1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Pedagogika, Oświata i szkolnictwo

Pedagogika, Oświata i szkolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

35,85
To ponad 8% taniej!

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydawnictwo Bliżej Przedszkola

Książka stanowi interesujący wkład naukowców w debatę o stanie polskiej oświaty wraz z narzucanymi w niej przez MEN zmianami, które dotyczą nie tylko określonej koncepcji psychologicznej dziecka, ale i psychospołecznej kondycji nauczyciela, rodziców oraz uwarunkowań środowiskowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

25,47
To ponad 25% taniej!

Edukacja przedszkolna W poszukiwaniu innych rozwiązań

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Analiza istotnych aspektów instytucjonalnej edukacji i opieki przedszkolnej dla małych dzieci oraz prezentacja wybranych rozwiązań koncepcyjnych. Autorka analizuje je na tle dwóch podejść: wywodzącego się z założeń liberalizmu i oddolnego eksperymentowania, opartego na inicjatywach obywatelskich. Zastanawia się nad szansami ich powodzen...

29,90
To ponad 25% taniej!

Różnicowanie kształcenia w klasach początkowych

Wydawnictwo Impuls

Niniejsza praca poświęcona jest pierwszemu etapowi edukacyjnemu, przede wszystkim kształceniu wczesnoszkolnemu. Szczegółowej analizie poddano proces kształcenia z uwzględnieniem jego nowej koncepcji, wdrażanej obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych, zwanej kształceniem zróżnicowanym. Jest to zorientowany humanistycznie model procesu dy...

35,41
To ponad 25% taniej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. badania, opinie, inspiracje

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

W ostatnim dwudziestoleciu, począwszy od przemian ustrojowych w 1989 roku, było wiele prób zmierzających do udoskonalenia polskiej edukacji. Zaczęło się od 1992 roku, czyli przekazania zarządzania edukacją władzom lokalnym. Później w latach 1999 i 2009 nastąpiły jej kolejne reformy Autorzy niniejszego tomu, który poświęcony jest edukacj...

9,72
To ponad 25% taniej!

Tangram Wzory i rozwiązania. uruchom wyobraźnię

Wydawnictwo Nowik

TANGRAM to klasyczna układanka logiczna, znana i ceniona od wieków. Idea tangramu powstała w Chinach prawdopodobnie między 8 a 4 wiekiem p.n.e. W skład wchodzi 7 elementów (kwadrat, równoległobok i 5 różnych trójkątów). Wykorzystując je wszystkie, można ułożyć niezliczoną ilość sylwetek ludzi, zwierząt, przedmiotów i figur geometrycznyc...

49,58
To ponad 25% taniej!

Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia.

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Ta obszerna książka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorowym dziełem 43 pedagogów, działających w Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską. Celowo używamy słowa dzieło, bo jest tu prawie wszystko, co dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, a więc jej hi...

11,17
To ponad 20% taniej!

Spółgłoskowe gagatki Materiał do utrwalania trudnych grup spółgłoskowych

Wydawnictwo Harmonia

Prezentowane ćwiczenia w łatwy i przyjemny sposób pozwolą dzieciom opanować prawidłową artykulację wybranych grup spółgłoskowych. Materiał może być również wykorzystywany podczas terapii sygmatyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu oraz pracy nad głoskami: p, b, t, d. Wesołe spółgłoskowe gagatki proponują zadania z zachowaniem zasady stopniowani...

41,37
To ponad 8% taniej!

Ja jestem sobą i Ty jesteś sobą. Program edukacji psychologicznej dla klas I-III przewodnik dla nauczyciela

Wydawnictwo SEVENTH SEA

Dziecko w szkole. Jak pomóc mu zaadaptować się do nowych warunków? Rozpoczęcie nauki w szkole to szczególny okres w życiu każdego dziecka. Niniejsza książka zawiera propozycje programowe wspomagające proces integrowania się dziecka ze środowiskiem szkolnym, a także ich funkcjonowania na płaszczyźnie emocjonalnej i społecznej. Główny na...

35,97
To ponad 25% taniej!

(Anty)edukacja wczesnoszkolna

Wydawnictwo Impuls

Doświadczenia gromadzone przez dziecko podczas różnorodnych interakcji z otoczeniem mogą przyczyniać się do intensywnego rozwoju, mogą mieć mierne skutki rozwojowe lub spowalniać, wygaszać czy zaburzać rozwój jednostki. Również oddziaływania szkoły, w zależności od ich przebiegu i jakości, wspierają potencjał dziecka lub - przeciwnie -...

25,47
To ponad 25% taniej!

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka

Wydawnictwo Impuls

Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście - jak pyta D. Klus-Stańska - zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ...

23,41
To ponad 20% taniej!

Kto posłucha ten usłyszy + CD

Wydawnictwo Harmonia

Kto posłucha, ten usłyszy jest wyjątkową pozycją wydawniczą. W jej skład wchodzą książka oraz dwie płyty CD, na których zapisano cały materiał potrzebny do ćwiczeń, a także polecenia kierowane do dziecka. Z ćwiczeń zawartych w pu­blikacji mogą korzystać dzieci przygotowujące się do nauki czytania i pisania, a także dzieci, które tę ...

24,81
To ponad 8% taniej!

Mam 6 lat i idę do szkoły. Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Wydawnictwo SEVENTH SEA

Od roku 2012 dzieci sześcioletnie (te, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat) objęte będą obowiązkiem szkolnym - rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej. Aby były one dobrze do szkoły przygotowane, od 2011 roku wprowadza się także obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcioletnich. Nowa reforma oświaty budzi wiele kontrowers...

22,32
To ponad 25% taniej!

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Poradnik metodyczny. Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie - Sport - Rekreacja

Wydawnictwo Impuls

Koncepcja edukacji fizycznej "Zdrowie, Sport, Rekreacja", to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do re...

4,22
To ponad 15% taniej!

Gry i zabawy na każdą porę roku

Wydawnictwo Literat

Zapraszamy cię do odkrycia gier i zabaw, które dodadzą energii, zintegrują zespół i będą okazją do aktywnego wypoczynku z rodziną. Wśród propozycji znajdziesz nowe inspiracje, a także zabawy dobrze znane z przeszłości. Gry z tej książki są oznaczone odpowiadającymi im porami roku, przeprowadzane na świeżym powietrzu rozwijają ciało i um...

10,08
To ponad 15% taniej!

Taka piękna jest przyroda

Wydawnictwo Skrzat

"Taka piękna jest przyroda" to zbiór wierszy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, który jest owocem wieloletniej pracy doświadczonego nauczyciela zafascynowanego edukacją ekologiczną. Proponowane wiersze są doskonałą pomocą dla nauczycieli do pracy z dziećmi. Pomogą w kształtowaniu właściwej postawy ma...

11,97
To ponad 20% taniej!

Chodźmy się bawić. 150 zabaw dla dzieci

Wydawnictwo Harmonia

Zabawa jest pierwszą formą uczenia się i rozwoju człowieka. W zabawie działamy, angażujemy się zmysłami, doświadczając przy tym radości, przyjemności i pozytywnych emocji. W niniejszej pozycji znajduje się aż 150 różnych zabaw. Są wśród nich takie, które pobudzą do działania, i takie, które uspokoją. Zabawy integracyjne doskonale spraw...

26,14
To ponad 25% taniej!

Gry i zabawy dla dzieci

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Wspaniała książka, która pozwala uczyć dziecko kreatywności, a także odkrywać jego zdolności. Poradnik zawiera kilkaset zabaw, prostych i bardziej skomplikowanych, przeznaczonych dla dzieci już od pierwszego miesiąca życia. Autorka wymyśliła je dla własnych dzieci i wraz z nimi je przetestowała. To pozycja dla rodziców i opiekunów, któr...

31,47
To ponad 25% taniej!

Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych Tom 1

Wydawnictwo Adam Marszałek

Przedstawiana Czytelnikowi publikacja zawiera teksty specjalistów zajmujących sie pedagogiką wczesnoszkolną, badających problematykę edukacji dzieci rozpoczynających nauke w szkole. Praca składa się z sześciu części, podejmujących zagadnienia teoretyczne i odnoszące się do praktyki, nawiązujące do zmieniających się kontekstów społecznych.

31,47
To ponad 25% taniej!

Pedagogika wczesnoszkolna Tom 2. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Rozważania stanowiące treść tej książki koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianych procesów rozwoju i uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz roli nauczyciela w pierwszym etapie szkolnej edukacji, analizowanych w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Wielu badaczy zajmujących się jakością wcześnej edukacji dzie...

20,97
To ponad 25% taniej!

Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej

Wydawnictwo Nowik

Zbiór 136 gier i zabaw oraz wielu ich wariantów, które można wykorzystać w różny sposób na zajęciach lekcyjnych z zakresu matematyki. Motywują one uczniów do wysiłku w procesie przyswajania nowego materiału, na etapie jego powtarzania i utrwalania, a także w toku kształtowania wielu różnorodnych kompetencji. Można je także stosować w ra...

5,01
To ponad 20% taniej!

Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

Wydawnictwo UMCS

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zwane dysleksją, objawiają się nie tylko niepowodzeniami szkolnymi, które u dzieci dyslektycznych są konsekwencją niezdolności do przyswojenia umiejętności poprawnego czytania i pisania - pomimo normalnego poziomu inteligencji i odpowiednich warunków do nauki, lecz także niemożnością efektywne...

23,77
To ponad 15% taniej!

Zajęcia muzyczne w przedszkolu Grupy młodsze

Wydawnictwo Cyklady

Książka ta ma za zadanie pomóc wychowawcom przedszkolnym w prowadzeniu oryginalnych zajęć muzycznych z dziećmi trzy i czteroletnimi przy użyciu bardzo prostych pomocy i instrumentów.Ułożona jest w formie konspektów obejmujących:-całoroczny plan zajęć-wyszczególn ienie niezbędnych materiałów i przyborów-cele dydaktyczne rezlizowane podcz...

24,81
To ponad 8% taniej!

Uwaga Wspomaganie koncentracji i nie tylko. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci od 4 do 9 lat

Wydawnictwo SEVENTH SEA

Płeć: dla chłopca i dziewczynki Wiek: od 4 lat do 9 lat Oferujemy książkę z ćwiczeniami rozwijającymi uwagę, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 4 do około 9 lat: W jej pierwszej części omówiono rozwój i właściwości uwagi u dzieci oraz czynniki mające wpływ na jej koncentrację - Informacje tam podane ułatwią rozumienie i kreatywne korz...

54,25
To ponad 8% taniej!

Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć

Wydawnictwo Bliżej Przedszkola

W ostatnich latach nie ukazała się ani jedna publikacja metodyczna omawiająca kompleksowo problemy dwulatka w placówce wychowania przedszkolnego. Naprzeciw aktualnym potrzebom wychodzą niezmiennie prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska, prezentując ponad 300-stronicową skarbnicę praktycznej wiedzy - podręcznik metodyczny "Dwu...

20,97
To ponad 25% taniej!

Spotkania z Małym Księciem. Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi

Wydawnictwo Impuls

Wychowanie przez sztukę Scenariusze sytuacji edukacyjnych integrujących działania w obrębie dziedzin sztuki, oparte na MAŁYM KSIĘCIU Antoine'a de Saint - Exupery


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej