1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja

Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,72
To ponad 15% taniej!

Dusza polonijna u terapeuty. Słodko-gorzki smak migracji

Wydawnictwo Rozpisani.pl

Książka powstała pod wpływem ostatnich wydarzeń związanych z wielką falą migracyjną Syryjczyków na teren Europy. Autorka poddaje refleksji własny proces adaptacyjny oraz opisuje rozterki duchowe i emocjonalne imigrantów, które powstają na drodze przystosowawczej do zmieniających się warunków środowiskowych.

32,10
To ponad 15% taniej!

Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

To pierwsza w Polsce socjologiczna praca dotycząca złożonych relacji między płcią, migracjami, etnicznością, religią a obywatelstwem, przygotowana przez młode socjolożki Agnieszkę Małek i Martę Warat. Autorkom udało się pozyskać teksty uznanych badaczy i badaczek z zakresu tej problematyki, które pisane są generalnie z perspektywy kryty...

28,53
To ponad 20% taniej!

Wyjazdy Polaków przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie. Wydanie polsko - angielskie

Wydawnictwo UMCS

Lubelszczyzna nie należy wprawdzie do województw, z których wyjeżdża najwięcej osób w poszukiwaniu pracy za granicą, ale ruchy emigracyjne i tu nie są obojętne dla lokalnego rynku pracy. Jednocześnie województwo lubelskie jest terenem, gdzie przyjeżdża, zgodnie z danymi statystycznymi, najwięcej cudzoziemców ze Wschodu nie tylko w poszu...

36,72
To ponad 25% taniej!

O pułapkach emigracyjnej lekkości

Wydawnictwo Nomos

Praca jest znakomitym przykładem analizy ważnego problemu badawczego, opartej na danych jakościowych uzyskanych w trakcie badań terenowych. Autor podejmuje temat ważny socjologicznie, a właściwie istotny i aktualny we współczesnych naukach społecznych i szerzej - w humanistyce. Jak autor radzi sobie z podjętym, ważnym ale i skomplikowan...

33,88
To ponad 15% taniej!

Polskość w Australii. o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskość w Australii to praca poświęcona zagadnieniom związanym z adaptacją osiedleńców w nowym środowisku na przykładzie Polaków zamieszkałych w Australii oraz problemom odnoszącym się do ich tożsamości, implikującym stosunek do kultury rodzimej, w której główne miejsce zajmuje język odziedziczony. Książka zawiera rozdziały dotyczące m...

20,97
To ponad 25% taniej!

Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Populizm w Europie - w poszukiwaniu mglistego pojęcia Populizm jako kategoria politologiczna - elementy debaty Populizm a kwestia migracji we współczesnej Europie Populizm jako element strategii partii politycznych w Polsce

33,88
To ponad 15% taniej!

Tożsamości zbiorowe

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Skąd bierze się polska duma narodowa? Dlaczego wykształceni ludzie wstępują do sekt? W jakim stopniu potrzeba tożsamości zbiorowej wpływa na zachowania współczesnego człowieka? Książka jest próbą odpowiedzi na pytania, które nurtują współczesnego człowieka. To pierwsza na polskim rynku systematyczna analiza problemów związanych z tożsa...

27,53
To ponad 25% taniej!

Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach. Third Culture Kids

Wydawnictwo Scholar

Agnieszka Trąbka - socjolożka, psycholożka i tłumaczka. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadziła badania w Polsce, w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych w ramach stypendium na Uniwersytecie Columb...

21,72
To ponad 25% taniej!

Płeć a trwanie życia Analiza demograficzna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Kobiety żyją przeciętnie dłużej od mężczyzn na całym świecie. Celem niniejszej książki jest próba identyfikacji najważniejszych czynników determinujących zróżnicowanie długości życia kobiet i mężczyzn. Analiza sięgająca połowy XVIII wieku przedstawia zmianę skali i charakteru przedwczesnej umieralności mężczyzn: wzorzec obserwowany w ok...

25,17
To ponad 25% taniej!

Transformacja nieoczywista Polska jako kraj imigracji

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji to systematyczna, interdyscyplinarna analiza charakterystyk i mechanizmów napływu cudzoziemców do Polski w kontekście funkcjonowania państwa i jego gospodarki. Jej autorzy nie ograniczają się do przeglądu dostępnych danych na temat imigracji do Polski, lecz podejmują próbę identyfik...

26,22
To ponad 25% taniej!

Współczesne polskie migracje. strategie - skutki społeczne - reakcja państwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka stanowi przegląd nowych i ważnych kierunków oraz wątków obecnych w badaniach migracyjnych w Polsce i na świecie, rozwijających się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Zamieszczono w niej teksty syntetyczne, podsumowujące wieloletnie badania ogólnopolskie i regionalne, teksty podejmujące zagadnienia o szczególnym znaczeniu ...

32,97
To ponad 25% taniej!

Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948

Wydawnictwo Universitas

U siebie, a jednak obcy - polscy i niemieccy wygnańcy między pożegnaniem a nowym życiem. Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określ...

33,64
To ponad 25% taniej!

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W pracy podjęto geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Dzięki badaniom autorka zapoznała się z warunkami funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest...

58,62
To ponad 15% taniej!

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne

Wydawnictwo CeDeWu

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do Europy, prawnych podstaw odróżnienia kategorii uchodźców od migrantów ekonomicznych, aktywności instytucjonalnej Unii Europejskiej na rzecz wsparcia migrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, ...

50,12
To ponad 15% taniej!

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Wydawnictwo Aspra

Doświadczenia innych państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są "wydeptywane" w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego ...

25,85
To ponad 15% taniej!

Od rasizmu do ludobójstwa Atropologia w Trzeciej Rzeszy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Żydzi z tarnowskiego getta Dojście Hitlera do władzy i jego upodobania antropologiczne Selekcje ludności i wojenne przesiedlenia Antropologia i medycyna w Trzeciej Rzeszy Rasa i rasizm Działalność antropologów w Trzeciej Rzeszy

29,37
To ponad 25% taniej!

Od subie do choisie. Polityka imigracyjna Francji w latach 2002-2011: uwarunkowania, założenia, realizacja

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niniejsza książka stanowi monografię oficjalnego stanowiska Francji w kwestiach migracyjnych w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym czasie założenia polityki imigracyjnej uległy przedefiniowaniu, zaś w ramach przyjętych rozwiązań prawnych stworzono system surowy i restrykcyjny, skupiający nowe przepisy pod hasłem tzw. immigration choisie...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ojczyzna przesiedlona. Identyfikacja kulturowa polskich emigrantów wojennych w Londynie w perspektywie pokoleniowej. Etnogr

Wydawnictwo Universitas

"Każdy człowiek - powiedział Chateaubriand - nosi w sobie świat złożony ze wszystkiego co widział i kochał, świat do którego powraca zawsze, nawet wtedy, gdy przebiega i pozornie zamieszkuje świat inny". Claude Levi - Strauss “Praca prof. U. Lehr to znakomite, wręcz fascynujące studium fenomenalnej polskiej zbiorowości emigracy...

35,97
To ponad 20% taniej!

Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin

Wydawnictwo Difin

Patologia eurosieroctwa to sytuacja, gdy matka i ojciec pozostawiają w kraju dzieci bez opieki rodzicielskiej na dłuższy okres. W raporcie o eurosieroctwie z 2008 roku stwierdzono, że liczbę takich dzieci szacuje się w Polsce na ponad 150 tysięcy. Eurosieroctwo powoduje u dzieci zachowania zaliczane w literaturze psychologicznej i pedag...

20,22
To ponad 25% taniej!

Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Publikacja ukierunkowana na badania dotyczące migracyjnej perspektywy podmiotu mikro w trzech perspektywach temporalnych. Traktując temat szeroko, starano się ukazać obszerne spektrum biograficznych doświadczeń młodych polskich migrantów zawartych w trzech perspektywach temporalnych. Ważkim zagadnieniem jest wieloaspektowość migracyjnej...

23,60
To ponad 25% taniej!

Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej

Wydawnictwo Scholar

Wokół migracji dorosłych dzieci w kontekście potrzeb ich starszych rodziców, konstruowane są negatywne dyskursy przybierające postać panik moralnych. W ich centrum znajdują się migrujące kobiety, szczególnie te, których rodzice wymagają pomocy w utrzymaniu higieny osobistej. Są one w większym stopniu niż migrujący mężczyźni, którzy znaj...

28,02
To ponad 15% taniej!

Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej

Wydawnictwo Aspra

Informacje zawarte w książce mogą szczególnie zainteresować osoby podejmujące problematykę relacji międzyetnicznych czy migracji międzynarodowych, w tym studentów socjologii, politologii, polityki społecznej, antropologii kulturowej, stosunków międzynarodowych, a także kierunków pokrewnych. Publikacja powstała we współpracy z Instytut...

15,72
To ponad 25% taniej!

Od integracji do partycypacji. Wyzwania imigracji w Polsce i Europie From Integration to Participation

Wydawnictwo Scholar

Publikacja w dwóch wersjach językowych: s. 1-128 wersja polskojęzyczna; s. 129-248 wersja angielskojęzyczna. Praca jest dziełem oryginalnym, pionierskim i bardzo potrzebnym, o dużych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitarnych. (...) Wypełnia lukę w literaturze przedmiotu, zwłaszcza jeśli idzie o opracowania politologiczne i soc...

33,57
To ponad 20% taniej!

Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo Perspektywa pedagogiczna

Wydawnictwo UMCS

Podjęte w niniejszej eksploracji poszukiwania badawcze są ważnym elementem wzbogacającym naszą wiedzę o współczesnej emigracji zarobkowej Polaków do innych krajów Unii Europejskiej i mają niewątpliwie charakter prekursorski. Przyjęta przez Autora (należy do wybitnych specjalistów w podjętej tematyce) perspektywa pedagogiczna pozwala roz...

74,77
To ponad 15% taniej!

Polacy, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy Osadnictwo w Misiones 1892-2009

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Z wprowadzenia: Najlepiej znane są w Polsce dzieje wychodźstwa związanego z klęskami powstańczymi i późniejszą aktywnością niektórych Polaków, głównie na zachodzie Europy, szczególnie ludzi Wielkiej Emigracji. Było to wychodźstwo polityczne, z wielkim udziałem szlachty i osób ze szlachty się wywodzących. W tym samym jednak czasie zaczę...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej