1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Pedagogika, Oświata i szkolnictwo

Pedagogika, Oświata i szkolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

20,97
To ponad 25% taniej!

Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne

Wydawnictwo Impuls

Przedszkole jest takim miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i różne umiejętności w ramach systematycznych, zamierzonych oddziaływań pedagogicznych, jak również niezamierzonych wpływów środowiska. Jest to pierwsza w życiu dziecka instytucja oświatowa, kulturowa i społeczna, do której ono należy. Siła tej przynależności ma znaczący wpły...

34,93
To ponad 8% taniej!

Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym Podejście metodyczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dynamika procesów globalizacyjnych wskazują na kluczową rolę wiedzy i edukacji w ewolucji cywilizacyjnej państw, grup społecznych, określonych zbiorowości krajowych i regionalnych, a przede wszystkim każdego człowieka. Strategiczne znaczenie edukacji w gospodarce narodowej, pojawianie się nowy...

63,45
To ponad 8% taniej!

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Wydawnictwo Infor

Opis publikacji Tematyka publikacji zwraca uwagę na najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w ustawie o systemie oświaty w 2014 i 2015 roku. W opracowaniu poruszone są m.in. następujące kwestie: • rekrutacja uczniów do szkół i placówek, • zmiany w zakresie dotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fi...

149,22
To ponad 25% taniej!

Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych - omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów d...

13,47
To ponad 25% taniej!

Terenoznawstwo

Wydawnictwo Impuls

Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Reprint wydania z 1916 r.

17,97
To ponad 25% taniej!

Równajmy krok. O współpracy z Ruchem Harcerskim Nauczycielstwa i Rodziców

Wydawnictwo Impuls

Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Reprint wydania z 1931 r.

16,47
To ponad 25% taniej!

Rozważania harcerskie w dziesięciu gawędach

Wydawnictwo Impuls

Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Reprint wydania z 1920r.

28,47
To ponad 25% taniej!

Letniska młodzieży szkolnej Podręcznik dla kierowników. Zeszyty 1-5

Wydawnictwo Impuls

Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Reprinty wydań zeszytów 1,2 i 3 z 1915 roku, zeszytu 4 z 1919 roku, zeszytu z 1920roku.

13,47
To ponad 25% taniej!

Księga harców

Wydawnictwo Impuls

Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Reprint wydania z 1936 r.: Księga harców. Na tropie przygody "Przyjaciel świata" i "leśny człowiek", taki co to słyszał, jak trawa rośnie o to harcerz. ...

36,77
To ponad 20% taniej!

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zwrócono w nich uwagę na dyspozycje osob...

54,25
To ponad 8% taniej!

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok. Urlopy związane z rodzicielstwem, dni opieki nad dzieckiem, umowy terminowe, e-zwolnienia lekarskie

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 r. - to kompleksowe zestawienie nowości kadrowych, jakie szkoły są zobowiązane stosować od 2 stycznia i 22 lutego 2016 r. Zbiór przykładów i wyjaśnień ekspertów ułatwi wdrożenie nowych przepisów i ich dostosowanie do realiów szkoły i obowiązujących w niej odmiennych przepisów (np. Karty Nauczyciel...

11,01
To ponad 8% taniej!

Układy zbiorowe pracy w oświecie

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Oddajemy w Państwa ręce publikację omawiającą kwestię układów zbiorowych pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych uregulowań tej materii w systemie oświaty. Pracę niniejszą kierujemy nie tylko do prezesów ogniw związkowych czy pracowników niepedagogicznych, lecz do wszystkich pracowników oświaty zainteresowanych pozyskaniem wi...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zatrudnienie nauczycieli akademickich

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia stanowi całościowe i pierwsze w polskiej literaturze opracowanie prawnej problematyki zatrudnienia nauczycieli akademickich. Autorzy łączą rozważania o charakterze ogólnym i teoretycznym z wyjaśnieniami praktycznymi, które mają znaczenie dla obrotu prawnego i bieżącej praktyki uczelnianej. Analizują model prawny zatrudnienia ...

8,71
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie uprawnień oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych, którym przysługują, przewidziane ustawą związkach zawodowych, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej.

44,22
To ponad 25% taniej!

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych obejmuje zagadnienia planowania urlopów wypoczynkowych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, czyli w samorządowych placówkach nieferyjnych. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasa...

44,22
To ponad 25% taniej!

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, nabycie prawa do urlopu oraz zasady jego udziela...

137,05
To ponad 8% taniej!

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić: ...

9,17
To ponad 8% taniej!

Wszystko o godzinach nauczycieli

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Niniejsza publikacja ma na celu uporządkowanie wiedzy na temat godzin ponadwymiarowych, godzin doraźnych zastępstw nauczycieli oraz tzw. Godzin karcianych, czyli obowiązujących nauczycieli godzin, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt. 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela

10,09
To ponad 8% taniej!

Wybór dyrektora szkoły

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Publikacja poświęcona jest przepisom prawa oświatowego, dotyczącym sposobów obsadzania stanowiska dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty prawa publicznego - jednostki samorządu terytorialnego oraz organy rządowe.

10,09
To ponad 8% taniej!

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Problematyka zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest stale obecna w zapytaniach, wnioskach o opinie prawne i prośbach o interpretacje przepisów. Należy zauważyć, że fundusz socjalny jest często błędnie pojmowany jako źródło dodatkowych przychodów pracowników. Uważa się, że wszyscy powinni partycypować w jego konsumowaniu.

28,47
To ponad 25% taniej!

Dziedzictwo którego nie można odrzucić. Wybór źródeł do dziejów ZHP. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku

Wydawnictwo Impuls

Człowiek dziedziczy przeszłość. Spadek to czasem przyjemny, a czasem kłopotliwy - ale taki, którego nie można nie przyjąć. [...] Dziedziczymy nawet tę przeszłość, która zdawałaby się, skończyła się definitywnie. Ona, bowiem wpłynęła na sytuację, w której powstaje to, co nowe. Działalność i historia Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) są ...

21,59
To ponad 8% taniej!

Czy w szkole wolno się całować?. O prawie, seksie i wychowaniu

Wydawnictwo Rubikon

W okresie adolescencji u nastolatków pojawia się fascynacja płcią przeciwną i wraz z nią pierwsze gesty wyrażające zauroczenie, czułość, nierzadko także pierwsze formy aktywności seksualnej. Zajęcia szkolne, a szczególnie lekcje "wychowania do życia w rodzinie", mogą pomóc uczniom w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za podejmowane...

44,07
To ponad 25% taniej!

Rudy Alek Zośka. prawda o bohaterach "Kamieni na szaniec"

Wydawnictwo Rytm

Opowieść o losach Janka Bytnara "Rudego", Alka Dawidowskiego "Alka" i Tadeusza Zawadzkiego "Zośki". Autorka zebrała wspomnienia najbliższych, przedstawia także wstrząsającą i wzruszającą korespondencję Alka i jego Basi, listy Rudego i Zośki, notatki konspiracyjne Alka i setki zdjęć. Książka odkrywcza, bogato udokumentowana, o wielkim ła...

4,57
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzicielstwem

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

11,22
To ponad 25% taniej!

Mobbing w szkole

Wydawnictwo Pax

Coraz częściej opinią publiczną wstrząsają dochodzące ze szkół relacje o wypadkach dręczenia i szykanowania uczniów przez ich kolegów. Niemiecki pedagog i publicysta kompetentnie objaśnia szeroki kontekst zjawiska mobbingu, jego przyczyny społeczne i psychologiczne oraz wzory emocjonalne predestynujące uczniów do roli sprawcy, ofiary bą...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej