1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

36,72
To ponad 25% taniej!

Najnowsza historia Iranu Republika islamska

Wydawnictwo Dialog

W 1979 w Iranie obalono monarchię i większość społeczeństwa opowiedziała się za ustrojem opartym na prawie islamu. Powstała Islamska Republika Iranu i świat z zainteresowaniem, ale i z wielką nieufnością obserwował teokratyczne państwo rządzone przez mułłów, jego ambicje polityczne i wpływ na sąsiednie kraje oraz zajmowaną pozycję w bar...

41,62
To ponad 15% taniej!

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historia, kraj i ludzie

Wydawnictwo Aspra

Zjednoczone Emiraty Arabskie intrygują i fascynują. Państwo to będące rówieśnikiem 40-latka, idealnie wpisuje się w XXI-wieczne kryteria cudu gospodarczego, rozmachu, architektonicznych wyzwań oraz szybkiego bogacenia się, nazywanego dla celów reklamowych cudem na pustyni. Nic więc dziwnego, iż w Emiratach mieszkają cudzoziemcy z ponad ...

29,22
To ponad 25% taniej!

Wieki milczenia

Wydawnictwo Dialog

Po najeździe Arabów na Persję Sasanidów w VII w. nadeszły lata niewoli trwające aż do połowy IX w. Wtedy kraj wydobył się z pełnej zależności od najeźdźcy, po dwóch wiekach niemocy. Termin ten przyjął się w irańskiej historiografii, acz nie jest precyzyjny w żadnej ze swoich dwóch części, ponieważ żadna cezura czasowa nie określa ściśle...

23,97
To ponad 25% taniej!

Iran Państwo i religia

Wydawnictwo Dialog

Iran postrzegany jest obecnie jako kraj niedemokratyczny, antyzachodni nieprzyjazny przybyszom, a irański islam traktuje się jako zagrażający światu system polityczny, który należy zweryfikować. Autorka podejmuje trud zaprezentowania współczesnej kultury Republiki Islamskiej Iranu, zwłaszcza jej sfery politycznej, dla której inspiracją ...

31,47
To ponad 25% taniej!

Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Wydawnictwo Scholar

Niespokojny, rozdarty konfliktami Bliski Wschód jest stale obecny na pierwszych stronach gazet, w nagłówkach serwisów prasowych. Będący kolebką naszej cywilizacji, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Kontynentu, region bliskowschodni wydaje się ludziom Zachodu obcy i egzotyczny. Wydarzenia zwane arabską wiosną, sukcesy tzw. Pańs...

21,72
To ponad 25% taniej!

Cóż wam pozostało?. Losy Palestyńczyków na podstawie prozy Gassana Kanafaniego

Wydawnictwo Dialog

Książka jest prezentacją rzeczywistości palestyńskiej do lat 70-tych XX wieku, ujętą na podstawie twórczości najwybitniejszego prozaika palestyńskiego Gassana Kanafaniego. Autorka prezentuje dorobek literacki tego pisarza na tle historii Palestyńczyków. Szczególne ważny jest tu obraz przemiany narodu palestyńskiego w latach 1948-1967. N...

23,97
To ponad 25% taniej!

Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka, którą Państwo trzymają w rękach, traktuje o meandrach syryjskiej polityki w pierwszych latach XXI wieku. Przysłowie mówi, że Syria jest krajem, w którym 60% ludzi uważa się za przywódców, 30% - za proroków, a 10% ma się za samego Boga. Ilustruje to specyfikę władania wielowyznaniowym i niejednorodnym etnicznie społeczeństwem, a...

70,48
To ponad 15% taniej!

Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300-1914

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Imperium osmańskie było jednym z największych imperiów czasów nowożytnych, zajmującym obszar rozciągający się od peryferii Węgier po wybrzeże Afryki Północnej. Książka ta przedstawia bogatą w szczegóły opowieść o dziejach społecznych i gospodarczych państwa Osmanów, od jego narodzin około roku 1300 do przedednia jego rozpadu podczas I w...

32,10
To ponad 15% taniej!

Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna 1905-1911

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka podejmuje problematykę irańskiej inteligencji - jej genezy, odmienności i podobieństw w porównaniu z zachodnioeuropejskimi intelektualistami oraz rosyjską intelligentsia, sposobu funkcjonowaniu w rodzimej kulturze oraz mierzenia się z problemami kolonializmu, modernizacji i sekularyzacji. Zagadnienie jest rozpatrywane na tle syt...

33,72
To ponad 25% taniej!

Wino kobiety i śpiew w pałacach arabskich

Wydawnictwo Dialog

To nowe spojrzenie na klasyczną literaturę arabsko-muzułmańską w naszej literaturze orientalistycznej. W pewnym stopniu stanowi powrót do dawnych opowieści o haremowych tajemnicach orientalnych dworów, ale opiera się nie na niezweryfikowanych opowieściach europejskich podróżników, lecz na oryginalnych średniowiecznych arabskich źródłach...

36,72
To ponad 25% taniej!

Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Niniejsza praca powstała w ramach powołanej w roku 2010 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Grupy Badawczej Systemy Polityczne Państw Bliskiego Wschodu. Jej powstanie było możliwe dzięki dobrej współpracy Instytutu Nauk Politycznych, Wydziału Orientalistyki oraz Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem Uniwersytetu ...

27,20
To ponad 15% taniej!

Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Publikowane po latach wspomnienia Franciszka Machalskiego (1904-1979), absolwenta orientalistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a powojnie profesora iranistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, mają wyjątkowy charakter. Wśród ponadstutysięcznej rzeszy Polaków - żołnierzy i cywilów, którzy z armią Andersa w roku 1942 przybyli do I...

47,97
To ponad 20% taniej!

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie

Wydawnictwo Difin

Globalizacja oraz rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych zasadniczo zmieniły binarny podział na kulturę wysoką i niską. Okazało się, że kultura popularna może być poważnym przedmiotem badań. A nawet musi. Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne przemiany społeczno- -polityczne w państwach Bliskiego Wschodu ukazały jej siłę. To ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Kobiety rozwój obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Beata Kowalska oddaje do druku tekst wyjątkowy, świadczący nie tylko o jej erudycji i samodzielności, znakomitym warsztacie badawczym oraz odwadze podejmowania tematów nowych (dla wielu nadal kontrowersyjnych!), lecz także opanowaniu sprawnej, logicznie zwartej, a jednocześnie pięknej polszczyzny. Co więcej, jej dyskurs wprowadza czytel...

23,97
To ponad 25% taniej!

Autorytaryzm na arabskim Bliskim Wschodzie. Egipt w latach 1981-2010

Wydawnictwo Askon

Książka ta jest poświęcona instytucjonalnej analizie egipskiego systemu politycznego w latach 1981-2010, czyli od momentu objęcia prezydentury przez Muhammada Husniego Mubaraka, który zastąpił zamordowanego Anwara as-Sadata. Kres analizy wyznaczają wybory parlamentarne z końca 2010 r., które poprzedziły wydarzenia z początku 2011r., któ...

31,20
To ponad 15% taniej!

Japonia a monarchie Zatoki Perskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wycinek kontaktów japońsko-arabskich stanowi doskonałe uzupełnienie dostępnych dzisiaj monografii z zakresu współczesnej historii i politologii państw kontynentu azjatyckiego. Główny problem podejmowany w pracy dotyczy bezpieczeństwa energetycznego jednej z największych gospodarek świata - Japonii, stanowi niezwykle istotne zagadnienie ...

33,88
To ponad 15% taniej!

Izrael 2020. skazany na potęgę?

Wydawnictwo Poltext

Kilka najbliższych lat może zadecydować o przyszłości Izraela. Wciąż nierozwiązana kwestia palestyńska, rosnący w siłę islamscy fundamentaliści oraz irańska bomba atomowa - to tylko niektóre z wyzwań stojących przed państwem Izrael. Autorka chłodnym okiem analityka dokonuje przeglądu problemów i możliwych rozwiązań. W centrum rozważań ...

18,72
To ponad 25% taniej!

Diaspora żydowska na Bliskim Wschodzie oczami sefardyjskiego podróżnika Beniamina z Tudeli

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Celem książki jest ukazanie sytuacji żydów na chrześcijańskim i muzułmańskim Bliskim Wschodzie takiej, jaką w drugiej połowie XII wieku oglądał Beniamin z Tudeli podczas swej wędrówki, na tle jurydycznego uregulowania statusu ludności żydowskiej w prawodawstwie poszczególnych krajów. Rozprawa nie ma jednak charakteru czysto komparatysty...

33,72
To ponad 25% taniej!

Kultura arabska. Mity, literatura, polityka

Wydawnictwo Eneteia

Do istoty kultury arabskiej prowadzą - wciąż obecne w życiu współczesnych Beduinów - wzorce plemienne, wyrażające się w decyzjach, w tym politycznych, plemiennych naczelników, a także normy życia religijnego - islamu, choć również chrześcijaństwa. Fenomen kultury arabskiej przybliża refleksja nad człowiekiem i jego czasem - zagadnienia ...

32,97
To ponad 25% taniej!

Economic liberalization versus political liberties: Middle Eastern dangers, European perils. Liberalizacja ekonomiczna a wolności polityczne: bliskowschodnie zagrożenia i europejskie ryzyko

Wydawnictwo AFM

Among the received wisdoms of our time some of us particularly cherish the assumption that economic liberalization would naturally lead to political liberalization. No doubt derived from the more general creed that economic liberalism nurtures, entails and even guarantees political liberties, the assumption is considered universally val...

28,47
To ponad 25% taniej!

Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji

Wydawnictwo Impuls

z receznji prof. nadzw. dr hab. Ewy Jarosz: "Jestem głęboko przekonana, iż książka ta stanie się naukowym bestsellerem także poza gronem badaczy i akademików..." Od autorki W Królestwie Arabii Saudyjskiej przebywałam dwa lata, od lipca 2010 do lipca 2012 r. Pobyt związany był z pracą zawodową mojego męża. Bycie żoną specjalisty na kontr...

28,47
To ponad 25% taniej!

Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji

Wydawnictwo Impuls

W Królestwie Arabii Saudyjskiej przebywałam dwa lata, od lipca 2010 do lipca 2012 r. Pobyt związany był z pracą zawodową mojego męża. Bycie żoną specjalisty na kontrakcie dawało mi ochronę i możliwości przebywania w środowisku rdzennych Saudyjczyków, bywania w ich domach i podejmowania w sposób zupełnie naturalny rozmów z kobietami, pro...

30,68
To ponad 25% taniej!

Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków budowy zaufania, partnerstwa i bezpiec...

42,38
To ponad 15% taniej!

Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

siążka jest pracą pionierską, po raz pierwszy bowiem podjęto próbę porównania związanych z postępem i modernizacją zjawisk zachodzących w tych dwóch, na pierwszy rzut oka, obcych sobie kulturowo i historycznie krajach. Teza, którą Autorka z powodzeniem udowadnia, brzmi:"modele kultury rosyjskiej i irańskiej wykazują podobieństwa typolog...

22,40
To ponad 25% taniej!

Widziałam jak zamordowano moją siostrę

Wydawnictwo Świat Książki

Gdy własna rodzina staje się śmiertelnym wrogiem Jeśli ktoś uratował honor jej rodziny, to właśnie Nourig Apfeld tą książką. Nourig Apfeld ma siedem lat, kiedy wraz z rodziną przybywa z Syrii do Niemiec. Wkrótce potem jej siostra Waffa zaczyna się buntować przeciwko twardym zasadom muzułmańskich rodziców. Za dążenie do wolności płac...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej