1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Polski

Historia Polski
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

25,17
To ponad 25% taniej!

Warszawski Domek w Kołomnie

Wydawnictwo Więź

W latach 1934-1936 w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 35 działał polsko-rosyjski klub dyskusyjny "Domek w Kołomnie", założony przez białego emigranta, wybitnego krytyka, Dymitra Fiłosofowa. Do zarządu klubu należeli między innymi: Rafał Marceli Bluth, Józef Czapski, Jerzy Stempowski.

35,85
To ponad 8% taniej!

Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów. województwo wileńskie

Wydawnictwo Stara Szuflada

Kolejny tom z serii "Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej"

35,85
To ponad 8% taniej!

Wychować lojalnych obywateli. Polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu

Wydawnictwo Stara Szuflada

Książka "Wychować lojalnych obywateli. Polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu" to kolejny tom z serii "Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej"

36,72
To ponad 25% taniej!

Mity i zgrzyty

Wydawnictwo PIW

Boy - to prawdziwa kariera. W trzy czwarte wieku po śmierci być nadal w centrum rzeczy polskich, budzić najżywsze kontrowersje, jednoczyć i dzielić, być zarazem osobą i sztandarem - czego publicysta może chcieć więcej? Ale Tadeusz Żeleński to przede wszystkim pisarz i jako taki powinien być czytany. Jego różnorodne teksty, zebrane w tom...

72,65
To ponad 8% taniej!

Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939

Wydawnictwo Centrum Architektury

Pierwsza przekrojowa publikacja na temat architektury międzywojennego Poznania - miasta, które po odzyskaniu niepodległości świadomie szukało nowego oblicza, własnego miejsca wewnątrz odrodzonego państwa i swojego pomysłu na nowoczesność. Autor przedstawia pełną panoramę przemian w architekturze miasta od powstania wielkopolskiego do w...

44,97
To ponad 25% taniej!

Świetlana przyszłość? Żydowski Związek Młodzieżowy Cukunft wobec wyzwań międzywojennej Polski

Wydawnictwo Austeria

Autorka postawiła sobie za cel opisanie programu i działalności Cukunftu, a także wypunktowanie, co na tle propozycji innych żydowskich organizacji młodzieżowych w przedwojennej Polsce mogło być w jego ofercie atrakcyjne dla młodych Żydów. Do tak postawionego zadania podeszła w sposób metodyczny , tworząc konsekwentną, usystematyzowaną,...

26,74
To ponad 25% taniej!

Roman Dmowski Droga do Polski

Wydawnictwo Rytm

Publikacja jest poświęcona osobie polityka, którego zdolności, energia i determinacja przywróciły Polsce legitymację państwa wolnego i suwerennego wobec Europy i świata. Nie można jednak zaprzeczyć, że była to równocześnie postać kontrowersyjna, która mogła mieć jedynie oddanych przyjaciół lub zaciekłych wrogów.

41,62
To ponad 15% taniej!

Wojciech Kossak. Opowieść biograficzna

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojciech Kossak, słynny malarz batalista, zdobył popularność, jakiej rzadko doświadczają mistrzowie pędzla. Syn Juliusza Kossaka, ojciec Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, żył i malował z niekłamaną pasją. Pracował na dworze cesarzy: Wilhelma II i Franciszka Józefa, a w II Rzeczypospolitej portretował Józefa Pił...

51,72
To ponad 25% taniej!

Księga listów

Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria

Jest to zaledwie nikły szczątek niezmiernie obfitych zbiorów epistolograficznych, które bezpowrotnie zaginęły, a które Schulz pieczołowicie przez całe lata segregował i gromadził. Zachowana resztka nie daje o tej kolekcji wyobrażenia, ale przez sam fakt przetrwania jest szczególnie cenna jako niemal symboliczny ślad po masowej egzekucji...

25,17
To ponad 25% taniej!

Dzieci operacji polskiej mówią

Wydawnictwo 3S Media

Książka to kolejna odsłona jednego z najbardziej przemilczanych epizodów polskiej historii z okresu tuż przed II wojną światową. Tomasz Sommer przytacza i omawia 45 relacji z operacji polskiej NKWD, w większości zapisanych oczami dzieci, które przeżyły ludobójstwo Polaków zrealizowane na rozkaz Stalina. Historie konkretnych ludzi poprze...

12,71
To ponad 15% taniej!

ORP Bałtyk

Wydawnictwo Edipresse Polska

W 1927 r. Polska kupiła zdeklasowany opancerzony francuski krążownik D'Entrecasteaux z końca XIX wieku o wyporności przeszło 8000 ton, który przez najbliższe dwanaście lat spełniał rolę okrętu-hulku. Krążownik, na który czekano i miał być wizytówką prężnej floty wojennej pod biało-czerwoną banderą, przez długie lata pełnił rolę okrętu f...

21,72
To ponad 25% taniej!

Użycie kawalerii w przyszłej wojnie na łamach ?Przeglądu Kawaleryjskiego? w latach 1924-1939

Wydawnictwo Inforteditions

Notka o książce: "Przegląd Kawaleryjski" był fachowym periodykiem przeznaczonym dla oficerów jazdy, wydawanym w latach 1924-1939 przez Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Czasopismo to odegrało istotną rolę w kształtowaniu myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, gdyż zamieszczano w nim artykuły dotyczące możliwości operacy...

31,47
To ponad 25% taniej!

Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Universitas

Oryginalna, napisana w nowatorski sposób rozprawa. Interdyscyplinarna i wszechstronna refleksja nad niezbadanym i nieznanym fenomenem intelektualnym oraz towarzyszącą mu frapującą, uniwersalistyczną, dialogiczną wizją świata i człowieka. Bohaterami książki są badacze przeszłości przepowiadający przyszłość: Tatarzy - od wieków kojarzeni ...

20,97
To ponad 25% taniej!

Nad Wieprzem 1920

Wydawnictwo Bellona

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DZIAŁAŃ MILITARNYCH W KONCEPCJI POLSKIEGO PLANU KONTROFENSYWY ZNAD WIEPRZA Działania wojny 1920 roku na Lubelszczyźnie (została ona przyjęta w pracy jako obszar w granicach administracyjnych województwa lubelskiego z 1919 roku) rozegrały się na terenach kilku krain geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, południowe...

29,22
To ponad 25% taniej!

Tak, jestem córką Jakuba Bermana. Z Lucyną Tychową rozmawia Andrzej Romanowski

Wydawnictwo Universitas

Ta barwna, dramatyczna, niestroniąca od anegdoty, relacja z historii XX wieku zawiera przejmujący obraz polskiego komunizmu, którego Lucyna Tychowa jest jednym z ostatnich świadków. Oglądamy przedwojenną Warszawę społecznych i narodowych kontrastów, bombardowany przez Niemców sowiecki Mińsk, wojenną Moskwę i egzotykę stepów Baszkirii. K...

12,71
To ponad 15% taniej!

Twierdza Poznań Tom 90

Wydawnictwo Edipresse Polska

Zwycięskie Bitwy Polaków to wyjątkowa seria poświęcona chwale polskiego oręża. W złożonej ze 100 tomów kolekcji autorzy starają się przedstawić czytelnikom te wydarzenia, z których jesteśmy szczególnie dumni - nasze zwycięskie boje. Bitwy znane i zapomniane, warte przypomnienia, w których doskonale widoczny jest kunszt polskiej sztuki m...

33,09
To ponad 8% taniej!

Zanim zostałem oficerem. Wspomnienia z Pińczowa i Grudziądza

Wydawnictwo Stara Szuflada

Wspomnienia opracował i do druku przygotował radomyski historyk dr Andrzej Przybyszewski. Dwa lata wcześniej wydał on wspomnienia Klaczyńskiego obejmujące okres jego służby w 9. Pułku Ułanów w kresowej Trembowli (Służyłem w najlepszym Pułku. Wspomnienia oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich). Tym razem Autor wspomnień cofa się w czasie d...

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 7

Wydawnictwo Akces

Wydanie nieniejsze jest przedrukiem wydania trzeciego. Jedynie w stosunku do szkiców została przeprowadzona korekta nazw geograficznych, ujednostajniono nomenklaturę oddziałów i wykonano korektę techniczną; poprawki te w niczym nie naruszają pierwotnej zatwierdzonej przez Piłsudskiego formy i charakteru szkiców, udoskonalają jedynie tec...

29,97
To ponad 25% taniej!

Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prezentowane w tomie Przepisy protokolarne, ceremonialne i etykietalne II Rzeczypospolitej Polskiej - oryginalne dzieło stworzone w kilka lat po odzyskaniu niepodległości - stanowią pomnik sztuki dyplomacji wpisany w polską tradycję narodową, a zarazem głęboko zakorzeniony w tradycji nowożytnej dyplomacji europejskiej.

26,22
To ponad 25% taniej!

Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939

Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN

Portret dawnej Warszawy (1864-1939), nakreślony przez polskie pisarki, oraz ukazane przez nie doświadczenia kobiet w przestrzeni miejskiej - oto najważniejsze tematy książki. Autorka zaprasza do odczytania kobiecych powieści, opowiadań, reportaży i felietonów związanych ze stolicą, powstałych między upadkiem powstania styczniowego a wyb...

29,37
To ponad 25% taniej!

Ukraina radziecka w prasie polskiej w latach 1929-1939

Wydawnictwo Adam Marszałek

W latach 1929-1939 prasę polską interesowało całe spektrum zagadnień związanych bezpośrednio lub w sposób pośredni z Ukrainą Radziecką. Wymienić tu należy politykę narodowościową i wyznaniową Moskwy na Ukrainie, kwestie gospodarcze - kolektywizację, industrializację, sytuację gospodarczą po okresie rewolucji agrarnej i przemysłowej, a t...

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 6

Wydawnictwo Akces

W tomie tym są utwory Piłsudskiego powstałe od nia przekazania przez niego władzy Naczelnika Państwa w ręce Prezydenta Narutowicza tzn. od 14-go grudnia 1922 roku do chwili rozpoczęcia przez Piłsudskiego w marcu 1924 roku jego pracy nad dziełem "Rok 1920".

44,97
To ponad 25% taniej!

Bitwy polskiego lotnictwa 1918 -1945

Wydawnictwo Alma-Press

Bitwy polskiego lotnictwa 1918 -1945 to ciekawa panorama dziejów Polskich Sił Powietrznych w latach 1919-1945. Autor zaczyna swoją opowieść opisem pojedynku, jaki 24 lutego 1919 r. stoczyła polska załoga lecąca archaicznym Albatrosem C.XII z pilotem ukraińskiego myśliwca Nieuport. Było to pierwsze zwycięstwo powietrzne naszego lotnictwa...

59,90
To ponad 25% taniej!

Warszawa między wojnami. Opowieść o życiu Stolicy 1918-1939

Wydawnictwo Księży Młyn

Warszawa między wojnami to książka, która wprowadzi czytelnika w klimat przedwojennego miasta. Autor opowiada w niej o poszczególnych sferach życia międzywojennej Warszawy, m.in.: o miejskim samorządzie, urbanistyce, architekturze, gospodarce komunalnej, służbie zdrowia i oświacie. W interesujący sposób opisuje kawiarnie, sklepy, teatry...

37,47
To ponad 25% taniej!

Dzieci Poznania. Opowieść o 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Wydawnictwo Napoleon V

15. pułk ułanów poznańskich był jednym z najsłynniejszych i najbitniejszych oddziałów polskiej kawalerii. Jednostka ta została utworzona w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego i wzięła czynny udział w tym zrywie niepodległościowym. Następnie poznańscy ułani poszli toczyć boje z bolszewikami, w 1939 roku brali udział w wojnie obro...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej