1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

229,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Prezentowany Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 13.10.1998 r. - o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja została napisana przez wybitne grono specjalistów pod redakcją SSN Beaty Gudowskiej oraz SSN Jolanty Strusińskiej-Żukowskiej, przez co wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów wykładni ...

74,22
To ponad 25% taniej!

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W opracowaniu przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zagadnienia dotycz...

63,45
To ponad 8% taniej!

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć

Wydawnictwo C.H. Beck

Realia gospodarki rynkowej, czyli: kontrola stanu finansów i zatrudnienia, bezrobocie, jako wynik światowego kryzysu ekonomicznego oraz starzenie się społeczeństwa, uzasadniają utrzymanie ubezpieczeń społecznych jako instytucji o charakterze publicznym. Ubezpieczenia społeczne najpełniej gwarantują ubezpieczonym utrzymanie, poprzez skł...

164,65
To ponad 8% taniej!

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczny komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, która zawiera ponad 130 przykładów (popartych licznym orzecznictwem) wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków oraz obrazujących sposob...

149,22
To ponad 25% taniej!

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący si...

32,08
To ponad 8% taniej!

Zasiłki renty i emerytury

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

27,48
To ponad 8% taniej!

Zasiłki, renty i emerytury

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

27,48
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia społeczne

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

18,64
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS zasiłki, emerytury, renty

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczacych ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

18,64
To ponad 25% taniej!

Ubezpieczenia społeczne, świadczenia ZUS, zasiłki, emerytury, renty

Wydawnictwo Od.Nowa

Nowa publikacja Ubezpieczenia społeczne i świadczenia ZUS zasiłki, emerytury, renty - jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socj...

32,08
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia społeczne

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2015 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

51,72
To ponad 25% taniej!

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach. Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Od 1 stycznia 2016 r. w istotny sposób zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zleceniobiorca, pracujący na podstaw...

63,45
To ponad 8% taniej!

Adekwatność dochodowa efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych

Wydawnictwo C.H. Beck

W monografii podjęto próbę wykorzystania danych statystycznych o systemach emerytalnych ok. 30 krajów europejskich do oceny ich adekwatności dochodowej, efektywności oraz redystrybucyjności. Zbadano również zależności między tymi kategoriami oraz ich zróżnicowanie w przekroju porządków emerytalnych, wyodrębnionych na podstawie kryterium...

89,22
To ponad 25% taniej!

Współczesne problemy prawa emerytalnego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Autorami książki są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, łączący pracę naukową z doświadczeniem zawodowym, którzy w sposób szczegółowy i praktyczny przybliżyli kwestie odnoszące się do obowiązującego modelu emerytalnego, włączając się zarazem w dyskusje, które toczą się w tym zakresie wśród przedstawicieli nauki i prakty...

137,05
To ponad 8% taniej!

96,72
To ponad 25% taniej!

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

�Monografia jest jedynym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne omawianych kwestii powoduje, że publikacja ma charakter całościowy i wyjaśnia niełatwe zagadnienia znajdujące się na styku różnych dziedzin prawa. Opracowanie zawiera kilkadziesiąt...

45,05
To ponad 8% taniej!

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem. Kodeks Kadr i Płac

Wydawnictwo Infor

Spis treści O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Co powinny zawierać wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach od 2 stycznia 2016 r. Jak prawidłowo wykazać w dokumentacji rozliczeniowej kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w okresie od stycznia do marca 2016 r. Jak wnioskować o łączenie pracy z urlopem r...

35,85
To ponad 8% taniej!

Oszczędzanie na emeryturę. Jak to robić, by zbierać owoce za wiele lat

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że emerytura od państwa za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie tak skromna, że może nie wystarczyć na jedzenie? Jeśli tak, to dlaczego kupujesz kupony lotto, zamiast najdrobniejsze sumy odkładać na odpowiednich rachunkach? Czas i magia procentu składanego zrobią swoje - i zapewnią Ci godną starość. ...

62,76
To ponad 8% taniej!

Prawo pracy i ZUS w instytucjach kultury Świadczenia dla pracowników, czas pracy, choroby i składki

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Jednym z wielu zagadnień, które auptorzy wyjasniają w książce są 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, które przysługują za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. ZUS niejednokrotnie dokonywał przekwalifikowania umów dotyczących wykonawstwa artystycznego z umów o dzieło na umowy zlecenia. Na skutek tego pła...

29,97
To ponad 25% taniej!

Życie postkorporacyjne. czy jesteś gotowa do wcześniejszej emerytury?

Wydawnictwo Mzuri

Wiele osób jest zmęczonych pracą w korporacji, która ma wiele zalet, ale też wiele wad. Gdy wady w naszej ocenie przeważają, to chcielibyśmy porzucić swoją korporację i przejść albo "na swoje", albo na wcześniejszą emeryturę. Ale niewiele osób się decyduje na ten krok. Na odważnego czeka wiele barier - finansowych, kulturowych, społeczn...

81,85
To ponad 8% taniej!

Zasiłki 2016. Komentarz do ustawy - zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opikeuńczy, świadczenie rehabili

Wydawnictwo Infor Biznes

Zasiłki 2016. Komentarz do ustawy: zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński , opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne. Komentarz do ustawy oraz porady dla ubezpieczonych i płatników składek dotyczące zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego , opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. W opracowaniu prawidłowe...

36,68
To ponad 8% taniej!

35,89
To ponad 20% taniej!

Twój osobisty fundusz emerytalny

Wydawnictwo Helion

Pewne pieniądze w niepewnych czasach! Emerytura to dla wielu z nas upragniony koniec pracy zawodowej. Ma to być okres życia, który będziemy mogli wykorzystać na realizację odkładanych "na kiedyś" pasji, takich jak podróżowanie, nauka flamenco, medytacje w hinduskim klasztorze, hodowanie rasowych kotów czy cokolwiek innego, o czym aktua...

89,21
To ponad 8% taniej!

Vademecum umów i pism dla księgowych. Podatki. Kadry. ZUS

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W książce prezentujemy wzory pism i umów dotyczących podatków, kadr i rozliczeń z Zakladem Ubezpieczeń Społecznych. Każdy wzór jest również umieszczony na dołączonej płycie CD. Książka zawiera praktycze komentarze ekspertów przy każdym wzorze i umowie.

4,57
To ponad 8% taniej!

Uprawnienia nauczycieli zwiążane z rodzicielstwem

Wydawnictwo Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Z uwagi na fakt, iż przepisy Karty Nauczyciela nie mówią nic na temat ochrony stosunku pracy kobiety w ciąży, do nauczycielek ciężarnych mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej