1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

27,48
To ponad 8% taniej!

Prawo o adwokaturze

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

149,22
To ponad 25% taniej!

Akty notarialne Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obr...

91,05
To ponad 8% taniej!

Tajemnica adwokacka Analiza konstytucyjna

Wydawnictwo C.H. Beck

Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi rozwiązaniami oraz ich znaczenia dla interpretacji szczegółowych regulacji. W następnej kolejności omówione zostaną kwestie relacji norm konstytucyjnych ...

44,22
To ponad 25% taniej!

Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz proje...

13,68
To ponad 8% taniej!

Prawo o adwokaturze oraz rozporządzenia

Wydawnictwo C.H. Beck

Seria Twoje Prawo zawiera: - hasła w nawiasach kwadratowych, - przypisy z opisem poszczególnych zmian, - indeks rzeczowy, - pogrubienie ostatnich zmian Stan prawny: 8 sierpnia 2013 roku.

141,72
To ponad 25% taniej!

Prawo o adwokaturze Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.: - znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, - zasady wpisu i skreślenia z aplikacji adwokackiej, - uregulowania odnoszące się do ...

224,22
To ponad 25% taniej!

Prawo o notariacie Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W pierwszym tomie komentarza autor analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia, jak: - strukturalne i...

74,22
To ponad 25% taniej!

Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spornych w doktrynie, takich jak: - problematyka skracania nazw (firm) w umowach i statutach spółek, - problematyka zmian "historycznych" postanowi...

91,05
To ponad 8% taniej!

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Wydawnictwo C.H. Beck

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest raz w roku w te...

91,05
To ponad 8% taniej!

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty

Wydawnictwo C.H. Beck

Opracowanie Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsze 2 wydanie publikacji okaże się niezwykle przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy na egzaminie adwokackim w 2016 r. po raz pierwszy zmierzą się z zadaniami z etyki adwokackiej, ponieważ kazusy w II części książki będą odzwierciedleniem tego egzaminu. Ponadto publikacja została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądów dysc...

72,65
To ponad 8% taniej!

Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Wydawnictwo C.H. Beck

Historia adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego to - bardziej niż dzieje instytucji - historia ludzi, ich wzlotów i upadków, spraw zwyczajnych ale też takich, które odcisnęły trwały ślad w zbiorowej świadomości naszej grupy zawodowej. Wreszcie, historia ludzi, którzy sądownictwo dyscyplinarne przez lata tworzyli i sprawowali w imię pr...

109,45
To ponad 8% taniej!

Etyka adwokacka i radcowska Komentarz orzecznictwo i kazusy

Wydawnictwo C.H. Beck

Komentarz do poszczególnych postanowień kodeksu etyki adwokackiej i radcowskiej ilustrowany jest 160 kazusami i podobną liczbą orzeczeń dyscyplinarnych ze zbioru publikowanego w serii rzecznictwo Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego. Wybrane orzeczenia ukazują podstawowe dylematy moralne na tle kodeksów etycznych i sposoby ich rozwią...

74,22
To ponad 25% taniej!

Aplikacje 2016. Zbiór przepisów do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską. Zbiór przepisów do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja ta jest zbiorem wszystkich aktów prawnych zawartych w ogłoszeniu w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r. Stanowi doskonałą pomoc dla przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie potrzebne akty prawne objęte ...

81,85
To ponad 8% taniej!

Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka Tom 2. Teksty ustaw

Wydawnictwo C.H. Beck

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom II: •Prawo upadłościowe i naprawcze •Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów •Ustawa o zwalczaniu nieu...

81,85
To ponad 8% taniej!

Egzaminy aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1

Wydawnictwo C.H. Beck

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom I: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks ka...

91,05
To ponad 8% taniej!

Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 Teksty ustaw

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom I zawiera: Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Kodeks cywilny Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo wekslowe Prawo spółdzielcze Ustawę o własności lokali Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawę o księgach wieczystych i hipotece Ustawę o ...

91,05
To ponad 8% taniej!

Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 Teksty ustaw

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom II zawiera: Prawo upadłościowe i naprawcze Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prawo zamówień publicznych Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Kodeks spółek handlowych Prawo bankowe Prawo przewozowe Ustawę o przedsiębiorstwach państwowych...

91,05
To ponad 8% taniej!

Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 3 Teksty ustaw

Wydawnictwo C.H. Beck

Stan prawny: 10 listopada 2016 r. Tom III zawiera: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Konstytucja Rzeczypospolite...

66,72
To ponad 25% taniej!

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata Kazusy Objaśnienia Orzecznictwo

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiajaca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładn...

81,85
To ponad 8% taniej!

Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Wydawnictwo C.H. Beck

Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto publikacja, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji adwokackiej oraz aby zdać egzamin adwokacki w 2016 r., na którym po raz pierwszy pojawi się zadanie z etyki adwokackiej. Jest to pierwsze kompleksowe ...

127,85
To ponad 8% taniej!

Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejszy zbiór to druga, znacznie rozbudowana wersja wcześniejszego opracowania, opublikowanego w 2011 r. Część I zawiera uaktualniony i rozszerzony wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych. Wybór ten został co do zasady ograniczony datą transformacji ustrojowej. Jedyni...

47,22
To ponad 25% taniej!

Elektroniczne postępowanie upominawcze Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie objętym ustawami: kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, ustawą o ustroju sądów powszechnych, ustawą - Prawo o adwokaturze, ustawą o radcach prawnych i ustaw...

59,22
To ponad 25% taniej!

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego. Zagadnienia te są analizowane w kontekście podstaw konstytucyjnych, kontradyktor...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej