1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Pedagogika, Oświata i szkolnictwo

Pedagogika, Oświata i szkolnictwo
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

28,47
To ponad 25% taniej!

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej

Wydawnictwo Impuls

Celem pracy jest próba skonstruowania podstaw pedagogiki humanistycznej w oparciu o analizę tzw. "rdzennej" fenomenologii Edmunda Husserla. Autor odsłania najpierw podstawowe cechy i założenia samej fenomenologii Husserla by następnie podążyć tropem jego kontynuatorów. W dalszej części pracy odsłania fenomenologiczne aspiracje w naukach...

20,97
To ponad 25% taniej!

Tożsamość Mapa wypraw i słów

Wydawnictwo Adam Marszałek

Książka Aleksandra Nalaskowskiego Tożsamość. Mapa wypraw i słów jest efektem jego pedagogicznych peregrynacji europejskich i zawiera wykłady wygłoszone w wielu językach, ujęte na ogół w formie esejów. Profesor Nalaskowski to nie tylko rzetelny badacz i autor książek stricte akademickich, ale także najlepszy polski eseista pedagogiczny i...

35,97
To ponad 25% taniej!

W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne

Wydawnictwo Impuls

Niniejsza praca ma dwie zasadnicze części: pierwsza prezentuje wybrane teorie profesjonalności, a druga, o charakterze empirycznym, zawiera analizę i interpretację doświadczeń zawodowych absolwentów kierunku pedagogika. Należy uprzedzić, iż pierwsza część nie jest typowym przeglądem literatury przedmiotu. Jest przybliżeniem czytelniko...

39,07
To ponad 15% taniej!

Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Książka stanowi materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej wraz z Towarzystwem Historii Edukacji, Instytutem Historii PAN i Zakładem Historii Oświaty i Kultury UJ. Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

33,57
To ponad 25% taniej!

Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym.. Źródła, koncepcja i identyfikacje

Wydawnictwo Adam Marszałek

[...] Monografii tej przyświeca przede wszystkim cel teoretyczny, gdyż studiując wiedzę z obranych dziedzin, tworzę autorską koncepcję twórczości pedagogicznej nauczycieli. Dzięki temu racjonalnie i skutecznie rozwijam teorię naukową, stanowiącą podstawę praktycznego działania. Cel społeczny monografii wypływa z wyzwań cywilizacyjnych i...

44,97
To ponad 25% taniej!

Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej

Wydawnictwo Impuls

Ratujmy słowa przed utratą ich znaczeń. Za wypowiedziane słowa bierzmy odpowiedzialność. Słowom należy się szacunek. Myślę, że nasze szkolne wychowanie jest skażone nieuprawnionym roszczeniem do realizacji jedynej racji bądź z personalnego nadania pojedynczych nauczycieli, bądź z odgórnego, czyli instytucji. Uczeń się tu nie liczy. Ucze...

46,83
To ponad 25% taniej!

W dialogu z przeszłością. Księga poświęcona Profesorowi Janowi Hellwigowi

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

Niniejsza publikacja miała być w pierwotnym założeniu jej inicjatorów i redaktorów księgą jubileuszową, powstałą z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz trzydziestopięciolecia pracy naukowej prof. dra hab. Jana Hellwiga, rocznic obchodzonych w 2001 roku. Redaktorzy i autorzy zawartych w niej studiów chcieli wyrazić swoje uznanie...

33,57
To ponad 25% taniej!

Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji

Wydawnictwo Adam Marszałek

est to książka domykająca serię znakomicie przygotowanych i prowadzonych kolokwiów w Międzyzdrojach, zorganizowanych i pomyślanych programowo przez Państwa Profesorostwa Monikę Jaworską - Witkowską i Lecha Witkowskiego. Redaktorką prezentowanego tomu i jednocześnie autorką jego świetnego obramowania wstępnego i końcowego jest Pani Pro...

26,66
To ponad 15% taniej!

Wspólnota pedagogicznego niepokoju

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zamieszczone w książce teksty tworzą mapę, która ma szansę pomóc w orientowaniu się w świecie przepełnionym "migotaniem znaczeń". Sposób przybliżenia tematyki czytelnikowi -zamieszkałemu w "realu" w cywilizacji Gutenberga i zadomowionemu w erze Prometeusza, ale już oswojonemu z "wirtualem" i podatnemu na pokusy niesione przez (erę) H...

37,47
To ponad 25% taniej!

W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości

Wydawnictwo Impuls

Książka ta służyła wypracowaniu pewnego podejścia do problematyki pedagogicznej w trosce o to, aby kompetencje działających na tym polu były lepiej zanurzone w wiedzy dotyczącej "spraw ludzkich" i ich umiejscowienia w cyklu życiowym. Zadaniem Autorki było pokazanie możliwości (i uzasadnienie celowości) budowania perspektywy pedagogiki e...

57,77
To ponad 15% taniej!

Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku

Wydawnictwo CeDeWu

Reformy systemu oświaty w sektorze szkolnictwa zawodowego powinny podlegać nieustannej weryfikacji zarówno z punktu widzenia efektywności kształcenia, jak i konkurencyjności placówek oświatowych. Główną tezą pracy jest wykazanie nieefektywności zmian systemowych w sektorze edukacji zawodowej oraz przedstawienie implikacji na alokację kw...

22,47
To ponad 25% taniej!

Pedagogika dyskretna

Wydawnictwo Impuls

Wszystkie zaprezentowane w tomiku teksty ujrzały już światło dzienne. Albo na portalu "wPolityce", albo w tygodniku "wSieci". Zdaję sobie sprawę, że po tym ostatnim zdaniu część czytelników odłoży książkę na półkę i nie sięgnie po nią. Takie bywają koszty wyborów i przekonań i nie ma co się z tego powodu mazgaić. Teraz postanowiłem pozb...

38,61
To ponad 20% taniej!

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

Wydawnictwo UMCS

Księga Jubileuszowa jest niezwykłym przedsięwzięciem naukowym zarówno ze względu na szlachetny cel przyświecający Redaktorom i Autorom, którzy w ten sposób chcą uczcić Jubileusz znakomitej Uczonej, Pani Profesor dr hab. Haliny Wiśniewskiej, wyrazić szacunek oraz podziw dla Jej dokonań naukowych, jak i ze względu na zbiór dedykowanych Sz...

39,24
To ponad 15% taniej!

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Współczesny uniwersytet rozwojowy musi być powiązany z państwem i biznesem w ramach partnerstwa, ale jednocześnie musi być od nich niezależny. Uczelnia nie może stać się zarówno urzędem państwowym, jak i przedsiębiorstwem. Dlatego też powinna korzystać z różnych źródeł finansowania, pamiętając o tym, że żadne z nich nie może mieć pozyc...

29,82
To ponad 25% taniej!

Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu

Wydawnictwo Impuls

O czym jest ta książka? O wiedzy, o władzy i o wolności; o podmiotowości i o tożsamości; o pedagogice i o kulturze amerykańskiego postmodernizmu; o polityce wreszcie. Rozpoczynam tę podroż od próby określenia kategoriipostmodernizmu. Jest to przedsięwzięcie niełatwe, zważywszy, iż jedną z cech postmodernistycznej teorii jest stała dysku...

26,85
To ponad 20% taniej!

Topical Issues of Future Teachers Training in Ukraine

Wydawnictwo UMCS

The principal tasks of pedagogues are the democratization and humanization of educational process; the introduction of innovations, alternative forms of studying; providing the professional self-realization of future teacher, the formation of his qualification level, attraction to independent activity, the development of creative skills...

47,97
To ponad 25% taniej!

VERSUS. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eri

Wydawnictwo Impuls

Książka prof. Lecha Witkowskiego "Versus" rzuca metodologiczne wyzwanie pedagogom i psychologom oraz ich podręcznikom w zakresie odczytania i zastosowania teorii cyklu życia Erika Eriksona. Kluczowa idea o jaką autor się upomina dotyczy "dwoistej struktury faz" stanowiącej wyraz wewnętrznej psychodynamiki jako napięcia wewnątrzfazowego...

20,97
To ponad 25% taniej!

Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Czy my jako współcześni zdajemy sobie sprawę, że: "według [prognoz] do 2020 r. co najmniej 20% młodzieży akademickiej przed uzyskaniem dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego powinno odbyć edukację za granicą? [...] Nie tylko z perspektywy mobilności świat nie jest zero-jedynkowy, ale nie sposób także zanegować kategoryzacj...

26,07
To ponad 25% taniej!

Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne

Wydawnictwo Impuls

W niniejszej publikacji zasadniczym celem uczyniłam rekonstrukcję i krytykę dyskursów o młodzieży (w ramach pewnego historycznie określonego "pola dyskursywnego") i ostatecznie identyfikację relacji wiedzy - władzy, w której znajduje oparcie i legitymizację praktyka sprawowania władzy nad współczesną młodzieżą. Ostatecznie książka ta po...

26,22
To ponad 25% taniej!

Urządzanie młodzieży

Wydawnictwo Impuls

W niniejszej publikacji zasadniczym celem uczyniłam rekonstrukcję i krytykę dyskursów o młodzieży (w ramach pewnego historycznie określonego "pola dyskursywnego") i ostatecznie identyfikację relacji wiedzy - władzy, w której znajduje oparcie i legitymizację praktyka sprawowania władzy nad współczesną młodzieżą. Ostatecznie książka ta po...

35,97
To ponad 25% taniej!

The Educational and Social World of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UAM

The book comprises nearly 50 texts written by Polish, American and Israeli researchers into the child's world and show the complexity of this world and underline the contemporary categories of its oscillation: discourses of communication, subjectivity and cyborgization. The texts are ordered into 3 parts, each of which devoted to a diff...

26,22
To ponad 25% taniej!

Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne

Wydawnictwo Impuls

W niniejszej publikacji zasadniczym celem uczyniłam rekonstrukcję i krytykę dyskursów o młodzieży (w ramach pewnego historycznie określonego "pola dyskursywnego") i ostatecznie identyfikację relacji wiedzy - władzy, w której znajduje oparcie i legitymizację praktyka sprawowania władzy nad współczesną młodzieżą. Ostatecznie książka ta po...

27,53
To ponad 25% taniej!

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przygotowana propozycja rozważań jest drugim tomem tryptyku poświęconego zagadnieniom pracy społecznej (w pierwszym ukazana została jej ontologiczna perspektywa). Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej stanowi kontynuację namysłu czynionego ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia. Czytelnicy znajdą tu odwołanie do teoretyczn...

40,77
To ponad 15% taniej!

Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy

Wydawnictwo Aspra

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań empirycznych dotyczących zależności między poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kobiet a ich statusem na rynku pracy. Badania te przeprowadzono na reprezentatywnych próbach badawczych trzech kategorii respondentek - kobiet pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo - oraz repre...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej