1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Literaturoznawstwo, Pisarze i poeci

Literaturoznawstwo, Pisarze i poeci
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

33,88
To ponad 15% taniej!

Niesytość pragnienia. W kręgu młodopolskiej liryki kobiet

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niesytość pragnienia to ambitna i nowoczesna próba uporządkowania wiedzy o kobiecej stronie młodopolskiej poezji. Mateusz Skucha obrysowuje kontury tego intrygującego zjawiska, prezentuje wybitne bądź charakterystyczne poetki przełomu XIX i XX wieku, uważnie przygląda się wybranym utworom. Głównymi bohaterkami książki są Maria Komornick...

26,97
To ponad 25% taniej!

U progu eksplozji Kryzys tożsamości w prozie pokolenia lat siedemdziesiątych

Wydawnictwo Universitas

Powieściowy bohater zmagający się z problemem własnej tożsamości jest zjawiskiem na tyle powszechnym we współczesnej polskiej prozie, że kolejne jego reinkarnacje często uznawane są wyłącznie za symptom wyczerpania literackiego motywu. I chociaż punktem wyjścia dla książki U progu eksplozji jest właśnie kryzys tożsamości, autor stawia t...

16,47
To ponad 25% taniej!

Umrę cały. Rozmowy w cieniu śmierci

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Książka Grażyny Sztukieckiej Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza powstała w oparciu o pracę doktorską autorki, napisaną na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Petelenz-Łukasiewicza. Sztukiecka widzi literatu...

34,62
To ponad 25% taniej!

Tryptyk piastowski Juliana Ursyna Niemcewicza

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W trudnym, napiętnowanym dramatyzmem okresie 1792-1830 w Niemcewiczu widziano kwintesencję polskości i pewien typ jej reprezentatywności. "Piękny starzec", którego wizerunek urabiała opinia publiczna na wzór "sławnych mężów" Plutarcha, wychodził ze swoimi poglądami i postawami oraz twórczością naprzeciw powszechnym w tym czasie dociekan...

21,72
To ponad 25% taniej!

Widzenie Różewicza

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka podejmuje dialog z Różewiczowską metodą twórczą i jest próbą rekonstrukcji "poetyki oglądu". Dociekania na temat wielorakiego znaczenia obrazu oraz potencjału percepcyjnego ujawnionego w poezji łączą się tu z analizami funkcji pamięci, w tym także postpamięci historycznej oraz oceną zdolności poezji do kształtowania wyobraźni zb...

45,97
To ponad 8% taniej!

Literatura w Szczecinie 1945-2015 Książki siedemdziesięciolecia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Nasza mała historia literatury szczecińskiej - przez układ kompozycyjny - zbliża się do słownika. Ale pisaniem o kolejnych książkach staramy się przekroczyć ramy ustanawiane zwykle w hasłach encyklopedycznych, ponieważ po podstawowe dane biograficzne czytelnik może dzisiaj z łatwością sięgnąć do opracowań internetowych. Pragniemy, ab...

22,47
To ponad 25% taniej!

We władzy pozoru

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Pod potężną władzę pozoru w znacznej mierze oddał nas gest odtrącenia. Odtrąceni przez syty i zadowolony z siebie Zachód znaleźliśmy się w dwudziestowiecznym piekle, którego dno mościły wspólnie totalitaryzm nazistowski i sowiecki. Tej próbie niewielu udało się sprostać. Jedni starali się demonizm totalitaryzmu intelektualnie okiełznać,...

14,93
To ponad 25% taniej!

Czy smok wawelski był człowiekiem?. Historia polskich legend

Wydawnictwo Rytm

Kogo zjadły myszy? Kto wymyślił Lecha? Czy Wanda popełniła samobójstwo? Czy smok wawelski był mężczyzną? Wreszcie - jak te mity wyglądały naprawdę? Próbę odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tej książce. Autor sięgnął do najstarszych zagranicznych kronik i pokazuje, że to, co uznaliśmy za nasze legendy, wydarzyło się wcześniej w innyc...

33,57
To ponad 20% taniej!

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

Wydawnictwo UMCS

Powstała bardzo dobra, wielowymiarowa, bogata merytorycznie monografia, która przynosi wiele nowego w zakresie wiedzy o gatunku w ogóle, wzbogaca wiedzę o określonym gatunku prasowym, o jego potencji transformacji bez szkody dla tożsamości, jest źródłem wiedzy o twórczości i kreatywności genologicznej Wojciecha Tochmana nie do przecenie...

33,88
To ponad 15% taniej!

Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura dawna, zwana też staropolską, nie pociąga tłumów, jednak legendarne już wykłady Profesora Borowskiego z historii literatury staropolskiej, przez większość studentów krakowskiej polonistyki uważane za najlepsze w całym toku studiów, sprawiają, że ta na pozór przebrzmiała literatura staje się pasjonująca i żywa. Teksty dawno zm...

26,97
To ponad 25% taniej!

To jeszcze nie koniec? Tom 1. Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Dekadentyzm wyrasta z czasowej koncepcji cywilizacji i filozofii bytu, ujmującej świat w kategoriach postępującego upadku i rozpadu. Autor próbuje uchwycić szeroko pojętą negatywność dekadenckiego doświadczenia temporalnego i egzystencjalnego, a także jego dynamikę, zmienność i związane z nimi ruchy podziału, rozdzielenia i rozproszenia...

26,22
To ponad 25% taniej!

TR

Wydawnictwo Universitas

TR jest książką o podmiocie liryki Tadeusza Różewicza, tworzonym od tomu Niepokój (1947) aż po dzień dzisiejszy. TR to - kreacja osobowa, która ulegała przemianom i przyjmowała różne role, wśród nich: mającego "małą kamienną wyobraźnię" przedstawiciela akowskiego pokolenia; poety, który znalazł się wśród zbuntowanych form, wobec nieludz...

22,47
To ponad 25% taniej!

Krakowiak ludowy i literacki Antologia

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

"Słowa do krakowiaka nucone, czy to wśród tańca czy w przerwach tanecznych przed skrzypkiem, przy rożnej tancerza gestykulacji [...] są to krótkie dwu i czterowiersze, zawierające zwykle w pierwszym wierszu obraz jakiś z natury wzięty, w drugim zaś zastosowanie jego mniej więcej szczęśliwe do sentencji lub uczucia, jakie się z piersi śp...

44,22
To ponad 25% taniej!

Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Wydawać by się mogło, że o Adamie Mickiewiczu nie da się już stworzyć żadnego odkrywczego dzieła. Bohdan Urbankowski - autor najlepszej monografii o Józefie Piłsudskim - wyrównuje rekord życiowy, udowadnia, że można o poecie napisać w sposób pasjonujący, nowatorski i zarazem jakże współczesny. W tej nietypowej biografii Urb...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wizerunek Konga Belgijskiego w piśmiennictwie polskim i niderlandzkojęzycznym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka jest próbą rekonstrukcji wizerunku Konga Belgijskiego występującego w literaturze polskiej i niderlandzkojęzycznej. W pracy wyróżnić można trzy części. Pierwszą stanowi wprowadzenie wraz z podstawowymi ustaleniami teoretyczno-metodologicznymi oraz terminologicznymi, a także zarysem dziejów kolonii. Część druga zawiera przeglądy ...

51,72
To ponad 25% taniej!

Wielką i mniejszą literą. Literatura i polityka w pierwszym ćwierćwieczu PRL

Wydawnictwo Studio Emka

Mieczysław Wojtczak jest autorem kilku obszernych książek dokumentujących dorobek kultury okresu Polski Ludowej - dzieła, ich twórców i działalność organizacji środowiskowych - oraz politykę kulturalną ówczesnej władzy. Książki Wojtczaka odnosiły się dotychczas do obszarów, w których poruszał się autor, należący przez wiele lat do grup...

11,78
To ponad 25% taniej!

Upiory i inne powroty. pamięć - historia - dramat

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Przeszłość to jeden z dominujących tematów w dramacie XX wieku, który wpłynął również na ukształtowanie się nowych form dramatycznych. W książce "Upiory i inne powroty" prototypowym modelem takich przemian formalno-tematycznych staje się twórczośćHenrika Ibsena. Analizy jego sztuk ("Peera Gynta", "Upiorów" i "Gdy wstaniemy z martwych") ...

51,72
To ponad 25% taniej!

Księga listów

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Jest to zaledwie nikły szczątek niezmiernie obfitych zbiorów epistolograficznych, które bezpowrotnie zaginęły, a które Schulz pieczołowicie przez całe lata segregował i gromadził. Zachowana resztka nie daje o tej kolekcji wyobrażenia, ale przez sam fakt przetrwania jest szczególnie cenna jako niemal symboliczny ślad po masowej egzekucji...

14,46
To ponad 8% taniej!

W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana Jose de Larra

Wydawnictwo Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Książka poświęcona jest analizie porównawczej pism krytycznoliterackich Maurycego Mochnackiego i Mariana Jose de Larra - romantyków działających w dwóch odległych miejscach Europy, w Polsce i w Hiszpanii, a więc krajach nie należących do przodujących centrów ruchu romantycznego. Nie były one jednak intelektualną prowincją. Badania Justy...

29,22
To ponad 25% taniej!

Wizualne odskocznie. Wokół współczesnej polskiej eseistyki o malarstwie i fotografii

Wydawnictwo Universitas

Gyorgy Lukács przekonywał, że "(...) każdy esej niewidocznymi literami dopisuje obok swego tytułu słowa: z okazji tego to a tego...". Nie inaczej jest w przypadku współczesnych polskich esejów, w których odwołania do malarstwa czy fotografii pełnią istotną funkcję. Obrazy okazują się tu bowiem rodzajem wizualnej "odskoczni", stab...

33,64
To ponad 25% taniej!

Sycylia Między niebem a morzem

Wydawnictwo Bernardinum

Sycylia. Między niebem a morzem to zbiór esejów i reportaży o Sycylii dziennikarki Ewy Karoliny Cichockiej z jej licznych podróży na włoską wyspę. Niewątpliwą cechą tego zbioru jest nieustanny zachwyt nad Sycylią, którym autorka zaraża czytelnika, zarówno tekstem jak przepięknymi zdjęciami. Barwny język i budząca wręcz podziw wiedza au...

27,72
To ponad 25% taniej!

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz Krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej

Wydawnictwo Universitas

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Książka jest zaproszeniem do niezwykłej podróży w czasie. Autorka, kreśląc literacką mapę krakowskiego Kazimierza, przybliża jego burzliwe dzieje. Z...

26,22
To ponad 25% taniej!

Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939

Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN

Portret dawnej Warszawy (1864-1939), nakreślony przez polskie pisarki, oraz ukazane przez nie doświadczenia kobiet w przestrzeni miejskiej - oto najważniejsze tematy książki. Autorka zaprasza do odczytania kobiecych powieści, opowiadań, reportaży i felietonów związanych ze stolicą, powstałych między upadkiem powstania styczniowego a wyb...

22,47
To ponad 25% taniej!

Wartości autoteliczne w kulturze symbolicznej. na przykładzie indyjsko-polskich spotkań literackich

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka Renaty Czekalskiej ukazuje jak przebiega komunikacja międzykulturowa poprzez literaturę dwóch odległych kultur. Ukazuje, że ludzie są sobie bliscy, gdy czują te same wartości, nawet jeśli sposoby ich realizacji i formy wyrazu są bardzo odmienne. Samuel P. Huntington w swojej książce Zderzenie cywilizacji analizuje, jak wartości ...

28,53
To ponad 20% taniej!

Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej książki jest analiza komparatystyczna współczesnych polskich i amerykańskich gatunków testamentowych jako wytworów dwóch różnych kultur, które je ukształtowały. Rozprawa ma charakter kontrastywny w kilku aspektach. Obok analizy genologicznej polskich i amerykańskich odmian testamentowych, pokazuje szkoły badawcze i nurt...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej