1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Literaturoznawstwo, Pisarze i poeci

Literaturoznawstwo, Pisarze i poeci
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

18,64
To ponad 25% taniej!

90 najważniejszych książek dla ludzi którzy nie mają czasu czytać

Wydawnictwo Świat Książki

Od Don Kichota po Biblię. Nie musisz już zagłębiać się w zawiły język "Romea i Julii" lub męczyć nad opasłym tomem "Imienia róży". Ta pozycja to prawdziwy skarb dla niedoszłych moli książkowych, którzy chcieliby poznać najsławniejsze dzieła literatury, ale nie mają na to zbyt dużo czasu. Każdy z 90 klasyków streszczony jest tylko na jed...

44,22
To ponad 25% taniej!

Towards Female Empowerment. The New Generation of Irish Women Poets: Vona Groarke, Sinead Morrissey, Caitriona O'Reilly and Mary

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

The monographic study Towards Female Empowerment - The New Generation of Irish Women Poets: Vona Groarke, Sinead Morrissey, Caítriona O'Reilly, and Mary O'Donoghue analyses in depth the poetry written by four most significant Irish authors born in the 1970s. Together with insightful interpretations of the explored poetry, it off...

11,97
To ponad 25% taniej!

Fenomen młodych pisarzy w literaturze włoskiej końca XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Starzejący się wiek XX, paradoksalnie, zbiega się z kolejną nawracającą falą "retoryki młodości", czego wyrazem w literaturze włoskiej jest m.in. fenomen "młodych pisarzy", usankcjonowany ostatecznie na Targach Książki we Frankfurcie w roku 1985. Zjawisko to, będące po części produktem strategii marketingowych przemysłu wydawniczego, wp...

24,96
To ponad 15% taniej!

Time Narrative and Imagination. Essays on Paul Auster

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka zawiera szczegółowy wstęp i 12 artykułów różnego autorstwa, poświęconych prozie Paula Austera w przekroju od wczesnej do najświeższej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki czasu, narracji i wyobraźni. Wszystkie artykuły, z wyjątkiem tekstu Stevena E. Alforda (przedruk z prestiżowego amerykańskiego czasopisma Critiqu...

33,88
To ponad 15% taniej!

Przestrzeń Czas Androgen wersja rosyjskojęzyczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Posiłkując się ustaleniami Michaiła Bachtina - <<dominujące modele przestrzeni>> - Kristina Vorontsova wyróżnia w swojej pracy trzy modele przestrzeni, a mianowicie - geokulturowy, intertekstualny i antropologiczny. Wybierając do analizy poezji Jeleny Szwarc kategorię przestrzeni, Autorka wykazała się nie tylko dogłębną znaj...

29,22
To ponad 25% taniej!

Territoires comparatistes Melanges offerts a Zbigniew Naliwajek

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka zawiera artykuły ofiarowane badaczowi literatury francuskiej profesorowi Zbigniewowi Naliwajkowi przez jego przyjaciół i współpracowników w dowód przyjaźni i uznania. Czytelnik znajdzie w tomie teksty poświęcone poezji i powieści francuskiej obejmujące prawie wszystkie epoki literackie (od Renesansu po czasy współczesne). Poszcz...

33,88
To ponad 15% taniej!

Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura dawna, zwana też staropolską, nie pociąga tłumów, jednak legendarne już wykłady Profesora Borowskiego z historii literatury staropolskiej, przez większość studentów krakowskiej polonistyki uważane za najlepsze w całym toku studiów, sprawiają, że ta na pozór przebrzmiała literatura staje się pasjonująca i żywa. Teksty dawno zm...

33,64
To ponad 25% taniej!

Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej

Wydawnictwo Universitas

Zgromadzone w tomie Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej teksty są przede wszystkim studiami o charakterze interpretacyjnym, w których aspekty metodologiczne, często zresztą precyzyjnie zarysowane, schodzą na dalszy plan. Cały tom układa się w imponujący i - mimo niekiedy odmiennych optyk metodologicznych - w grun...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ukrajinśke baroko. Teksty i konteksty

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka zawiera powstały na podstawie szerokich badań własnych i obiektywnie przemyślany opis stanu badań nad barokiem ukraińskim, stanowiący novum w literaturoznawstwie, oraz informacje o badaniach prowadzonych przez ukraińskich uczonych w ostatnich latach. Naukowe dokonania autorki wzbogacają dotychczasową wiedzę szczegółowymi opisami...

44,60
To ponad 25% taniej!

Dziennik 1943-1948

Wydawnictwo Czytelnik

Pierwszy tom bardzo rozszerzonego wyboru dzienników Sándora Máraiego (1900-1989), jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych pisarzy węgierskich. Pisanie dziennika autor Wyznań patrycjusza rozpoczął w 1943 roku i kontynuował aż do samobójczej śmierci w 1989. W "Czytelniku" ukazał się dotychczas jednotomowy wybór z te...

71,97
To ponad 25% taniej!

Tragiczne dzieje literatury

Wydawnictwo Aletheia

Niewiele było w XX wieku dzieł o literaturze porównywalnych z tym dokonaniem szwajcarskiego badacza Waltera Muschga (1898-1965). Pomnikowe "Tragiczne dzieje literatury" ukazały się na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego stulecia i stanowią do dziś obowiązkową lekturę dla wszystkich, którzy chcą się zbliżyć do ducha europejskiej literatury...

29,22
To ponad 25% taniej!

Od de Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Napisać, że adaptacje to jeden z największych tematów filmoznawstwa, byłoby truizmem - do dziś najwięcej scenariuszy filmowych powstaje na podstawie już istniejących źródeł, choć współcześnie (w dobie adaptacji komiksów, gier komputerowych, a nawet budowania fabuł wokół zabawek) nie jest już oczywistością, że będzie to beletrystyka. Się...

29,90
To ponad 25% taniej!

Wrogowie publiczni

Wydawnictwo Wydawnictwo Krytyki Politycznej

WCIĄGAJĄCY POJEDYNEK PISARZY MIERZĄCYCH SIĘ ZE ŚWIATEM I ZE SOBĄ NAWZAJEM BHL: Wszystko tu jest. Pańska miernota. Moja nicość. Owa donośna pustka, która zastępuje nam myśli. Owo wspólne nam zamiłowanie do komedii, jeśli nie do oszustwa. Od trzydziestu lat zadaję sobie pytanie, jak ktoś taki jak ja mógł, i nadal może, zwodzić. MH: Ni...

44,90
To ponad 25% taniej!

Roald Dahl Mistrz opowieści. Autoryzowana biografia

Wydawnictwo Znak

Dopiero po dziesięciu latach Dahl znalazł kogoś, kto uwierzył w jego pisarskie umiejętności w takiej mierze jak jego przyjaciele i znajomi w Stanach Zjednoczonych. Był przecież tylko rannym lotnikiem ze skromnym doświadczeniem zawodowym w Shellu, a jednak błyskawicznie wszedł w najwyższe kręgi literackie Nowego Jorku i Waszyngtonu. Bywał w towa...

26,97
To ponad 25% taniej!

To jeszcze nie koniec? Tom 1. Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Dekadentyzm wyrasta z czasowej koncepcji cywilizacji i filozofii bytu, ujmującej świat w kategoriach postępującego upadku i rozpadu. Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i egzystencjalnego, a także jego dynamikę, zmienność i związane z nimi ruchy podziału, rozdzielenia i rozproszenia...

33,64
To ponad 25% taniej!

John le Carre Biografia

Wydawnictwo Sonia Draga

Jestem kłamcą. Urodziłem się po to, by kłamać. Kształcono mnie na kłamcę i szkolono mnie na kłamcę w środowisku, które kłamaniem zarabia na życie. Kłamstwo praktykuję również jako pisarz". John le Carre Choć minęło już ponad pół wieku od chwili, kiedy powieść Z przejmującego zimna uczyniła z Johna le Carrego światowej sławy autora, sk...

29,90
To ponad 25% taniej!

Anton Czechow Droga na wyspę katorżników

Wydawnictwo Sic!

Każdy pisarz rosyjski ma swoją tajemnicę; ma ją także Czechow: wiosną 1890 roku jako trzydziestolatek wyruszył w podróż na wyspę Sachalin - owiane złą sławą miejsce katorgi, zsyłek i przymusowych osiedleń na najdalszym wschodzie Rosji, ówczesne rosyjskie jądro ciemności. Wyruszył w czasie roztopów, po błocie i bezdrożach, przez szeroko ...

29,90
To ponad 25% taniej!

Nowe mity Twórczość Jachyma Topola

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka poświęcona jest Jáchymowi Topolowi (ur. 1962), jednemu z najsławniejszych i najpopularniejszych czeskich pisarzy współczesnych, laureatowi ważnych nagród literackich. Jego utwory są tłumaczone na wiele języków, po polsku ukazała się większość jego dzieł. W pierwszej części publikacji omówiono całość twórczości Topola, na...

11,78
To ponad 25% taniej!

Upiory i inne powroty. pamięć - historia - dramat

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Przeszłość to jeden z dominujących tematów w dramacie XX wieku, który wpłynął również na ukształtowanie się nowych form dramatycznych. W książce "Upiory i inne powroty" prototypowym modelem takich przemian formalno-tematycznych staje się twórczośćHenrika Ibsena. Analizy jego sztuk ("Peera Gynta", "Upiorów" i "Gdy wstaniemy z martwych") ...

32,10
To ponad 15% taniej!

Trzecia kultura a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie własnego doświadczenia czytelniczego każdy z nas potrafi wskazać momenty lektury, w których tekst (nawet jeśli nie zadamy sobie trudu sięgnięcia po oryginał) nie pozwala nam zapomnieć o tym, że jest przekładem. W klasycznej literaturze przekładoznawczej opisuje się to zjawisko jako wynik zderzenia kultury oryginału z kultur...

29,22
To ponad 25% taniej!

Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm

Wydawnictwo Universitas

to nowatorska propozycja odczytania nowoczesnej literatury rosyjskiej XIX i XX wieku. Dzięki oryginalnemu wykorzystaniu nowych metod kulturowej teorii literatury książka stała się osiągnięciem podwójnie pionierskim, które nie tylko odsłania nie dostrzegane dotąd strony najwybitniejszych dzieł literackich i postaw pisarzy, ale również in...

33,57
To ponad 25% taniej!

Media katolickie w polskim systemie medialnym

Wydawnictwo Adam Marszałek

Chociaż w naukowych opracowaniach z zakresu mediów w Polsce poświęcono sporo miejsca na analizę katolickich środków przekazu, problematyka ich struktury oraz jej roli w systemie medialnym nie była podejmowana. Tymczasem okres dwudziestu pięciu lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej wyraźnie wskazuje, że specyfika mediów katolickich...

27,72
To ponad 25% taniej!

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz Krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej

Wydawnictwo Universitas

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Książka jest zaproszeniem do niezwykłej podróży w czasie. Autorka, kreśląc literacką mapę krakowskiego Kazimierza, przybliża jego burzliwe dzieje. Z...

28,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

Wydawnictwo Atut

O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo naz...

28,53
To ponad 20% taniej!

Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej książki jest analiza komparatystyczna współczesnych polskich i amerykańskich gatunków testamentowych jako wytworów dwóch różnych kultur, które je ukształtowały. Rozprawa ma charakter kontrastywny w kilku aspektach. Obok analizy genologicznej polskich i amerykańskich odmian testamentowych, pokazuje szkoły badawcze i nurt...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej