1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

19,66
To ponad 25% taniej!

Głód na Ukrainie

Wydawnictwo Werset

Rajca Czesław urodził się 4 kwietnia 1928 r. w zamieszkałej przez Niemców, Polaków, Ukraińców i Żydów wsi Burgthal koło Gródka Jagiellońskiego. W czasie wojny stracił rodziców (nazwisko ojca znalazło się na liście katyńskiej), a w 1945 r., wraz z rodzeństwem, w ramach repatriacji trafił do podwrocławskiej Św. Katarzyny. W latach 1951 -...

53,67
To ponad 25% taniej!

Eurazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego od 1552 do dzisiaj

Wydawnictwo Marek Derewiecki

Każdy autor historii Rosji musi się odnieść do jej geograficznego położenia pomiędzy Europą i Azją. Każdy też musi odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na dzieje Rosji ma takie właśnie ukształtowanie jej terytorium. Jak to się stało, że z jednego z księstw ruskich, które nie było ani najstarsze, ani najpotężniejsze, księstwa moskiewskieg...

53,15
To ponad 8% taniej!

Revolutionary Russia 1891-1991

Wydawnictwo Pelican Books

Orlando Figes teaches history at Birkbeck, University of London and is the author of many acclaimed books on Russian history, including A People's Tragedy, which The Times Literary Supplement named as one of the '100 most influential books since the war', Natasha's Dance, The Whisperers, Crimea and Just Send Me Word. The Financial Times...

23,18
To ponad 15% taniej!

Rosja XX wieku. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cywilizacyjna specyfika Rosji polega na sprzecznym połączeniu przywiązania do tradycji z poszukiwaniami innowacyjnych sposobów rozwoju. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w społeczeństwie rosyjskim stopniowo kumulowało się napięcie między partyjno-kierowniczą nomenklaturą a narodem. Jednocześnie to społeczeństwo - z ponurym uporem i za ce...

31,21
To ponad 15% taniej!

Od obszczyzny do kołchozu

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

Powstała w latach 30-tych XX wieku monografia poświęcona roli, jaką w sowieckiej gospodarce i polityce odgrywało rolnictwo. Jej autor, urzędnik państwowy II RP, został aresztowany przez NKWD w r. 1940. Umieszczony w obozie w Rybniku nad Stryjem, zmarł według niepotwierdzonych do końca informacji 31 grudnia 1940 r. W swej pracy przeanali...

52,47
To ponad 25% taniej!

Utopia władza prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917-1921

Wydawnictwo Liber

Na szczególne podkreślenie zasługuje w pracy bardzo obfite wykorzystanie rosyjskiej literatury przedmiotu. Adam Bosiacki dotarł do tekstów dotychczas niewykorzystanych, bo niedostępnych, przechowywanych w zakrytych fondach archiwów i bibliotek radzieckich. Ponadto skorzystał z możliwości jaką dają rozmowy z rosyjskimi pracownikami nauki...

42,45
To ponad 15% taniej!

Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jedna z najbardziej znanych badaczek okresu radzieckiego pisze o tym, jak wyglądało życie pod rządami Stalina w latach trzydziestych - w szaleńczej, heroicznej i tragicznej dekadzie kolektywizacji, wymuszonej industrializacji i czystek [...]. Były to lata niewyobrażalnych cierpień i okrucieństwa, a zarazem idealizmu - tę surrealistyczną...

37,40
To ponad 25% taniej!

Gułag

Wydawnictwo Świat Książki

Autorka w precyzyjnie udokumentowanej książce ukazuje historię Gułagu - rozbudowanej sieci obozów pracy rozrzuconych po całym obszarze Związku Sowieckiego: od wysp na Morzu Bałtyckim po brzegi Morza Czarnego; od Arktyki po równiny Azji Centralnej; od Murmańska po Workutę i Kazachstan; od centrum Moskwy po przedmieścia Leningradu.

25,17
To ponad 25% taniej!

Dzieci operacji polskiej mówią

Wydawnictwo 3S Media

Książka to kolejna odsłona jednego z najbardziej przemilczanych epizodów polskiej historii z okresu tuż przed II wojną światową. Tomasz Sommer przytacza i omawia 45 relacji z operacji polskiej NKWD, w większości zapisanych oczami dzieci, które przeżyły ludobójstwo Polaków zrealizowane na rozkaz Stalina. Historie konkretnych ludzi poprze...

14,93
To ponad 25% taniej!

Węgierska rewolucja 1956 Pamiętnik dwunastolatka

Wydawnictwo IPN

W węgierskiej historii jest niewiele tak wyróżniających się, a jednocześnie mających wpływ na światowe dzieje wydarzeń, jak rewolucja 1956 r. Jeśli szukamy porównania, to najbliżej jej do Wiosny Ludów - w roku 1956 nieprzypadkowo podążano za wzorcem węgierskich walk o niepodległość z lat 1848-1849, legitymował on bowiem zbrojne starcia ...

26,14
To ponad 25% taniej!

Kulisy stanu wojennego

Wydawnictwo Bellona

O wyhamowanie rewolucji "Solidarności" intensywnie zabiegały zarówno polskie władze, jak i przywódcy innych państw Układu Warszawskiego. Nie tylko władze i wojskowi specjaliści wiedzieli, że trwały przygotowania do obcej interwencji wojskowej w Polsce. Autor podkreśla, że stan zagrożenia taką interwencją nie powstaje dopiero w momencie ...

47,22
To ponad 25% taniej!

Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wśród celów badawczych pracy pierwszoplanowa rola przypisana została analizie wydarzeń politycznych, mających miejsce na terytorium Azerbejdżanu z uwzględnieniem towarzyszących im uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W szczególności zaś ustaleniu wpływu, który wywierały one na położenie jego mieszkańców i toczące się w nim życie publicz...

20,97
To ponad 25% taniej!

Nad Wieprzem 1920

Wydawnictwo Bellona

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DZIAŁAŃ MILITARNYCH W KONCEPCJI POLSKIEGO PLANU KONTROFENSYWY ZNAD WIEPRZA Działania wojny 1920 roku na Lubelszczyźnie (została ona przyjęta w pracy jako obszar w granicach administracyjnych województwa lubelskiego z 1919 roku) rozegrały się na terenach kilku krain geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, południowe...

36,93
To ponad 20% taniej!

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Wydawnictwo UMCS

Praca Konrada Zielińskiego dotyczy działalności polskich komunistów w radzieckiej Rosji w pierwszych latach po rewolucji październikowej. Ci, nie licząc się z opiniami ogromnej większości polskiego społeczeństwa, w roku 1920 walczyli u boku Armii Czerwonej o Polską Republikę Rad. Zarazem jednak, miała to być "polska" republika i ten prz...

67,88
To ponad 15% taniej!

Historia Ukrainy do 1795 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Synteza dziejów Ukrainy, pokazująca wspólną polsko-ukraińską przeszłość z perspektywy ukraińskiej ·ciekawie omawia bizantyńskie, słowiańskie, tatarskie i wikińskie korzenie narodu ukraińskiego, ·przedstawia aspekty polityczne, społeczne i kulturowe historii Ukrainy, od legendarnych początków Rusi we wczesnym średniowieczu ...

28,88
To ponad 25% taniej!

Źródła i sens komunizmu rosyjskiego

Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki

Książka Mikołaja Bierdiajewa Źródła i sens komunizmu rosyjskiego ukazuje się w języku polskim z półwiecznym opóźnieniem. Przekład francuski tej książki został bowiem opublikowany w 1937 r., a po nim pojawiły się przekłady na inne języki. Miało to miejsce w czasach, gdy komunizm cieszył się na Zachodzie dużą popularnością i nawet pisarze...

44,86
To ponad 25% taniej!

Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W recenzowanym tomie zamieszczono teksty badaczy reprezentujących dwa narody, trzy generacje i kilkanaście środowisk naukowych. (...) Nie brakuje więc w tomie tekstów, które już dawno powinny powstać, których niecierpliwie oczekiwali nie tylko badacze, ale również miłośnicy historii. Praca wnosi wiele nowych informacji do obiegu naukowe...

29,37
To ponad 25% taniej!

Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939

Wydawnictwo Adam Marszałek

W latach 1929-1939 prasę polską interesowało całe spektrum zagadnień związanych bezpośrednio lub w sposób pośredni z Ukrainą Radziecką. Wymienić tu należy politykę narodowościową i wyznaniową Moskwy na Ukrainie, kwestie gospodarcze - kolektywizację, industrializację, sytuację gospodarczą po okresie rewolucji agrarnej i przemysłowej, a t...

41,62
To ponad 15% taniej!

Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej. Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego

Wydawnictwo Aspra

Główna hipoteza podjętych badań zakłada, że początki udzielania pomocy środowiskom polskim w Związku Radzieckim i w przestrzeni poradzieckiej miały charakter żywiołowy i wynikały z poczucia solidaryzmu etnicznego, a także niezaspokojenia potrzeb ludności polskiej na tym obszarze. W późniejszym czasie nastąpiły w Polsce zmiany prawne i i...

26,97
To ponad 25% taniej!

Repatriacja czy deportacja Tom 2. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946

Wydawnictwo Archiwum Ukraińskie

Tom II Repatriacji czy deportacji ukazuje ostatni etap jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii powojennej Europy, jakim było wysiedlenie do USRR pół miliona Ukraińców zamieszkałych w województwie krakowskim, rzeszowskim i lubelskim.

25,47
To ponad 25% taniej!

Repatriacja czy deportacja Tom 1 Dokumenty. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USSR 1944-1946

Wydawnictwo Archiwum Ukraińskie

Repatriacja czy deportacja - książka podejmująca próbę odpowiedzi na pytanie, czy przesiedlenie 482 tysięcy Ukraińców z Polski do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1944-1946 było jedną z wielu repatriacji przeprowadzanych w konsekwencji zmian granic powojennej Europy czy też klasyczną deportacją, stanowiącą nieo...

55,47
To ponad 25% taniej!

Świat elementarzy. Obrazy rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego

Wydawnictwo IPN

Nadal Polska przedstawiana jest jako kraj niemal wyłącznie drobnotowarowej gospodarki, nadal brak choćby wzmianki o osobie prezydenta i Związku Radzieckim, nie uwzględniona została nawet propozycja, by zapoznać dziecko polskie z tym, czym żyje jego koleżanka czy kolega radziecki i czeski. O pracy robotnika wielkofabrycznego, górnika, o ...

29,37
To ponad 25% taniej!

Obszar byłego ZSRR Klęska demokracji czy transformacja?

Wydawnictwo Adam Marszałek

Niewątpliwie procesy ustrojowe, polityczne i demograficzne zachodzące na obszarze byłego ZSRR mają olbrzymie znaczenie nie tylko dla jego mieszkańców, lecz także dla obywateli Europy i Azji. Istotne są one także w perspektywie globalnej. Całościowa analiza wszystkich aspektów tych przemian niestety przekracza możliwości tego wydawnictw...

39,24
To ponad 15% taniej!

Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Upadek Związku Sowieckiego w 1991 roku był przełomowym momentem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ivan Berend prezentuje nowe, autorskie ujęcie dramatycznych przeobrażeń, których kulminacyjnym momentem było przyłączenie dziesięciu państw byłego bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Przyjmując za punkt wyjścia kryzys naftowy 1973 ro...

29,22
To ponad 25% taniej!

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna

Wydawnictwo Libron

Popkomunizm to interdyscyplinarny zbiór tekstów naukowych, dotyczących kultury popularnej w komunizmie i komunizmu w kulturze popularnej. Autorzy proponują: dla początkujących - dzieje czeskiej komedii, dla dociekliwych - rozwiązanie Hydrozagadki, dla turystów - podróż Zastawą 750 po Jugosławii albo zwiedzanie Nowej Huty i elektrowni w ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej