1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

7,40
To ponad 25% taniej!

Prawo prywatne międzynarodowe. stan prawny 1 września 2012r.

Wydawnictwo Od.Nowa

Kodeksy broszurowe to propozycja dla osób, które cenią sobie pragmatykę wydania i jakość za przystępną cenę. Kodeksy zawierają teksty jednolite ustaw tytułowych wraz z przepisami wprowadzającymi oraz skorowidz przedmiotowy ułatwiający odszukanie poszczególnych instytucji. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Kode...

76,28
To ponad 8% taniej!

Umowy międzynarodowe teoria i praktyka

Wydawnictwo PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA

Książka stanowi pierwszą w Polsce kompleksową prezentację zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z umowami międzynarodowymi, ważnym źródłem prawa międzynarodowego i coraz ważniejszym źródłem prawa polskiego, zwłaszcza w związku z członkostwem w UE. Omawia podstawowe zagadnienia związane z zawieraniem umowy międzynarodowej i j...

321,05
To ponad 8% taniej!

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego Tom 20B

Wydawnictwo C.H. Beck

Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawniczym. ...

321,05
To ponad 8% taniej!

Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C

Wydawnictwo C.H. Beck

Prawo prywatne międzynarodowe - ze względu na obszerność i rozległość prezentowanej tematyki oraz stopień skompliowania poruszanych w nim zagadnień - jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego - Tomu 20A, 20B i 20C. Są to ostatnie części tworzonego przez lata wielotomowego dzieła, które zyskało uznanie na rynku prawn...

91,05
To ponad 8% taniej!

Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Wydawnictwo C.H. Beck

.Monografia przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zawarcia umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). W monografii dokonano interpretacji postanowień ko...

78,72
To ponad 25% taniej!

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana monografia jest wyczerpującym i szczegółowym opracowaniem zagadnień związanych z uznawaniem zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, wyłaniających się na tle różnych systemów i regulacji prawnych. Punktem odniesie...

101,12
To ponad 15% taniej!

Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym

Wydawnictwo LexisNexis

Książka Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym całościowo omawia zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego w sprawach, w których wierzyciel i dłużnik zobowiązania alimentacyjnego mają odmienne obywatelstwo lub miejsce zamieszkania. W praktyce sądowej sprawy o alimenty należą do najczęściej występujących spraw z elementem obcym,...

49,57
To ponad 20% taniej!

Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii

Wydawnictwo Difin

Publikacja jest poświęcona analizie stosunku współczesnego prawa międzynarodowego publicznego do amnestii przyjmowanych w państwach, w których dochodzi do zbrodni międzynarodowych lub innych poważnych naruszeń praw człowieka. Amnestia jest przy tym mechanizmem sprawiedliwości okresu przejściowego zmierzającym do zakończenia okresu przem...

74,22
To ponad 25% taniej!

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, w której w kompleksowy sposób omówiono zagadnienia związane z ustaleniem prawa właściwego dla zobowiązań z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących oraz projektowanych kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik znajdzie w niej wyjaśni...

47,97
To ponad 20% taniej!

Międzynarodowe trybunaly karne oraz instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

Wydawnictwo Difin

Zagadnienie przywrócenia sprawiedliwości w społeczeństwie wychodzącym z okresu gwałtownego konfliktu zyskuje na coraz większym zainteresowaniu prawników, osób zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, a także dziennikarzy, którzy próbują w przystępny sposób przedstawić je szerszej publiczności. Publikacja niniejsza jest aktualnym i k...

63,64
To ponad 15% taniej!

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej

Wydawnictwo Poltext

Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku - współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowiązujących w siedzibie sądu norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla oceny danego zdarzenia. W znacznej mierze normy te zostały ujednol...

36,72
To ponad 25% taniej!

Międzynarodowe prawo podatkowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące: - relacji między międzynarodowym, europejskim i polskim prawem podatkowym, - eliminowania podwójnego opodatkowani...

49,27
To ponad 15% taniej!

Międzynarodowe prawo humanitarne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Dr Agnieszka Szpak podjęła udaną próbę kompleksowego ujęcia ważnej dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, jaką jest międzynarodowe prawo humanitarne. Autorka szczegółowo przedstawiła pojęcie, cel, rozwój historyczny i podstawowe zasady omawianej dziedziny. [...] opisała ochronę poszczególnych grup ofiar konfliktów zbrojnych: rann...

321,05
To ponad 8% taniej!

Międzynarodowe prawo handlowe Tom 9

Wydawnictwo C.H. Beck

Tom 9 Systemu Prawa Handlowego jest opracowaniem zawierającym szczegółowe omówienie systemu międzynarodowego prawa handlowego. Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak: pojęcie międzynarodowego prawa handlowego - jego geneza i definicja; źródła międzynarodowe...

74,22
To ponad 25% taniej!

Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem w całości dotyczącym zagadnienia klauzuli rzeczywistego beneficjenta w międzynarodowym prawie podatkowym. Mimo że pojęcie "rzeczywisty beneficjent" stanowi jeden z fundamentalnych terminów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jego rozumienie wywołuje wiele wątpliwości. Daj...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstrady...

137,05
To ponad 8% taniej!

Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

W krajach Unii Europejskiej od 17.8.2015 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie unijne z Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego...

96,72
To ponad 25% taniej!

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono: - istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę światowego rynku instrumentów pochodnych (jako szczególnego rodzaju instrumentów finansowych), - ewolucję regulacji rachunkowości instrumentów finansowych, -...

40,45
To ponad 8% taniej!

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Wydawnictwo Silva Rerum

Przemieszczanie się jest jedną z podstawowych aktywności ludzi. Gatunek ludzki jest najbardziej rozprzestrzenionym ze wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię. Przystosowuje się on do każdych warunków klimatycznych. Jego mobilność determinowały i determinują bardzo zróżnicowane i niejednorodne czynniki. Wśród najczęściej występujących...

91,05
To ponad 8% taniej!

Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

Wydawnictwo C.H. Beck

Praca zawiera rozważania na temat statusu spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Ukazuje ona polską i międzynarodową regulację dotyczącą tej kwestii. W sposób przystępny dla czytelnika przedstawiono w niej przyczyny powstania problemów zwiazanych z opodatkowaniem spółek osobowych. W publikacji omówiono m.in. takie zagadn...

25,17
To ponad 20% taniej!

Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Wydawnictwo UMCS

W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania dotyczące nowych problemów w dziedzinie międzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego. Przedmiotem analizy są przede wszystkim dokumenty międzynarodowe przyjmowane pod auspicjami różnych organizacji międzynarodowych zaangażowanych w sprawy ochrony dziedzictwa kulturalnego. Obejmują one zaró...

35,58
To ponad 15% taniej!

Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Krzysztof Wojtyczek jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa konstytucyjnego polskiego i porównawczego, w tym wielu artykułów publikowanych za granicą. Odbywał liczne staże badawcze na uczelniach zagranicznych m.in. jako stypendysta amerykańskiego Programu Fulbrighta ora...

135,21
To ponad 8% taniej!

Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym. instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów

Wydawnictwo ODDK

Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: Analizę i omówienie 11 reguł Incoterms 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stro...

25,17
To ponad 25% taniej!

Pojęcie ludobójstwa w kontekscie orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

Wydawnictwo Scholar

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji czasopisma Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa międzynarodowego humanitarnego, praw czło...

33,57
To ponad 25% taniej!

Przepływ osób, usług, towarów i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka jest poświęcona konstrukcji unijnych praw ekonomicznych i socjalnych przysługujących obywatelom państw trzecich w zakresie pobytu i pracy, ubezpieczenia społecznego, przepływu towarów i kapitału, jak również świadczenia usług. Prawa te są przyznawane obywatelom pozaunijnym na mocy umów międzynarodowych zawieranych przez Unię z p...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej