1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

26,22
To ponad 25% taniej!

Brazylia kraj przyszłości?

Wydawnictwo Książka i Prasa

Polityczny, społeczny, gospodarczy, sportowy i kulturalny przewodnik po współczesnej Brazylii - jednym z najciekawszych krajów świata. Artykuły i rozmowy z działaczami brazylijskimi i specjalistami - od transferów społecznych po ekologię, znawców kina, literatury i sportu. Najbardziej wnikliwa panorama największego kraju Ameryki Łacińsk...

26,97
To ponad 25% taniej!

Machupicchu Między archeologią i polityką

Wydawnictwo Universitas

STUDIA LATYNOAMERYKAŃSKIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO "Dzięki Machupicchu Peru istnieje. Nasze dziedzictwo i nasza historia trwają nieprze-rwanie od wieków" - mówił podczas uroczystości z okazji "100-lecia odkrycia Machupicchu dla Świata" w 2011 roku alcalde Cusco, Luís Flores García. W tle oficjalnych obchodów, w komen...

29,90
To ponad 25% taniej!

Tradycje oporu w Andach Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia, w której uwzględniony został niemal pięćsetletni kon­tekst historyczny, jest efektem studiów nad złożonymi mechani­zmami oporu ludności pochodzenia tubylczego wobec przemocy w dziejach Peru. Celem publikacji jest odnalezienie wzorów postaw obronnych mieszkańców sierry na przykładzie wybranych mobili­zacji andyjsk...

29,90
To ponad 25% taniej!

Pieśni z Dzitbalche Majów pieśni o miłości i o umieraniu

Wydawnictwo Dr Lex

W roku 1942 odnaleziono manuskrypt zawierający teksty spisane w języku Majów. Okazało się szybko, że manuskrypt składa się z 15 lirycznych utworów i jest najważniejszym z zachowanych pisemnych przekazów tradycji literackiej wielkiego narodu, którego imperium legło w gruzach z przybyciem Hiszpanów na amerykański kontynent. Pośród tzw...

23,07
To ponad 25% taniej!

Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wzmożone aktualnie zainteresowanie regionem latynoamerykańskim, jakie odnotować można we współczesnym świecie - zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej - skłoniło toruńskie środowisko naukowe do przybliżenia Czytelnikowi problemów nękających ten interesujący pod wieloma względami region świata. Jednocześnie z inicjatywy kilku i...

41,13
To ponad 20% taniej!

Bicentenario de la Independencia de America Latina Cambios y realidades

Wydawnictwo UMCS

Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej jest niepowtarzalną okazją do podjęcia wielodyscyplinarnej debaty na temat historii, terażniejszości i przyszłości tego regionu. Prezentowana książka jest rezultatem współpracy i dialogu naukowego 21 badaczy i specjalistów z ośrodków uniwersyteckich z Ameryki Łacińskiej i Europy. Aut...

29,90
To ponad 25% taniej!

Yurupary Amazońska epopeja o początkach świata

Wydawnictwo Dr Lex

W tradycji kolumbijsko-brazylijskiej Amazonii odnajdujemy jeden z najstarszych przedhiszpańskich przekazów literackich, niekiedy porównywany ze świadectwem Popol Vuh. Jest to amazoński mit o Yurupary, mitycznym herosie, znanym, wedle tradycji, szczepom zamieszkującym dzisiejsze ziemie Kolumbii oraz Brazylii. Legenda o Yurupary przynosi ...

30,21
To ponad 20% taniej!

Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy - wyzwania - omplikacje

Wydawnictwo UMCS

Publikacja ta jest trzecim tomem z serii wydawniczej Studia Iberoamerykańskie UMCS. Autorzy książki dokonali refleksji nad zachodzącymi w XXI wieku w Ameryce Łacińskiej procesami, które towarzyszą transformacji latynoamerykańskich systemów państwowych oraz nad przemianami dokonującymi się w obszarze międzynarodowych stosunków polityczny...

28,02
To ponad 15% taniej!

Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cywilizacyjne zapóźnienie i niezaspokojone aspiracje znaczących grup ludności w krajach Ameryki Łacińskiej byty w czasach zimnej wojny źródłem narastających napięć społecznych i politycznych. W konsekwencji Ameryka Południowa mogła się stać obszarem ekspansji ideologicznej, a za nią politycznej i gospodarczej ZSRR. Wprawdzie półkula zac...

44,97
To ponad 25% taniej!

Smutek tropików

Wydawnictwo Aletheia

Claude Levi-Strauss (ur. 1908) należy do ostatnich żyjących twórców wspaniałej humanistyki francuskiej z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a "Smutek tropików" (1955) jest niepowtarzalnym dokumentem z tamtego okresu. Przede wszystkim jednak stanowi fascynującą, w znacznej mierze autobiograficzną książkę "podróżniczą". Auto...

52,47
To ponad 25% taniej!

Pre-Columbian Maya Graffiti: Contex, Dating and Function

Wydawnictwo Alter

Graffiti have always been a popular means of expression for people from different social strata in ancient as well as modern societies. They constitute a rich source of information on both the daily life and religious activities of the people who created them. Although ancient graffiti are mostly known from the Old World, especially fro...

23,22
To ponad 25% taniej!

Strategia mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Pojęcie mimikry kulturowej zostało stworzone, żeby zwrócić uwagę na fakt, iż także w relacjach międzyludzkich słabsze podmioty chciały (lub były zmuszone chcieć) upodobnić się do silniejszych. Klasyczny przykład takich stosunków daje nam świat kolonialny. Jeśli skolonizowany chciał upodobnić się do kolonizującego, to dlatego że postrzeg...

33,64
To ponad 25% taniej!

Nemezis. O człowieku z faweli i bitwie o Rio

Wydawnictwo Czarne

Tylko tego im brakowało, żeby po doprowadzeniu do obalenia komunizmu w Europie Wschodniej teraz w największym kraju Ameryki Południowej do władzy doszedł człowiek, którego w Waszyngtonie uważano za socjalistycznego podżegacza. W tych okolicznościach brazylijskie grupy interesu gorączkowo poszukiwały kogoś, kto dorównałby Luli wdziękiem i chary...

33,72
To ponad 25% taniej!

Inkowie o Inkach. Antologia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Inkowie o Inkach to wybór tekstów pochodzących wprost lub pośrednio z kultury inkaskiej, powstałych między rokiem 1550 a 1974; dla badaczy stanowią one wyjątkowej wagi źródła przynoszące inkaskie spojrzenie na zmieniający się świat. W antologii znalazł się jedyny pewny zabytek teatru inkaskiego, kilka przykładów pisanej literatury piękn...

29,90
To ponad 25% taniej!

Chilam Balam z Chumayel Majów Księga Przepowiedni

Wydawnictwo Dr Lex

Dzisiejszy świat żyje pełnią zmian i stara się odpowiedzieć na wiele pytań, z których część zdaje się nie mieć odpowiedzi. Wielu ludzi oczekuje Końca Świata, nowej Apokalipsy, która wedle przepowiedni Majów 21 grudnia 2012 roku mają nastąpić nieodwołalnie i zamknąć piąty cykl istnienia wszechświata. Majowie pozostawili nam przekazy trad...

32,10
To ponad 15% taniej!

Opowieści o Raju utraconym. Przemiany topiki Raju w hispanoamerykańskiej powieści o selwie

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opowieści o Raju utraconym to książka, która nawiązuje do dyskursu o literaturze iberoamerykańskiej prowadzonego w kontekście przemian kulturowych związanych z procesami modernizującymi XX wieku. Przedmiotem analizy jest problematyka kulturowa w hispanoamerykańskiej powieści o selwie. Mimo wielkiej różnorodności interpretacji i propozyc...

26,22
To ponad 25% taniej!

Kret rewolucji. Drogi lewicy latynoamerykańskiej

Wydawnictwo Książka i Prasa

Od kilkunastu lat Ameryka Łacińska przeżywa historyczne zmiany. W wielu krajach kontynentu szczególnie boleśnie doświadczonego panowaniem dyktatur i neoliberalizmu do władzy dochodzą siły lewicowe. Efektem ich rządów jest bezprecedensowe zmniejszanie się biedy, nierówności i zadłużenia, uniezależnianie się od wpływów Waszyngtonu, a takż...

33,64
To ponad 25% taniej!

Prawdziwa Odessa. Jak Peron sprowadził hitlerowskich zbrodniarzy do Argentyny

Wydawnictwo Replika

Prawdziwe oblicze Odessy ? tajnej organizacji pomocy nazistom! Niezwykłe śledztwo argentyńskiego dziennikarza ujawnia prawdę o ucieczce nazistów do przyjaznej im Argentyny. Prawdziwa Odessa to książka oparta na dogłębnej kwerendzie obszernych materiałów dokumentalnych, pochodzących z archiwów rządowych Argentyny, Szwajcarii, USA, Wielki...

46,72
To ponad 15% taniej!

Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej. próba interpretacji socjologicznej

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

esej ten został napisany w Santiago de Chile w latach 1966-1967, w czasie kiedy jego autorzy ściśle współpracowali z ekonomistami oraz specjalistami w zakresie planowania w międzynarodowym instytucie badań naukowych, edukacji i planowania. Praca ta miała na calu nawiązanie dialogu z ekonomistami w kwestii rozwoju w krajach Ameryki Łaciń...

33,88
To ponad 15% taniej!

Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej to jeden z tych tematów, który mimo licznych studiów, debat i publikacji wciąż wzbudza wiele emocji i budzi kontrowersje. Dynamiczne procesy, które zachodzą na terenie wielu państw regionu, nieustannie wywołują szereg pytań o kierunek i możliwości zmian oraz otwierają dyskusję na nowe zjawiska społec...

32,10
To ponad 15% taniej!

Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obszar Ameryki Łacińskiej to od wielu lat teren niespokojny zarówno z powodu przemian społeczno-politycznych, jak i ruchów o charakterze etnicznym, zachodzących wraz z rytmem rewolucji, konfliktów zbrojnych, powstawaniem i upadkiem reżimów, trudnymi narodzinami demokracji i procesów etnicznego "budzenia się" kontynentu. Jakie oczekiwani...

44,90
To ponad 25% taniej!

Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys

Wydawnictwo PWE

W książce zostały przeanalizowane zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, będące reakcją na politykę ekonomiczną zastosowaną w reakcji na kryzys finansowy. Autorzy przestawili m.in. zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys; konieczność dostosowań instytucjonalnych w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Azji P...

33,72
To ponad 25% taniej!

Nowoczesność, kolonialność i tożsamość Perspektywa latynoamerykańska

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Zasadniczym celem książki jest analiza podstawowych kategorii latynoamerykańskiej myśli dekolonialnej. W zamierzeniu autora książka ma pokazać, jak myśl kluczowych członków grupy nowoczesność/kolonialność - Enrique Dussela, Waltera Mignolo, Aníbala Quijano, Edgardo Landera, Arturo Escobara, Santiago Castro-Gómeza, Nelsona Maldona...

74,77
To ponad 15% taniej!

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy Osadnictwo w Misiones 1892-2009

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wychodźstwa związanego z klęskami powstańczymi i późniejszą aktywnością niektórych Polaków, głównie na zachodzie Europy, szczególnie ludzi Wielkiej Emigracji. Było to wychodźstwo polityczne, z wielkim udziałem szlachty i osób ze szlachty się wywodzących. W tym samym jednak czasie zaczę...

65,42
To ponad 15% taniej!

Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej do 1939 roku

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Praca jest wynikiem wieloletnich badań nad problemem chłopskiego wychodźstwa z ziem polskich do krajów Ameryki Łacińskiej. W latach 1869-1939, a więc w okresie masowej emigracji do Brazylii i Argentyny, wyjechało około 150 tys. polskich chłopów. Ruch ludowy, za wyjątkiem zaboru pruskiego, do chłopskiego wychodźstwa odnosił się przychyln...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej