1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka

Językoznawstwo, Fonetyka, Gramatyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

15,72
To ponad 25% taniej!

Język rosyjski Matura 2014 Arkusze egzaminacyjne

Wydawnictwo Omega

maturalne arkusze egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi z maja 2013 roku maturalne arkusze egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi z maja i czerwca 2012 roku maturalne arkusze egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi z maja 2011 roku nagrane przez lektorów teksty do części arkusza maturalnego sprawdzającej rozumienie ze słuchu

34,61
To ponad 5% taniej!

Wsio prosto! 3 Nowa edycja Podręcznik wieloletni z płytą CD. Gimnazjum

Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Wieloletni podręcznik dla klasy 3: - systematycznie i równocześnie rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, sprawność interakcji i interkulturową. - zawiera nowoczesne słownictwo i autentyczne dialogi. - dostarcza wiedzy o współczesnej Rosji i życiu Rosjan. - składa się z 6 rozdziałów o stałej budow...

27,68
To ponad 5% taniej!

Wot i my 3 Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne

Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Zeszyt ćwiczeń Wot i My3. Nowa edycja": • odpowiada swoją budową strukturze podręcznika, • utrwala i poszerza wprowadzony w podręczniku materiał oraz umiejętności ucznia, • zawiera Samoocenę - zestaw ćwiczeń z kluczem przeznaczonych do samodzielnego wykonywania przez ucznia, • zawiera ćwiczenia umożliwiające opanowan...

47,07
To ponad 5% taniej!

Wot i my 3 Nowa edycja Podręcznik z płytą CD. Szkoła ponadgimnazjalna

Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Wot i my Nowa edycja to nowoczesny kurs nauki języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka rosyjskiego. Podręcznik porusza tematykę bliską młodzieży i motywuje ją do nauki i zdobywania wiedzy o świecie.

23,49
To ponad 20% taniej!

Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej II

Wydawnictwo UMCS

Oceniane prace o charakterze deskrypcyjnym, projekcyjno-aplikacyjnym i dyrektywalnym dotyczą różnorodnych aspektów funkcjonowania mechanizmów mownych oraz ich kształtowania w procesie akwizycji języka rosyjskiego na stopniu nie tylko wyższym (studiach filologicznych oraz pozostałych kierunkach kształcenia), ale także na etapach wcześnie...

26,29
To ponad 5% taniej!

Wsio prosto! 3 Nowa edycja Materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum

Wydawnictwo Wydawnictwo Szkolne PWN

Wsio prosto! to trzyczęściowy kurs nauki języka rosyjskiego przeznaczony dla uczniów gimnazjum, umożliwiający realizację podstawy programowej na poziomie III.0 - dla początkujących. Materiały ćwiczeniowe zawierają ćwiczenia uzupełniające do podręczników Wsio prosto!

19,66
To ponad 25% taniej!

Tipowyje frazy russkogo jazyka dla delowogo obscenija

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Publikacja obejmuje praktycznie wszystkie sfery kontaktów oficjalnych w standardowych sytuacjach porozumiewania się. Znajomość proponowanych wzorów przyczyni się do osiągania pożądanych ustaleń w negocjacjach oraz do zawierania opłacalnych transakcji. Zbiór konstrukcji typowych dla rosyjskiego języka biznesu może być użyteczny nie tylko...

50,12
To ponad 15% taniej!

Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

150 tematów pogrupowanych tematycznie w 21 rozdziałach pozwala w formie prostych ćwiczeń poznać, rozszerzyć i utrwalić słownictwo języka rosyjskiego. Autorki wybrały słownictwo niezbędne do swobodnego i precyzyjnego wysławiania się w języku rosyjskim, przy czym nacisk położony został na wybór najczęściej używanych, współczesnych wyraże...

33,64
To ponad 25% taniej!

Russkij jazyk w biznese

Wydawnictwo PWE

Książka pozwala opanować i pogłębić znajomość współczesnego biznesowego i ekonomicznego języka rosyjskiego. Zawarto w niej fachową terminologię dotyczącą m.in. szukania i podejmowania pracy, zakładania firmy, działalności marketingowej i reklamowej oraz funkcjonowania banków, giełdy i rynków finansowych. Każdy temat obejmuje: wykaz poję...

29,37
To ponad 20% taniej!

Russkij jazyk Podgotobitielnyje materiały z płytą CD

Wydawnictwo UMCS

Zbiór testów prezentujących materiał gramatyczno-leksykalny, uwzględniających najnowsze metody nauczania języka rosyjskiego. W tekstach zamieszczono 17 jednostek tematycznych, przykładowe wzory listów oraz ćwiczenia komunikacyjne inspirujące do samodzielnych wypowiedzi. Uzupełnieniem jest płyta CD z ćwiczeniami przeznaczonymi do słuchan...

17,22
To ponad 25% taniej!

Porozmawiajmy o Sztuce Muzyka, kino, teatr

Wydawnictwo fosze

Książka ta przeznaczona jest do ćwiczeń praktycznych z języka rosyjskiego dla studentów starszych lat filologii rosyjskiej. Jej tematyka dotyczy zagadnień kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, kina i teatru. W każdym z rozdziałów oprócz oryginalnych lub specjalnie dostosowanych do nauczania języka rosyjskiego tekstów z...

17,22
To ponad 25% taniej!

Porozmawiajmy o Sztuce. Muzyka kino teatr

Wydawnictwo fosze

Książka ta przeznaczona jest do ćwiczeń praktycznych z języka rosyjskiego dla studentów starszych lat filologii rosyjskiej. Jej tematyka dotyczy zagadnień kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, kina i teatru. W każdym z rozdziałów oprócz oryginalnych lub specjalnie dostosowanych do nauczania języka rosyjskiego tekstów z...

33,12
To ponad 15% taniej!

Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik w sposób wyczerpujący i przystępny omawia fonetykę i morfologię języka rosyjskiego w jego rozwoju historycznym, przedstawia główne procesy zachodzące w toku rozwoju języka literackiego z licznymi odwołaniami do języka prasłowiańskiego oraz dzieł literackich dialektów rosyjskich. Wszystkie zjawiska zostały bogato zilustrowane ...

42,38
To ponad 15% taniej!

Język rosyjski w sferze biznesu

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik szeroko omawia podstawowe zagadnienia niezbędne w działalności biznesowej, np.: Przedstawienie firmy, Rodzaje działalności firmy, Struktura i skład osobowy firmy, Działalność finansowa firmy, Rynek towarów konsumpcyjnych, Rosyjski rynek towarów i usług. Integralną część podręcznika stanowi słownik alfabetyczny rosyjsko-polski.

33,88
To ponad 15% taniej!

Język i metoda Tom 1 Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

To pierwszy tom wydany w ramach serii pod tym samym tytułem. Stanowi on zbiór ponad trzydziestu artykułów w większości nawiązujących do tekstów, jakie ich autorzy - reprezentanci znanych polskich i zagranicznych naukowych ośrodków rusycystycznych wygłosili na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w Krakowie w dniach 5-6...

25,17
To ponad 20% taniej!

Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych. Fonetyka Fleksja imienna i werbalna

Wydawnictwo UMCS

Zadaniem publikacji jest podjęcie próby analizy języka trzech ważnych i znaczących dla badań nad historią języka rosyjskiego staroruskich tekstów hagiograficznych zamieszczonych w Uspenskim sborniku XII-XIII w. na kartach 86-67B. Analiza dotyczy dwóch poziomów języka: fonetyki i fleksji (imiennej i werbalnej). Celem nadrzędnym, który zo...

91,05
To ponad 8% taniej!

Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach

Wydawnictwo C.H. Beck

Podręcznik Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach stanowi nową propozycję dla osób, które opanowały język rosyjski na poziomie zaawansowanym i pragną poszerzyć swoją wiedzę o terminologię specjalistyczną z zakresu rosyjskiego języka prawnego i prawniczego. Podstawą metodyczną podręcznika są różnorodne ćwiczenia leksykalne. Dużą pomoc w ...

23,60
To ponad 25% taniej!

W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Spis treści: - Pochodzenie polskiego języka - Historia imienia władysław - Uwagi o języku Mikołaja Reja...

33,72
To ponad 25% taniej!

Swietowoznaczenija w ruskom i polskom jazykach

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Monografia Nazwy barw w języku rosyjskim i polskim. Aspekt strukturalno-semantyczny, terminologiczny i kognitywny. Od lat 80. XX wieku język rosyjski i polski wskutek burzliwych zmian i przeobrażeń społeczno-politycznych ulegał silnym wpływom i transformacjom. Przemiany te pozostawiły ślad w nazewnictwie kolorystycznym, stanowiącym obec...

23,07
To ponad 25% taniej!

Rosyjski etniczny obraz świata w aspekcie kulturowo-cywilizacyjnym i lingwosemiotycznym

Wydawnictwo Adam Marszałek

Problematyka charakteru narodowego w ogóle i charakteru narodowego Rosjan nie jest nowa, wystarczy powołać się chociażby na badania A. de Lazari i jego zespołu. Leszczak proponuje jednak nowe spojrzenie, a mianowicie ujęcie tego zagadnienia w aspekcie lingwosemiotycznym, tzn. przy uwzględnieniu danych języka, procesów/praktyk komunikacy...

30,32
To ponad 15% taniej!

Język jako narzędzie magii. Na przykładzie zaklęć rosyjskich

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Główny przedmiot dociekań w książce Joanny Rybarczyk-Dyjewskiej mógłby mocno poruszyć skrajnego racjonalistę i empiryka. Starałby się on przekonać Autorkę, że magia nie istnieje, ergo - język żadną miarą nie może stanowić jej narzędzia. Tymczasem od kilku lat, po okresie dłuższego zastoju, zaobserwować można autentyczną eskalację zainte...

67,47
To ponad 25% taniej!

Paleografia ruska

Wydawnictwo DiG

Paleografia ruska to tradycyjna polska nazwa nauki pomocniczej historii, zajmującej się prawidłowościami rozwoju cyrylicy, pisma słowiańskiego stworzonego w Bułgarii w końcu IX wieku, dzięki któremu mamy dostęp do imponującej spuścizny piśmienniczej Słowian Wschodnich. Pismo to w swojej tysiącletniej historii przechodziło różne koleje l...

24,98
To ponad 25% taniej!

Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

"Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku" zawiera nazwy osobowe najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej. Jego podstawę stanowi materiał ekscerpowany z najważniejszych kronik staroruskich, różnego typu akt, wszystkich do dziś odkrytych i opublikowanych gramot na brzozowej korze, inskrypcji na rozliczny...

38,97
To ponad 25% taniej!

Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Praca dotycząca adaptacji terminów obcych w rosyjskim czasopiśmiennictwie ekonomicznym przełomu XX i XXI wieku. W historii angielsko-rosyjskich związków językowych, liczącej ponad cztery i pół wieku, wpływ angielszczyzny nigdy nie był tak intensywny jak aktualnie. Autorka określa ten proces jako pochodną intensyfikacji anglojęzycznych k...

33,88
To ponad 15% taniej!

Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kazimierz Moszyński swego czasu skonstatował, że medycyna ludowa stanowi "istotny węzeł gordyjski, w którym najzawilej splątane są z sobą technika, wierzenia czy w ogóle typowe przejawy religijnego życia". Autorka prezentowanego studium od paru lat konsekwentnie węzeł ten usiłuje - chyba z powodzeniem - rozplątać, umiejętnie stosując me...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej