości opracowania należy m.in. ukazanie w nim nie tylko kwestii teoretycznych, lecz także wszystkich aspektów praktycznych wynikających z realizowania zasad Konstytucji przez organy państwa, z uwzgl...

3,28
To ponad 15% taniej!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Literat

Pełny tekst konstytucji RP z 1997 r., uwzględniający wszystkie późniejsze zmiany. Dodatkowo dołączono informacje o polskich symbolach narodowych: hymnie, fladze i godle.

50,12
To ponad 15% taniej!

Ustawa o partiach politycznych Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Działalność partii politycznych jako dobrowolnych organizacji społecznych o określonym programie politycznym ma na celu zdobycie i sprawowanie władzy albo wywieranie na nią wpływu. Partie są nieodłącznym elementem m.in. ustroju demokratycznego, ale także systemów autorytarnych, choć wtedy ich funkcje są odmienne. Komentarz stanowi anal...

91,05
To ponad 8% taniej!

Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP

Wydawnictwo C.H. Beck

Celem podjętej w książce pracy badawczej jest określenie zakresu jawności posiedzeń izb polskiego parlamentu. Problem jest o tyle złożony, że na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Konstytucji RP jawność ta ujęta została w dwóch jej artykułach (art. 61 i art. 113) zawartych w dwóch odmiennych pod względem problematyki rozdziałach...

10,68
To ponad 15% taniej!

Konstytucja Republiki Korei

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Jest to pierwsze tłumaczenie Konstytucji Republiki Korei bezpośrednio z języka koreańskiego. Tekst konstytucji jest poprzedzony obszernym Wprowadzeniem autorstwa prawnika konstytucjonalisty, dra Marcina Michała Wiszowatego, w którym przedstawiona została nie tylko historia polityczna Republiki Korei, ale też omówiono najważniejsze założ...

29,64
To ponad 15% taniej!

Konstytucja 3 Maja 1791

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowe wydanie Konstytucji 3 Maja 1791 oraz związanych z nią wybranych ustaw Sejmu Wielkiego, a także statutu Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszego w Polsce nowoczesnego stronnictwa politycznego.

44,22
To ponad 25% taniej!

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wniosło do polskiego prawa systemowe uregulowanie kwestii wolności i praw człowieka. Uzupełniając ofertę rynku wydawniczego w tym zakresie, przedstawiamy czytelnikom przede wszystkim problematykę konstytucyjno-ustrojową, a także ukazujemy w sposób przekrojow...

109,45
To ponad 8% taniej!

Kara kryminalna w świetle konstytucji RP

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografia pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP stanowi wynik pracy badawczej nad problematyką zadań, celów i treści kształtujących instytucję kary kryminalnej, miejscem tego instrumentu w systemie prawnym kształtowanym przez Konstytucję RP z 1997 r. i relacją pomiędzy karą kryminalną a elementami kształtującymi ten system. W m...

44,97
To ponad 25% taniej!

Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie

Prezentowana książka nie dotyczy analizy prawa Unii Europejskiej, ale rozwiązań prawa konstytucyjnego. Zamiarem badawczym było przedstawienie zmian, jakie dla istoty konstytucji wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej. Powołanie właśnie tej wspólnoty europejskiej stawiającej przed sobą cele natury politycznej spowodowało jakościową z...

35,67
To ponad 15% taniej!

Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw grupy wyszehradzkiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

"Recenzowana publikacja jest efektem badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego grantu związanego z projektem Security in V4 constitutions and political practices (Standard Grant No. 21510444, IVF). [...] Z racji tego, że tematyka powyższa staje się coraz bardziej eksponowana w polityce państw regionu przyjąć trzeba,...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej