1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

84,12
To ponad 15% taniej!

Zapis windykacyjny

Wydawnictwo LexisNexis

Zapis windykacyjny to pierwsze całościowe i pogłębione opracowanie monograficzne zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Ta nowa instytucja prawa spadkowego, wprowadzona ustawą z 18 marca 2011 r., zrewolucjonizowała sposób rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci. W książce omówione zostały wszystkie aspekty cywilnoprawne związane ...

50,57
To ponad 8% taniej!

Prawo spadkowe

Wydawnictwo C.H. Beck

Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podrecznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: - podział i skład spadku, - formy dziedziczenia,...

8,97
To ponad 25% taniej!

Prawo Spadkowe 2015

Wydawnictwo Norma

Pozycja zawiera zaktualizowane prawo spadkowe. Stan prawny na dzień 1.01.2015 r.

321,05
To ponad 8% taniej!

Prawo spadkowe System Prawa Prywatnego Tom 10

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922-1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne zapoznanie się Czytelnika z tematyką prawa spadkowego; uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny; uwzględnia najnowsze i najważniejsze...

321,05
To ponad 8% taniej!

Prawo spadkowe Tom 10

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922-1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne zapoznanie się Czytelnika z tematyką prawa spadkowego, co umożliwia samodzielne rozwiązywanie problemów z danej dziedziny; uwzględnia najba...

137,05
To ponad 8% taniej!

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku

Wydawnictwo C.H. Beck

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem. Niniejsza publikacja opiera się na obowiązujących...

46,37
To ponad 20% taniej!

Spadek i testament. Poradnik praktyczny

Wydawnictwo Difin

Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny - bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Autorzy starali się w ten sposób przedstawić możliwie najpełniejszy obraz sytuacji prawnej wywołanej przez śm...

51,97
To ponad 20% taniej!

Spadek i testament. Poradnik praktyczny

Wydawnictwo Difin

Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku, dziedziczenia i zachowku w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny - bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Opracowanie ma za zadanie przedstawić prawo spadkowe w sposób praktyczny i przystępny. Poradnik zos...

13,68
To ponad 8% taniej!

Testamenty Spadki Darowizny. Trafny i praktyczny dobór przepisów.

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

18,28
To ponad 8% taniej!

Testamenty Spadki Darowizny. Trafny i praktyczny dobór przepisów

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

75,62
To ponad 15% taniej!

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Komentarz

Wydawnictwo LexisNexis

Stan prawny na 1 marca 2014 roku Uregulowania prawne dotyczące podatku od spadków i darowizn wydają się niebudzące wątpliwości. Jednak w praktyce podatnicy, a także osoby zajmujące się podatkami na co dzień, mają znaczne problemy interpretacyjne w kwestiach związanymi ze wskazanymi podatkami. W komentarzu zostały poruszone m.in. zagad...

146,25
To ponad 8% taniej!

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych i orzeczeń

Wydawnictwo C.H. Beck

Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan prawny i opiera ...

51,72
To ponad 25% taniej!

Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, która zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe oraz analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539). Autorka opisuje nowe uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe, spłacanie dłu...

45,05
To ponad 8% taniej!

Prawo spadkowe

Wydawnictwo C.H. Beck

Podręcznik "Prawo spadkowe" omawia instytucje z zakresu prawa spadkowego unormowane w Kodeksie cywilnym. Trzecie wydanie zawiera m.in.: omówienie wprowadzonych ostatnio do Kodeksu cywilnego instytucji, jak notarialne poświadczenie dziedziczenia zmian w zakresie kręgu spadkobierców ustawowych (dziedziczenie dziadków i pasierbów).

41,37
To ponad 8% taniej!

Prawo spadkowe

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. W skrypcie "Prawo spadkowe" omówione zostały m.in. zagadnienia: pojęcia spadku, otwarcia i nabycia spadku, dzi...

111,72
To ponad 25% taniej!

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku Spis inwentarza i wykaz inwentarza

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza. W opracowaniu wyjaśniono wiele praktycznych zagadnień związanych z dokonywaniem czynności przez uczestników tych postępowań oraz działania organów procesowych zarówno w fazie rozpoznawczej, jak i w fazi...

21,72
To ponad 25% taniej!

Prawo rzeczowe i spadkowe. Wykład w formie pytań i odpowiedzi

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi wykład z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego zaprezentowany w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Przedstawiają one zagadnienia, które najczęściej pojawiają się podczas egzaminów czy kolokwiów. Znajdziesz tu m.in. odpowiedzi na następujące pytania: - jak rozgraniczyć nieruchomości, kiedy granice gruntów stały si...

26,22
To ponad 25% taniej!

Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej

Wydawnictwo Od.Nowa

Testamenty żołnierskie i wojskowe w rozwoju historycznym Podmiotowa przesłanka sporządzenia testamentu Formy testamentów wojskowych Aksjologia testamentów wojskowych i pytania na przyszłość

96,72
To ponad 25% taniej!

Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera kompleksowe omówienie nowych zagadnień dotyczących zarówno przepisów, które w istotny sposób zmieniają zasady przyjęcia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe, jak i innych z zakresu prawa spadkowego. W publikacji uwzględniono nie tylko aspekty materialnoprawne omawianych zagadnień, lecz także procesowe i egzeku...

93,67
To ponad 8% taniej!

Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

W podstawowym założeniu komentarz, który oddajemy w Państwa ręce, stanowi praktyczne omówienie poszczególnych przepisów - przede wszystkim ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale także innych aktów prawnych związanych z poborem tego podatku. W komentarzu zostało szeroko uwzględnione orzecznictwo sądowe oraz stanowisko organów podatk...

96,72
To ponad 25% taniej!

Nowe europejskie prawo spadkowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym kompleksowym omówieniem najważniejszych zagadnień uregulowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedzi...

35,97
To ponad 25% taniej!

Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne

Wydawnictwo Neriton

Model sukcesji spadkowej stanowił jeden z najważniejszych elementów różniących prawo chełmińskie od innych obowiązujących we wczesnonowożytnej Polsce systemów prawnych. W oparciu o szeroką bazę źródłową autor ukazał skomplikowaną problematykę spadkobrania i spadku w mniejszych miastach Prus Królewskich w drugiej połowie XVII i w XVIII w...

137,05
To ponad 8% taniej!

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

W krajach Unii Europejskiej od 17.8.2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie unijne z Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego...

27,48
To ponad 8% taniej!

Podatek od spadków darowizn 2016. Podatki cz.4

Wydawnictwo Infor

Opis publikacji Od 18 października 2015 r. zmieniły się zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy są lepiej chronieni w sytuacji, gdy w spadku odziedziczą długi. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi pozostawione przez spadkodawcę została ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do wartości aktywów spadku. W ...

46,72
To ponad 15% taniej!

Małżeńskie ustroje majątkowe

Wydawnictwo LexisNexis

Stosunki majątkowe między małżonkami odgrywają istotną rolę. Uprawnienia każdego z małżonków do majątku, który zgromadzili w czasie trwania małżeństwa, kształtują się różnie w zależności od tego, jaki panuje między nimi ustrój majątkowy. Prawo polskie dopuszcza występowanie zarówno wspólności majątkowej, jak i ustroju rozdzielności mają...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej