1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Psychologia, Psychoterapia, Medytacja

Psychologia, Psychoterapia, Medytacja
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

23,97
To ponad 25% taniej!

Psychologia integralna Junga

Wydawnictwo Eneteia

Od psychologii głębi do psychologii integralnej Funkcje psychiczne Świadomość indywidualna - Ego Archetypy i symbole kultury Kobiecość i męskość - anima i animus

40,13
To ponad 25% taniej!

Uwikłany temperament. Osobowość, temperament, środowisko

Wydawnictwo Scholar

Tom Uwikłany temperament jest wyrazem podziwu dla dokonań Profesora AndrzejaEliasza, rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w jubileusz jego 70-lecia. Dla przyjaciół i współpracowników uroczystość ta stanowi okazję zarówno do przypomnienia głównych tez Transakcyjnego Modelu Temperamentu - oryginalnej koncepcji Andrzeja Eliasza - ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Psychoanaliza Freuda po stu latach

Wydawnictwo Eneteia

Autor przedstawia genezę teorii Freuda i jej zasadnicze ramy pojęciowe. Umiejętnie, z dużym znawstwem, łączy wątki historyczne z analizą teoretyczną. Powstała dzięki temu wnikliwa rekonstrukcja stylu myślenia Freuda.

32,22
To ponad 25% taniej!

Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Zebrane w tym opracowaniu teksty traktujemy jako uzupełnienie obecnych na polskim rynku wydawniczym podręczników z zakresu metodologii badań psychologicznych. Nie stanowią one systematycznego wykładu, lecz pogłębione studia skoncentrowane na wybranych problemach związanych z genezą oraz zastosowaniem metodologii: w badaniach i psycholog...

27,72
To ponad 25% taniej!

Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej

Wydawnictwo Eneteia

To pierwsze w Polsce syntetyczne opracowanie myśli psychologicznej szwajcarskiego psychiatry i psychologa Karola Gustawa Junga. Książka wprowadza w podstawowe koncepcje Junga - teorię ekstrawersji i introwersji, typów psychicznych, ego, kompleksów i archetypów nieświadomości zbiorowej. Omawia koncepcję Cienia oraz rolę persony (maski), ...

27,53
To ponad 25% taniej!

Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły

Wydawnictwo Kos

Nowe przemyślenie podstaw psychologii - podstawowej nauki o człowieku - jest zatem palącą potrzebą. Wydaje się też, że wzięcie pod uwagę propozycji uznania za taką podstawę wprowadzonego przez Karola Wojtyłę rozróżnienia czynu i uczynnienia jest myślą bardzo szczęśliwą. Rozwinięcia tej propozycji podjął się, w sposób bardzo ciekawy i po...

22,37
To ponad 25% taniej!

Żyć wspólnie odkrywać Innego przeciwdziałać zniewoleniu realizować wspólne cele

Wydawnictwo Impuls

Zachowanie "roszczeniowe": ujęcie psychologiczne Kim są kompetentni obywatele i jak możemy ich kształtować? Psychologiczne pułapki relacji międzygrupowych: poza kategoryzacją społeczną i stereotypizacją Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności. Aspekty filozoficzne, psychologiczne i moralne Wyobraźnia i działanie Czy psychologia pr...

25,32
To ponad 25% taniej!

Psychologia archetypów Junga

Wydawnictwo Eneteia

Według Junga, pojęcie archetypu nie jest wyłącznie jego wynalazkiem, lecz posiada bardzo długą historię. Można je bowiem spotkać zarówno u teologów wczesnochrześcijańskich, jak i w pismach filozoficznych od starożytności po oświecenie. Jung, jak mało kto inny, stara się ująć i opisać wszystkie wymiary ludzkiej duszy, poczynając od sfer ...

50,94
To ponad 15% taniej!

Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka wpisuje się w ogólnoświatową dyskusję na temat superwizji. Jest wartościowym i pierwszym w Polsce podręcznikiem poświęconym zagadnieniom superwizji w terapii poznawczo-behawioralnej. Prezentuje zestaw podstawowych problemów dotyczących superwizji, które mogą być wykorzystane w różnych modelach/sposobach psychoterapii (wykraczają...

38,97
To ponad 25% taniej!

Machina metafor. Historia pamięci

Wydawnictwo Aletheia

Douwe Draaisma (ur. 1953) jest holenderskim badaczem historii nauki, w szczególności psychologii. "Machina metafor", książka tłumaczona na wiele języków i znana w świecie, należy do jego głównych osiągnięć. W fascynujący sposób opowiada o podejmowanych w historii próbach zrozumienia natury pamięci. W obliczu tajemnicy, jaką do dziś stan...

41,83
To ponad 8% taniej!

Krótka historia psycholingwistyki polskiej Ida Kurcz

Wydawnictwo Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Krótka historia psycholingwistyki polskiej to przewodnik po pracach Idy Kurcz i światowych kontekstach tych prac.

12,34
To ponad 25% taniej!

Pasje Zygmunta Freuda. Analiza postaci oraz wpływu psychoanalizy na nasz światopogląd

Wydawnictwo Vis-a-vis / Etiuda

PASJE Zygmunta Freuda to krytyczna, a jednak pełna uznania i szacunku analiza sposobu myślenia Freuda, analiza przeprowadzona z punktu widzenia psychoanalizy. Można wręcz stwierdzić PASJE Zygmunta Freuda to psychoanalityczna teoria osobowości twórcy psychoanalizy. Jak pisze M. Chałubiński Frommowska recepcja twórczości Freuda ma nader s...

26,14
To ponad 25% taniej!

Potrzebna cała wioska

Wydawnictwo Mamania

Agnieszka Stein jest jedną z najbardziej inspirujących postaci polskiej psychologii. Pracując od kilkunastu lat z rodzicami, zjednała sobie liczne grono czytelników i słuchaczy. Dotychczas wydane książki - "Dziecko z bliska" i "Dziecko z bliska idzie w świat" - doczekały się kilku dodruków i rozeszły w wielotysięcznych nakładach. Jej bl...

29,97
To ponad 25% taniej!

Jungowska psychologia marzeń sennych

Wydawnictwo Eneteia

Książka ta nie ma sobie równych pod względem panoramicznego stylu przedstawienia wiedzy o treści snów i ich roli w mechanizmach regulacji psychicznej. Starannej prezentacji i analizie podano klasyczne teorie Freuda i Junga, od których rozpoczął się rozwój naukowej wiedzy o snach. Te klasyczne koncepcje, jak wykazał autor, nic nie straci...

48,72
To ponad 25% taniej!

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Udział kobiet w tworzeniu psychologii naukowej w okresie międzywojennym Powstanie i początki działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Polski wkład w dyskusje o podstawowych problemach świadomości Psychologia brytyjska w latach 1918-1939 "Krajobraz wojenny" Kurta Lewina: reportaż, czy projekt nowej metodologii?

26,97
To ponad 25% taniej!

Psychoanaliza - ziemia obiecana?. Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Część 1 Okres burzy i naporu

Wydawnictwo Universitas

W okresie powojennym w rodzimych środowiskach naukowych utrwaliło się przekonanie, że psychoanaliza była u nas zjawiskiem marginalnym i nigdy nie zakorzeniła się głębiej w polskim życiu umysłowym. Nikt jednak nie przeprowadził poważniejszych badań dotyczących roli, jaką psychoanalitycy z ziem polskich okresu zaborów odegrali w rodzącym...

48,72
To ponad 25% taniej!

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

Wydawnictwo Vizja Press&IT

Wydaje się, ze już w dwudziestoleciu międzywojennym w pracach psychologów można dostrzec początki budzenia się poczucia tożsamości psychologii nie tylko jako nauki przyrodniczej, ale także nauki humanistycznej, po części także wyraźnie zaangażowanej w realizację zadań wynikających z potrzeby życia społecznego. Ze szczególnym szacunkiem...

15,72
To ponad 25% taniej!

Rewizja psychoanalizy

Wydawnictwo Vis-a-vis / Etiuda

Czas, postęp nauki, pojawienie się nowych teorii, rozwój, udoskonalenia czy - jak chce Fromm - rewizja klasycznej freudowskiej psychoanalizy stała się niezbędna i nieuchronna. Wyróżnić tu możemy nurt związany z A. Adlerem (psychologia indywidualna), C.G. Jungiem (psychologia analityczna) oraz związany gł. z E. Frommem nurt psychoanalizy...

29,90
To ponad 25% taniej!

O inteligencji inaczej. Czy jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków?

Wydawnictwo Smak Słowa

Czym jest inteligencja? Pojęcie "efekt Flynna" odnosi się do systematycznego wzrostu wyników uzyskiwanych w testach inteligencji (IQ), obserwowanego od początku XX wieku. Czy fakt ten oznacza, że każde kolejne pokolenie jest bardziej inteligentne niż poprzednie? Czy podpowiada nam, w jaki sposób każdy z nas może zwiększyć swoją intelig...

63,45
To ponad 8% taniej!

Psychoanaliza i religia w XXI wieku. Współzawodnictwo czy współpraca?

Wydawnictwo WAM

David M. Black, przygotowując Psychoanalizę i religię w XXI wieku, zaprosił do współpracy wybitnych przedstawicieli różnych szkół i nurtów psychoanalizy zajmujących się problematyką religii i duchowości. Wnieśli oni do książki świeżą perspektywę teoretyczno-badawczą w psychoanalitycznym spojrzeniu na kwestię wiary i duchowości, odpowia...

24,64
To ponad 25% taniej!

Krytyka literacka i psychoanaliza. O polskiej psychoanalitycznej krytyce literackiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Wydawnictwo Eneteia

Niezwykła książka, która stanowi próbę rekonstrukcji, opisu i analizy zapomnianej polskiej tradycji badań z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w której stosowano psychoanalizę do interpretacji literatury. Przedmiotem dociekań były wtedy różne indywidualności pisarskie. Interpretowano chętnie twórców romantycznych - Byrona, Mickiewi...

29,22
To ponad 25% taniej!

L'influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914-1939)

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Celem pracy jest prezentacja istotnego wpływu, jaki wywarła psychoanaliza na krytykę literacką we Francji w latach 1914-1939. Książka Justyny Zych stanowi próbę przybliżenia zapomnianych i niedocenianych początków tego nurtu w krytyce. Daty wyznaczające okres, któremu poświęcona jest praca są podwójnie znaczące - stanowią one ważną cezu...

35,97
To ponad 20% taniej!

Psychologia przemysłowa

Wydawnictwo Difin

Książka zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030.

29,22
To ponad 25% taniej!

Płeć przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka Agnieszki Kościańskiej to nie tylko historia polskiej seksuologii od lat 70-tych XX wieku, to także rys przemian społeczno-obyczajowych ukazanych w powiązaniu z przekształceniami, jakie dokonały się w sferze mentalności. Jak wiadomo, definiowanie zachowań związanych z płcią dokonuje się w różnych obszarach społecznych, a wiedza ...

44,96
To ponad 25% taniej!

Inteligencja / O inteligencji inaczej. Pakiet

Wydawnictwo Smak Słowa

INTELIGENCJA - Pakiet dwóch książek o inteligencji w atrakcyjnej cenie "Inteligencja" Richard E. Nisbett Kto jest bardziej inteligentny, Azjaci czy mieszkańcy Zachodu? Czy rzeczywiście Ludzie Księgi uzyskują lepsze rezultaty w nauce? Czy grupowe różnice w wynikach testów można uzasadniać czynnikami genetycznymi? Co mogą zrobić rodzice,...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej