1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Filozofia, Etyka, Logika i retoryka

Filozofia, Etyka, Logika i retoryka
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

8,97
To ponad 25% taniej!

Ecce Homo

Wydawnictwo Vis-a-vis / Etiuda

Fryderyk Nietzsche (1844-1900) jeden z najważniejszych filozofów niemieckich, także filolog, poeta. Człowiek, którego poglądy znacząco wpłynęły na całą późniejszą filozofię, myślenie o kulturze, człowieku, religii. Głosił upadek cywilizacji zachodniej, opartej na myśli greckiej, sokratejskiej i etyce chrzrścijańskiej. Tej apollińskiej p...

42,38
To ponad 15% taniej!

Wykłady z filozofii nowoczesności

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, niezależnie od zaliczenia kursów - profe...

58,62
To ponad 15% taniej!

Wykłady z filozofii nowoczesności

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzili zwykle przez wszystkie lata studiów, niezależnie od zaliczenia kursów - profe...

59,38
To ponad 15% taniej!

Wykłady z historii filozofii Tom 1

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykłady z historii filozofii to być może najważniejsze dzieło Hegla, a z pewnością to, które najdłużej przygotowywał. Opracowane przez jego uczniów na podstawie wykładów, które Hegel prowadził z przerwami do roku 1805 aż do swojej śmierci, zawierają myśli filozofa na temat historii filozofii od jej początku w Chinach i Indiach, aż po ws...

59,38
To ponad 15% taniej!

Wykłady z historii filozofii Tom 2

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

W tomie 2 Hegel omawia historię filozofii starożytnej - od wielkich systemów Platona i Arystotelesa, przez wykształcenie się stanowisk dogmatycznych i sceptycznych po zwieńczenie greckiej filozofii w neoplatońskiej myśli Proklosa.

59,38
To ponad 15% taniej!

Wykłady z historii filozofii Tom 3

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Tom 3 jest poświęcony filozofii średniowiecznej, w tym filozofii arabskiej, oraz wykształceniu się ducha filozofii nowożytnej. Od początków nowej epoki, której korzeni autor dopatruje się w dziełach Bacona i Bohmego, przez takich klasyków filozofii jak Kartezjusz, Spinoza, Licke, Leibniz i Hume, Hegel dochodzi aż do Kantowskiej filozofi...

58,62
To ponad 15% taniej!

Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej + CD

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej to pierwszy z dwóch tomów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) słynnych wykładów prowadzonych przez profesora Marka Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii UW. Siemek z charakterystyczną swadą i językową elegancją omawia najważniejsze i najtrudniejsze zagadnienia filozofii ...

23,49
To ponad 20% taniej!

Zagadka Przemiany Transformacja jaźni w dziele Sorena Kierkegaarda

Wydawnictwo UMCS

Zagadka, którą zadaje Sfinks czy te, które rozwiązuje Sindbad, oferują życie zwycięzcy i karzą śmiercią przegranego. Zagadka egzystencji //"domaga//" się rozwiązania - przesłaniem myśli Kierkegaardowskiej jest absolutna konieczność spotkania z tą zagadką. Kierkegaard chce nas skłonić, byśmy wobec niej stanęli świadomie - a czyni to prób...

16,47
To ponad 25% taniej!

Z metodologii historii filozofii

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tom reprezentuje "maksymalistycznie" pojętą historię filozofii, polegającą przede wszystkim na badaniu dziejów problemów filozoficznych. Autorzy wychodzą od filozofii sumienia, przez rozmaite podejścia do analizy historii filozofii od Gogacza, Świerzawskiego, Andrzejuka, po Gilsona oraz Topolskiego. Występują tu odwołania do kluczowych ...

29,22
To ponad 25% taniej!

W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej. Wybrane nurty, zagadnienia i postacie

Wydawnictwo Petrus

Zgodnie z tytułem prezentowanej publikacji, przedmiotem naszej uwagi stał się dorobek XX-wiecznych włoskich myślicieli. W kręgu zainteresowania znalazły się m.in. pisma Antonia Labrioli - stosunkowo mniej znanego w Europie myśliciela, którego publikacje miały jednakże istotne znaczenie w życiu intelektualnym we Włoszech, także dokonania...

29,97
To ponad 25% taniej!

W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii

Wydawnictwo Universitas

Tematem książki są dwa dwudziestowieczne projekty ontologii: ontologia krytyczna Nicolaia Hartmanna oraz ontologia fundamentalna Martina Heideggera. Autorka dokonuje ich ujęcia zarówno w aspekcie historyczno-filozoficznym, jak i problemowym. Praca ogniskuje się wokół tych kontekstów ich myśli, które do tej pory często było pomijane. Fil...

44,22
To ponad 25% taniej!

Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Wiem, że tytuł tej książki niejednej osobie, której nie zbywa na wykształceniu, wydaje się dziwny, a jej temat obcy. Wszelako umieszczone w tytule określenie przez długi czas było najsłynniejszym terminem słownika zachodniej filozofii, nauki i poważnej poezji, a koncepcja, którą w czasach nowożytnych zwykło się określać tym lub podobnym...

23,60
To ponad 25% taniej!

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei

Wydawnictwo IFiS PAN

Na tom składa się dziesięć tekstów, poprzedzonych przedmową redaktora, który wprowadza czytelnika do arcyciekawej książki, będącej zapisem dyskusji, seminariów, konferencji, projektów badawczych - utrwalających "pamięć o ważnym zjawisku w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku", nierzadko marginalizowanym. Historiografia najnowszych ...

22,97
To ponad 8% taniej!

W kręgu myśli Romana Ingardena

Wydawnictwo WAM

Myśl Romana Ingardena dostarcza wielu interpretacyjnych możliwości. Niniejsza praca ukazuje, jak przebiega jej recepcja, co i dlaczego spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem badaczy, co zaś budzi ich opory i wątpliwości. Na publikację składają się materiały z konferencji, która odbyła się w październiku 2010 roku w Krakowie. Wzięli...

19,66
To ponad 25% taniej!

Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej Tom 8

Wydawnictwo IFiS PAN

Seria książkowa Filozofia Rosyjska, powstała w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, mieści w sobie prace badaczy polskich studiujących myśl rosyjską XIX i XX stulecia. Naukowcy, zebrani wokół internetowego serwisu www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl, upowszechniają omówienia klasycznych dzieł w postaci monografii, opracowa...

24,72
To ponad 25% taniej!

Zmierzch kształcenia?. Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

W prezentowanej książce autor analizuje wybrane uwarunkowania, jakim we współczesnej kulturze zachodniej podlega kształcenie oraz zwraca uwagę na niektóre pedagogiczne implikacje idei tworzących fundament dzisiejszej kultury europejskiej. Wykazuje, jak pozornie odległe od siebie aspekty naszej rzeczywistości warunkowane są przez dominuj...

23,60
To ponad 25% taniej!

Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość - tradycja - obecność

Wydawnictwo IFiS PAN

Książka opracowana przez Pawła Grada ma wyjątkowo dużo zalet. Jako w pewnym zakresie uczeń i kontynuator myślicieli należących do warszawskiej szkoły historii idei przede wszystkim doceniam świadectwo w niej zawarte. Książka (...) przypomina to, co najlepsze w polskiej humanistyce i myśli społecznej. Z wielu powodów, których nie miejsc...

68,97
To ponad 25% taniej!

Współczesna filozofia polityczna

Wydawnictwo Aletheia

Znajdujemy w niej historycznie osadzoną, przejrzystą i skrupulatnie udokumentowaną prezentację najważniejszych współczesnych stylów normatywnego myślenia o życiu społeczno-politycznym Zachodu.

29,90
To ponad 25% taniej!

W imię Marksa

Wydawnictwo Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Książka Louisa Althussera jest jedną z najważniejszych propozycji teoretycznych, jakie pojawiły się w XX wieku. To nowatorska interpretacja dzieł Marksa. Dzięki pojęciom zaczerpniętych z psychoanalizy i strukturalizmu Althusser zrywa z utrwalonymi interpretacjami pism niemieckiego filozofa. Próbuje wskrzesić marksizm w jego naukowej po...

33,88
To ponad 15% taniej!

Wizerunek kobiety w filozofii Platona

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Platon to jeden z najważniejszych przedstawicieli, można powiedzieć "filar", filozofii Zachodu. To jednocześnie filozof, który w IV wieku p.n.e. w jednym ze swoich głównych dzieł napisał wprost, że nie ma powodu, aby kobiety były traktowane przez prawo inaczej niż mężczyźni, że powinny mieć taki sam dostęp do edukacji, a wreszcie - do r...

22,40
To ponad 25% taniej!

Wizja i argumentacja w filozofii. Od lektury Homera do teorii metatekstu

Wydawnictwo Znak

Wizja i argumentacja w filozofii... jest zbiorem tekstów poświęconych dwóm zagadnieniom. Pierwszym z nich jest idea filozofii jako działalności intelektualnej, w której w rozsądnych proporcjach splatają się: z jednej strony ogólny, rozwijany dzięki nieskrępowanej intuicji, obraz świata i człowieka, który Gawroński nazywa wizją, a z drug...

22,47
To ponad 25% taniej!

Terminologia retoryczna w Institutio Oratoria Kwintyliana

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Prawdziwa retoryka, którą Kwintylian usiłuje zaszczepić uczniom i która przystoi człowiekowi szlachetnemu, jest cnotą. Sztuka oratorska - w opinii bardzo wielu znakomitych mówców, których zdanie podziela Kwintylian - składa się z pięciu części: wynalezienia tematu, rozplanowania treści mowy, języka i stylu, ćwiczenia pamięci oraz sposob...

35,41
To ponad 25% taniej!

Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej

Wydawnictwo Scholar

W monografii przedstawiono fundamentalne stanowiska zwolenników umowy społecznej oraz stanowiska jej głównych krytyków. Autorzy wychodzą od koncepcji starotestamentowych, greckich sofistów oraz średniowiecznej idei umowy o władzę, następnie omawiają szkołę z Salamanki, szkołę prawa natury, by przejść do zasadniczych dla teorii umowy sp...

22,47
To ponad 25% taniej!

Diagoras z Melos Prawda i legenda. Przyczynek do historii antycznego ateizmu

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Diagoras z Melos był drugorzędnym poetą lirycznym, na którego zapewne nikt nie zwróciłby uwagi ani w starożytności, ani w czasach nowożytnych, gdyby nie stał się znany w Atenach z innego powodu. Krytykował on mianowicie misteria eleuzyńskie i zniechęcał ludzi do wtajemniczania się w nie. Dlatego już w latach dwudziestych V w. przed Chr....

45,97
To ponad 8% taniej!

Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja

Wydawnictwo Rozekruis Pers

Międzynarodowa Konferencja Naukowa stawia sobie różnorodne cele. Jednym z nich jest zwrócenie uwagi na mało znany i niedoceniany dorobek mistyków śląskich, których dzieła Mikołaj Bierdiajew określił jako "największe osiągnięcie mistyki, jeśli chodzi o moc ich wizji na temat człowieka". Szczególne miejsce przysługuje tu ponadkonfesyjnej ...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej