1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Geografia, Podróżnictwo, Turystyka

Geografia, Podróżnictwo, Turystyka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

43,28
To ponad 25% taniej!

Sondowanie statyczne metody i zastosowanie w geoinżynierii

Wydawnictwo WNT

Niniejsza książka jest pierwszą zwartą publikacją polskojęzyczną na temat metod i sprzętu do badań CPTU. Opisano w niej techniki prowadzenia sondowania statycznego CPTU zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz z wymaganiami Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

11,22
To ponad 25% taniej!

Woda

Wydawnictwo Debit

Każda kropla deszczu, jezioro, podziemna rzeka czy lodowiec są częścią globalnego źródła wody. Dzięki tej książce dzieci dowiedzą się o wielu sposobach wykorzystania wody oraz że każdy z nas jest odpowiedzialny za to (nie)wyczerpane źródło. "Wyobraź sobie, że cała woda na Ziemi pochodzi z jednego źródła. Nie jest to tak dziwne, jak m...

16,97
To ponad 15% taniej!

11,01
To ponad 15% taniej!

Wulkany i trzęsienia Ziemi Poznaj nieokiełznane siły natury

Wydawnictwo Olesiejuk

Poznaj nieokiełznane siły natury! Wulkany i trzęsienia Ziemi Wybuchający wulkan to najprawdopodobniej jedne z najbardziej spektakularnych widoków na Ziemi. Wulkany można opisać jako potężne i niebezpieczne fajerwerki natury. Gwałtowna erupcja potrafi rozsadzić całą górę. Wstrząsy wywołują również rozmaite zakłócenia pod powierzchnią Zie...

16,88
To ponad 15% taniej!

Wulkany Odkrywanie świata

Wydawnictwo Olesiejuk

Jak powstają wulkany? Skąd się bierze lawa, która z nich wypływa? Czy wszystkie erupcje są do siebie podobne? Czy wulkan może drzemać przez długi czas i gwałtownie się obudzić? Co znajduje się w kraterze? Jakie były największe erupcje w historii? Co zdarzyło się w Pompejach? Jak pracuje wulkanolog? Czy można przewidzieć erupcję? Które w...

14,90
To ponad 25% taniej!

Wzory i obrazy natury ukryte w kamieniu

Wydawnictwo Bosz

Album prezentuje "dzieła sztuki" stworzone przez naturę, tj. formacje mineralne i skalne układające się we wzory i obrazy. Tekst wprowadza czytelnika w zjawiska i procesy geologiczne "odpowiedzialne" za powstawanie pięknych konfiguracji mineralnych, w których kryją się potencjalne wzory i obrazy. Omawia ich genezę, podaje nazewnictwo, k...

41,02
To ponad 15% taniej!

Problemy badań wody w XX I XXI wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Geograficzne aspekty badań hydrologicznych związane są z licznymi tematami, podejmującymi problematykę małych zlewni rzecznych, retencji, wypływów wód podziemnych, naturalnych i sztucznych zbiorników, zjawisk ekstremalnych, ilościowych i jakościowych badań zasobów wodnych, opadów atmosferycznych, obiegu wody w zróżnicowanych hydrologicz...

28,32
To ponad 25% taniej!

Wpływ górnotroposferycznych prądów strumieniowych na rozkład przestrzenny niżów barycznych nad Europą

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Głównym celem realizowanym w pracy jest stwierdzenie występowania oraz określenie charakteru związków przestrzennych pomiędzy układami prądu strumieniowego oraz polem górnej dywergencji a rozmieszczeniem niżów nad Europą. Cel ten wpisuje się w ogólny kierunek badawczy, który koncentruje się na opisie i wyjaśnianiu zależności pomiędzy dy...

63,73
To ponad 8% taniej!

Zrównoważone systemy odwodnienia miast

Wydawnictwo Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Podstawy hydrologiczne procesu retencji i infiltracji wód deszczowych Podstawowe właściwości hydrogeologiczne gruntu Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu Powierzchniowa i podziemna infiltracja wód opadowych Oczyszczanie wód opadowych Regulowanie przepływu w systemach odwodnieniowych

15,72
To ponad 25% taniej!

The influence of extreme phenomena on the natural enviroment and human living conditions

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

As part of project entitled Extreme meteorological and hydrological events in Poland, research has been undertaken in order to define the influence of extreme phenomena on the natural enviroment and human living conditions. It was carried out as "Theme six" of the project by a number of teams from universities and university research ce...

25,47
To ponad 25% taniej!

Świat wahadełek. Podręcznik o wahadełkach dla początkujących i zaawansowanych

Wydawnictwo Kos

Pierwsza tego typu książka na polskim rynku. Po krótkiej instrukcji wyjaśniającej korzystanie z wahadełka, możesz dzięki zamieszczonym w niej diagramom uzyskać odpowiedź na niemal wszystkie nurtujące Cię pytania. Dzięki książce dowiesz się , jakie rozwiązanie w Twojej konkretnej sytuacji jest najlepsze.

11,56
To ponad 8% taniej!

Przyroda i pory roku

Wydawnictwo Omnibus

Dlaczego zmieniają się pory roku? Jak powstaje dzień i noc polarna? Dlaczego zimą jest zimno, choć świeci słońce? Dlaczego niektóre ptaki odlatują na zimę? Dlaczego jesienią liście zmieniają kolor i opadają z drzew? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi znajdziecie w tej książce. Jej autor w przystępny sposób przedstawia dzieciom,...

44,07
To ponad 25% taniej!

Słownik hydrogeologiczny angielsko-polski, polsko-angielski. Hydrogeological Dictionary English-Polish, Polish-English

Wydawnictwo Scholar

Idea opracowania słownika powstała w wyniku doświadczeń autora, który przez ponad 40 lat, jako pracownik naukowy, zajmował się problematyką hydrogeologiczną, często korzystał z bardzo bogatej anglojęzycznej literatury naukowej i technicznej oraz współpracował z licznymi zagranicznymi placówkami badawczymi. W pracach tych poważnym utrudn...

21,39
To ponad 15% taniej!

Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Monografia obejmuje dziesięć rozdziałów, z czego pierwszy jest przypomnieniem sylwetki i życia profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej oraz wspomnieniem jej wielkich dokonań na płaszczyźnie naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej. Dziewięć kolejnych rozdziałów ma charakter merytoryczny. Podejmowane są w nich rozmaite aspekty geologic...

39,34
To ponad 25% taniej!

Radarowa penetracja gruntu

Wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

W książce z serii Współczesne technologie radarowe przedstawiono najważniejsze aspekty techniki radarowej penetracji gruntu (ang. Ground Penetrating Radar). Opisano w niej zjawiska fizyczne towarzyszące propagacji fal elektromagnetycznych w strukturze gleby i wynikające z ich charakteru techniczne cechy aparatury GPR. Podano również inf...

74,22
To ponad 25% taniej!

Skały osadowe Tatr

Wydawnictwo Tatrzański Park Narodowy Wydawnictwo

Jednym z podstawowych walorów przyrodniczych Tatr jest ogromna różnorodność budujących je skał. Część z nich stanowią skały osadowe, które powstały w odmiennych od dzisiejszych warunkach geograficznych i środowiskowych - na lądzie albo w płytkim lub głębokim morzu, głównie w erze mezozoicznej i kenozoicznej. Budują one regle Tatr, część...

25,17
To ponad 20% taniej!

Warunki funkcjonowania systemów rzecznych północnej Polski

Wydawnictwo UMCS

Każda rzeka ma swój specyficzny sposób funkcjonowania przejawiający się w postaci rytmu wahań stanów i objętości wód płynących jej korytem. Zmiany te tworzą cykl zamykający się w okresie roku hydrologicznego. Wieloletnie obserwacje odpływu pozwalają opisać sposób funkcjonowania systemu rzecznego, ukazując jego reakcję na sytuację hydrol...

186,72
To ponad 25% taniej!

Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, że nie da się jej jednoznacznie zakwalifikować do jednej gałęzi prawa. Powiązanie ustawy - Prawo ...

38,97
To ponad 25% taniej!

Zimne Słońce. Dlaczego katastrofa klimatyczna nie nadchodzi

Wydawnictwo Aletheia

Sensacyjna w świetle rozpowszechnionego przekonania o "globalnym ociepleniu" książka Fritza Vahrenholta, niemieckiego specjalisty od ekologicznej energii, i Sebastiana Luninga, niemieckiego geologa, nie tylko obala ten najnowszy mit, lecz także demaskuje manipulacje usiłujących narzucić go opinii publicznej. Vahrenholt, były minister oc...

31,89
To ponad 20% taniej!

Procesy limniczne w strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą

Wydawnictwo UMCS

W polskim piśmiennictwie naukowym niezwykle mało miejsca poświęcono jeziorom dolinnym. W najbardziej "pełnych" podręcznikach są jedynie wzmianki na ten temat. Przedstawiona praca stanowi pierwszą próbę w polskiej literaturze z zakresu limnologii fizycznej syntetycznego ujęcia wyników badań tych obiektów. Bazując na badaniach 71 jezior, ...

25,17
To ponad 25% taniej!

Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesnych wykorzystywane są powszechnie do interpretacji czwartorzędowych materiałów...

48,72
To ponad 25% taniej!

Woda obraz energii życia. Kształty wody mówią nam, byśmy spojrzeli w głąb siebie

Wydawnictwo Medium

Ta książka, bogato ilustrowana zdjęciami kryształów zamrożonej wody, udowadnia sensacyjną tezę, że woda ma właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów i emocji. Autor analizuje, jaki wpływ na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co dzień ta w kranach i studniach i która nas otacza w rzekach, jeziorach, stawach; w...

17,82
To ponad 15% taniej!

Przeciwerozyjna funkcja lasów glebochronnych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka stanowi pierwsze tak szerokie ujęcie zagadnień dotyczących stanu i znaczenia lasów glebochronnych w Polsce. Na przykładzie obszarów zarządzanych przez RDLP w Toruniu dokonano oceny zmian struktury lasów uznanych prawnie za glebochronne na przestrzeni ostatniego 29-lecia. Scharakteryzowano również ich rolę i skuteczność w zapobie...

23,60
To ponad 25% taniej!

Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wybrane problemy pomiarów turbulencyjnych strumieni ciepła metodą kowariancji wirów Dobowa i roczna zmienność radiacyjnych i turbulencyjnych składników bilansu radiacyjnego w Łodzi Parametryzacje składników bilansu energetycznego w Łodzi

47,22
To ponad 25% taniej!

Prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych

Wydawnictwo BEL Studio

Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie kompleksowej analizy dokumentów międzynarodowych dotyczących problemu zmian klimatycznych, zawartych w nich rozwiązań w zakresie celów i metod łagodzenia już zachodzących oraz przyszłych zmian klimatu, a także adaptacji do tych zmian. Dokonanie tego rodzaju analizy pozwala na ocenę skut...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej