1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

29,22
To ponad 25% taniej!

Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Rok 1813 w Sobótce i jego rola w świadomości narodowej Niemców

Wydawnictwo Atut

Książka jest rozbudowaną antologią dotyczącą ważnego zjawiska w dziejach Prus i Niemiec. Chodzi o tworzenie Korpusu Ochotniczego Adolfa von Lutzowa w Sobótce i Rogowie Sobóckim. W ten sposób dolnośląskie miasteczko stało się widownią wydarzeń o zasięgu ogólnoniemieckim i europejskim. Z kompleksem tzw. wojen antynapoleońskich związany je...

37,37
To ponad 15% taniej!

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Tom przynosi szkice poświęcone dziejom i kulturze Prus w kontekście pytań o niemiecką tożsamość, kulturę polityczną oraz długotrwałe dochodzenie Niemców do wartości i ideowych podstaw współczesnej Europy. Autor przedstawia przede wszystkim intelektualny wymiar fenomenów kulturowych oraz politycznych, takich jak cnoty pruskie, inscenizac...

37,37
To ponad 15% taniej!

Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Tom przynosi szkice poświęcone dziejom i kulturze Prus w kontekście pytań o niemiecką tożsamość, kulturę polityczną oraz długotrwałe dochodzenie Niemców do wartości i ideowych podstaw współczesnej Europy. Autor przedstawia przede wszystkim intelektualny wymiar fenomenów kulturowych oraz politycznych, takich jak cnoty pruskie, inscenizac...

42,38
To ponad 15% taniej!

Wyspa Dzieje Berlina Zachodniego 1948-1990

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Berlin Zachodni uważany był za kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, ale to nie RFN nim rządziła. Był to kraj, w którym obowiązywały przepisy, stanowione bez współudziału jego mieszkańców, gdyż obywatele Berlina Zachodniego nie mogli brać udziału w wyborach do Bundestagu ani zwracać się do trybunału konstytucyjnego. Cała władza p...

29,97
To ponad 25% taniej!

Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866-1945)

Wydawnictwo Atut

Publikacja poświęcona Prusom Wschodnim w prozie niemieckich pisarzy: Alfreda Brusta, Agnes Miegel, Hermanna Sudermanna, Ernsta Wicherta i Ernsta Wiecherta. Sięgając po współczesny dyskurs pamięci, autorka koncentruje się na (nie)obecności plemion staropruskich, budzącej się tożsamości narodowej pruskich Litwinów i Mazurów, Mazur jako al...

31,21
To ponad 15% taniej!

Zwycięzca po przejściach

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

Książka o współczesnych Niemczech, ich miejscu w Europie, polityce, kulturze i życiu intelektualnym. Jej autor analizuje powody i przejawy ewolucji politycznej największego państwa UE i ukazuje skutki tej przemiany, w tym te, które bezpośrednio dotykają Polski.

30,57
To ponad 15% taniej!

Zmiana paradygmatu?. Niemiecki system medialny

Wydawnictwo Aspra

Niniejsza publikacja dotyczy kondycji współczesnego niemieckiego systemu medialnego. Przyczyn dokonujących się przekształceń autorka upatruje w samym systemie i w jego otoczeniu. Są to: rozbudowany rynek medialny przekraczający możliwości percepcji odbiorców, rozwój komunikowania publicznego oraz upowszechnienie się komunikacji interper...

29,22
To ponad 25% taniej!

Pożegnanie z Breslau

Wydawnictwo Dialog

Pożegnanie z Breslau to wzruszająca opowieść o poszukiwaniu rozrzuconych po całym świecie członków nieznanej rodziny. Autor - i zarazem narrator - aż do czternastych urodzin był przekonany, że jest synem brytyjskiego żołnierza, który ożenił się w 1948 roku z młodą Flamandką. Nie było to całkiem kłamstwo, ale też nie była to cała prawda....

29,11
To ponad 25% taniej!

Ottonowie Władza królewska bez państwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Jest to przekrojowe spojrzenie na historię Niemiec w okresie panowania dynastii Ludolfingów, zwanej czasem Ottońską (Ottonów), czyli w X i początkach XI wieku. Autor kreśli panoramiczny obraz kształtowania się i "wyłaniania się" Niemiec po upadku imperium karolińskiego. Pokazuje jak zmodyfikowana, w stosunku do czasów wcześniejszych, st...

14,97
To ponad 25% taniej!

Ordoliberalizm Historia niemieckiego cudu gospodarczego

Wydawnictwo Prohibita

Filozofia społeczno-ekonomiczna i polityczna ordoliberalizmu w niewielkim tylko stopniu była dotąd przedmiotem namysłu i studiów polskich badaczy. (...) Pojawienie się przeto na naszym rynku wydawniczym nowego opracowania samo w sobie godne jest dostrzeżenia i zainteresowania. Tymoteusz Juszczak nader słusznie poprzedził wykład myśli o...

26,22
To ponad 25% taniej!

Od łabskiego do reńskiego kapitalizmu

Wydawnictwo Atut

Pytanie, które było zasadniczym motywem napisania tej książki, dotyczy źródeł niemieckiej prosperity. Jak wygląda model gospodarczy, dzięki któremu RFN stała się, jak pisał opiniotwórczy tygodnik "The Economist" - "siłownią" Europy? Dekadę temu gospodarka niemiecka była pogrążona w stagnacji, dziś jest jedną z niewielu w Europie, które...

21,72
To ponad 25% taniej!

Opozycja w NRD i w PRL. Wzajemne relacje i oceny

Wydawnictwo Europejskie Centrum Solidarności

Książka opowiada o kontaktach między polskimi i niemieckimi opozycjonistami w okresie zimnej wojny. O ile Polska była dla Niemców z NRD głównym partnerem w dążeniu do obalenia reżimu komunistycznego, o tyle dla polskiej opozycji kontakty te nie należały do najważniejszych, co nie znaczy, że były całkowicie bagatelizowane. Przyczyniły si...

55,17
To ponad 8% taniej!

Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinaty Europapolitik

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec Pozycja Niemiec w Europie po drugiej wojnie światowej ewoluowała od fazy okupacji oraz marginalizacji na arenie międzynarodowej, poprzez fazę rozpoznania zdolności do współpracy i pozyskania nowo powstałej Republiki Federalnej Niemiec do konkretnych inicjatyw europejskich, a...

25,47
To ponad 25% taniej!

Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwo homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939-1945

Wydawnictwo Karta

Pierwsza opublikowana relacja byłego więźnia nazistowskich obozów koncentracyjnych, który był prześladowany na mocy Paragrafu 175 za orientację homoseksualną.Wspomnienia Hegera są do dziś uznawane za unikatowe, nie tylko ze względu na przełamanie tabu związanego z tą grupą ofiar narodowego socjalizmu, ale przede wszystkim ze względu na ...

26,97
To ponad 25% taniej!

Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku

Wydawnictwo Universitas

Kiedy przystępowałem do lektury tekstów składających się na ten zbiór, przypomniałem sobie słowa jednego z trzech dziewiętnastowiecznych tłumaczy Pana Tadeusza, Alberta Weissa, który wypowiedział je pod koniec życia: "Nie bacząc na - jak się wydaje - wręcz niemożliwe do wykorzenienia uprzedzenia płynące z narodowościowej niechęci i nien...

54,25
To ponad 8% taniej!

Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913)

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia i zdrowotność głównych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej industrializacji i urbanizacji w Niemczech (1871-1913) Większe miasta Pomorza Zachodniego znacznie różniły się między sobą, zwłaszcza zaludnieniem i cechami funkcjonalnymi, odmiennie pr...

44,97
To ponad 25% taniej!

Niemieckie wojska kolonialne w Afryce Wschodniej 1886-1918

Wydawnictwo Napoleon V

I wojna światowa wciąż bywa utożsamiana wyłącznie z konfliktem wewnątrz-europejskim, którego wpływ na terytoria Afryki i Azji był tylko skutkiem ubocznym walk w metropolii. Ten europocentryzm utrudnia zrozumienie roli, jaką w wojnie odegrały mobilizowane przez białych oddziały wojskowe tworzone z ludów skolonizowanych, stojących na różn...

35,97
To ponad 25% taniej!

Rudolf Hoss Komendant obozu Auschwitz

Wydawnictwo Prószyński Media

Rudolf Hoss, który przeszedł do historii jako komendant obozu Auschwitz, to jeden z najbardziej bezwzględnych egzekutorów hitlerowskich zbrodni. Pod jego trwającym trzy i pół roku kierownictwem Auschwitz stał się największym obozem zagłady Trzeciej Rzeszy, miejscem eksterminacji na skalę nieznajdującą precedensu w historii ludzkości. ...

112,47
To ponad 25% taniej!

Pancerniki III Rzeszy

Wydawnictwo Napoleon V

Książka Pancerniki III Rzeszy to opracowanie w którym znajdziemy zebrane w jednym miejscu historie wszystkich niemieckich pancerników jakie znajdowały się w służbie Kriegsmarine. Działalność tych okrętów ich konstrukcja, sylwetki, a przede wszystkim uzbrojenie od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem znajdując swoje odzwierciedle...

33,64
To ponad 25% taniej!

Prawdziwa Odessa. Jak Peron sprowadził hitlerowskich zbrodniarzy do Argentyny

Wydawnictwo Replika

Prawdziwe oblicze Odessy ? tajnej organizacji pomocy nazistom! Niezwykłe śledztwo argentyńskiego dziennikarza ujawnia prawdę o ucieczce nazistów do przyjaznej im Argentyny. Prawdziwa Odessa to książka oparta na dogłębnej kwerendzie obszernych materiałów dokumentalnych, pochodzących z archiwów rządowych Argentyny, Szwajcarii, USA, Wielki...

24,72
To ponad 25% taniej!

Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce. Studium przypadku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Książka stanowi wielopłaszczyznowe studium przypadku zbiorów Biblioteki Pruskiej w Polsce. Autor szczegółowo przedstawia fakty dotyczące historii zbiorów berlińskich. Przypadek tzw. Berlinki jest osadzony w szerokim kontekście problematyki restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich. Autor analizuje to zagadnienie z punktu w...

30,68
To ponad 25% taniej!

Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie

Wydawnictwo Scholar

Książka niniejsza przedstawia wyniki kompleksowej ewaluacji ex post, przeprowadzonej dla działań finansowanych z budżetów czterech pierwszych lat Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 1994-1999. Ocen dokonywano w terenie - na pograniczu polsko-niemieckim, analizowano także działania podjęte w instytucji zarządzającej ca...

25,85
To ponad 15% taniej!

Od rasizmu do ludobójstwa Atropologia w Trzeciej Rzeszy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Żydzi z tarnowskiego getta Dojście Hitlera do władzy i jego upodobania antropologiczne Selekcje ludności i wojenne przesiedlenia Antropologia i medycyna w Trzeciej Rzeszy Rasa i rasizm Działalność antropologów w Trzeciej Rzeszy

38,61
To ponad 8% taniej!

Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871

Wydawnictwo Stara Szuflada

Wojnę francusko-pruską analizowali i opisywali w swoich pamiętnikach politycy, żołnierze najwyższej i niższej rangi, lekarze wojskowi, niemieccy jak Daffner, literaci, korespondenci najważniejszych gazet Europy i świata. Niektórzy z nich, jak marszałek Moltke (starszy), byli głównymi aktorami dramatu. Inni, wśród nich kapelani wojskowi ...

22,40
To ponad 25% taniej!

Widziałam jak zamordowano moją siostrę

Wydawnictwo Świat Książki

Gdy własna rodzina staje się śmiertelnym wrogiem Jeśli ktoś uratował honor jej rodziny, to właśnie Nourig Apfeld tą książką. Nourig Apfeld ma siedem lat, kiedy wraz z rodziną przybywa z Syrii do Niemiec. Wkrótce potem jej siostra Waffa zaczyna się buntować przeciwko twardym zasadom muzułmańskich rodziców. Za dążenie do wolności płac...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej