1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia

Biologia, Chemia, Fizyka, Astronomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

32,17
To ponad 8% taniej!

Ekologiczne kłamstwa ekowojowników

Wydawnictwo Wydawnictwo Chemiczne

Ta książka jest krytyką antynaukowej, kłamliwej propagandy ekologicznej, która wzbudzając strach przed skutkami postępu naukowego i technicznego, zagraża światu bardziej niż problemy ekologiczne, przed którymi nas ostrzega. Omawiając przykłady tej propagandy, czyli "ekologiczne kłamstwa ekowojowników" tłumaczy, jak bardzo fałszywy bywa ...

22,97
To ponad 8% taniej!

Plusk Jak oszczędzać wodę

Wydawnictwo Biobooks

Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Potrzebują jej ludzie, zwierzęta i rośliny, więc musimy o nią dbać. Z tej książki dowiesz się, dlaczego woda jest tak ważna i co możesz zrobić, by rzeki, jeziora i morza stały się czystsze i pełne życia. Książka z edukacyjnej serii dla dzieci (5+) , ich rodziców i nauczycieli o tematyce ekologicznej...

13,31
To ponad 8% taniej!

Eksperymenty poświęcone środowisku

Wydawnictwo Vemag

Czy zbudowałeś już kiedyś wiatrak? A może wiesz, co się dzieje podczas burzy piaskowej? I jak oczyścić brudną wodę? W tej książeczce mali odkrywcy znajdą całe mnóstwo ciekawych eksperymentów poświeconych środowisku. - 15 fascynujących eksperymentów - przejrzyste instrukcje i powszechnie dostępne pomoce czynią odkrywanie dziecinnie pros...

67,12
To ponad 15% taniej!

Ochrona przyrody terenów otwartych. Murawy, łąki, wrzosowiska, skały

Wydawnictwo Multico

Celem niniejszej książki jest ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym ochroną przyrody, a zwłaszcza pracownikom Lasów Państwowych, do niezbędnych informacji o chronionych siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin, zwierząt i grzybów, związanych z terenami otwartymi - murawami, łąkami, wrzosowiskami i skałami. W zarządzie P...

8,97
To ponad 25% taniej!

Nowe wybrane technologie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skrypt przedstawia najbardziej perspektywiczne trendy w zakresie rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takie jak fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, technologie biomasowe, magazynowanie energii.

26,22
To ponad 25% taniej!

Inwestuję w elektrownię wiatrową. Przewodnik - Krok po kroku

Wydawnictwo Poligraf

Czy jest możliwe zbudowanie biznesu, który będzie generował przychód przy minimalnym naszym udziale? Czy jest możliwe stworzenie produktu, którego potrzebują codziennie wszyscy? Czy jest możliwe zapewnienie owemu produktowi rynku zbytu? Czy wreszcie jest możliwe wytwarzanie czegoś, co nie degraduje środowiska naturalnego? Na wszystkie ...

18,71
To ponad 25% taniej!

Ekologiczna praca. 100 sposobów, aby ochrona środowiska stała się naszym znakiem firmowym

Wydawnictwo G+J RBA

"Niezbędny i praktyczny poradnik dla każdej firmy". - Ian Kiernan, Oficer Orderu Australii, prezes i założyciel ruchu "Sprzątanie Świata" Każdy może dokonać zmian na lepsze w miejscu pracy! Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, sklepie, czy fabryce, prowadzisz własny biznes czy kierujesz korporacją, możesz w prosty sposób zadbać...

23,60
To ponad 25% taniej!

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Celem opracowania jest rozszerzenie wiedzy na temat czasowej zmienności stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwanie związku tej zmienności z lokalnymi i makroskopowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologiczn...

28,53
To ponad 15% taniej!

Modelowanie retrospektywne i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na zapotrzebowanie badań środowiska morskiego, konieczność zapewnienia bezpiecznej aktywności człowieka w tym środowisku, rozwija się trójwymiarowe modele ekohydrodynamiczne oraz buduje systemy prognoz operacyjnych i prognoz długookresowych. Poza prognozami operacyjnymi, powstają prognozy w przód oraz opisy zachowania morza...

74,22
To ponad 25% taniej!

Ochrona środowiska w polskim czeskim i słowackim prawie karnym. Studium porównawcze

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Książka stanowi prawnoporównawcze studium odpowiedzialności karnej osób prawnych za przestępstwa przeciwko środowisku w ustawodawstwie Polski, Czech i Słowacji. Analiza została dokonana na tle koncepcji zawartych w prawie międzynarodowym i unijnym. W publikacji: - omówiono najważniejsze rozwiązania teoretyczne dotyczące odpowiedzialno...

29,90
To ponad 25% taniej!

Odliczanie. Ostatnia nadzieja na przyszłość naszej planety?

Wydawnictwo Sonia Draga

Co cztery i pół dnia na Ziemi przybywa milion ludzi, a powierzchnia naszej planety nie może się przecież rozciągnąć. Ile osób jest jeszcze w stanie przyjąć, zanim "pęknie w szwach"? Jak silny powinien być jej ekosystem i które z gatunków roślin oraz zwierząt są niezbędne dla naszego przetrwania? Poszukując odpowiedzi na te pytania, Alan...

78,72
To ponad 25% taniej!

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje praw...

31,47
To ponad 25% taniej!

Ekstremizm ekologiczny Źródła, przejawy, perspektywy

Wydawnictwo Scholar

Książka jest pierwszą w Polsce monografią na temat ekstremizmu ekologicznego oraz ekoterroryzmu. Autorka zajmuje się w niej analizą mechanizmów rządzących funkcjonowaniem ekstremistycznych ugrupowań walczących o prawa zwierząt oraz środowisko (m.in. takich jak Animal Liberation Front czy Earth First!), bada wpływ, jaki na ich strukturę...

26,97
To ponad 25% taniej!

Ekologia wyrobów.

Wydawnictwo PWE

Żyjemy w świecie wyrobów i energii, ale również, a może przede wszystkim w świecie przyrody, i to właśnie wyznacza rolę zagadnień, jakimi zajmuje się ekologia wyrobów. W książce zawarto problematykę ekologicznych aspektów jakości wyrobów i ich oddziaływania na środowisko. Przedstawiono wpływ zarządzania środowiskiem na procesy sfery pr...

21,14
To ponad 15% taniej!

Głaskane tuczone zabijane

Wydawnictwo Święty Wojciech

Głaskane, tuczone, zabijane. Niektórzy z nas głaszczą, inni tuczą, jeszcze inni zabijają, ale wielu z nas ma być może udział w każdym z tych zachowań. Autor - szwajcarski kapucyn i autor wielu książek poświęconych duchowości franciszkańskiej i biblijnej - zapytuje, co się stało z naszą zdolnością do empatii w stosunku do "braci mniejszy...

58,62
To ponad 15% taniej!

Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce

Wydawnictwo CeDeWu

Recenzowana praca podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości". (...) Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, ustawicznie ewolu...

36,68
To ponad 8% taniej!

Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury

Wydawnictwo Relacja

W przeciągu ostatnich kilku dziesięcioleci radykalnie zmienił się sposób rozumienia i doświadczania przyrody przez dzieci. Dzieciaki są dziś świadome globalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, ale ich fizyczny kontakt i intymna relacja z przyrodą powoli odchodzą w zapomnienie. Choć z badań wynika, że kontakt z przyrodą wspomaga le...

39,97
To ponad 20% taniej!

Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym

Wydawnictwo Difin

Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności. Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Adamowicza: (...) ostatni ro...

30,57
To ponad 15% taniej!

Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Wydawnictwo Aspra

Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które zadecydowały o przysz...

18,08
To ponad 25% taniej!

Fluoride in medicine, biology and toxicology

Wydawnictwo Borgis

The book is meant for specialists in toxicology, dentistry and biochemistry.A book called "Fluoride in medicine, biology and toxicology" consists of articles on fluoride - the most reactive of all elements. Fluoride is widely distributed in the air, water and soil. Trace elements are essential for human health but could be toxic if the...

55,10
To ponad 25% taniej!

Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska

Wydawnictwo Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Hasło "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego" nie ma swojej literatury przedmiotu, nie znalazło dotąd też swego odzwierciedlenia w publicystyce, jest jednak rozpoznawalne i czytelne. Zawartość merytoryczna jego treści nie nasuwa wątpliwości.

59,22
To ponad 25% taniej!

Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Świat nie stoi w miejscu. Nie można zatrzymać postępu technologicznego ani globalnych tendencji rozwoju biznesu. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tego, że jeśli chcą utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku, nie mogą ignorować nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. Zielony wzrost, zielony zysk opisuje wszystki...

33,88
To ponad 15% taniej!

Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor stara się wyjaśnić interakcję pomiędzy czynnikiem narodowym i wspólnotowym oraz wpływ interesów narodowych Francji na proces kształtowania unijnej polityki energetycznej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wyjątkowość Francji wynika nie tylko z rangi tego kraju jako kluczowego konsumenta energii w UE, ale przede ws...

18,87
To ponad 25% taniej!

Podręcznik ekologicznego obozowania

Wydawnictwo Niezależne Wydawnictwo Harcerskie

Wiele drużyn harcerskich określa się dziś jako "puszczańskie" lub "ekologiczne", ale dbałość o przyrodę, czyli to, co stanowi sedno owego "puszczaństwa" i "ekologiczności", powinna być normą dla każdej drużyny, na wszystkich biwakach i obozach. Podręcznik ekologicznego obozowania uczy, jak w codziennej biwakowej i obozowej praktyce godz...

21,72
To ponad 25% taniej!

Zielona koordynata

Wydawnictwo PIW

Kula ziemska otoczona koordynatami zawiera w sobie życie ludzi i wszystko z tym związane. Metaforyczna nazwa, jaką prof. Samuel Pohoryles nadał swojej książce - Zielona koordynata - prowadzi Czytelnika zielonym szlakiem, którym kroczył Autor w Izraelu i na świecie, działając na rzecz rozwoju rolnictwa, współpracy międzynarodowej tej dz...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej