1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Ekonomia

Ekonomia
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

46,72
To ponad 15% taniej!

Przedsiębiorczość

Wydawnictwo CeDeWu

Książka Krzysztofa Zięby jest pierwszą w Polsce, skierowaną do szerokiego grona odbiorców publikacją poświęconą preprzedsiębiorczości. Preprzedsiębiorcę definiuje się jako kogoś, kto jest aktywnie zaangażowany w proces zakładania własnej, jeszcze nienarodzonej firmy. Ich liczba w Polsce jest szacowana na około milion osób. Publikacja p...

58,62
To ponad 15% taniej!

Ekonomia umiaru - realna perspektywa?. Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Ekonomia umiaru - jako nowy paradygmat - jest promowana przez prof. Grzegorza W. Kołodko w jego licznych publikacjach. Książka ma stanowić próbę wyjaśnienia tego zjawiska i dać odpowiedzi na pytanie, czy ta koncepcja jest realna w realizacji. Podejście do ekonomii w perspektywie umiaru może rodzić dziś wiele pytań i kontrowersji. W epoc...

40,17
To ponad 25% taniej!

How much is enough? Money and the good life

Wydawnictwo Penguin Books

In 1930 the great economist Keynes predicted that, over the next century, income would rise steadily, people's basic needs would be met and no one would have to work more than fifteen hours a week. Why was he wrong? Robert and Edward Skidelsky argue that wealth is not - or should not be - an end in itself, but a means to 'the good life...

44,22
To ponad 25% taniej!

Ekonomia w Matriksie

Wydawnictwo Słowa i Myśli

Odkryj swój potencjał, nie daj się zamknąć w ekonomicznym matriksie! Żyjemy w ekonomicznym matriksie, ciężko pracując, mało zarabiając, często znacznie poniżej swoich możliwości. Ta książka pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w każdym z nas. Możemy go odblokować, jeśli tylko zrozumiemy podstawowe zasady ekonomii. Autor daje wskazówk...

26,22
To ponad 25% taniej!

Przestrzenie globalnego kapitalizmu. W stronę teorii rozwoju nierównego geograficznie

Wydawnictwo Książka i Prasa

Przestrzenie globalnego kapitalizmu to znakomite wprowadzenie do jednej z najważniejszych współczesnych teorii globalnego kapitalizmu. Osią proponowanego przez Davida Harvey'a spojrzenia na kapitalizm jest teoria rozwoju nierównego geograficznie. Wskazując na wymiar przestrzenny akumulacji kapitału wyjaśnia ona logikę i mechanizm rozpad...

183,05
To ponad 8% taniej!

The great dictionary of law and economic vol.2 with CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Wielki polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór terminologii obejmującej podstawowe słownictwo używane w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości, transporcie. Słownik ten jest przeznaczony szczególnie dla osób zajmujących się tłumaczeniem tekstów oraz prawników, ekonomistów, bankowców i st...

70,06
To ponad 25% taniej!

Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski

Wydawnictwo Wiedza Powszechna

70 000 terminów z zakresu prawa, gospodarki, ekonomii, bankowości, handlu, ubezpieczeń, opodatkowania, usług pocztowych, opłat celnych i transportu. Spisy - miar i wag, skrótów, organizacji, dokumentów prawnych. Dla pracowników sądownictwa i administracji, handlu zagranicznego, służby dyplomatycznej oraz dziennikarzy, tłumaczy, studentów.

164,65
To ponad 8% taniej!

Słownik prawa i gospodarki Rechts- und Wirtschaftswörterbuch Tom 2

Wydawnictwo C.H. Beck

Trzecie wydanie "Słownika prawa i gospodarki" zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących terminów prawniczych, zachowuje odniesienia do źródeł ustawowych, w których te terminy się pojawiają, a także wskazania na niektóre (również historyczne...

141,72
To ponad 25% taniej!

Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Polsko-niemiecki

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Nowo opracowane i zaktualizowane trzecie wydanie tomu polsko-niemieckiego Słownika języka prawniczego i ekonomicznego zawiera około 42 000 haseł. Ich dobór został dokonany w oparciu o ustawodawstwo polskie i niemieckie oraz akty prawa europejskiego. Uzupełnienia obejmują przede wszystkim pojęcia dotyczące: prawa zamówień publicznych, pr...

36,72
To ponad 25% taniej!

Wielki reset. Walki ze złotem i koniec systemu finansowego

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Rok przed bankructwem banku Lehman Brothers, w 2007 roku, Willem Middelkoop przekonywał, że kryzys kredytowy to tylko kwestia czasu. Obecnie przewiduje zbliżający się "wielki reset" światowego systemu pieniężnego. Zdaniem Middelkoopa system finansowy będzie potrzebował nowego zakotwiczenia przed 2020 rokiem. Dolar traci swój status świa...

47,57
To ponad 15% taniej!

Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys

Wydawnictwo CeDeWu

Dynamiczne zmiany koniunktury gospodarki, obserwowane w latach 2009-2014, wywołały określone reakcje małych i średnich przedsiębiorstw, wpłynęły na zmiany ich zachowań, sposobów funkcjonowania, skutkowały także podejmowaniem określonych działań dostosowawczych. Książka stanowi syntetyczne podsumowanie badań naukowych, realizowanych prz...

22,02
To ponad 25% taniej!

Słownik dla ekonomistów polsko-angielski angielsko-polski. Słownik ekonomiczny i biznesowy

Wydawnictwo Level Trading

Słownik zawiera około 8 500 starannie wyselekcjonowanych haseł z dziedziny ekonomii, bankowości, obrotu giełdowego oraz pokrewnych obszarów biznesu i jest przeznaczony dla osób posługujących się na co dzień terminologią ekonomiczną. Układ haseł umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego słowa lub zwrotu, a wszystkie hasła główne posia...

78,72
To ponad 25% taniej!

Lexicus Słownik prawniczy i ekonomiczny. Polsko-angielski zbiór słów i zwrotów prawniczych i gospodarczych

Wydawnictwo Level Trading

Niniejszy słownik stanowi wyjątkową publikację na polskim rynku wydawniczym, jest bowiem największym z dotychczas opublikowanych, polsko-angielskim zbiorem haseł z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, marketingu, ubezpieczeń, informatyki, statystyki, transportu oraz ter...

62,97
To ponad 25% taniej!

LEXICUS Słownik prawniczy i ekonomiczny polsko-angielski. Polsko-angielski zbiór słów i zwrotów prawniczych i gospodarczych

Wydawnictwo Level Trading

Niniejszy słownik stanowi wyjątkową publikację na polskim rynku wydawniczym, jest bowiem największym z dotychczas opublikowanych, polsko-angielskim zbiorem haseł z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, ekonomii, finansów, bankowości, obrotu giełdowego, marketingu, ubezpieczeń, informatyki, statystyki, transportu oraz ter...

164,65
To ponad 8% taniej!

Rechts und wirtschaftsworterbuch Słownik prawa i gospodarki niemiecko-polski Tom 1

Wydawnictwo C.H. Beck

Trzecie wydanie "Słownika prawa i gospodarki" zawiera ok. 40 000 haseł i uwzględnia liczne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat. Słownik zawiera objaśnienia rzadziej występujących terminów prawniczych, zachowuje odniesienia do źródeł ustawowych, w których te terminy się pojawiają, a także wskazania na niektóre (również historyczne...

36,72
To ponad 25% taniej!

Słownik biznesmena polsko-angielsko-rosyjski

Wydawnictwo Dr Lex

Słownik zawiera 11000 polskich haseł przetłumaczonych na jezyk angielski i rosyjski z zakresu makroekonomii, mikroekonomii, ekonomii politycznej, finansów, księgowości statystki ekonometrii, handlu zagranicznego, prawa gospodarczego, transportu, logistyki, marketingu, reklamy, zarządzania itd. Format słownika czyni go użytecznym nie ty...

37,40
To ponad 25% taniej!

Czy można uratować Europę?

Wydawnictwo Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Tak naprawdę, wbrew błędnemu, lecz rozpowszechnionemu przekonaniu, problemem podatku spadkowego nie jest jego poziom. Obecne dochody z niego, przewyższające nieco 7 miliardów euro w roku 2006, czyli około 0,4 punktu pkb, sytuują się na poziomie stosunkowo niskim historycznie, natomiast majątki mają się dziś nieprzyzwoicie dobrze. Owszem, dochod...

26,21
To ponad 25% taniej!

Economic and energy stability in Asia. Perspectives and scenarios

Wydawnictwo Adam Marszałek

Nowości serii Bliski Wschód na rozdrożu (red. Joanna Marszałek-Kawa, Hassan Ali Jamsheer) Chiny i świat zewnętrzny (red. Joanna Marszałek-Kawa) Japonia widziana z polskiej perspektywy (red. Joanna Marszałek-Kawa) Kulturowe uwarunkowania rozwoju współczesnej Azji (red. Joanna Marszałek-Kawa, Michał Gołoś) Perspektywy i bariery rozwo...

29,90
To ponad 25% taniej!

Myśl jak FREAK!. Autorzy Freakonomii proponują: przeprogramuj swój mózg

Wydawnictwo MT Biznes

Myśl jak Freak" - najbardziej dotychczas rewolucyjne dzieło Stevena D. Levitta i Stephena J. Dubnera. Z typową dla siebie mieszanką interesujących historii i niekonwencjonalnych analiz, pokazują swój proces myślowy i uczą myśleć w sposób nieco bardziej efektywny, kreatywny i racjonalny, a więc myśleć jak Freak. Jak zawsze w ich przypad...

40,77
To ponad 15% taniej!

Finanse i polityka gospodarcza. Wybrane aspekty

Wydawnictwo CeDeWu

W ostatniej dekadzie w naukach ekonomicznych następuje istotne przeformułowanie i doprecyzowanie istniejących dotychczas paradygmatów. Rzeczywistość ekonomiczna zmusza do nowego spojrzenia zarówno na zależności występujące w całej gospodarce, jak i w poszczególnych jej segmentach. W tym kontekście zauważalna jest rosnąca rola finansów, ...

33,72
To ponad 25% taniej!

Ruch prawniczy ekonomiczny i socjologiczny 76/2014 Zeszyt 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Czasopismo wydawane jest przez UAM oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 1921 roku. Artykuły publikowane w niniejszym czasopiśmie podejmują problematykę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i socjologii. W punktacji czasopism naukowych sporządzanej przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz...

41,14
To ponad 25% taniej!

Teoria rozwoju

Wydawnictwo PWE

Rozwój stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek. Wydaje się więc potrzebne sformułowanie teorii rozwoju, która pozwoliłaby się odnieść do wyzwań współczesnego świata. Autorzy przedstawili więc: istotę i sens pojęcia "rozwój" oraz charakterystykę współczesnych koncepcji rozwoju, definicje "teorii rozwoju" i proponowaną metod...

58,62
To ponad 15% taniej!

Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne

Wydawnictwo CeDeWu

Książka podejmuje niezwykle aktualne zagadnienia dotyczące wyzwań prawnych związanych z rosnącą skalą nielegalnych migracji do Europy, prawnych podstaw odróżnienia kategorii uchodźców od migrantów ekonomicznych, aktywności instytucjonalnej Unii Europejskiej na rzecz wsparcia migrantów i ograniczenia skali obecnego kryzysu migracyjnego, ...

36,68
To ponad 8% taniej!

Ekonomia przedsiębiorstw Poradnik dla niefinansistów

Wydawnictwo BL Info

EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW pomoże Ci zrozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów oraz nauczy oceniać informacje finansowe. Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do osób nieposiadających wykształcenia ekonomicznego, które pracują na stanowiskach kierowniczych i podejmują decyzje o dużym znaczeniu dla firmy. Takie oso...

74,22
To ponad 25% taniej!

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją, która omawia obrót gospodarczy w kategoriach bezpieczeństwa w kontekście ekonomii, prawa oraz zarządzania. Pozwala zrozumieć, czym są zagrożenia systemu gospodarczego, jak się przed nimi zabezpieczać, prawidłowo oceniać, a w konsekwencji stabilizować obrót gospo...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej