1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Historia średniowiecza

Historia średniowiecza
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace książki:

23,00
To ponad 25% taniej!

Oblicza mediewalizmu

Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

<i>Oblicza mediewalizmu</i> to pierwsze polskojęzyczne opracowanie tego fascynującego zjawiska kulturowego. Mediewalizm czyli kulturowe odwołania do średniowiecza w epokach następnych, kojarzony głównie z literaturą baroku, czy romantycznymi powieściami Adama Mickiewicza, nieoczekiwanie ukazuje swoje oblicze - bezpośrednie l...

110,37
To ponad 8% taniej!

Trzy światy średniowiecza

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem książki jest przedstawienie kulturotwórczej roli reliktów wczesnośredniowiecznych grodów pierścieniowatych i późnośredniowiecznych warownych siedzib rycerskich z obszaru powiatu górowskiego (woj. dolnośląskie). Są to jedne z najbardziej niezwykłych i monumentalnych obiektów krajobrazowych, będących śladami działalności dawnych gru...

33,72
To ponad 25% taniej!

Eufrozyna Halicka. Córka imperatora bizantyńskiego na Rusi Halicko-Wołyńskiej (ok. 1176-1180 - po 1253)

Wydawnictwo Avalon

Książka jest poświęcona Eufrozynie, żonie wielkiego księcia Romana Mścisławowicza (+1205) i matce króla Daniela Romanowicza (+1264). Eufrozyna była starszą córką cesarza bizantyńskiego Izaaka II Angelosa. Z jej bezpośrednim wpływem należy wiązać znaczny kulturalny i polityczny rozwój Rusi Halicko-Wołyńskiej w XIII w.

41,62
To ponad 15% taniej!

Sacerdotium - Imperium - Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich

Wydawnictwo Aspra

Sacerdotium - Imperium - Studium traktuje o przemianach światopoglądowych, które nastąpiły wśród późnośredniowiecznych warstw wykształconych. Autor śledzi modyfikacje modelu władz uniwersalnych zaszłe w drugiej połowie XIII i w początkach XIV w., gdy tradycyjnym dwóm mistycznym filarom chrześcijaństwa (władzom duchowej i świeckiej) zos...

32,27
To ponad 15% taniej!

Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Kultura dawna a metody współczesnej humanistyki. Próba rozpoznania pól badawczych Folklor jako źródło do poznania religii Słowian O wartości małżeństwa - tradycja i stereotyp w kulturze Kim był von Popplau, czyli pytanie o tożsamość kulturową wrocławskiego rycerza-perygrynanta Odtwórstwo historyczne jako poznawanie kultury dawnej

26,01
To ponad 20% taniej!

Persona gestus habitusque insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu

Wydawnictwo UMCS

Całość (...) tomu jest napisana z dużym znawstwem i pogłębioną refleksją metodologiczną, (co) dowodzi, iż polska historiografia podąża (nadąża?) za najbardziej nowoczesnymi trendami historiografii światowej. W zbiorze tym piszą zarówno najbardziej utytułowani polscy historycy, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia.

24,33
To ponad 20% taniej!

Od Lechowego Pola (955) do Mediolanu (1158) w służbie monarchów Rzeszy. Relacje czeskich źródeł narracyjnych o wyprawach Przemyślidów

Wydawnictwo UMCS

Celem niniejszej pracy jest pogłębienie pewnych aspektów naszej wiedzy o integracji Czech ze średniowiecznym Cesarstwem Rzymskim we wcześniejszym średniowieczu, przed powstaniem instytucjonalnej monarchii Przemyślidów. Początek analizy wyznaczają pierwsze doniesienia o obecności w szeregach armii niemieckiej posiłków czeskich, co miało ...

18,64
To ponad 25% taniej!

Słowianie połabscy

Wydawnictwo Poznańskie

Mało kto dziś pamięta o Słowianach połabskich, mimo iż wiele nazw geograficznych (Drezno, Lipsk, Rostok) do dziś jakże wymownie świadczy o ich istnieniu. Pozostały liczne, choć jakże fragmentaryczne wzmianki o Słowianach, ich władcach, zwycięstwach, porażkach i trwaniu, wreszcie o stopniowym zaniku poczucia słowiańskiej odrębności, w kr...

28,47
To ponad 25% taniej!

Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Tom, którego lekturę ośmielamy się Państwu zaproponować, stanowi pokłosie konferencji, która została zorganizowana przez Komisję Dziejów Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Nie mogło się obyć bez spojrzenia na omawiany problem poprzez historiografię, i to zarówno tę dawną, jak i znacznie...

47,22
To ponad 25% taniej!

Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna

Wydawnictwo DiG

Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą charakterystyki tych wpływów i ich oceny w średniowieczu i epoce nowożytnej. Grupa kompetentnych autorów dokonała analizy różnych zjawisk z zakres...

44,97
To ponad 25% taniej!

Hermann von Salza

Wydawnictwo Napoleon V

Powstanie tej pracy uzasadnia znaczenie postaci Hermanna von Salzy. W czasie najwyższego politycznego napięcia próbował załagodzić sytuację, aby zapobiec wielkiej katastrofie, jaką dla zachodniego świata musiał oznaczać konflikt między cesarzem a papieżem. Celem pracy badawczej jest wyzwolenie się z kruchego materiału ludzkiego. Być m...

29,22
To ponad 25% taniej!

Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791-871

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Powstanie Wielkich Moraw jest pokłosiem wieloletnich badań Dušana Třeštíka nad historią Słowian we wczesnym średniowieczu. Książka pomyślana została jako dopełnienie dzieła "Początki Przemyślidów..." ("Počátky Přemyslovců..."), monumentalnej pracy Třeštíka na temat najda...

42,38
To ponad 15% taniej!

Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Dlaczego rytualne formy komunikacji średniowiecznej były tak znaczące? Co odzwierciedlały rytualne zachowania władców w średniowieczu? Jak przebiegały ceremonie podporządkowania się, a jak demonstracji władzy? Jedna z przełomowych książek współczesnej mediewistyki, pozwalająca z nowej perspektywy spojrzeć na zachowania społeczne w śred...

26,22
To ponad 25% taniej!

Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu

Wydawnictwo Poznańskie

Autor zachęca także badaczy średniowiecza do autorefleksji, do zastanowienia się zarówno nad przedmiotem badań, jak i nad metodami dochodzenia do celu... (Książka) Stefana Kwiatkowskiego jest dziełem... stawiającym wiele pytań i sugestii, próbującym zajrzeć "za kulisy" uprawiania historii. Sytuuje się w nurcie rozważań teoretycznych, al...

32,22
To ponad 25% taniej!

Płacidła. w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu

Wydawnictwo Neriton

Książka poświęcona jest niemonetarnym i niekruszcowym formom pieniądza na Rusi, Powołżu, Wielkich Morawach, Połabiu, w krajach nadbałtyckich i Polsce od końca VIII do XV w.: skórkom drobnych zwierząt futerkowych, rodzajom sztabek żelaznych i kawałkom tkanin. Autor wskazuje na rozwój handlu dalekosiężnego w VIII-XI w. jako na główny czyn...

33,72
To ponad 25% taniej!

Taktyka w średniowiecznej Europie. Część 1: Upadek i odrodzenie konnicy (450-1260)

Wydawnictwo Napoleon V

Niniejsza książka wyjaśnia zróżnicowany poziom rozwoju wczesnośredniowiecznej taktyki w Europie, której daleko było od popularnego obrazu niezdyscyplinowanych działań. Od początku śledzimy upadek konnicy, jako najważniejszej formacji na polu bitwy w "barbarzyńskich" królestwach, które zastąpiły Cesarstwo Zachodniorzymskie, oraz jej istn...

21,21
To ponad 15% taniej!

Świat rycerzy Czasy miecza i honoru. Niezwykłe losy średniowiecznych wojowników

Wydawnictwo Olesiejuk

Czy słyszysz bitewny zgiełk? Tętent kopyt, trzask łamanych drzewc i szczęk broni? Nadszedł czas dzielny rycerzu! Wsiądź na konia, wyciągnij miecz i ruszaj prosto w chmurę bitewnego kurzu... Ten wyjątkowy, wysmakowany graficznie album pozwala przenieść się w czasy wielkich bitew, krucjat, bohaterskich czynów i starych legend. Zebrane w ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Król Rusi Daniel Romanowicz. O Ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w.

Wydawnictwo Avalon

Tom poświęcony jest życiu rodzinnemu króla Rusi Daniela Romanowicza oraz dziejom społecznym i kulturowym jego władztwa.

48,72
To ponad 25% taniej!

Średniowieczne sztuki walki

Wydawnictwo Napoleon V

Szanowny Czytelniku! Oddajemy Ci niniejszym do rąk jedno z ciekawszych źródeł średniowiecznych poświęconych arkanom stosowanych i nauczanych wówczas sztuk walki. Przypisywany niemieckiemu autorowi, Peterowi von Danzig, traktat szermierczy stanowi kompilację nauk wybitnych mistrzów fechtunku i walki wręcz: Johannesa Liechtenauera, Martin...

26,66
To ponad 15% taniej!

Samotność w literaturze średniowiecznej Francji. Literatura narracyjna XII-XIII wieku

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka Katarzyny Dybeł zaskakuje przede wszystkim oryginalnością pomysłu: w obszernej literaturze krytycznej poświęconej francuskiej twórczości narracyjnej "klasycznego" średniowiecza nie pojawiło się do tej pory żadne zbiorcze studium poświęcone powtarzającemu się wielokrotnie w tekstach motywowi samotności bohaterów epickich czy powi...

58,62
To ponad 15% taniej!

Chazarowie Polityka kultura religia. VII-XI wiek

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka w serii Korzenie Europy, skupiająca się na dziejach Państwa Chazarów - prototureckiego ludu, który w VII-XI wieku panował na terenach obecnej wschodniej Ukrainy i Kaukazu. Wykorzystując dostępne źródła, wyniki badań archeologicznych i zasoby literatury światowej, autor przedstawia dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne, ustro...

33,72
To ponad 25% taniej!

Rycerz zakonu szpitalników 1100-1306

Wydawnictwo Napoleon V

Inaczej niż ich będący przez pewien czas ich rywalem zakon templariuszy, Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (czy też szpitalników, pod którą to nazwą jest bardziej znany) nie powstał w wyniku zorganizowania pierwszej krucjaty w 1099 r.; przeciwnie - został prawdopodobnie założony przez grupę włoskich kupców z Amalfi w połowie X...

29,90
To ponad 25% taniej!

Zdobnictwo wczesnego średniowiecza Tom 3

Wydawnictwo Triglav

Wracamy z kolejnym tomem "Zdobnictwa wczesnego średniowiecza". Od pierwotnego wydania tomu I minęło już 9 lat. W ostatnich latach kultura masowa przypomniała widzom, czytelnikom, słuchaczom i graczom o wikingach ale i o Słowianach. Rosnące znaczenie odtwórstwa dla popularyzacji historii i archeologii też miało swoje znaczenie. Również z...

36,72
To ponad 25% taniej!

Władca i prawo 1200-1600. Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suwerennego władcy: cesarza, papieża, królów czy włoskich republik miejskich w stosunku do poddanych w okresie dojrzałego średniowiecza. W cent...

36,72
To ponad 25% taniej!

Pułapki rytuału Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentowana książka jest przekrojowym spojrzeniem na metodologię badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod antropologicznych w badaniach historycznych (zwłaszcza epoki średniowiecza). Autor zwraca uwagę, że zbytnie przywiązanie do XX-wiecznej teorii rytuału może spowodować niewłaściwe odczytanie (interpreta...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej