1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret

Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

17,97
To ponad 25% taniej!

Słońce i krzyż O architekturze organicznej Imre Makovecza

Wydawnictwo Libron

Autorka szczegółowo analizuje architekturę kościoła p.w. św. Stefana w Százhalombatta na Węgrzech. Uważnie czyta wypowiedzi Makovecza, w których znajduje jego poglądy o samej architekturze, lecz także liczne odwołania do tradycji hermetyzmu i teozofii, filozofii, religii oraz mitologii... Dochodzi do wniosku, że dla tego węgiers...

37,40
To ponad 25% taniej!

Z zapachem starego drewna. Peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza cz. 2

Wydawnictwo Egros

Autorowi przyświeca kilka co najmniej celów (...) zaprasza turystów do zwiedzania nieatrakcyjnen - w stereotypie - ziemi mazowieckiej. Zaprasza poprzez historyczny opis zabytkowego miejsca, od czasów pierwszych parafialnych kościółków, po współczesność. Liczba nagromadzonych faktów może porażać czytelnika, male nie trzeba sięgać po ksią...

33,72
To ponad 25% taniej!

Kaplica zamkowa w Raciborzu. Perła gotyku i pomnik dziejowy

Wydawnictwo WAW

Opracowanie porusza następujące zagadnienia związane z kaplicą pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego na zamku w Raciborzu: kaplica jako perła gotyku i pomnik dziejowy, władcy Raciborza wobec idei zjednoczenia Polski - tło historyczne poprzedzające powstanie kaplicy, kolegiata raciborska jako wotum dziękczynne biskupa wrocławskiego Tomasza II,...

111,72
To ponad 25% taniej!

Kościoły gotyckie w Polsce

Wydawnictwo M

Album Kościoły gotyckie w Polsce to obszerna publikacja prezentująca 40 najważniejszych świątyń powstałych od połowy XIII do początków XVI wieku. Zebrano tu najwyższej klasy fotografie, autorstwa Jerzego Andrzejewskiego, przedstawiające całe budowle oraz ich detale (m.in. sklepienia, portale, maswerki, dekoracje rzeźbiarskie). Uzupełnia...

20,97
To ponad 25% taniej!

Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach

Wydawnictwo Atut

Książka poświęcona jest krzepickiej świątyni - jej dziejom, analizie jej formy architektonicznej i aranżacji wnętrza. W centrum uwagi autorki znalazła się strukturalna i stylistyczna transformacja kościoła, przeprowadzona w początkach XVII wieku pod kierunkiem znanego wrocławskiego architekta Valentina von Sabischa.

67,97
To ponad 15% taniej!

Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Za podstawową zaletę książki należy uznać bardzo rzetelne zgromadzenie wszystkich informacji z zakresu ,,pierwszej historii sztuki". Pan dr Tomasz Zaucha udokumentował aktualny wygląd świątyń na bardzo dobrych fotografiach, zgromadził zdjęcia i inne dokumenty ikonograficzne, a także pomiary świątyń. Przeprowadził gruntowną kwerendę arch...

135,97
To ponad 15% taniej!

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. wersja z kolorowymi ilustracjami

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Z jednej strony obserwujemy wiele pozytywów dotyczących badań jak i nowych technik konserwatorskich. Z drugiej strony spostrzegamy coraz więcej zjawisk negatywnych.Po 10 latach prof. Bogumiła Rouba wznawia swoją książkę dotyczącą Pielęgnacji Świątyni rozszerzając nie tylko jej tytuł ale także i znacznie zakres. Przez te 10 lat w naszym...

15,72
To ponad 25% taniej!

Kościół Bożego Ciała w Poznaniu

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Kolejna monografia z serii "Zabytki Poznania", tym razem poświęcona kościołowi Bożego Ciała, którego historia zaczęła się od cudu eucharystycznego z końca XIV w. Książka przedstawia dzieje poznańskiego sanktuarium od czasów świetności w XV i XVI w. po lata współczesne. Autor -Tomasz Ratajczak - szczegółowo omawia legendę o trzech hostia...

50,97
To ponad 15% taniej!

Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. wersja z czarno-białymi ilustracjami

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Z jednej strony obserwujemy wiele pozytywów dotyczących badań jak i nowych technik konserwatorskich. Z drugiej strony spostrzegamy coraz więcej zjawisk negatywnych.Po 10 latach prof. Bogumiła Rouba wznawia swoją książkę dotyczącą Pielęgnacji Świątyni rozszerzając nie tylko jej tytuł ale także i znacznie zakres. Przez te 10 lat w naszym...

35,85
To ponad 8% taniej!

Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza koścoła św. Anny w Różanie. na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu

Wydawnictwo Paweł Jakubowski

Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu.

49,47
To ponad 25% taniej!

W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Książka poświęcona trzem gdańskim zabytkom z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych: zegarowi astronomicznemu i retabulum ołtarza głównego w kościele Panny Marii oraz wystrojowi Dworu Artusa. Dzieła te mają jeden wspólny aspekt: odwołują się do wiedzy zakładającej istnienie rozlicznych więzi łączących człowieka z wszechświatem. Ksi...

39,72
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego 1

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Kolejny tom wydawanej przez MCK serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja zawiera monografie Kościoła p. w. Znalezienia Krzyża Św. i klasztoru Bernardynów w Grodnie oraz Kościoła p. w. Zwiastowania NMP i klasztoru Brygidek w Grodnie.

44,22
To ponad 25% taniej!

Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie. opisane pod względem historycznym

Wydawnictwo Volumina.pl

Kolejne varsaviana w kolekcji naszych reprintów to Kościoły warszawskie rzymskokatolickie opisane pod względem historycznym. Książka Juliana Bartoszewicza zawiera bardzo szczegółowe opisy dwudziestu czterech warszawskich kościołów od momentu ich powstania po czasy współczesne autorowi. Bartoszewicz z wielkim pietyzmem opisywał rozwój bu...

28,47
To ponad 25% taniej!

Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego

Wydawnictwo DodoEditor

W książce w całości przytoczono i szczegółowo przeanalizowano dwa unikatowe i komplementarne źródła spisane przez ks. Jana Karola Lipowieckiego, dokumentujące remont i rozbudowę cerkwi w Szczebrzeszynie, którymi kierował on w latach 1777-1789. Lipowiecki prowadził nie tylko szczegółowe rachunki, ale także kronikę, gdzie w bardzo emocjon...

28,47
To ponad 25% taniej!

Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego

Wydawnictwo DodoEditor

W książce w całości przytoczono i szczegółowo przeanalizowano dwa unikatowe i komplementarne źródła spisane przez ks. Jana Karola Lipowieckiego, dokumentujące remont i rozbudowę cerkwi w Szczebrzeszynie, którymi kierował on w latach 1777-1789. Lipowiecki prowadził nie tylko szczegółowe rachunki, ale także kronikę, gdzie w bardzo emocjon...

29,22
To ponad 25% taniej!

Frydman kościół św. Stanisława BM

Wydawnictwo Astraia

Pierwsza książka o wspaniałym zabytku we Frydmanie, pochodzącym z początku XIV wieku, kościele św. Stanisława BM. Książka prezentuje historię powstania Frydmana i świątyni, opisuje szczegółowo jej wnętrze i zabytki.

31,47
To ponad 25% taniej!

Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze kościelnej na Rusi Czerwonej

Wydawnictwo DodoEditor

Niniejsza praca jest pierwszą w polskiej literaturze historyczno-artystycznej próbą przekrojowej analizy zjawiska powtarzania planów w architekturze sakralnej Rusi od średniowiecza do lat powojennych. Prowincjonalizm cechujący sztukę tego obszaru, odizolowanego od nowatorskich ośrodków artystycznych, pozwala szczególnie trafnie scharakt...

31,47
To ponad 25% taniej!

Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze kościelnej na Rusi Czerwonej

Wydawnictwo DodoEditor

Niniejsza praca jest pierwszą w polskiej literaturze historyczno-artystycznej próbą przekrojowej analizy zjawiska powtarzania planów w architekturze sakralnej Rusi od średniowiecza do lat powojennych. Prowincjonalizm cechujący sztukę tego obszaru, odizolowanego od nowatorskich ośrodków artystycznych, pozwala szczególnie trafnie scharakt...

41,22
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego Część V Tom 2

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom obejmuje obiekty sakralne kolejnych miejscowości z zachodniej części województwa brzeskolitewskiego, tym razem są to: Bereza Kartuska, Bogdziuki, Czernawczcyce, Dołhe, Drohiczyn Poleski, Dziady, Kamieniec Litewski, Linowo, Peliszcze, Prużana, Siehniewicze, Słobódka pod Prużaną, Szereszów.

44,97
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego Część 1 Tom 23

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom 23. I części serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej stanowi uzupełnienie poprzednich 22 tomów inwentaryzacji terenowej. Podsumowuje ćwierć wieku pracy poświęconej dokumentowaniem historycznej i artystycznej spuścizny Kościoła rzymskokatolickiego na terenie dawnego województwa ruski...

37,47
To ponad 25% taniej!

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego Tom 22

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Tom zawiera opracowania świątyń zabużańskiej części dawnej ziemi chełmskiej, przynależącej administracyjnie do województwa ruskiego dawnej Rzeczypospolitej, choć oddzielonej od niego terenem dawnego województwa bełskiego. Obiekty z tego terenu należały do dekanatu lubomelskiego diecezji chełmskiej, w XIX w. zostały wcielone do diecezji ...

51,72
To ponad 25% taniej!

Polska Przewodnik pielgrzyma

Wydawnictwo AA

W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej Polsce. Zamieszczono tu niemal 200 obszernych prezentacji poświęconych najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych prezentacjach przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto odwiedzić ("W okolicy"). Ponadto w przewodniku omówiono p...

36,72
To ponad 25% taniej!

Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Wydawnictwo Ossolineum

Dzieje parafii Świętych Piotra i Pawła do końca lat 60. XVII wieku Architektura kościoła antokolskiego Wystrój sztukarsko-freskowy

15,72
To ponad 25% taniej!

Kościół św. Marcina w Poznaniu

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Historię świątyni, która bywa uznawana za najstarszą w Poznaniu na lewym brzegu Warty, próbuje ocalić od zapomnienia Andrzej Kusztelski - dr historii sztuki, twórca kolejnej monografii z serii "Zabytki Poznania". Autor relacjonuje najważniejsze opisy z wizytacji biskupich, począwszy od pierwszej, z 1611 r.; pokazuje archiwalne zdjęcia o...

50,37
To ponad 20% taniej!

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

Wydawnictwo UMCS

Książka stanowi próbę spojrzenia na społeczność żydowską Międzyrzeca Podlaskiego przez jej cmentarze - stary i nowy. Odpowiednie spojrzenie na cmentarz i odczytanie go jako "tekstu kultury" może przynieść bardzo interesujące efekty poznawcze. Zasadniczym przedmiotem i podstawą źródłową tej pracy są nagrobki, które poddano analizie w róż...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej