1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Kultura, Cywilizacja, Etnografia

Kultura, Cywilizacja, Etnografia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

51,72
To ponad 25% taniej!

Życie polskie w dawnych wiekach

Wydawnictwo Iskry

W dzienniku zmarłego na emigracji Jana Lechonia znajdujemy opis snu, w którym poeta widział stare ryciny przedstawiające barwne postacie XVII stulecia, husarzy i lisowczyków, a wszystko razem przypominało mu Życie polskie w dawnych wiekach Władysława Łozińskiego. Ten pierwszy w naszej literaturze historycznej całościowy opis staropolski...

42,45
To ponad 15% taniej!

Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jedna z najbardziej znanych badaczek okresu radzieckiego pisze o tym, jak wyglądało życie pod rządami Stalina w latach trzydziestych - w szaleńczej, heroicznej i tragicznej dekadzie kolektywizacji, wymuszonej industrializacji i czystek [...]. Były to lata niewyobrażalnych cierpień i okrucieństwa, a zarazem idealizmu - tę surrealistyczną...

26,97
To ponad 25% taniej!

Style życia wartości obyczaje Stare tematy, nowe spojrzenia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka prezentuje aktualny stan badań poświęconych zróżnicowaniu i przemianom stylów życia w powiązaniu z problematyką przemian obyczajowych, religijności, moralności i aksjologii polskiego społeczeństwa. Przedstawia precyzyjne i pogłębione diagnozy oraz wyjaśnienia dotyczące różnych sfer życia, m.in. sytuacji ludzi starszych, młodzież...

44,22
To ponad 25% taniej!

Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej

Wydawnictwo Avalon

Prezentowana praca to zbiór studiów dotyczących biologicznych, gospodarczych i kulturowych aspektów historii wyżywienia. Można zauważyć tu wpływ zarówno tradycyjnego podejścia szkoły Annales z lat 60-tych, nowe ujęcia korzystające z doświadczeń szkoły Flandrina, ale również pozostające w najbardziej tradycyjnym podejściu prace z dominuj...

22,81
To ponad 25% taniej!

Życie codzienne w matriksie. Filozofia społeczna w ponowoczesności

Wydawnictwo Scholar

Filozofia jest dla ludzi. Tym bardziej że rzeczywistość dwudziestego pierwszego wieku wiąże się w oszałamiający sposób z całkiem nowymi zjawiskami społecznymi w wymiarze globalnym, które w tym swoim globalnym wymiarze ani myślą pozostawać, lecz wchodzą do naszych domów przez okno telewizora, wciskają się do wózków w supermarketach, pcha...

51,34
To ponad 25% taniej!

Złoty wiek konwersacji

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Książka ta opowiada historię pewnego ideału, ostatniego, z którym francuska arystokracja ancien regime'u miała się całkowicie utożsamić, ostatniego, który pozwolił jej raz jeszcze uczynić z siebie symbol i wzorzec całego narodu. Ideału towarzyskiego spod znaku elegancji i uprzejmości, który przeciwstawiał logice siły i okrucieństwa inst...

28,53
To ponad 15% taniej!

Palenie cygar, muzyka, przejażdżki?. Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka ukazuje różne aspekty związane z czasem wolnym w jego szerokim rozumieniu. Składa się ona z dziewiętnastu artykułów osnutych wokół sposobów spędzania wolnego czasu charakterystycznych dla przełomu wieków XIX i XX, a także dla wieku XX. Materiał badawczy stanowi tu zarówno literatura, jak i formy dokumentalne. Zagadnienia porusza...

29,90
To ponad 25% taniej!

Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

"Po pierwszej dekadzie nowego wieku warto podjąć badania nad współczesną polską obyczajowością i jej przemianami" napisała we wstępie do monografii prof. Beata Łaciak i zebrała w pracy ponad dziesięć artykułów socjologów i kulturoznawców analizujących różne wymiary współczesnych zwyczajów. Znajdziemy w opracowaniu wiele wątków poruszają...

29,90
To ponad 25% taniej!

Obyczajowość polska początku XXI wieku. przemiany, nowe trendy, zróżnicowania

Wydawnictwo Żak Wydawnictwo Akademickie

Książka jest niezwykle ciekawym opracowaniem powstałym na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 przez doświadczone Autorki o cenionym warsztacie naukowym. Autorki w przedstawianej pracy podjęły się zbadać na początku XXI wieku zróżnicowania obyczajów codziennych i odświętnych, prywatnych i dotyczących sfery publicznej, po...

29,37
To ponad 25% taniej!

Młodzież w czasie wolnym Między przyjemnością a obowiązkami

Wydawnictwo Adam Marszałek

Oddana do rąk Czytelnika publikacja stanowi zbiór szesnastu tekstów, poświęconych różnym aspektom i wymiarom szeroko rozumianego czasu wolnego, Niektóre z poruszanych w nich kwestii omawiane i dyskutowane były podczas konferencji naukowej pt. Młodzież w czasie wolnym - edukacja, praca, formy ludności zorganizowanej przez Sekcję Socjolog...

40,47
To ponad 25% taniej!

Historia dzieciństwa

Wydawnictwo Aletheia

Philippe Aries (1914-1984), jeden z najwybitniejszych w XX wieku francuskich mediewistów, był "odkrywcą dziecka" jako tematu badań historycznych. Niniejsza książka, opublikowana w 1960 roku, stanowi właśnie pionierskie dzieło w tej dziedzinie, kanon, do którego nadal odwołują się zarówno historycy, jak i socjologowie. Dzieciństwo bowiem...

24,42
To ponad 25% taniej!

Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością

Wydawnictwo Scholar

W Polsce proces starzenia się ludności postępuje bardzo szybko, co zmienia kształt "polskiej kultury starości". Na potrzeby niniejszej książki termin ten definiujemy jako zestaw norm i praktyk społeczno-kulturowych - realizowanych zarówno przez osoby starsze, jak i osoby młode wobec osób starszych - szczególnie istotnych na dalszych eta...

33,88
To ponad 15% taniej!

Filozofia głupoty. Historia i aktualność sensu tego, co irracjonalne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Filozofia głupoty wchodzi w spór z wiekową tradycją humanistyczną, która irracjonalność chciała rozumieć jako to, co w człowieku nieludzkie - przyjmując zarazem, że inteligencja to właściwa cecha i norma człowieczeństwa. A jeśli to głupota jest tym, co najbardziej ludzkie? Odwrócenie tradycyjnej wizji wiedzie do koncepcji człowieka, w k...

33,88
To ponad 15% taniej!

Filozofia głupoty. Historia i aktualność sensu tego co irracjonalne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Filozofia głupoty wchodzi w spór z wiekową tradycją humanistyczną, która irracjonalność chciała rozumieć jako to, co w człowieku nieludzkie - przyjmując zarazem, że inteligencja to właściwa cecha i norma człowieczeństwa. A jeśli to głupota jest tym, co najbardziej ludzkie? Odwrócenie tradycyjnej wizji wiedzie do koncepcji człowieka, w ...

71,97
To ponad 25% taniej!

Historia ciała Tom 3. Różne spojrzenia. Wiek XX

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

W żadnym innym stuleciu ciało ludzkie nie doświadczyło takich zmian. To w wieku XX zmienił się związek pomiędzy zdrowiem a chorobą, pomiędzy ciałem zgodnym z normami a ciałem niefunkcjonującym prawidłowo, pomiędzy życiem a śmiercią w zmedykalizowanym społeczeństwie. Autorzy trzeciego tomu monumentalnej i bogato ilustrowanej Historii cia...

21,81
To ponad 20% taniej!

The Power of Play. Leisure, Recreation & Cultural Hegemony in Colonial Virginia

Wydawnictwo UMCS

Mieszkańcy osiemnastowiecznej Wirginii, brytyjskiej kolonii w Ameryce Północnej, słynęli z upodobania do zabawy, rozrywki i wypoczynku. Festyny, bale, wyścigi konne, walki kogutów, pijackie biesiady, rywalizacja sportowa i hazard - do takich różnorodnych form zabawy Wirgińczycy byli mocno przywiązani. "The Power of Play" ("Potęga zabawy...

44,97
To ponad 25% taniej!

Historia gwałtu

Wydawnictwo Aletheia

Georges Vigarello (ur. 1941) kontynuuje dziś zainicjowane przez wcześniejszych francuskich historyków badania nad życiem codziennym w dziejach. Vigarella można by nazwać historykiem ciała - pięknego i upiększanego, zdrowego i chorego, czystego i brudnego. I właśnie ciałem zbrukanym zajmuje się on w tym studium o gwałcie i stosunku prawa...

36,34
To ponad 25% taniej!

Historia uwodzenia. Od Antyku do dziś

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Profil zainteresowań autora dobrze oddaje wyraźną we współczesnych naukach społecznych i humanistyce orientację polegającą na zwróceniu się ku codzienności, ku klimatowi relacji międzyludzkich w życiu codziennym. Książka dotyczy mikroperspektywy kulturowo zdefiniowanych i społecznie uwarunkowanych doświadczeń jednostek oraz emocjonalneg...

29,22
To ponad 25% taniej!

Intymne i prywatne praktyki codzienności. Analiza socjologiczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autorka podejmuje próbę odczytania przestrzeni intymności i prywatności w perspektywie rzeczywistości potocznej i naukowej. Stara się wyjść poza stereotypy poznawcze sprowadzające obszar intymności do seksualnych klisz, obecnych nie tylko w świadomości potocznej, ale i naukowej. Sygnalizuje różne perspektywy i różne rozłożenie akcentów ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Make Life Harder

Wydawnictwo Prószyński Media

Przed wami "Make Life Harder", czyli 350 stron o tym, jak się zachowywać na rynku, co robić z rękoma w windzie, gdzie siadać na dworcu i jak wychodzić z psem, żeby to wszystko miało ręce i nogi, i łapy. Słowem - przewodnik po życiu. Ale jest więcej słów, którymi można opisać tę książkę. "Dobra" być może nie jest jednym z nich. Nie czepi...

31,47
To ponad 25% taniej!

Studia nad życiem społeczno kulturalnym Polaków w Niemczech

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsze opracowanie jest owocem socjologicznych i pastoralno-teologicznych analiz kondycji życia Polaków w Niemczech, animowanych przykładem działalności wybranych ośrodków duszpasterskich, tzw. Polskich Misji Katolickich w Monachium i Norymberdze. [...] Lektura książki ma zatem charakter nie tylko ścisłej analizy socjologicznej, lecz...

45,05
To ponad 8% taniej!

Stare panny wdowy i rozwiedzione Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

"Temat poruszony należy niewątpliwie do ważnych problemów historii społecznej XIX w. Został też omówiony w sposób wyraźnie interdyscyplinarny, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii społecznej, socjologii, demografii oraz prawa. Język pracy jest bardzo dobry, nie tylko poprawny, ale naprawdę wyróżniający się. (...) Prawdziwy podziw ...

47,22
To ponad 25% taniej!

W kręgu rodziny epok dawnych Dzieciństwo

Wydawnictwo DiG

Dzieciństwo zostało potraktowane jako odrębna kategoria kulturowa, a problem pozycji dziecka w rodzinie i jego relacji z otaczającym go światem został ujęty bardzo szeroko, zarówno w sensie geograficznym, jak i w aspekcie czasowym. Autorzy skupili się na wymiarze świata dziecięcego w kontekście uwarunkowań historycznych, antropologiczny...

41,62
To ponad 15% taniej!

Przymus bezczynności. Studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Pionierska praca na temat jakości czasu wolnego bezrobotnych osadzona w tradycji badań z pedagogiki społecznej. Autorka, uwzględniając kontekst przemian społecznych, wyczerpująco omawia zachowania bezrobotnych. Ujawnia wielopłaszczyznową deprywację potrzeb i wielorakie wykluczenie z życia społecznego tej grupy ludzi.

38,22
To ponad 15% taniej!

Prywatność Teoria i praktyka

Wydawnictwo Aspra

Podjęte w pracy badanie fenomenu prywatności zostało skierowane na analizę kategorii konstytuujących to zjawisko oraz na rekonstrukcję dylematów prywatności w dziedzinach mających kluczowe znaczenie dla współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Takie założenie badawcze wyznaczyło ramową strukturę pracy, na którą składają się dwie...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej