1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

149,22
To ponad 25% taniej!

Umowy w obrocie gospodarczym. Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest rozwinięciem i uzupełnieniem dwóch poprzednich książek z serii Biblioteka Prawa Handlowego: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzor...

7,61
To ponad 15% taniej!

Kodeks spółek handlowych 2016. Stan prawny na dzień 6 czerwca 2016 roku

Wydawnictwo Literat

Najnowszy kodeks - wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 6 czerwca 2016 roku. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...

126,72
To ponad 25% taniej!

Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu błęd...

96,72
To ponad 25% taniej!

Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki instytucji zapisu windykacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy jako podmiotu ustanawiającego zapis windykacyjny i przedsiębiorstwa jako przedmiotu tego zapisu. Autor ukazuje, w jaki sposób w praktyce przedsiębiorca może wykorzystać zapis windykacyjny, tak aby po jego...

54,25
To ponad 8% taniej!

Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe

Wydawnictwo C.H. Beck

KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Ustawa o swo...

96,72
To ponad 25% taniej!

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce kompleksowo, a zarazem szczegółowo zaprezentowano problematykę związaną z podważaniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W publikacji przedstawiono m.in.: - charakter powództw o zaskarżenie uchwał, - podstawy i warunki zaskarżania uchwał oraz ich kwestionowania przez sąd rejestrowy i w drodze zarzutu nieważności, - charakt...

91,05
To ponad 8% taniej!

Unijne prawo konkurencji Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Wydawnictwo C.H. Beck

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Książka ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji ("OSR") w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istn...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ustawa o kosmetykach Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W komentarzu szczegółowo omówiono zakres i cel rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o kosmetykach oraz w aktach wykonawczych. Poszczególne przepisy komentowane są z perspektywy założeń działalności gospodarczej i specyfiki działalności leczniczej, w tym ogólnego bezpieczeństwa produktów, różnic w unormowaniach dotyczących kosmetyków, ...

164,65
To ponad 8% taniej!

Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo C.H. Beck

W niniejszej publikacji znajdują się m.in. następujące wzory: Umowy i pisma w sprawach handlowych dotyczące: - spółki jawnej - spółki partnerskiej - spółki komandytowej - spółki komandytowo-akcyjnej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - spółki akcyjnej - łączenia się spółek ...

36,68
To ponad 8% taniej!

Umowa spółki z o.o.. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Dzięki poradom zawartym w publikacji "Umowa spółki z o.o." możliwe będzie takie skonstruowanie umowy, dzięki któremu firma uniknie pata decyzyjnego. Warto zadbać o prawidłowe zapisy w umowie - pomocne w tym będzie nasze kompendium. Eksperci wskazują, jakie zapisy będą korzystne zarówno dla wspólników spółki, jak i członków zarządu. Podp...

164,65
To ponad 8% taniej!

Umowa o rejestrację domeny internetowej

Wydawnictwo C.H. Beck

WAŻNE ZAGADNIENIE Prezentowana publikacja dotyczy ważnego tematu, który dotychczas nie doczekał się kompleksowego opracowania w krajowej literaturze prawniczej. Rejestracja domen internetowych jest zjawiskiem powszechnym zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pozyskanie "praw do domeny" umożliwia uprawnionemu przede wszystkim prowad...

91,05
To ponad 8% taniej!

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Wydawnictwo C.H. Beck

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej znajduje się w głównym nurcie rozważań poświęconych procesowi europejskiej integracji gospodarczej. Obowiązujący stan prawny sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami państw członkowskich UE napotyka na przeszkody trudne do pokonania. Autorka książki przeprowadziła dog...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa agencyjna

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce umowy agencyjnej. Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwalifikacji podmiotowej stron umowy agencyjnej oraz szczegółowego katalogu ich praw i obowiązków, rozróżnienia agenta-pełnomocnika i agenta-pośrednika, formy umowy i sposobów jej zawierania, wygaśnięcia umo...

74,22
To ponad 25% taniej!

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in. - poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać, - trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych, - procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej,...

144,87
To ponad 8% taniej!

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Wydawnictwo ODDK

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zmieniona ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1830) określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w trans...

45,05
To ponad 8% taniej!

Odsetki w transakcjach handlowych

Wydawnictwo Infor

Stan prawny: czerwiec 2016 Publikacja zawiera wiedzę na temat odsetek w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym: - zasady naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym - zasady opodatkowania odsetek i ich ewidencję w księgach rachunkowych - odpowiedzi na pytania - orzecznictwo, interpretacje i przepisy

137,05
To ponad 8% taniej!

Ubezpieczenia w transporcie Praktyczne uwagi dla przedsiębiorców z branży TSL

Wydawnictwo C.H. Beck

Praktyczne uwagi, dzięki którym przedsiębiorcy z branży TSL będą mieli pewność, że zawierają korzystne dla siebie umowy ubezpieczeniowe Niniejsza publikacja w przystępny i praktyczny sposób przybliża zagadnienia związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży Transport-Spedycja- Logistyka. W tej branży ubez...

45,05
To ponad 8% taniej!

Leasing 2016

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Opracowanie zawiera informacje na temat rozliczania leasingu na tle przepisów krajowych i międzynarodowych. W publikacji zamieściliśmy również analizę różnić między finansowaniem w formie leasingu a kredytem. Omówienie bazuje głównie na prawie bilansowym, ale zawiera również odniesienia do podatku dochodowego od osób prawnych jak i usta...

149,22
To ponad 25% taniej!

Opodatkowanie spółek

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Ważne zagadnienia poruszone w publikacji: - aspekty podatkowe tworzenia, funkcjonowania, r...

118,65
To ponad 8% taniej!

Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lot

Wydawnictwo C.H. Beck

Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lotniczego. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tematyką konsolidacji transportu lotniczego - począwszy od zagadnień terminologicznych, poprzez rozważania o polityce prawa konkurencji w konte...

118,65
To ponad 8% taniej!

Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej

Wydawnictwo C.H. Beck

Obowiązująca od dziesięciu lat ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej umożliwia polskim przedsiębiorcom tworzenie spółek w drodze fuzji transgranicznej oraz przenoszenie siedziby już utworzonych spółek do innego państwa bez ich likwidacji. Widoczne jest także stale rosnące zainteresowanie przedsię...

31,89
To ponad 20% taniej!

To twoja firma 12 kroków do sukcesu

Wydawnictwo Helion

Wiedza niezbędna mikroprzedsiębiorcy Masz pomysł na własną firmę, ale brakuje Ci wiedzy na temat formalności? A może przekroczyłeś już Rubikon i dołączyłeś do grona prywatnych przedsiębiorców? Zastanawiasz się, jak budować skuteczną sprzedaż, jakie narzędzia marketingowe będą Ci potrzebne? Rozważasz, czy warto zostać franczyzodawcą? Pró...

96,72
To ponad 25% taniej!

Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone prawnej konstrukcji umowy deweloperskiej dokonane z perspektywy prawa polskiego. Autor nie tylko opisuje poszczególne elementy treści tej umowy, lecz koncentruje się także na wskazaniu prawnych instrumentów zabezpieczających strony przed jej niewykonaniem. Analiza unormowań p...

74,22
To ponad 25% taniej!

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, która omawia obrót gospodarczy w kategoriach bezpieczeństwa w kontekście ekonomii, prawa oraz zarządzania. Pozwala zrozumieć, czym są zagrożenia systemu gospodarczego, jak się przed nimi zabezpieczać, prawidłowo oceniać, a w konsekwencji stabilizować obrót gospo...

90,82
To ponad 8% taniej!

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie to publikacja dzięki której przedsiębiorcy dowiedzą się jak krok po kroku przeprowadzić audyt środowiskowy w swojej firmie bez konieczności zatrudniania audytorów z zezwnątrz oraz jak przygotować się do kontroli WIOŚ. Podpowiadamy jakie wymagania musi spełnić firma jesli chodzi o przepisy dot...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej