1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Narodów

Historia Narodów
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

44,97
To ponad 25% taniej!

Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski

Wydawnictwo Austeria

Autorka postawiła sobie za cel opisanie programu i działalności Cukunftu, a także wypunktowanie, co na tle propozycji innych żydowskich organizacji młodzieżowych w przedwojennej Polsce mogło być w jego ofercie atrakcyjne dla młodych Żydów. Do tak postawionego zadania podeszła w sposób metodyczny , tworząc konsekwentną, usystematyzowaną,...

17,97
To ponad 25% taniej!

Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Monografia jest wnikliwą analizą ewolucji żydowskiej wspólnoty w Irkucku jako grupy funkcjonującej w społeczności przesiedleńców. Przedstawia złożoność relacji wewnątrz kolonii, stosunków pomiędzy różnymi grupami etnicznymi oraz pomiędzy mniejszością żydowską a strukturami władzy Imperium Rosyjskiego. Historia irkuckich Żydów, przedsta...

28,47
To ponad 25% taniej!

Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Jedno z największych skupisk żydowskich na terenie Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim stworzyła, licząca ok. 3,5 tys. członków , gmina krakowska. Przy czym liczba ta nie obejmowała tylko i wyłącznie mieszkańców Żydowskiego miasta na Kazimierzu. Zaliczano doń bowiem także tych Żydów, którzy osiedli na terenie miejskich i szlachec...

36,98
To ponad 25% taniej!

Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu 1550-1750

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Myślą przewodnią książki jest założenie, iż - choć w wielu punktach zasadniczo różne i z upływem czasu jeszcze oddalające się od siebie - rozsiane po całej Europie liczne gminy aszkenazyjskie i sefardyjskie poddawane były, począwszy od końca XV aż po XVIII wiek, takim samym i powszechnym naciskom oraz wpływom zewnętrznym, co nie tylko p...

26,85
To ponad 20% taniej!

Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich

Wydawnictwo UMCS

Praca "Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich" pod redakcją Konrada Zielińskiego jest zbiorem artykułów o asymilacji Żydów w XIX i XX wieku. Założenie tego zbioru jest bardzo interesujące - znajdują się w nim prace młodych badaczy z różnych ośrodków. Ale - co najważniejsze - choć artykuły dotyczą bardzo różnych aspekt...

39,24
To ponad 15% taniej!

Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sztetl był w XVIII i XIX wieku domem dla dwóch trzecich Żydów w Europie Wschodniej, przez długi czas jednak pozostawał jednym z najbardziej zaniedbanych i niezrozumianych rozdziałów żydowskiej historii. Tym razem czytelnik otrzymuje pierwszą społeczną, gospodarczą i kulturową historię sztetlu i jego mieszkańców. Podważając powszechny st...

31,47
To ponad 25% taniej!

Szibbolet Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny

Wydawnictwo Austeria

W esejach zebranych w tomie Szibbolet Petro Rychło pokazuje różnorodność świata niemieckojęzycznych Żydów Bukowiny - ostatnich spadkobierców Monarchii Austro-Węgierskiej, dla których prawdziwym końcem świata była Zagłada. Krąg literackich przyjaciół i znajomych Paula Celana, najsłynniejszego z czerniowieckich poetów, nie był duży: Alfre...

35,97
To ponad 25% taniej!

Społeczność żydowska w Chmielniku w XIX-XX wieku

Wydawnictwo Poznańskie

Losy Chmielnika w XIX i XX wieku nieodłącznie związane były z historią Żydów. To oni wspólnie z Polakami tworzyli historię tego miasta, budowali je, organizowali tutaj swoje życie społeczne i w dominującym stopniu przyczynili się do rozwoju gospodarczego miejscowości. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt zakrojonych na szeroką skalę...

29,22
To ponad 25% taniej!

Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce

Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny

Autor przedstawia bolesny i złożony problem rozliczeń za lata okupacyjne podejmowanych w obrębie społeczności żydowskiej. Tuż po wojnie nie sprzyjały im zarówno konflikty rozgrywające się w Polsce w różnych sferach życia społecznego, jak i duża mobilność Żydów. 8 X 1946 r. CKŻP zdecydował się jednak powołać Centralny Sąd Społeczny, argu...

41,22
To ponad 25% taniej!

Odkrywanie żydowskiej Pragi. Studia i materiały

Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny

Warszawska Praga zawsze pociągała miłośników stolicy odmiennością swego oblicza. Miało ono także pewien rys tajemniczości, jako że do dnia dzisiejszego nie doczekało się portretu mogącego satysfakcjonować wszystkich Czytelników interesujących się dziejami Warszawy. W książce tej znajdziecie Państwo nie tylko ważne i interesujące teksty ...

37,47
To ponad 25% taniej!

Sejm Żydów litewskich (1623-1764)

Wydawnictwo Dialog

Sejm Żydów litewskich (waad litewski) był centralną reprezentacją żydowską na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Działał przez prawie półtora wieku (1623-1764), a jego aktywność dotyczyła wszystkich sfer życia społeczeństwa żydowskiego. Podejmował szeroko zakrojone działania na rzecz ogółu Żydów litewskich na sejmach i sejmikach sz...

18,72
To ponad 25% taniej!

Czym było Auschwitz?. Rozmowy z moją córką

Wydawnictwo W podwórku

W jaki sposób należy mówić dzieciom i młodzieży o historii Zagłady Żydów - wydarzeniu, którego rozmiary i groza zdają się niewyobrażalne nawet dla dorosłych? Czym było Auschwitz? to przystępna, choć nieuładzona lekcja historii, którą słynna francuska historyczka przeprowadziła w formie rozmowy z córką. Odpowiadając na prawie osiemdziesi...

31,47
To ponad 25% taniej!

Dotknięcie anioła

Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny

Historia żydowskiego chłopca ocalałego z Holokaustu. Książka pokazuje, że dla Żydów nie istniał żaden skuteczny system radzenia sobie z nazistowską opresją. Nie ratowały ani koneksje, ani pieniądze - ci, którzy ocaleli, musieli mieć przede wszystkim ogromne szczęście, choć trzeba je było wesprzeć potężną wolą przetrwania. Świadectwo uzu...

26,22
To ponad 25% taniej!

Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce

Wydawnictwo Adam Marszałek

Tematyka żydowska jest jednym z ważniejszych zagadnień podejmowanych w polskiej przestrzeni publicznej. Takie kwestie, jak: antysemityzm, rola Polaków w Szoah czy restytucja mienia z jednej strony, a kultura żydowska czy Izrael z drugiej są często niezwykle emocjonalnie komentowane. Stąd trudność, by w zalewie informacji na temat polski...

31,47
To ponad 25% taniej!

Pamięć społeczna o relacjach polsko-żydowskich w Białymstoku. Perspektywa edukacji międzykulturowej

Wydawnictwo Grado

Jedną z zarysowanych w pracy perspektyw odwołujących się bezpośrednio do wielokulturowych doświadczeń współpracy Polaków i Żydów jest spojrzenie na przeszłość miasta. Istotnym dopełnieniem jest uwspółcześnienie przekazu z przeszłości podyktowane realiami współczesnego świata. Próba interpretacji pamięci społecznej o relacjach polsko-żyd...

41,97
To ponad 25% taniej!

Rzeczywistość Hebrajczyków

Wydawnictwo Nomos

Goldberg rozumiał, że niekończący się łańcuch wojny, chaosu i zniszczenia, obecny w historii, nie wynika z jakiejś ludzkiej ułomności, lecz z niedoskonałości samego boga. "Konstrukcja świata", będąca podłożem zarówno natury, jak i historii, nie jest w żadnym wypadku wynikiem stworzenia jej przez jednego (monoteistycznego) boga, lecz sta...

29,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny

Autorka przedstawia mało znany wątek z historii ocalałych z Zagłady Żydów - utworzenie po pogromie kieleckim Komisji Specjalnej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. Jej celem była ochrona fizycznego bezpieczeństwa ludności żydowskiej, z którego to zadania niewątpliwie się wywiązała, w sposób istotny przyczyniając się do poprawy syt...

25,47
To ponad 25% taniej!

Żydzi - problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Jest to pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wyniki wskazują, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu wrogości wobec Żydów - odsetek antysemitów spadł znacząco w porównaniu z...

25,85
To ponad 15% taniej!

Od rasizmu do ludobójstwa Atropologia w Trzeciej Rzeszy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Żydzi z tarnowskiego getta Dojście Hitlera do władzy i jego upodobania antropologiczne Selekcje ludności i wojenne przesiedlenia Antropologia i medycyna w Trzeciej Rzeszy Rasa i rasizm Działalność antropologów w Trzeciej Rzeszy

33,04
To ponad 25% taniej!

Zakon Synów Przymierza. Krakowska Loża Solidarność 1892-1938

Wydawnictwo Rytm

W połowie XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych kilku wolnomularzy żydowskiego pochodzenia opuszcza loże i tworzy własne stowarzyszenie Synowie Przymierza przeznaczone dla swych współwyznawców. Organizacja rozwija się prężnie i przenosi do Europy, wkrótce na cały świat, w tym na ziemie zaboru austriackiego do Krakowa. Kwitnie w Drugiej R...

27,72
To ponad 25% taniej!

Topografia żydowskiej pamięci. Obraz Krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej

Wydawnictwo Universitas

Co łączy Kraków i Jerozolimę? Ile bożnic znajdowało się przed wojną w dzielnicy żydowskiej? Czy na Kazimierzu studiowano kabałę? Kim był Ebe-Ebe? Gdzie w latach 30. XX wieku jadano czulent? Książka jest zaproszeniem do niezwykłej podróży w czasie. Autorka, kreśląc literacką mapę krakowskiego Kazimierza, przybliża jego burzliwe dzieje. Z...

28,47
To ponad 25% taniej!

Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Żydowski Instytut Historyczny

Autorka postawiła sobie za cel "odtworzenie obrazu Polski i Polaków, własnego [Żydów] miejsca w społeczności polskiej, nie tyle deklarowanego oficjalnie w trakcie politycznych polemik, ale odczuwanego subiektywnie". Praca jest próbą odtworzenia pewnych, ukrytych treści, tego, czego czytelnik czasopism dowiadywał się z nich o patrioty...

37,40
To ponad 25% taniej!

Prawodawstwo polskie względem Żydów

Wydawnictwo Liber

Prawodawstwo polskie względem Żydów to według wielu badaczy najbardziej całościowe do dziś dnia przedstawienie relacji ludności żydowskiej na ziemiach polskich, poczynając od czasów Średniowiecza.

33,72
To ponad 25% taniej!

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, Tom 17, Prasa getta warszawskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejszy tom Archiwum Ringelbluma obejmuje prasę reprezentującą ruch poalejsyjonistyczny, stanowiący swoistą syntezę socjalizmu i nacjonalizmu. Składają się na niego periodyki: "Awangard", "Awangarda Młodzieży", "Bafrajung", "Jugnt Ruf", "Nasze Hasła", "Nowe Tory" oraz "Unzer Weg". Prasa ta ma wszelkie cechy wydawnictw propagandowo-pol...

28,47
To ponad 25% taniej!

Rodzinna Europa po raz pierwszy

Wydawnictwo Universitas

Polityka historyczna i wizja polityczna Europy Antysemityzm bez Żydów Dialog polsko-niemiecki Wobec Rosji Jaka może być lewica? Czego powinni chcieć socjaliści?


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej