1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Kultura, Cywilizacja, Etnografia

Kultura, Cywilizacja, Etnografia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

12,64
To ponad 25% taniej!

Zrozumieć człowieka

Wydawnictwo Burda Publishing Polska

Jest nas już ponad siedem miliardów, ale każdy jest inny. Żyjemy w różnych warunkach i społecznościach, mamy rozmaite poglądy i nastawienie do życia, obowiązują nas odmienne prawa. Ta książka zawiera najlepsze artykuły miesięcznika "Focus", opisujące różne aspekty bycia człowiekiem. Czegokolwiek byśmy się nie nauczyli, nawet o całym spo...

22,47
To ponad 25% taniej!

Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością

Wydawnictwo Libron

Nim trafimy na gąsawskie strychy, musimy poznać problemy filozofii i antropologii kulturowej, historiografii, socjologii, archeologii, semiotyki itd. związane z czasem, przestrzenią, pamięcią jednostkową i społeczną, narracją, rzeczami w ich funkcjach utylitarnych i znakowych, następnie z domem jako jednym z kluczowych symboli kultury. ...

25,17
To ponad 20% taniej!

Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości

Wydawnictwo UMCS

Książka poświęcona została zmieniającej się rzeczywistości, powodującej, że obok wielu innowacyjnych rozwiązań czy ułatwień, które pomagają człowiekowi radzić sobie z problemami, istnieją również utrudnienia i nieznane wcześniej zagrożenia. Niniejsze opracowanie stara się przybliżyć wybrane zagadnienia, które zachodzą w najbliższym i da...

32,08
To ponad 8% taniej!

Wokół filozofii spotkania

Wydawnictwo WAM

Tematem tomu jest filozofia spotkania, a więc filozoficzna refleksja nad pewną relacją występującą między ludźmi i od pewnego czasu budzącą żywsze zainteresowanie filozofów, a także przedstawicieli kilku dyscyplin szczegółowych, zwłaszcza psychologii (humanistycznej i egzystencjalnej) oraz psychiatrii. Książka stanowi wprowadzenie do fi...

25,38
To ponad 15% taniej!

Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Esej Jacka Dobrowolskiego to antropologiczny szkic, który stara się odpowiedzieć pytanie, czy starożytne hasło "poznaj samego siebie" jest wciąż aktualne w naszych czasach, zdominowanych przez naukę i technikę. Esej został wyróżniony w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi na esej metafizyczny.

47,22
To ponad 25% taniej!

Życie seksualne Dzieła Tom 5

Wydawnictwo KR

Piąty tom Dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism z zakresu teorii seksualnej - jak uważał sam Freud - największego dokonania psychoanalizy, najpoważniejszego wkładu freudyzmu do wiedzy o człowieku. Publikujemy tu zatem Trzy rozprawy z teorii seksualnej; praca ta to niewątpliwie najważniejszy przyczynek Freuda do antropologii. Freud p...

34,93
To ponad 8% taniej!

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych

Wydawnictwo Stara Szuflada

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych: pomiędzy metaforą a praktyką badawczą I. BADANIA TERENOWE. MIĘDZY HISTORIĄ A ANTROPOLOGIĄ 1. Marta Kurkowska-Budzan Badacz-tubylec. O emocjach, władzy i tożsamości w badaniach oral history miasteczka Jedwabne 2. Kamila Dąbrowska Od autobiografii do historii - konstruowanie pamię...

28,53
To ponad 20% taniej!

Zrozumieć człowieka Zrozumieć świat

Wydawnictwo UMCS

Monografia stanowi pierwszą część dwutomowego opracowania, ujmującego w sposób interdyscyplinarny kondycję i funkcjonowanie człowieka we współczesnym, zmieniającym się świecie. Jest ona kierowana do szerokiego grona odbiorcó, ponieważ zawiera bardzo szerokie spektrum tematów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

28,53
To ponad 20% taniej!

Zrozumieć człowieka Zrozumieć świat Tom 2

Wydawnictwo UMCS

Wielką zaletą pracy jest to, że podejmuje ważne zagadnienia społeczne będące w centrum zainteresowania psychologów, zarówno teoretyków, jak też praktyków. Pod tym względem autorzy większości opracowań wykazali wiele starań, aby przedstawić je w formie zrozumiałej nie tylko dla psychologów, ale również dla pedagogów, socjologów i innych ...

36,64
To ponad 25% taniej!

Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Mark Johnson, amerykański filozof, urodzony w roku 1949 w Kansas City (Missouri). Profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Oregonie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii umysłu i ucieleśnienia poznania, kognitywistyki i językoznawstwa kognitywnego. Autor prac dotyczących filozofii Johna Deweya, Immanuela Kanta, a także ...

21,72
To ponad 25% taniej!

Zdrowy rozwój człowieka część 2. Wprowadzenie w antropozoficzną pedagogikę i dydaktykę

Wydawnictwo Genesis

Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w pedagogice. Do szkół z nurtu reformy należą także szkoły i przedszkola waldorfskie, działające według zasad pedagogiki Rudolfa Steinera, która, dając nowe uzasadnienie filozoficzne, przypisuje znaczące miejsce uczeniu się z wykorzystani...

21,72
To ponad 25% taniej!

Zdrowy rozwój człowieka część 1. Wprowadzenie w antropozoficzną pedagogikę i dydaktykę

Wydawnictwo Genesis

Narastająca fala problemów w szkolnictwie państwowym sprawia, że wzrasta zainteresowanie reformami w pedagogice. Do szkół z nurtu reformy należą także szkoły i przedszkola waldorfskie, działające według zasad pedagogiki Rudolfa Steinera, która, dając nowe uzasadnienie filozoficzne, przypisuje znaczące miejsce uczeniu się z wykorzystani...

34,78
To ponad 15% taniej!

Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dlaczego Bułgarzy nazywają język staro-cerkiewno-słowiański starobułgarskim? Od kiedy św.św. Cyryl i Metody są Bułgarami? Czy ziemie bułgarskie mogą leżeć poza Bułgarią, a język macedoński - być alternatywną normą bułgarszczyzny? I czy Bułgarzy to Słowianie? Te i podobne pytania, które stawiają dziś nie tylko postronni obserwatorzy wspó...

22,02
To ponad 25% taniej!

Wyobraźnia antropologiczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka Wyobraźnia antropologiczna: próby i studia ujmuje kulturę zarówno w perspektywie historycznej, jak i antropologicznej; kultura w tym ujęciu składa się z systemów komunikacyjnych współtworzących konfiguracje osobowości i więzi międzyludzkich. Jest to książka wielodyscyplinarna i wielotematyczna, ale odniesiona przede wszystkim do...

38,14
To ponad 15% taniej!

Wszyscy jesteśmy kanibalami

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podobnie jak całe dzieło Claude'a Levi-Straussa, niniejszy tom, który swój tytuł zapożycza od jednego z rozdziałów, podkreśla nierozerwalną więź pomiędzy "myślą mityczną i myślą naukową", nie redukując bynajmniej tej drugiej do tej pierwszej. Przypomina nam, że pomiędzy społeczeństwami określanymi jako złożone a tymi, które uważa się "z...

42,38
To ponad 15% taniej!

Wolność i cywilizacja Tom 10. oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Tom ten zawiera: Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki, Śmiertelny problemat, Ogólnopolska służba wywiadowcza, Podstawy nierówności między ludźmi, Antropologiczna analiza wojny, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Natura ludzka, kultura i wolność.

32,97
To ponad 25% taniej!

W obronie integralności człowieka. Fundamentalne zagadnienia filozoficzne w teorii i praktyce psychologicznej

Wydawnictwo Eneteia

Przekrojowe opracowanie szerokiego zagadnienia, jakim są filozoficzne aspekty psychologii. Poznajemy przedmiot i cel filozofii psychologii oraz główne podejścia: analityczne, humanistyczne i holistyczne (integralne). Autor prezentuje w książce w systematyczny sposób problematykę z pogranicza dwu ważnych dziedzin humanistyki, w tym zarys...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ukryte ogrody nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności

Wydawnictwo Universitas

Książka Mariusza Gołąba pt. Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności łączy aspekt antropologiczny podjętych rozważań literaturoznawczych z szeroką perspektywą porównawczą, w której Autor umieszcza literaturę jako zjawisko kulturowe. Pokazuje, jak literatura wchodzi w dialog z modelowymi obraz...

35,67
To ponad 15% taniej!

Od filologii do antropologii. Szkice

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

"Książka Aleksandra Madydy ukazuje [...] różne wymiary pracy filologa [...] i właśnie ta wieloaspektowość warsztatu badawczego stanowi o wyjątkowym charakterze tomu, o jego poznawczej wartości i - co należałoby szczególnie podkreślić - dydaktycznej użyteczności. Czytelnik wraz z badaczem stale przemieszcza się od filologii do antropolo...

59,03
To ponad 25% taniej!

Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej

Wydawnictwo Marek Derewiecki

W trakcie rozwoju swej myśli teoretycznej Radcliffe-Brown doszedł do wniosku, że spekulatywna historia nie wnosi nic istotnego do zagadnień antropologicznych ani też nie proponuje istotnych rozwiązań z zakresu wiedzy o kulturze. To właśnie te nowe idee umożliwiły Radcliffe'owi-Brownowi porzucenie zainteresowania pochodzeniem danej insty...

28,02
To ponad 15% taniej!

Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej

Wydawnictwo Aspra

Informacje zawarte w książce mogą szczególnie zainteresować osoby podejmujące problematykę relacji międzyetnicznych czy migracji międzynarodowych, w tym studentów socjologii, politologii, polityki społecznej, antropologii kulturowej, stosunków międzynarodowych, a także kierunków pokrewnych. Publikacja powstała we współpracy z Instytut...

37,47
To ponad 25% taniej!

Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna i edukacyjna

Wydawnictwo AFM

Książka stawia nas w centrum zagadnień niesłychanie ważnych, a kto wie, czy nie takich, które zadecydują o losach ludzkości. Wśród nich znajduje się samopoznanie człowieka, pragnienie zdobycia o sobie, o cywilizacji, którą stworzył, jasnej wiedzy i możliwie trafnej diagnozy co do szczebla rozwoju, na którym się znalazł, a na którym pro...

41,67
To ponad 25% taniej!

Umysł i kultura

Wydawnictwo Werset

Niewątpliwie w przypadku tak złożonego problemu, jaki podejmują autorzy pracy - a jest nim "kultura" jako wytwór człowieka/jego umysłu, a zarazem "człowiek/jego umysł" jako wytwór kultury - badania tego rodzaju są niezbędne. Praca właśnie je oferuje. Zasadniczo jest ona pomyślana jako studium interdyscyplinarne, na co wskazują, choć nie...

42,38
To ponad 15% taniej!

Wybory życiowe młodych Polek

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Badania antropologiczne "Wybory życiowe młodych Polek" - ukazujące różnorodność znaczeń nadawanych przez kobiety ich własnym wyborom - wpisały się w dyskurs społeczny wokół "nowego kontraktu płci". Autorka starała się dostrzec, kim chce być, stawać się lub pozostać każda uczestniczka badań. Efektem tych starań są pasjonujące narracje mł...

36,72
To ponad 25% taniej!

Inaczej niż pisać. Levinas i antropologia postmodernistyczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rozważania nad tym, jak tekst jako podstawowy nośnik wiedzy i wymiany idei w obszarze humanistyki i nauk społecznych, kształtuje to, co nazywamy wiedzą. Punktem wyjścia do tych przemyśleń są prace filozoficzne Emmanuela Levinasa oraz amerykańskich antropologów postmodernistycznych, pozwalające autorce skupić uwagę na etycznych podstawac...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej