1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia krajów i krain

Historia krajów i krain
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

25,85
To ponad 15% taniej!

Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy

Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej

Wybór tekstów czołowego czeskiego politologa, byłego rektora Uniwersytetu Masaryka, współtwórcy cenionego think-tanku Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą z Brna, który z naukowca zmienił się w aktywnego polityka - prezesa Obywatelskiej Partii Demokratycznej. To książka o tym, co stało się w ostatnich latach z polityką w Europie i j...

33,88
To ponad 15% taniej!

Źródła humanistyki europejskiej Tom 7

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezp...

38,22
To ponad 15% taniej!

Teorie i metody w studiach europejskich. V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

Wydawnictwo Aspra

Przedmiotowa publikacja obejmuje refleksje o pracy naukowej prof. dr. hab. Tomasza G. Grosse oraz 15 pakietów warsztatowych składających się ze wstępnej propozycji rozwiązania problemu badawczego (doktoratu/habilitacji), uwagi profesorskich (dwóch/trzech opinii ekspertów) oraz ostatecznego tekstu doktoranta/habilitanta. Publikacja pows...

44,97
To ponad 25% taniej!

The Limits of Heritage

Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Publikacja gromadzi ponad 40 artykułów rozpatrujących dziedzictwo kulturowe w Europie Środkowej w rozmaitych jego aspektach w ciągu 25 lat transformacji ustrojowej. Druga dekada XXI wieku skłania nie tylko do spojrzenia na system ochrony dziedzictwa, lecz również na znaczenie i filozofię dziedzictwa. Co podlega ochronie? Jak kształtować...

33,88
To ponad 15% taniej!

Źródła humanistyki europejskiej Tom 8

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezp...

18,87
To ponad 25% taniej!

Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Znaczenia Karola Wojtyły, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II, nie sposób przecenić. Już sama długość jego pontyfikatu, a ponadto jego twórcza siła, wola działania i różnorodność talentów pozwalają sobie wyobrazić, jak bogatą spuściznę pozostawił po sobie ten człowiek, którego oddziaływanie na życie intelektualne i duchowe jest ...

12,72
To ponad 25% taniej!

Święty Jacek Odrowąż

Wydawnictwo W drodze

Święty Jacek Odrowąż (ok. 1183-1257) to jeden z najbardziej popularnych polskich świętych. Znany jest ze swojej gorliwości wędrownego kaznodziei i organizatora wielu wspólnot zakonnych. Święty Jacek wraz z bł. Czesławem jako pierwsi Polacy otrzymali habity dominikańskie z rąk samego założyciela Zakonu Braci Kaznodziejów i rozpoczęli dzi...

40,76
To ponad 15% taniej!

Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania - stan obecny - wyzwania dla polityki

Wydawnictwo CeDeWu

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektów naukowych zajmujących się konfliktami etnicznymi (np. Uppsala Conflict Data Program, Heidelberger Institut fur Internationale Konfliktforschung), nie pozostawiają żadnych złudzeń. Świat, w tym Europa oraz jej bezpośrednie otoczenie stają się w coraz większym stopniu areną krwawych konfliktów....

29,22
To ponad 25% taniej!

Upadek cywilizacji zachodniej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Upadek cywilizacji zachodniej Floriana Znanieckiego to książka szczególna. Rozpięta między opisem stanu ówczesnej kultury a programem jej ratowania, między socjologią a filozofią, stanowi oryginalne świadectwo nadziei towarzyszących odradzaniu się Polski po pierwszej wojnie światowej i niepokojów związanych z kryzysem w Europie. Jest ta...

37,47
To ponad 25% taniej!

Turkey and Europe. Challenges and opportunities

Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

The enlargement of the European Union is among the major processes of European integration, and the Republic of Turkey is at the root of the most heated controversies among all candidate countries - one reason being that its candidacy brings into focus the problems which Europe itself is faced with. This book is about decades of Turkey'...

32,10
To ponad 15% taniej!

Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomimo że państwa Europy Środkowej od 20 lat są w sensie konstytucyjnym demokracjami tout court, nie da się powiedzieć, iż obowiązujące w nich aktualnie konstytucje i zawarte w nich rozwiązania są najlepsze w ich historii. Niestety tak nie jest, a rozwój konstytucyjny nie zawsze oznaczał postęp. W niektórych wypadkach mamy bowiem do czy...

23,97
To ponad 25% taniej!

Wpływ mocy duchowych na wydarzenia historyczne

Wydawnictwo Genesis

Autor przedstawia różne wpływy sił duchowych na życie pojedynczego człowieka oraz na wydarzenia historyczne. Opisuje wpływy, które od IV wieku, poprzez średniowiecze, odgrywają ważną rolę i kształtują rozwój aktualnych wydarzeń w Europie.

29,90
To ponad 25% taniej!

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmiotem monografii są zmiany podstawowych wielkości makroekonomicznych na rynkach pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy środkowo-Wschodniej. Na podstawie danych bazy statystycznej Eurostatu analizowane są takie wielkości makroekonomiczne, jak: liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia, liczba aktywnych zawodowo oraz współ...

47,01
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo Europy bezpieczeństwo Polski Tom 2

Wydawnictwo UMCS

Drugi tom książki "Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski" pozwala na zaprezentowanie Czytelnikom kolejnej odsłony serii wydawniczej poświęconej problematyce asekuracji spokoju kontynentu i na jego tle gwarantowania harmonii i ładu państwu narodowemu na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. W intencji r...

48,69
To ponad 20% taniej!

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, Tom 1

Wydawnictwo UMCS

Kwestie bezpieczeństwa należą do najważniejszych problemów współczesnego świata. Zagrożenia gospodarcze, klimatyczne, militarne, terrorystyczne to sprawy, którymi w ogromnej mierze żyją współcześni ludzie. Stąd duże zainteresowanie polityków i mediów. Coraz mocniej rozwija się też na tym tle refleksja naukowa - polska, europejska i świa...

41,62
To ponad 15% taniej!

Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian

Wydawnictwo Aspra

Na prezentowany tom składa się 15 artykułów i studiów. Zostały one pogrupowane w dwa zasadnicze działy. Pierwsza część prezentowanego tomu poświęcona jest kwestii Bałkanów i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy znajdują się one w stadium między autorytaryzmem a demokracją. Składa się na nią siedem tekstów, powiązanych tematycznie. Dru...

37,40
To ponad 25% taniej!

Czy można uratować Europę?

Wydawnictwo Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Tak naprawdę, wbrew błędnemu, lecz rozpowszechnionemu przekonaniu, problemem podatku spadkowego nie jest jego poziom. Obecne dochody z niego, przewyższające nieco 7 miliardów euro w roku 2006, czyli około 0,4 punktu pkb, sytuują się na poziomie stosunkowo niskim historycznie, natomiast majątki mają się dziś nieprzyzwoicie dobrze. Owszem, dochod...

33,88
To ponad 15% taniej!

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy stanowi rezultat badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą w Europie. Autorzy scharakteryzowali w niej systemy polityczne i gospodarcze 44 państw. Wskazali skale wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności...

33,72
To ponad 25% taniej!

Taktyka w średniowiecznej Europie. Część 1: Upadek i odrodzenie konnicy (450-1260)

Wydawnictwo Napoleon V

Niniejsza książka wyjaśnia zróżnicowany poziom rozwoju wczesnośredniowiecznej taktyki w Europie, której daleko było od popularnego obrazu niezdyscyplinowanych działań. Od początku śledzimy upadek konnicy, jako najważniejszej formacji na polu bitwy w "barbarzyńskich" królestwach, które zastąpiły Cesarstwo Zachodniorzymskie, oraz jej istn...

31,97
To ponad 20% taniej!

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym

Wydawnictwo Difin

W książce przedstawiono europejskie doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwijania systemu mikrofinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszego jego elementu - mikrokredytów. Są one relatywnie nowym i wciąż rozwijającym się instrumentem finansowym, wykazującym bardzo duże zróżnicowanie geograficzne. Uważa się je za innow...

30,21
To ponad 20% taniej!

Unia Lubelska Unia Europejska

Wydawnictwo UMCS

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej z inicjatywy Wydziału Politologii UMCS z okazji czterysta czterdziestej rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej i piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tom składają się artykuły i rozprawy, które niewątpliwie będą inspirować do dalszych badań nad dziedzictwem ...

32,27
To ponad 15% taniej!

Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej

Wydawnictwo Aspra

Tom 1 serii wydawniczej "Kultura i polityka". Globalizacja czy procesy integracyjne w Europie nie przeszkadzają w stawianiu pytań dotyczących tożsamości, także kulturowej i etnicznej. Co więcej, procesom unifikacji, związanym przede wszystkim z ponadnarodową kulturą masową, towarzyszy rewitalizacja identyfikacji z mniejszymi wspólnotam...

58,62
To ponad 15% taniej!

Chazarowie Polityka kultura religia. VII-XI wiek

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka w serii Korzenie Europy, skupiająca się na dziejach Państwa Chazarów - prototureckiego ludu, który w VII-XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. Wykorzystując dostępne źródła, wyniki badań archeologicznych i zasoby literatury światowej, autor przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustro...

48,72
To ponad 25% taniej!

Średniowieczne sztuki walki

Wydawnictwo Napoleon V

Szanowny Czytelniku! Oddajemy Ci niniejszym do rąk jedno z ciekawszych źródeł średniowiecznych poświęconych arkanom stosowanych i nauczanych wówczas sztuk walki. Przypisywany niemieckiemu autorowi, Peterowi von Danzig, traktat szermierczy stanowi kompilację nauk wybitnych mistrzów fechtunku i walki wręcz: Johannesa Liechtenauera, Martin...

31,47
To ponad 25% taniej!

Tożsamość zaufanie integracja Polska i Europa

Wydawnictwo IFiS PAN

Powstanie Unii Europejskiej od początku prowokowało dyskusje o tożsamościach ponadnarodowych i ponadpaństwowych. Stąd powtarzające się pytanie, czy tożsamość ogólnoeuropejska wyłania się kosztem tożsamości narodowej. Czytelnik na nowo odczyta sens tego pytania dziś, kiedy Unia jako złożony organizm polityczny, przechodzący kryzys, z det...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej