1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

11,44
To ponad 15% taniej!

Zdam maturę 2 Język francuski Egzamin pisemny Poziom podstawowy + CD

Wydawnictwo Nowela

Seria ZDAM MATURĘ! JĘZYK FRANCUSKI składa się z czterech zbiorów ćwiczeń. Dwa pierwsze przeznaczone są dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, dwa kolejne - dotyczą poziomu rozszerzonego. Ze względu na zróżnicowaną formę wymagań stawianych podczas egzaminu pisemnego i ustnego, dla każdego z pozi...

39,07
To ponad 15% taniej!

Pourquoi pas 2 Podręcznik wieloletni. Gimnazjum

Wydawnictwo LektorKlett

Kurs języka francuskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych od poziomu A1 do poziomu A2.2. Pourquoi pas! to kurs zgodny z nową podstawą programową, przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego. Nowe wydanie 2016 to zaktualizowana wersja kursu zgodna z wytycznymi znowelizowanej ustawy oświatowej, uwzględniająca m.in. z...

5,24
To ponad 15% taniej!

Pourquoi pas 2 Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum

Wydawnictwo LektorKlett

Kurs języka francuskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych od poziomu A1 do poziomu A2.2. Pourquoi pas! to kurs zgodny z nową podstawą programową, przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego. Nowe wydanie 2016 to zaktualizowana wersja kursu zgodna z wytycznymi znowelizowanej ustawy oświatowej, uwzględniająca m.in. z...

55,38
To ponad 5% taniej!

Francofolie express 2 Podręcznik + CD. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Wieloletni podręcznik " Francofolie express 2. Nowa edycja" zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania oraz sprawności interakcji i interkulturowej. Książka zawiera współczesne słownictwo i autentyczne dialogi, w przystępny sposób wprowadza gramatykę i zapewnia systematyczną naukę...

21,81
To ponad 20% taniej!

Expression indexicale

Wydawnictwo UMCS

Zebrane w tomie artykuły to owoc dużej erudycji i przede wszystkim własnych dociekań Autorów. Tworzą bogatą, różnorodną, a przecież spoistą całość - będąc z jednej strony wyrazem szacunku, wdzięczności i sympatii dla Profesora Marka Kęsika i ukazując ważny dorobek romanistyczny, a z drugiej stanowiąc cenne "instrumentum laboris" oraz ź...

34,84
To ponad 8% taniej!

Włoski w tłumaczeniach Gramatyka Część 2

Wydawnictwo Preston Publishing

Jeśli chcesz opanować język włoski, przełamać barierę mówienia i swobodnie radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych z zachowaniem poprawności gramatycznej, ta książka jest doskonałym wyborem. "Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka. cz. 2" to druga część niezwykle skutecznej i przystępnej serii do nauki języka włoskiego. Książka zawiera: ...

39,81
To ponad 8% taniej!

Decibel 2 Ćwiczenia + CD

Wydawnictwo Didier

Dans ce cahier d';activites : - un accompagnement pertinent et progressif de chacune des etapes du livre de l'eleve - un renfort de l'ecrit (grâce notamment aux bilans ecrits) - des auto evaluations complementaires pour s'entraîner au DELF - des cartes mentales pour memoriser facilement les elements linguistiques de chaque unite

64,28
To ponad 8% taniej!

Tendances A1 Podręcznik+CD

Wydawnictwo Cle International

Avec Tendances, le français est pratique activement, on partage des savoirs, on decouvre des modes de vie... grâce a des outils efficaces au service d'un enseignement facile a mettre en oeuvre. Un apprentissage ancre a la vie pour un apprenant soucieux d'apprendre tout ce qui est utile, rien que ce qui est utile. Une meth...

73,84
To ponad 15% taniej!

Francais langue juridique niveau avance Podręcznik z płytą CD MP3

Wydawnictwo Nowela

Unikalny podręcznik przeznaczony dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B1-B2, a w szczególności dla tych, którzy planują podjęcie studiów prawniczych we Francji (np. studentów korzystających z programu Erasmus), a także tłumaczy czy prawników, którzy chcieliby zgłębić język prawniczy, uzyskać podstawowe informacje...

37,28
To ponad 15% taniej!

Z francuskim za pan brat 2 Ćwiczenia z frazeologii francuskiej dla studentów

Wydawnictwo Nowela

Wyjątkowa dwutomowa seria ćwiczeń z frazeologii francuskiej autorstwa wybitnego specjalisty z tej dziedziny o prof. Leona Zaręby o adresowana jest do wszystkich uczących się i miłośników języka francuskiego. Wybór związków wyrazowych w każdym z tomów jest zgodny z założeniami Cadre europeen commun de reference pour les langues. W drugi...

91,88
To ponad 8% taniej!

100% FLE Phonétique essentielle du français niv. A1/A2 - Livre + CD

Wydawnictwo Didier

700 exercices progressifs (42 leçons). - 6 heures d'enregistrement sur le CD mp3 inclus. - Un parcours progressif pour s'entraîner : discriminiation, repetition, virelangue (repetition ludique), transformation, phonie-graphie, reception (pour la dictee), production (pour la lecture) et une activite de groupe. - 9 bilans et ...

40,36
To ponad 8% taniej!

Tendances A1 Ćwiczenia

Wydawnictwo Cle International

Avec Tendances, le français est pratique activement. On partage des savoirs et on decouvre des modes de vie grâce a des outils efficaces au service d'un enseignement facile a mettre en ouvre. Un apprentissage ancre a la vie de tous les jours pour un apprenant soucieux d'apprendre tout ce qui est utile, rien que ce qui est u...

50,02
To ponad 8% taniej!

Saison 4 Ćwiczenia + CD

Wydawnictwo Didier

+ de 300 activites de lexique, grammaire et phonetique * Toute la conjugaison. * Des bilans pour s'evaluer. * CD audio inclus.

59,68
To ponad 8% taniej!

Décibel 2 niv.A2.1-Podręcznik+CD+DVD

Wydawnictwo Didier

Dans le livre de l'eleve : - 6 unites de trois leçons, une page de jeux/revisions et un bilan oral - un point d'ancrage actionnel : des micro-tâches et deux tâches finales - un entraînement regulier au DELF A1 - une sequence video pour aborder la civilisation francophone

29,64
To ponad 15% taniej!

Duża gramatyka francuska z ćwiczeniami. Przygotowanie do matury, egzaminu DELF

Wydawnictwo LektorKlett

Duża gramatyka francuskiego z ćwiczeniami Gramatyka, która pomoże Ci przygotować się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do egzaminu DELF. Zawiera omówienie kategorii gramatycznych, przykłady użycia konstrukcji gramatycznych oraz 300 ćwiczeń utrwalających wiedzę. Dodatkowo w książce znajdziesz różnorodne teksty z ilust...

33,72
To ponad 25% taniej!

Grammaticis unitis Melanges offerts a Krzysztof Bogacki

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Bogackiemu z okazji jego 70. urodzin. Tom składa się z 30 tematycznie zróżnicowanych prac napisanych w języku francuskim, polskim, angielskim i włoskim, nawiązujących do zainteresowań naukowych Jubilata. Zawiera curriculum vitae Jubilata i imponującą bibliografię Jego prac. Teksty dotyc...

43,42
To ponad 25% taniej!

Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain

Wydawnictwo Werset

W oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne oraz prowadzone badania glottodydaktyczne, Autorzy szczegółowo omawiają problemy, na jakie napotykają nauczyciele i uczniowie języka francuskiego w trakcie realizacji procesu dydaktycznego oraz sugerują możliwe propozycje rozwiązań praktycznych.

23,97
To ponad 25% taniej!

Etre philologue. Mélanges offerts ? Teresa Giermak-Zielińska

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Na tom składa się 20 artykułów poświęconych komparatystyce (głównie polsko-francuskiej) oraz trudnościom przekładu; temat ujęto w szerokim spektrum chronologicznym poruszanych zagadnień językowych (XVI-XXI w.). Teksty zostały ofiarowane profesor Teresie Giermak-Zielińskiej przez jej uczniów i przyjaciół, romanistów wywodzących się z róż...

42,27
To ponad 25% taniej!

Construction du recit dans la communication en langue etrangere

Wydawnictwo Werset

Ostatnia monografia autorstwa prof. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej - Construction du recit dans la communication en langue etrangre łączy refleksję nad akwizycją języka obcego z obserwacją rozwoju kompetencji narracyjnej. Studium o charakterze komparatywnym (język francuski jako obcy a język polski jako obcy) bada kolejne etapy akwizyc...

25,17
To ponad 20% taniej!

Parler des emotions. entre langue et litterature

Wydawnictwo UMCS

Tom jest ciekawą próbą analizy problemów związanych z wyrażaniem i opisem emocji. Łączy różne dziedziny wiedzy: przede wszystkim językoznawstwo romańskie, ale znajdziemy również prace na pograniczu językoznawstwa i literatury, a także z dziedziny antropologii. Artykuły ilustrują zarówno podejście synchroniczne, jak i diachroniczne, wywo...

18,65
To ponad 8% taniej!

Miserables

Wydawnictwo Cle International

"Miserables" (poziom 2) to kolejny tytuł serii lektur "Lectures CLE en francais facile" przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych. - Teksty oparte na dziełach z klasyki literatury francuskiej, napisane prostym językiem, dostosowanym do poziomu uczących się. - Większość tytułów dostępnych z płytą CD w formacie MP3. Seria obejmuje 4 poziom...

26,97
To ponad 25% taniej!

Język kultura technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

Wydawnictwo Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder

Książka wpisuje się w nurt prac poświęconych terminologiom różnych dziedzin. Przedmiotem badań są wybrane działy polskiej i francuskiej terminologii inżynierii biomedycznej. Przyjmując szeroką perspektywę badań, autorka analizuje terminologię biomedyczną z różnych punktów widzenia: słowotwórczego, terminologicznego i ontologicznego, sem...

32,70
To ponad 15% taniej!

Cet Autre

Wydawnictwo Nowela

Literatura popularna w języku francuskim.

14,97
To ponad 25% taniej!

Arabsko-francuski code switching w mediach na przykładzie audycji telewizyjnych i radiowych Maroka

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Obecną sytuację lingwistyczną Maroka charakteryzuje koegzystencja wielu systemów językowych, powiązanych różnymi typami wzajemnych relacji. Dwa z języków: arabski oraz francuski - w świadomości wielu użytkowników języka, i nie tylko ich, od lat walczące o dominację - odegrały i odgrywają szczególną rolę na lingwistycznej mapie kraju. z...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej