1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret

Sztuka, Architektura, Fotografia, Film, Teatr, Kabaret
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,90
To ponad 25% taniej!

Państwu pierwszym opowiem o Trójce

Wydawnictwo Znak

Myśliwiecka 3/5/7 55 lat historii, setki anegdot, tysiące żartów. Po raz pierwszy po Trójce oprowadza nas wieloletnia dyrektor Magda Jethon. Jej burzliwe odejście z radia to jedynie pretekst do tej opowieści... Nikt nie zna Trójki tak dobrze jak ona. Przeżyła tam stan wojenny, niedoszły zamach bombowy i rządy bardzo wielu bardzo różnyc...

21,72
To ponad 25% taniej!

Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne

Wydawnictwo Novae Res

Ile rzeczywistości jest w telewizji? Czy jest to rzeczywistość taka, jaką ją widzimy, czy też może inna, wypaczona? Jak w telewizji prezentuje się sama telewizja? Na te i inne pytania odpowiedzieć próbuje Marcin Sanakiewicz, autor Telewizji ponowczesnej. Posługując się metodologią badań performatywnych, bada efekty oraz relacje zachodzą...

74,22
To ponad 25% taniej!

Prawna ochrona formatów telewizyjnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki formatów telewizyjnych oraz możliwości ich prawnej ochrony na gruncie polskiego prawa. W publikacji przedstawiono m.in.: konkretne warunki dla uzyskania ochrony przez daną postać formatu telewizyjnego na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu...

20,44
To ponad 25% taniej!

Poetyka telewizyjnych programów porannych. między inforamcją, tabloidem i autopromocją

Wydawnictwo Scholar

Niesłabnąca od lat popularność telewizji śniadaniowej skłania do analizy programów porannych i przyczyn ich wysokiej oglądalności. Telewizja śniadaniowa w Polsce reprezentuje nową erę w historii telewizji: przenikanie się kultur, symboliczne uproszczenie dyskursu społecznego, mediatyzację wydarzeń i ludzi, współistnienie z reklamą. Jej ...

26,22
To ponad 25% taniej!

Piękno aktualności

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu to praca doktorska Janusza Bohdziewicza, która otrzymała specjalną nagrodę Dyrektora w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2013 roku. Problematyką obejmuje sposób funkcjonowania telewizji. "Tekst jest ogromnym ambitnym esejem, ...

33,12
To ponad 15% taniej!

O telewizji. Panowanie dziennikarstwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Mówienie o telewizji i dziennikarzach - i to w sposób krytyczny - w audycji telewizyjnej zakrawa na paradoks. Taki jednak sposób dotarcia do szerszej publiczności wybrał Pierre Bourdieu, znakomity francuski socjolog, odsłaniając kulisy przekazywania za pośrednictwem mediów informacji, a także wzajemne powiązania między polem nauki a pol...

73,07
To ponad 15% taniej!

KOmedia Konteksty dyskursu medialnego

Wydawnictwo CeDeWu

Działalność mediów - kontekst prawny, ekonomiczny i edukacyjny Analiza dyskursu medialnego Komunikacja medialna i marketingowa Odpowiedzialność dziennikarza, odpowiedzialność mediów Komunikacja w sieci - stereotypy, strategie, wspólnoty

20,13
To ponad 20% taniej!

Recepcja mediów Tom 1. Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Wydawnictwo UMCS

Pierwszy tom z serii "Recepcja mediów" zawiera teksty obrazujące recepcję treści masowego przekazu przez dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to ogromnie ważna kwestia z punktu widzenia dbałości dorosłych o rozwój najmłodszych i realizację najwcześniejszego etapu edukacji medialnej. Poszczególne części książki są różnego autorstwa, poniew...

18,28
To ponad 8% taniej!

Rynek radiowy w Polsce

Wydawnictwo WAM

Publikacja prezentuje procesy urynkowienia radia w Polsce od roku 1989. Stanowi ona doskonałe wypełnienie luki w opisie rynku medialnego w naszym kraju w zakresie dotyczącym stacji radiowych. Tłem jest historia i specyfika radia począwszy od jego powstania.

42,38
To ponad 15% taniej!

Radio publiczne w Europie. program, finansowanie, technologia, audytorium

Wydawnictwo Poltext

Książka zawiera najważniejsze informacje dotyczące radia publicznego w Europie, które pozwalają zarówno na opis, jak i analizę kondycji tego medium na naszym kontynencie. Użycie określenia "radio publiczne" od razu informuje o tym, że chodzi tu o demokratyczną część Europy, a nie cały kontynent, ponieważ w wielu krajach niedemokratyczny...

33,88
To ponad 15% taniej!

Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mając nadzieję, że ta próba otworzy pewne nowe ścieżki badawcze, chcę w mojej książce raczej zaproponować nowy język opisu i nowe metafory. W miejsce języka zakorzenionego w reprezentacjonizmie, który rządził opisem tradycyjnych mediów audiowizualnych (w tym także cyfrowych), takich jak film, wideo, telewizja czy wczesny etap internetu,...

31,47
To ponad 25% taniej!

Polityka medialna Dani Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka poświęcona jest zagadnieniom, które także żywo dyskutowane są w Polsce w kontekście naszej ustawy medialnej i pozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz - odpowiednio - rad nadzorczych radia i telewizji publicznej. Brakuje natomiast wiedzy medioznawczej, jak zagadnienia medialne są traktowane w innych krajach, szczególnie...

28,32
To ponad 25% taniej!

Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Słowo, obraz, dźwięk to fundamentalne składniki komunikowania masowego. Ich siła i oddziaływanie zaznacza się przede wszystkim w mediach audiowizualnych, a także cyfrowych. Są one częstym i chętnie podejmowanym przez badaczy tematem. Można je bowiem analizować z perspektywy socjologii, psychologii, medioznawstwa, ale także teologii i ku...

33,88
To ponad 15% taniej!

PBS Amerykańska telewizja publiczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Amerykańska telewizja publiczna (Public Broadcasting Service, PBS) stanowi dla europejskiego badacza komunikowania swoiste curiosum, fenomen bardzo odległy od przyjętych na Starym Kontynencie schematów funkcjonowania instytucji medialnych. Model amerykański - w niemal wszystkich istotnych elementach odmienny od swych europejskich odpowi...

18,45
To ponad 20% taniej!

Recepcja mediów 2. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy

Wydawnictwo UMCS

Tom 2 "Recepcji mediów" dotyczy zachowań komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które zna¬lazły się w sytuacjach medialnych, czyli w bezpośrednich relacjach z nadawcą przekazu. Bezpośredniość ta może być rozumiana zarówno jako rozmowa face to face z dziennikarzem do mikrofonu i przed kamerą, jak i oglądanie ...

29,97
To ponad 25% taniej!

Liberated energy. wydanie polsko - angielskie

Wydawnictwo Instytut teatralny

Aby stać się dobrze wychowanym widzem, trzeba wiedzieć, jak należy zachowywać się w miejscach przeznaczonych do odbioru sztuki. Książka zawiera kilka wskazówek okreslających, czego oczekuje się od odbiorcy. Jest to bogato ilustrowany katalog pod redakcją Joanny Baranowskej i Pawła Sztarbowskiego. Zawiera obszerne informacje o sekcji nar...

22,40
To ponad 25% taniej!

Teleexpress 30 lat minęło

Wydawnictwo RM

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, Teleexpress towarzyszy widzom na antenie telewizyjnej Jedynki już od trzydziestu lat. Pierwsze wydanie programu zostało wyemitowane 26 czerwca 1986 roku i od tej pory wiadomości w pigułce stały się obowiązkową pozycją oglądaną codziennie przez miliony Polaków, a sam Teleexpress zyskał miano kultowego...

44,22
To ponad 25% taniej!

Radio Solidarność w Trójmieście

Wydawnictwo Oskar

Spór z władzami komunistycznymi o dostęp "Solidarności" do radia i telewizji trwał przez cały okres legalnej działalności Solidarności, od sierpnia 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego. Paradoksalnie, właśnie w stanie wojennym, w czasie największego terroru powstało wolne radio, podziemne wprawdzie, nadające audycje krótkie, ale dz...

36,72
To ponad 25% taniej!

Radio Solidarność w Trójmieście

Wydawnictwo Oskar

Spór z władzami komunistycznymi o dostęp "Solidarności" do radia i telewizji trwał przez cały okres legalnej działalności Solidarności, od sierpnia 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego. Paradoksalnie, właśnie w stanie wojennym, w czasie największego terroru powstało wolne radio, podziemne wprawdzie, nadające audycje krótkie, ale dz...

28,53
To ponad 20% taniej!

Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych

Wydawnictwo UMCS

Książka jest poszukiwaniem wzajemnych odniesień i wyjaśnień, weryfikacją "kompatybilności" pomiędzy dorobkiem i warsztatem humanistyki, jej teoriami, mapami pojęciowymi i słownikami a płynnymi, znajdującymi się w stanie nieustannej remediacji bytami cyfrowego uniwersum technokulturowego. Na tym tle stawia pytanie o kondycję postmedialną...

26,22
To ponad 25% taniej!

Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe

"Książkę Mirosława Filiciaka można czytać w sposób co najmniej dwojaki. Po pierwsze jako pogłębioną analizę relacji zachodzących dziś pomiędzy mediami, jako refleksję na temat sposobów ich używania przez odbiorców oraz kulturowych i społecznych konsekwencji przeobrażeń, jakim ulega system medialny. Po drugie jako tekst zawierający propo...

22,47
To ponad 25% taniej!

Świat z drugiej strony ekranu. Studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskie

Wydawnictwo Libron

Kamil Łuczaj - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolog i filozof. Publikował m.in. w "Studiach Socjologicznych", "Studiach Medioznawczych" i "Przeglądzie Kulturoznawczym". Interesuje się socjologią kultury oraz współczesną myślą społeczną. Wszystkożerca kulturowy. Praca pana Kamila Łuczaja [...] st...

44,22
To ponad 25% taniej!

O komizmie Od Arystotelesa do dzisiaj

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Już pierwsi filozofowie snuli rozważania nad naturą i rolą komizmu, ale również obecnie komizm stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko filozofów, ale i badaczy literatury, artystów, psychologów czy socjologów. Bohdan Dziemidok dokonuje wyczerpującej klasyfikacji i charakterystyki teorii i rodzajów komizmu, wspierając się przykładami z...

24,34
To ponad 25% taniej!

Literatura i media po 1989 roku

Wydawnictwo Oficyna Naukowa

Profesor dr hab. Maryla Hopfinger bada współczesną kulturę - jej przemiany, właściwości i funkcje. Nowatorska konstrukcja książki odsłania obecną sytuację literatury wobec ekspansji mediów: przeobrażenia literatury drukowanej, rozwój literatury audialnej i elektronicznej; ważne miejsce zajmują paralelne narracje audiowizualne - film aut...

22,40
To ponad 25% taniej!

Co ogłupia nasze dzieci?. Nowe media jako wyzwanie dla rodziców

Wydawnictwo Salwator

Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem z mediami. Telewizor, komputer, internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania nowoczesnych mediów.


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej