1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia XV-XXI w

Historia XV-XXI w
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,88
To ponad 15% taniej!

Historia Powszechna Wiek XVIII

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Omawiając wiek XVIII podręcznik opisuje przemiany gospodarcze i społeczne, wielkie kryzysy finansowe, stan oświaty; rokoko, preromantyzm i neoklasycyzm w architekturze i sztukach plastycznych, prądy religijne i filozofię okresu Oświecenia, model państwa, a także sytuację polityczną - wojnę o sukcesję hiszpańską, rządy w Anglii, Francji,...

9,44
To ponad 8% taniej!

Historia 2 od renesansu do I wojny

Wydawnictwo Greg

Zamiast lekcji historii Omówienie tematów Mapy, wykresy, krzyżówki, ilustracje Mini wersja w środku

13,47
To ponad 25% taniej!

Notatki z lekcji Historia Wiek XVI. Część 3

Wydawnictwo Omega

Notatki z lekcji Historia Wiek XVI to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły analizowania tekstów źródłowych * przykładowe teksty źródłowe do analizy * kalendarium najważniejszych wydarzeń * tematy przedsta...

13,47
To ponad 25% taniej!

Notatki z lekcji Historia XVII i XVIII wiek. Część 4

Wydawnictwo Omega

Notatki z lekcji Historia to: * nowe zmienione i poprawione wydanie popularnej serii Notatek z lekcji * cytaty historyczne * zasady pisania wypracowali z historii * reguły analizowania tekstów źródłowych * przykładowe teksty źródłowe do analizy * kalendarium najważniejszych wydarzeń * tematy przedstawione w f...

50,88
To ponad 15% taniej!

Historia powszechna Wiek XVI-XVII

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Omawiając dzieje dwóch wieków - XVI i XVII - podręcznik opisuje kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy, warunki bytowe i codzienne życie ludności, wielkie odkrycia geograficzne, kraje prastarych cywilizacji (Chiny, Japonia, Indie, państwo Wielkiego Mongoła), podbój Ameryki przez Europejczyków, rozwój humanizmu i renesansu, walk...

33,72
To ponad 25% taniej!

Sztuka wojenna w XVI wieku Tom 1

Wydawnictwo Napoleon V

Jedna z najwybitniejszych prac jaka powstała na temat XVI-wiecznej wojskowości. Charles William Chadwick Oman (1860-1946) - brytyjski historyk wojskowości, polityk, wykładowca akademicki, przewodniczący Królewskiego Towarzystwa Historycznego i innych stowarzyszeń naukowych, członek British Academy. Jego dzieła historyczne, obejmujące st...

29,72
To ponad 15% taniej!

Arystokraci i rzemieślnicy Synergia stylów badawczych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Źródeł nowoczesnej nauki daremnie szukać na uniwersytetach: XVII-wieczna rewolucja naukowa dokonała się poza ich murami, w obrębie domów eksperymentalnych organizowanych przez arystokratów. Nauka doświadczalna, którą projektowali, więcej miała wspólnego z ówczesną praktyką sądowniczą, przedstawieniem teatralnym czy rozrywkami dżentelmen...

33,72
To ponad 25% taniej!

Sztuka wojenna w XVI wieku Tom 2. Operacyjny poziom sztuki wojennej - studium przypadku

Wydawnictwo Napoleon V

Jedna z najwybitniejszych prac jaka powstała na temat XVI-wiecznej wojskowości. Charles William Chadwick Oman (1860-1946) - brytyjski historyk wojskowości, polityk, wykładowca akademicki, przewodniczący Królewskiego Towarzystwa Historycznego i innych stowarzyszeń naukowych, członek British Academy. Jego dzieła historyczne, obejmujące st...

41,14
To ponad 25% taniej!

Poza krawędź świata

Wydawnictwo Rebis

10 sierpnia 1519 roku z Sewilli wypłynęło pięć statków dowodzonej przez Ferdynanda Magellana Armady Molukańskiej. Wyruszała ona na poszukiwanie nowej, zachodniej drogi wodnej do Wysp Korzennych, skąd pochodziła większość goździków, pieprzu i gałki muszkatołowej, cenionych wówczas w Europie nie mniej niż złoto. Trzy lata później z tej wy...

48,72
To ponad 25% taniej!

Świat jako labirynt Tom 2. Manieryzm w literaturze

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Książka ta stanowi kontynuację studiów o manieryzmie w sztuce. Oba tomy dzieli materiał badawczy, łączy zaś problematyka człowieka nowoczesnego. Hocke, posługując się ważnymi dla kultury dziełami literackimi, stara się ukazać istotne cechy pewnego typu ludzkiego - homo europeus. W tym celu zapuszcza się w mało dostępne obszary historii ...

32,97
To ponad 25% taniej!

Duch Apokalipsy

Wydawnictwo Poligraf

Fascynująca książka Johna Higginsa Duch Apokalipsy opisuje losy świata od XVIII w. do czasów obecnych. We wnikliwej i pisanej z pasją analizie autor odsłania mechanizmy zbrodniczej działalności tajnych organizacji, które zza kulis niepodzielnie rządzą światem. Higgins udowadnia, że wszystkie większe konflikty ostatnich 240 l...

29,22
To ponad 25% taniej!

Hrabia De Saint Germain

Wydawnictwo Centrum

Talenty i osiągnięcia Hrabiego de Saint Germain można by długo wymieniać. One wszystkie przyczyniły się do tego, że zyskał przydomek "cudotwórca". Hrabia potrafił nie tylko przy pomocy alchemii tworzyć kamienie szlachetne, czy zamieniać bezwartościowe metale w złoto, potrafił też tworzyć eliksiry młodości. Zachwycał arystokrację swoimi ...

52,47
To ponad 25% taniej!

Cywilizacja odrodzenia

Wydawnictwo Aletheia

To klasyczne już i najlepiej znane z dzieł nestora francuskich historyków Jeana Delumeau (ur. 1923) stara się pokazać, że wbrew rozpowszechnionym przekonaniom renesans nie był wcale "odrodzeniem". Nic się tam nie "odradzało", za to wiele rodziło. Renesans nie zrywał ze średniowieczem, lecz je kontynuował - jeśli był nieco mniej religijn...

31,21
To ponad 15% taniej!

Historia Bałkanów wiek XVIII i XIX

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka jest poświęcona historii głównych narodowości bałkańskich - Albańczykow. Bułgarów, Chorwatów, Greków. Rumunów, Serbów i Słoweńców - w XVIII i XIX wieku. Szczegółowo omówiono: • sytuację narodowości bałkańskich pod panowaniem imperium, osmańskiego i cesarstwa habsburskiego, odmienne warunki panujące w obu imperiach i związan...

25,62
To ponad 25% taniej!

Rohnowie rodzina rzeźbiarzy z Wrocławia

Wydawnictwo Ciekawe Miejsca

Dolny Śląsk odradzał się bardzo powoli po wojnie trzydziestoletniej. Jedną z oznak polepszenia bytu mieszkańców był wzrost zamówień na dzieła rzeźbiarskie. Pierwszy jako środowisko odrodził się Wrocław, w którym w latach 50. XVII w. znacznie wzrosła aktywność warsztatu rodziny Rohnów. Ich rzeźba była jeszcze mocno osadzona w tradycji ma...

51,16
To ponad 25% taniej!

Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka i teoretyka sztuki. Na tom składają się jego najważniejsze teksty, poświęcone głównie sztuce włoskiego i niemieckiego renesansu. Warburg przygląda się symbolicznym obrazom Botticellego oraz znaczeniu sztuki dla mentalności mieszczaństwa Florencji Quattrocenta, interpretuje znaczenie ...

32,97
To ponad 25% taniej!

Duch Apokalipsy.

Wydawnictwo Drukarnia Wydawnicza Polligraf

Fascynująca książka Johna Higginsa Duch Apokalipsy opisuje losy świata od XVIII w. do czasów obecnych. We wnikliwej i pisanej z pasją analizie autor odsłania mechanizmy zbrodniczej działalności tajnych organizacji, które zza kulis niepodzielnie rządzą światem. Higgins udowadnia, że wszystkie większe konflikty ostatnich 240 l...

26,74
To ponad 15% taniej!

Renesans

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

W niniejszym szkicu Peter Burke dystansuje się od tradycyjnego ujęcia renesansu, postrzeganego jako zasadniczo włoskie zjawisko, które cechuje nowoczesna samoświadomość i które daje się z łatwością oddzielić od wieków średnich. Autor podkreśla ciągłość niektórych tradycji średniowiecznych, które przetrwały do późniejszych czasów, a takż...

32,10
To ponad 15% taniej!

Duchowość chrześcijańska Tom 2. Późne średniowiecze i reformacja

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Praca daje bardzo obszerny i w miarę pełny obraz duchowości chrześcijańskiej w aspekcie szkół duchowości, ruchów jakie pojawiły się w średniowieczu i w czasie reformacji, jak również pewnych zjawisk kulturowych jak humanizm, duchowość pasyjna, devotio moderna, liturgia i Eucharystia, wizja Kościoła. (...) Opracowanie może być wykorzysta...

67,12
To ponad 15% taniej!

Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie

Wydawnictwo Aspra

W książce niniejszej autor podejmuje próbę przedstawienia historii intelektualnej socynianizmu. Historię taką winien oczywiście poprzedzać zarys dziejów ruchu, opisujący jego narodziny - rozwój - upadek, a także zawierający biografie przynajmniej jego czołowych działaczy i pisarzy. Wszystko to czytelnik w książce znajdzie, autor jednak ...

33,72
To ponad 25% taniej!

Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783 Tom 1

Wydawnictwo Napoleon V

Polski rynek księgarski obfituje w pozycje książkowe poświęcone tematyce morskiej. Najczęściej jednakże są to prace o charakterze stricte militarnym i traktujące głównie o okresie I i II Wojny Światowej. Niezwykle mało miejsca poświęcono natomiast w literaturze polskojęzycznej tzw. erze żagla. Z tym większą przyjemnością chcielibyśmy od...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783 Tom 2

Wydawnictwo Napoleon V

Polski rynek księgarski obfituje w pozycje książkowe poświęcone tematyce morskiej. Najczęściej jednakże są to prace o charakterze stricte militarnym i traktujące głównie o okresie I i II Wojny Światowej. Niezwykle mało miejsca poświęcono natomiast w literaturze polskojęzycznej tzw. erze żagla. Z tym większą przyjemnością chcielibyśmy od...

62,36
To ponad 15% taniej!

Tradycja chrześcijańska Historia rozwoju doktryny Tom 4. Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

To wielotomowe opracowanie jest lekturą obowiązkową dla studentów poznających historię rozwoju doktryny chrześcijańskiej, a także ważnym źródłem dla badaczy zajmujących się dziejami religii. Dzieło profesora Pelikana stanowi doskonały punkt wyjścia do dalszych badań w tej dziedzinie, czytelnicy zaś odnajdują w autorze swego nauczyciela ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Władca i prawo 1200-1600. Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suwerennego władcy: cesarza, papieża, królów czy włoskich republik miejskich w stosunku do poddanych w okresie dojrzałego średniowiecza. W cent...

41,62
To ponad 15% taniej!

Kobiety na marginesach Trzy siedemnastowieczne życiorysy

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Natalie Zemon Davis wydobywa z mroków historii trzy indywidualne życiorysy. Jak większość żyjących w XVII wieku kobiet, Glikl bas Judah Leib, Marie de l'Incarnation i Maria Sibylla Merian - wszystkie równie wybitne, ale przy tym zupełnie inne -nie były królowymi czy szlachciankami. Żyły "na marginesach" siedemnastowiecznej Europy, Amery...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej