1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia Polski

Historia Polski
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

26,14
To ponad 25% taniej!

Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874

Wydawnictwo von Borowiecky

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw po wielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza w dualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy w swej historii stworzyli państwo. Polacy natomiast stracili wszystko, co w zakresie istnienia własnego państwa uzy...

44,97
To ponad 25% taniej!

Od Konstytucji 3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej do Powstania Listopadowego Tom 1

Wydawnictwo Napoleon V

Najnowsza publikacja Prof. H. Kocója, będąca podsumowaniem pracy twórczej, zawierająca autorskie recenzje, omówienia i oryginalne relacje m.in. posłów pruskich z Warszawy, Petersburga, Wiednia, Konstantynopola i Londynu - przesyłane królom pruskim Fryderykowi Wilhelmowi II i Fryderykowi Wilhelmowi III - ukazuje się na rynku księgarskim ...

17,82
To ponad 15% taniej!

W cieniu napoleońskich orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810-1815

Wydawnictwo Historia Iagellonica

Działalność krakowskiej Rady Municypalnej przypadła na bardzo trudny okres w historii miasta. Przygotowania do wojny z Rosją w 1812 r., katastrofa Wielkiej Armii na wschodzie i konieczność współuczestniczenia w odbudowie wojsk polskich wiosną 1813 r., wreszcie okupacja rosyjska, związana z obowiązkiem realizowania przymusowych dostaw dl...

36,72
To ponad 25% taniej!

Mity i zgrzyty

Wydawnictwo PIW

Boy - to prawdziwa kariera. W trzy czwarte wieku po śmierci być nadal w centrum rzeczy polskich, budzić najżywsze kontrowersje, jednoczyć i dzielić, być zarazem osobą i sztandarem - czego publicysta może chcieć więcej? Ale Tadeusz Żeleński to przede wszystkim pisarz i jako taki powinien być czytany. Jego różnorodne teksty, zebrane w tom...

44,97
To ponad 25% taniej!

Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815)

Wydawnictwo Napoleon V

W szeregu osobistości, które przewinęły się przez dziejową widownię w okresie Pierwszego Cesarstwa, do wyróżniających się umiarkowaniem i uczciwością należał król saski, Fryderyk August. Zaszczycony przyjaznymi uczuciami Napoleona, jest on dla nas postacią tym bliższą, że jako książę warszawski, przez okres przeszło sześcioletni z ramie...

28,53
To ponad 15% taniej!

Zagadnienia socjalizmu

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

Wybór pism czołowego myśliciela socjalistycznego przełomu XIX i XX wieku, uchodzącego za jednego z najbardziej wpływowych przedstawicieli tego nurtu w dziejach polskiej myśli lewicowej, znanego m.in. z rozważań o kooperatyzmie, metafizyce i oporze wobec rządu carskiego.

44,22
To ponad 25% taniej!

Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Wydawać by się mogło, że o Adamie Mickiewiczu nie da się już stworzyć żadnego odkrywczego dzieła. Bohdan Urbankowski - autor najlepszej monografii o Józefie Piłsudskim - wyrównuje rekord życiowy, udowadnia, że można o poecie napisać w sposób pasjonujący, nowatorski i zarazem jakże współczesny. W tej nietypowej biografii Urb...

26,74
To ponad 25% taniej!

Roman Dmowski Droga do Polski

Wydawnictwo Rytm

Publikacja jest poświęcona osobie polityka, którego zdolności, energia i determinacja przywróciły Polsce legitymację państwa wolnego i suwerennego wobec Europy i świata. Nie można jednak zaprzeczyć, że była to równocześnie postać kontrowersyjna, która mogła mieć jedynie oddanych przyjaciół lub zaciekłych wrogów.

41,62
To ponad 15% taniej!

Wojciech Kossak. Opowieść biograficzna

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Wojciech Kossak, słynny malarz batalista, zdobył popularność, jakiej rzadko doświadczają mistrzowie pędzla. Syn Juliusza Kossaka, ojciec Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, żył i malował z niekłamaną pasją. Pracował na dworze cesarzy: Wilhelma II i Franciszka Józefa, a w II Rzeczypospolitej portretował Józefa Pił...

16,96
To ponad 15% taniej!

Zwycięskie Bitwy Polaków Tom 63 1809 Zamość

Wydawnictwo Edipresse-Kolekcje

"Zwycięskie Bitwy Polaków " to wyjątkowa seria poświęcona chwale polskiego oręża. W kolekcji autorzy starają się przedstawić czytelnikom te wydarzenia, z których jesteśmy szczególnie dumni - nasze zwycięskie boje. Bitwy znane i zapomniane, warte przypomnienia, w których doskonale widoczny jest kunszt polskiej sztuki militarnej. Kolejn...

16,96
To ponad 15% taniej!

Żyrzyn 1863 Tom 62

Wydawnictwo Edipresse-Kolekcje

To wyjątkowa seria poświęcona chwale polskiego oręża. W złożonej z 70 tomów kolekcji postaramy się przedstawić czytelnikom te wydarzenia, z których jesteśmy szczególnie dumni - nasze zwycięskie boje.

28,47
To ponad 25% taniej!

Wadowice 1772-1914 studium przypadku miasta galicyjskiego Tom 1

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Książka w sposób monograficzny ukazuje transformację społeczno-gospodarczą Wadowic w okresie przynależności miasta do monarchii habsburskiej. W wielu przypadkach konieczne było odwoływanie się do procesów, które miały charakter ogólnogalicyjski. Dla przykładu wymienię tylko: transformację demograficzną, industrializację, wzrost aktywnoś...

26,97
To ponad 25% taniej!

Turyści, przedsiębiorcy, kuracjusze.. Polacy w Gizie i Heluanie w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja opowiada o obecności Polaków w Egipcie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Po bitwie pod piramidami (1798), w której Napoleon Bonaparte pokonał mameluków, Europejczycy na trwałe zagościli nad Nilem, a Egipt wszedł w okres gwałtownych przemian, których uczestnikami byli także Polacy. W pierwszej części publikacji autor sięg...

33,09
To ponad 8% taniej!

Zanim zostałem oficerem. Wspomnienia z Pińczowa i Grudziądza

Wydawnictwo Stara Szuflada

Wspomnienia opracował i do druku przygotował radomyski historyk dr Andrzej Przybyszewski. Dwa lata wcześniej wydał on wspomnienia Klaczyńskiego obejmujące okres jego służby w 9. Pułku Ułanów w kresowej Trembowli (Służyłem w najlepszym Pułku. Wspomnienia oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich). Tym razem Autor wspomnień cofa się w czasie d...

28,53
To ponad 20% taniej!

W rodzinie i dla rodziny. Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego

Wydawnictwo UMCS

Ze względu na przeogromny materiał źródłowy, beznamiętny sposób narracji, dokładnie przemyślaną całościową konstrukcję tekstu, bardzo dobrze opanowany warsztat metodologiczny wreszcie - rozprawę można uznać za dzieło sensu stricte historyczne; a dokładniej mówiąc za dzieło z zakresu historii oświaty i wychowania. Rozprawa została tak st...

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 7

Wydawnictwo Akces

Wydanie nieniejsze jest przedrukiem wydania trzeciego. Jedynie w stosunku do szkiców została przeprowadzona korekta nazw geograficznych, ujednostajniono nomenklaturę oddziałów i wykonano korektę techniczną; poprawki te w niczym nie naruszają pierwotnej zatwierdzonej przez Piłsudskiego formy i charakteru szkiców, udoskonalają jedynie tec...

37,40
To ponad 25% taniej!

Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego Tom 6

Wydawnictwo Akces

W tomie tym są utwory Piłsudskiego powstałe od nia przekazania przez niego władzy Naczelnika Państwa w ręce Prezydenta Narutowicza tzn. od 14-go grudnia 1922 roku do chwili rozpoczęcia przez Piłsudskiego w marcu 1924 roku jego pracy nad dziełem "Rok 1920".

22,62
To ponad 25% taniej!

Tradycja-metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV-pierwsza połowa

Wydawnictwo Neriton

Tom zawiera teksty z konferencji poświęconej różnym formom zachowywania i mechanizmom przekazywania tradycji-rozumianej jako przejmowane i kultywowane z pokolenia na pokolenie treści kultury: mity, obyczaje, wierzenia, sposoby myślenia i normy zachowania uznawane przez zbiorowość za doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. Pojęci...

33,04
To ponad 25% taniej!

Zakon Synów Przymierza. Krakowska Loża Solidarność 1892-1938

Wydawnictwo Rytm

W połowie XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych kilku wolnomularzy żydowskiego pochodzenia opuszcza loże i tworzy własne stowarzyszenie Synowie Przymierza przeznaczone dla swych współwyznawców. Organizacja rozwija się prężnie i przenosi do Europy, wkrótce na cały świat, w tym na ziemie zaboru austriackiego do Krakowa. Kwitnie w Drugiej R...

26,22
To ponad 25% taniej!

Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864-1939

Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN

Portret dawnej Warszawy (1864-1939), nakreślony przez polskie pisarki, oraz ukazane przez nie doświadczenia kobiet w przestrzeni miejskiej - oto najważniejsze tematy książki. Autorka zaprasza do odczytania kobiecych powieści, opowiadań, reportaży i felietonów związanych ze stolicą, powstałych między upadkiem powstania styczniowego a wyb...

45,97
To ponad 8% taniej!

Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja

Wydawnictwo Rozekruis Pers

Międzynarodowa Konferencja Naukowa stawia sobie różnorodne cele. Jednym z nich jest zwrócenie uwagi na mało znany i niedoceniany dorobek mistyków śląskich, których dzieła Mikołaj Bierdiajew określił jako "największe osiągnięcie mistyki, jeśli chodzi o moc ich wizji na temat człowieka". Szczególne miejsce przysługuje tu ponadkonfesyjnej ...

21,81
To ponad 20% taniej!

Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Wydawnictwo UMCS

W XX wieku przestępczość zorganizowana stała się jednym z najniebezpieczniejszych fenomenów przestępczych, a zarazem jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnego prawa karnego. Jednak zjawisko organizowania się ludzi w celu popełnienia wspólnie przestępstwa ma długą historię, podobnie jak regulacje prawne służące zwalczaniu takic...

50,12
To ponad 15% taniej!

Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915

Wydawnictwo Aspra

Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych archiwaliów dotyczących epoki i samego obiektu o...

25,17
To ponad 20% taniej!

Z dziejów prasy konserwatywnej

Wydawnictwo UMCS

Praca stanowi kontynuację tomu wydanego w 2009 r., zawierającego ogólną charakterystykę wybranych tytułów prasowych kojarzonych z szeroko rozumianym polskim ruchem konserwatywnym XIX i XX w. Jest cennym uzupełnieniem polskiej literatury przedmiotu, traktującej nie tylko o tytułach prasowych, ale także o polskiej tradycji konserwatywnej ...

46,72
To ponad 15% taniej!

Zawsze wierni Polsce. 115 lat polskiego ruchu ludowego

Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Książka wydana wspólnie przez: Zarząd główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego; Oddział LTN-K w Lublinie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Zawsze wierni Polsce - jest publikacją matriałów z konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Ludowego Towarzystwa Naukowo - Kulturalnego w Lublinie w 115-lec...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej