1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne

Prawo, Prawo cywilne, Prawo celne, Prawo spadkowe, Prawo pracy, Prawo karne
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

137,05
To ponad 8% taniej!

Vademecum umów i pism dla Prezesa spółki z o.o.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i...

36,72
To ponad 25% taniej!

Wstęp do prawoznawstwa

Wydawnictwo Wolters Kluwer

W książce zostały omówione podstawowe pojęcia takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje, fakt prawny i skutek prawny. Scharakteryzowane zostały: obowiązek prawny, uprawnienia i kompetencje, stosunek prawny oraz sankcje prawne i nieważność czynności prawnej.

50,12
To ponad 15% taniej!

Z zagadnień współczesnego prawa polskiego

Wydawnictwo Poltext

Publikacja przedstawia 24 ważne problemy współczesnego prawa, przede wszystkim prawa polskiego. Pierwsza część poświęcona prawu prywatnemu dotyczy wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz upadłościowego. Druga część zawiera opracowania zagadnień prawa publicznego, w szczególności omówione są kwestie należące do p...

46,64
To ponad 15% taniej!

Z zagadnień współczesnego prawa polskiego Tom 2

Wydawnictwo Poltext

Publikacja składa się z15 rozdziałów omawiających ważne, współczesne zagadnienia odużym znaczeniu praktycznym. Książka jest podzielona na sześć części: prawo ipostępowanie administracyjne prawo ipostępowanie cywilne oraz prawo własności intelektualnej prawo finansowe ipodatkowe prawo handlowe prawo medyczne prawo pracy iube...

36,72
To ponad 25% taniej!

Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Publikacja jest jedynym na rynku opracowaniem prezentującym nową instytucję prawa karnego, jaką jest indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony. Wprowadza ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar prz...

49,57
To ponad 20% taniej!

Podstawy prawoznawstwa

Wydawnictwo Difin

Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie. Książka zawiera syntetyczny wykład podstawowych pojęć prawoznawstwa oraz zasad...

48,16
To ponad 15% taniej!

Gdańskie studia prawnicze Tom 34

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Tradycja wydawania wGSPłasnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo". Redaktorem Naukowym trzech pierwszych "Zeszytów" był doc. dr Mieczysław Okręglicki. Po nim funkcję Re...

22,28
To ponad 15% taniej!

Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd orzecznictwa 1/15

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r., II OPS 2/12 Dr Wojciech Federczyk, adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zakres zarządu nieruchomością wspólną na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 2. Postanowienie Sądu Okręgowego w...

81,85
To ponad 8% taniej!

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Wydawnictwo C.H. Beck

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ...

33,64
To ponad 25% taniej!

Jurysprudencja 7/2016 Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Od pasywizmu do aktywizmu sądowego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Celem serii wydawniczej Jurysprudencja jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych.

26,97
To ponad 25% taniej!

Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy Próba eksplanacyjnego podejścia

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Derogacja norm prawnych polega na zakończeniu ich obowiązywania. Taki efekt powodują rozmaite okoliczności, ale kluczową rolę w tym względzie odgrywa prawodawca wprowadzający tak zwane przepisy uchylające, przepisy zmieniające oraz przepisy dodające. W najprostszym przypadku, ogólne mechanizmy wymuszania przez te przepisy derogacji norm...

137,05
To ponad 8% taniej!

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami

Wydawnictwo C.H. Beck

W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" zostały szczegółowo przedstawione zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego. Publikacja jest jedynym na rynku komentarzem dotyczącym tej tematyki, który poświę...

33,64
To ponad 25% taniej!

Schmitt

Wydawnictwo Arche

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii Horyzonty Filozofii Prawa poświęcony Carlowi Schmittowi. We współczesnej nauce Schmitt znany jest przede wszystkim jako twórca interesujących i kontrowersyjnych koncepcji z zakresu filozofii polityki, dotyczących m.in. pojęcia polityczności, istoty suwerenności, relacji pomiędzy legalnością i ...

89,21
To ponad 8% taniej!

Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych 2016

Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego

Książka zawiera wzory pism i umów niezbędnych przy rozliczaniu klientów biura rachunkowego. Do publikacji dołączona jest płyta CD z gotowymi wzorami, dzięki którym będziesz pracować na gotowych wzorach pism. W publikacji znajdziesz m.in. wzór umowy o prowadzenie księgi rachunkowej, umowę z klauzulą poufności i wiele innych z zakresu pro...

59,22
To ponad 25% taniej!

Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Prezentowana publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Opisano w niej system kształcenia kandydatów na tłumaczy przysięgłych, metody doskonalenia adeptów zawodu, procedury egzaminowania i ...

41,62
To ponad 15% taniej!

Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy 3

Wydawnictwo LexisNexis

Książka stanowi trzeci zbiór studiów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. Pierwszy zbiór - publikacja referatów przedstawianych na seminarium z zakresu etyki prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - ukazał się w 2008 r., stanowiąc pierwszy tom serii Biblioteka Etyki Prawniczej, drugi zb...

31,47
To ponad 25% taniej!

Geneza i historia państwa i prawa

Wydawnictwo Norbertinum

Idea powstania tej książki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnień prawnych i ustrojowych. Osoby studiujące w uczelniach zawodowych (zarządzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebują także minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju państwa. Opracowanie to wychodzi naprze...

61,70
To ponad 8% taniej!

Introduction to International Legal English

Wydawnictwo Cambridge University Press

Introduction to International Legal English is an intermediate level course for law students or newly-qualified lawyers who need to use English in their legal work or studies. Introduction to International Legal English is an intermediate level course for law students or newly-qualified lawyers who need to use English in their legal wo...

33,88
To ponad 15% taniej!

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6/2013

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktry...

183,05
To ponad 8% taniej!

The great dictionary of law and economic vol.2 with CD

Wydawnictwo C.H. Beck

Wielki polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór terminologii obejmującej podstawowe słownictwo używane w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości, transporcie. Słownik ten jest przeznaczony szczególnie dla osób zajmujących się tłumaczeniem tekstów oraz prawników, ekonomistów, bankowców i st...

229,05
To ponad 8% taniej!

Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsza pozycja pt. Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, autorstwa wybitnych specjalistów - praktyków w poruszanej tematyce, stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego. Publikacja szczegółowo prezentuje omówienie przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, który został przyjęty przez Nadzwyczajny Kraj...

74,22
To ponad 25% taniej!

Aplikacje 2016. Zbiór przepisów do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską. Zbiór przepisów do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską

Wydawnictwo Od.Nowa

Publikacja ta jest zbiorem wszystkich aktów prawnych zawartych w ogłoszeniu w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r. Stanowi doskonałą pomoc dla przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikacje. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie potrzebne akty prawne objęte ...

137,05
To ponad 8% taniej!

Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy

Wydawnictwo C.H. Beck

Niniejsze 2 wydanie publikacji okaże się niezwykle przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy na egzaminie adwokackim w 2016 r. po raz pierwszy zmierzą się z zadaniami z etyki adwokackiej, ponieważ kazusy w II części książki będą odzwierciedleniem tego egzaminu. Ponadto publikacja została wzbogacona o najnowsze orzecznictwo sądów dysc...

91,05
To ponad 8% taniej!

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II. Zarządzanie i Ekonomia

Wydawnictwo C.H. Beck

Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd też w drugiej części publikacji "Wymiar sprawie...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej