1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Starożytna

Historia Starożytna
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

28,87
To ponad 15% taniej!

Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Administracja stolicy wielkiego imperium wymagała odpowiedniego doboru kadr rządzących. Wśród głównych urzędów administracyjnych należy wymienić trzy kuratele, które obok prefektury miasta, obejmowały kluczowe dla życia stolicy sprawy, a od ich funkcjonowania zależał spokój w Wiecznym Mieście.

29,97
To ponad 25% taniej!

Władza charyzmatyczna w Rzymie

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Książka traktuje o przemianach w starożytnym Rzymie w ostatnich latach istnienia systemu republikańskiego. Perspektywa spojrzenia autora na wydarzenia tych lat jest jednak odmienna od dotychczasowych prób historiografii. Wydarzenia polityczne, wojny i zamach stanu stanowią dla niego tło zaproponowanej narracji.

44,17
To ponad 15% taniej!

Kontrowersje wokół senatus consultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Autorka [...] w erudycyjny sposób omawia dotychczasowy stan badań nad scu i wskazuje wszelkie niedostatki funkcjonujących w obiegu naukowym teorii, proponując w głównym wywodzie wiele własnych interpretacji. Największą zaletą opracowania jest fakt, że zawiera ono analizę wszystkich odnotwanych w źródłach przypadków zastosowania nadzwycz...

67,88
To ponad 15% taniej!

Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim.

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowatorskie spojrzenie na Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim Autorzy w barwny i intrygujący sposób przedstawiają dzieje Konstantynopola - Nowego Rzymu - od IV do pocz. VII wieku. Wykorzystując własne badania i najnowsze ustalenia archeologów i historyków, rzetelnie prezentują najważniejsze wydarzenia polityczne, zagadnienia s...

4,21
To ponad 15% taniej!

Ciekawe dlaczego Rzymianie nosili togi. i inne pytania na temat starożytnego Rzymu

Wydawnictwo Olesiejuk

W książce tej można znaleźć zarówno informacje o historii Rzymu i codziennym życiu jego mieszkańców, jak i mnóstwo interesujących ciekawostek dotyczących starożytności. Nie brakuje w niej również odniesień do współczesności, dzięki którym świat sprzed dwóch tysiącleci wydaje się czytelnikowi zaskakująco bliski i znajomy. To zabawna i fa...

14,90
To ponad 25% taniej!

Bizancjum w średniowieczu

Wydawnictwo Universitas

Książeczka Kazimierza Zakrzewskiego to fascynująca opowieść o czasach późnego Bizancjum, czasach dekadencji jednej z najwspanialszych i najbardziej widowiskowych kultur naszej cywilizacji. Ta znakomita książka Kazimierza Zakrzewskiego została wydana po raz pierwszy w roku 1939. Niewielki nakład oraz zawierucha wojenna spowodowały, że s...

38,61
To ponad 8% taniej!

Vistula amne discreta

Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, poświęcona jest najstarszym wiadomościom o ziemiach Polski zawartym u autorów antycznych. W swoich zamierzeniach ma spełnić ona podwójną rolę: publikacji źródeł z rozbudowanym komentarzem oraz syntetycznego ujęcia problematyki znajomości ziem Polski w świecie śródziemnomorskim w początkowym...

17,82
To ponad 15% taniej!

Officia maxima et principes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Książka prezentuje analizę dyskursu historiograficznego drugiej połowy XIX wieku, poświęconego zagadnieniu kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu, oraz historię jednego z najbardziej kontrowersyjnych cesarskich sekretariatów - a memoria. Autor stawia pytania o genezę poglądów dotyczących interesującej go problematyki i ujawnia mechaniz...

19,47
To ponad 25% taniej!

W trosce o miasto. "cura urbis" w okresie republiki i pryncypatu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przedmiotem opracowania jest wyłącznie "cura urbis" w ujęciu czystości, porządku na ulicach, przejezdności i dostępu do wody pitnej oraz bezpieczeństwa publicznego i służb publicznych.

22,47
To ponad 25% taniej!

Od ius vendendi do emancipatio Prawne i społeczne aspekty emancipatio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W książce omówiono powstanie emancipatio - podstawowego sposobu zgaśnięcia władzy rzymskiego pater familias nad dziećmi, w szczególności nad synami. Była ona dziełem jurysprudencji pontyfikalnej, interpretującej normę ustawy XII tablic (4.2), która przewidywała zgaśnięcie władzy ojcowskiej w przypadku trzykrotnej "sprzedaży" syna. Auto...

22,47
To ponad 25% taniej!

Antyczna tradycja epicka u Dantego

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Antyczna tradycja epicka u Dantego jest ukoronowaniem dotychczasowych badań i przemyśleń Marii Maślanki-Soro, których ewolucję i rozwój można było śledzić w poprzednich jej publikacjach [...]. Autorka proponuje bardzo subtelną analizę najbardziej istotnych fragmentów poematu Dantego: są to rozważania oparte na gruntownej znajomości tek...

28,53
To ponad 20% taniej!

Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim

Wydawnictwo UMCS

Mamy do czynienia z pracą bardzo rozległą, która jednak w znacznej mierze koncentruje się na problematyce Rzymu cesarskiego. Zagadnienia związane z okresem republikańskim dotyczą zaś jego schyłkowej fazy. Tendencja ta jest w pewnym sensie odwzorowaniem sytuacji w nauce światowej, gdzie stosunkowo rzadko podejmowane są zagadnienia z zakr...

91,88
To ponad 25% taniej!

Imperium grecko-rzymskie

Wydawnictwo Marek Derewiecki

Imperium zwane rzymskim było w istocie grecko-rzymskie. Po pierwsze ze względu na język. W zachodniej części imperium mową potoczną była łacina lecz we wschodniej - greka. Po drugie, rzymska kultura materialna i obyczajowa wyrosła z asymilacji kultury helleńskiej. Po trzecie, samo imperium było syntezą rzymskiej władzy i cywilizacji gre...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363

Wydawnictwo Napoleon V

Pan Tomasz Sińczak dał się poznać środowisku naukowemu poprzez publikowane artykuły, poświęcone działaniom Rzymu na wschodnich rubieżach. Książka "Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Iranem Sasanidów w latach 226-363" wpisuje się w sferę zainteresowań Autora. Należy docenić olbrzymi wkład Autora w ponowną analizę przekazów źródłowych i przede ...

28,53
To ponad 20% taniej!

Marcus Antonius. History and Tradition

Wydawnictwo UMCS

The present collection of articles is devoted to one of the most famous figures of Roman history. For centuries now, Mark Antony has attracted the attention of not only historians, but also pop culture artists, mainly due to his fascinating life. The origin of his legend is also one of the major issues, on which the attention of the col...

48,72
To ponad 25% taniej!

Propagatio Imperii Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera

Wydawnictwo Napoleon V

Tematem niniejszej książki, będącej pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki rzymskiej polityki zewnętrznej przełomu II i III wieku po Chr., są relacje pomiędzy starożytnym Imperium Romanum a światem pozarzymskim w okresie rządów cesarza Septymiusza Sewera. Władca ten, panujący w latach 193-211 po Chr., jednym z motywów przewo...

31,89
To ponad 20% taniej!

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

Wydawnictwo UMCS

VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe z zakresu rzymskiego prawa karnego zatytułowane "Prawo karne i polityka w państwie rzymskim" odbyło się w szczególnych okolicznościach - w roku, w którym jubileusz 70-lecia obchodził zarówno Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jak i Profesor Marek Kuryłowicz, twórca idei lubelskich sympozjów i wielolet...

44,97
To ponad 25% taniej!

Studia nad dowódcami i sztuką dowodzenia w II woj punickiej

Wydawnictwo Napoleon V

Problematyka zawarta w pierwszych dwóch studiach poświęconych drugiej wojnie punickiej ("Kryteria wyboru dowódców armii rzymskiej" oraz "Kartagiński system dowodzenia w Hiszpanii") w dotychczasowej literaturze przedmiotu nie doczekała się większej uwagi bądź systematycznej analizy. Wywody Autora sprawiają, że niektóre z obowiązujących o...

38,97
To ponad 25% taniej!

Nea Paphos VI. Pottery Stamps from Nea Paphos Excavations in 1990-2006

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na hellenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze. Obejmuje materiał archeologiczny pozyskany podczas prac w sezonach 1990-2006 (...

131,97
To ponad 25% taniej!

Faience objects. Tell Atrib 1985-1995 IV

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Na temat egipskich fajansów z okresów ptolemejskiego i rzymskiego wiadomo mniej niż o podobnych przedmiotach ze wcześniejszych epok. Niniejsza książka, która stanowi opracowanie przedmiotów fajansowych pochodzących z wykopalisk polsko-egipskiej misji archeologicznej w Tell Atrib, starożytnym Atribis, pomaga wypełnić tę lukę. Podczas bad...

26,97
To ponad 25% taniej!

Cicero vortit barbare Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej. Wokół literatury tom 5

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Cyceron był nie tylko mówcą i politykiem, ale także tłumaczem. Jego przekłady były czytane przez kolejne pokolenia pisarzy i myślicieli, tworzyły podstawy literackiej kultury Europy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że przybliżając współobywatelom największe osiągnięcia greckiej literatury, Cyceron modyfikował je tak, by zawierały tr...

15,72
To ponad 25% taniej!

Studies of Greek and Roman literature and culture

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Stanisław Śnieżewski , Józef Korpanty - classical philologist and his work Bibliografia prac Józefa Korpantego Stanisław Śnieżewski, Józef Korpanty - filolog klasyczny i jego dzieło Iosephus Korpanty, De peculiari quadam alliteratione latina Antoni Bobrowski, Flendo in canem conversa est. Literackie przekazy o metamorfozie postaci he...

31,42
To ponad 15% taniej!

Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i konstytucja

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycznych. Heretycy i poganie, barbarzyńcy i uzurpatorzy, skorumpowani urzędnicy i przestępcy byli na różne sposoby piętnowani przez ustawodawcę. Au...

19,47
To ponad 25% taniej!

Meditations

Wydawnictwo Penguin Books

The Meditations of the great Roman Philosopher-Emperor Marcus Aurelius are simple yet profound works of stoic philosophy that continue to offer guidance and consolation to many with their eloquence, wisdom and humility.

23,89
To ponad 20% taniej!

Rozmyślania

Wydawnictwo Helion

Nie lada gnębi mnie troska, abym mógł odwiedzić dalekie źródła i czerpać wskazania szczęśliwego życia. Horacy Wśród wielu rzymskich cesarzy nie brak było ludzi o wybitnej osobowości, odwadze i zacięciu pisarskim. Niewielu jednak odznaczało się równie błyskotliwym umysłem, pracowitością, spostrzegawczością i skłonnością do rozważan...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej