1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Polityka, Dyplomacja, Terroryzm

Polityka, Dyplomacja, Terroryzm
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

38,61
To ponad 20% taniej!

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce

Wydawnictwo UMCS

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji METODOLOGIA BADAŃ POLITOLOGICZNYCH W POLSCE, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2008 roku. Głównym celem konferencji było ożywienie dyskusji o metodologii badań politologicznych oraz zdiagnozowanie sytuacji i wypracowanie rekomendacji na rzecz ...

35,66
To ponad 15% taniej!

Historia administracji i myśli administracyjnej Wybór źródeł

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka stanowi wynik pracy badawczej zespołu historyków prawa dysponujących odpowiednią wiedzą merytoryczną i edytorską. W pracy zostały zgromadzone i usystematyzowane na podstawie kryterium rzeczowo-chronologicznego materiały pozwalające poznać bliżej rozwiązania z zakresu administracji publicznej, a w szczególności jej ustroju, zasad...

29,96
To ponad 25% taniej!

Solidarność walcząca w dokumentach Tom 2 Część 1 Materiały własne

Wydawnictwo IPN

Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju. Publikowane w niniejszym tomie dokumenty stanowią wybór z ocalałych od zniszczenia akt Służby Bez...

41,97
To ponad 25% taniej!

Towarzystwo Fabiańskie w latach 1884-1939

Wydawnictwo Adam Marszałek

Towarzystwo Fabiańskie (The Fabian Society) założone zostało w 1884 r. w Londynie przez grupę dwudziestolatków wywodzących się z klasy średniej, którzy za główny cel stawiali sobie dokonanie rekonstrukcji społeczeństwa. Początkowo fabianie współpracowali z Partią Liberalną, z czasem jednak dokonali reorientacji politycznej, wstępując w ...

17,97
To ponad 25% taniej!

Transformacja systemowa w Polsce wybrane aspekty

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Zachodzące w Polsce w ostatnich dekadach zmiany, których początek wiąże się z wydarzeniami mającymi miejsce w 1989 roku, określane często jako transformacja systemowa, doczekały się wielu badań, analiz i opracowań. Błędem byłoby jednak sądzić, że poznane i opisane zostały wszystkie ich aspekty, a nasza wiedza na ten temat jest względnie...

26,74
To ponad 25% taniej!

Roman Dmowski Droga do Polski

Wydawnictwo Rytm

Publikacja jest poświęcona osobie polityka, którego zdolności, energia i determinacja przywróciły Polsce legitymację państwa wolnego i suwerennego wobec Europy i świata. Nie można jednak zaprzeczyć, że była to równocześnie postać kontrowersyjna, która mogła mieć jedynie oddanych przyjaciół lub zaciekłych wrogów.

26,22
To ponad 25% taniej!

Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju 1956-1989

Wydawnictwo Więź

W czasie zimnej wojny rząd Stanów Zjednoczonych, wschodnioeuropejskie diaspory oraz miłośnicy publikacji zakazanych przez władze komunistyczne masowo przemycali książki i czasopisma przez żelazną kurtynę. Operacją kierował z Nowego Jorku George Minden. Autor niniejszych szkiców ruszył śladami jego sekretnych zapisków do Londynu, Paryża,...

26,22
To ponad 25% taniej!

Widziane z ławy obrończej

Wydawnictwo Więź

Widziane z ławy obrończej to unikalny zapis i analiza procesów z okresu stalinowskiego wymierzonych przeciw wybitnym postaciom Polski Podziemnej. Steinsbergowa od 1954 r. jako adwokat prowadziła sprawy rehabilitacyjne, między innymi Kazimierza Moczarskiego. Książka jest opisem jej starań o złamanie stalinowskiego bezprawia sądowego i uw...

29,67
To ponad 25% taniej!

Demon zapomnienia

Wydawnictwo CB

"Jestem jednym z "ostatnich Mohikanów" wrocławskiego i dolnośląskiego dziennikarstwa czasów tzw. komuny. Demokraci oskarżają nas o to, że kłamaliśmy. Odrzucam to pomówienie i dodam słowa patriotycznej pieśni: "Nie chcemy już od was uznania". Akurat oni, żurnaliści III i IV RP, politycznie i ideologicznie całkowicie ze sobą przemieszani,...

37,40
To ponad 25% taniej!

Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010

Wydawnictwo Fronda

We wrześniu 2007 r. aneks przygotowany przez Komisję Weryfikacyjną trafił do prezydenta Kaczyńskiego, który publicznie przyznał, że jest to dokument „obszerny" i „na ile się zorientował, są tam fragmenty bardzo ciekawe"218. Nie podał jednak daty publikacji aneksu. Na temat jego treści coraz częściej rozpisywała się prasa, informując, że wskazan...

26,14
To ponad 25% taniej!

Kulisy stanu wojennego

Wydawnictwo Bellona

O wyhamowanie rewolucji "Solidarności" intensywnie zabiegały zarówno polskie władze, jak i przywódcy innych państw Układu Warszawskiego. Nie tylko władze i wojskowi specjaliści wiedzieli, że trwały przygotowania do obcej interwencji wojskowej w Polsce. Autor podkreśla, że stan zagrożenia taką interwencją nie powstaje dopiero w momencie ...

36,72
To ponad 25% taniej!

Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wydawnictwo Poznańskie

Praca jest zbiorem podsumowującym dotychczasowy stan badań nad dziejami parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.). Owocem pracy setek autorów są ponad dwa tysiące publikacji - książek, artykułów, recenzji, polemik czy wydawnictw źródłowych. Ta ogromna... ... liczba powstałych dotychczas opracowań stanowić może dla kol...

35,41
To ponad 25% taniej!

Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej

Wydawnictwo Scholar

W monografii przedstawiono fundamentalne stanowiska zwolenników umowy społecznej oraz stanowiska jej głównych krytyków. Autorzy wychodzą od koncepcji starotestamentowych, greckich sofistów oraz średniowiecznej idei umowy o władzę, następnie omawiają szkołę z Salamanki, szkołę prawa natury, by przejść do zasadniczych dla teorii umowy sp...

64,47
To ponad 25% taniej!

Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL Tom 59. Dokumenty i materiały

Wydawnictwo IPN

Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa PRL wobec ludności ukraińskiej były determinowane wytycznymi kształtującymi politykę narodowościową i wyznaniową państwa, zobowiązaniami przyjętymi przez peerelowskie organy bezpieczeństwa w ramach współpracy z "bratnimi" służbami specjalnymi (przede wszystkim z KGB), standardową ochroną państw...

33,57
To ponad 25% taniej!

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Celem głównym publikacji było zaprezentowanie pewnego ujęcia przywództwa, od dwóch stron: zasięgu wpływu i siły wpływu. Teorie według nas mają zapanować nad chaotyczną pragmatyką polityczną dotyczącą kwestii przywództwa. Przedstawione w tej pracy koncepcje promują określone uporządkowanie bardzo trudnej materii politologicznej, jaką je...

49,65
To ponad 8% taniej!

Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku zmian instytucjonalnych.

Wydawnictwo C.H. Beck

Na pytanie, czym jest ta książka, mogę odpowiedzieć: przede wszystkim jest podręcznikiem, wskazującym, jak zmiany instytucjonalne i prowadzona w ich ramach polityka - w przypadkach udanej transformacji - powodowały zmianę systemową i w jej wyniku wprowadzały gospodarkę tych krajów w świat efektywnego wzrostu gospodarczego. Efektywnego, ...

38,56
To ponad 25% taniej!

Transformacja w Polsce i na Ukrainie Wybrane aspekty. wydanie polsko - rosyjskie

Wydawnictwo Atut

Książka powstała po dwudziestu latach od momentu ostatecznego krachu reżimów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Przemiany polityczne w ZSRR w epoce Michaiła Gorbaczowa oraz obrady Okrągłego Stołu w Polsce w 1989 r. zapoczątkowały proces upadku komunizmu w bloku wschodnim, określany przez Polaków jako jesień narod...

28,66
To ponad 25% taniej!

Ucieczka od wolności

Wydawnictwo Czytelnik

Ucieczka od wolności (1941) to część studium o strukturze charakteru współczesnego człowieka i o wzajemnej zależności czynników psychologicznych i socjologicznych. Fromm bada mechanizmy ucieczki od wolności, próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego wolność nie jest dla człowieka wartością absolutną, dlaczego można go bez trudu podporzą...

29,22
To ponad 25% taniej!

Marek Belka Selfie

Wydawnictwo Studio Emka

Kto zdecyduje się wziąć do ręki tę książkę, nie popełni błędu. Przeciwnie - będzie wielce z tej decyzji rad, skończywszy jej czytanie. Motywem przewodnim "Selfie" jest biografia Marka Belki; bogata, niekonwencjonalna, a równocześnie konsekwentna, osnuta wokół dwóch pasji profesora - nauki i polityki. W kolejnych rozdziałach książki...

37,40
To ponad 25% taniej!

Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL

Wydawnictwo Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Barwna, oparta na materiałach archiwalnych, opowieść o jednej z najważniejszych polskich instytucji wychowawczych XX wieku. Andrzej Friszke przedstawia Związek Harcerstwa Polskiego jako organizację wychowującą zaangażowanych społecznie obywateli. Książka ukazuje ewolucję relacji Związku Harcerstwa Polskiego z władzami PRL. Początek opow...

33,64
To ponad 25% taniej!

Prawdziwa Odessa. Jak Peron sprowadził hitlerowskich zbrodniarzy do Argentyny

Wydawnictwo Replika

Prawdziwe oblicze Odessy ? tajnej organizacji pomocy nazistom! Niezwykłe śledztwo argentyńskiego dziennikarza ujawnia prawdę o ucieczce nazistów do przyjaznej im Argentyny. Prawdziwa Odessa to książka oparta na dogłębnej kwerendzie obszernych materiałów dokumentalnych, pochodzących z archiwów rządowych Argentyny, Szwajcarii, USA, Wielki...

17,97
To ponad 25% taniej!

Polityka pojednania generała Franco po wojnie domowej w Hiszpanii

Wydawnictwo LTW

"Książka Aleksandra Stępniaka jest pierwszą, moim zdaniem, próbą zmierzenia się przez polskiego badacza z jednym z najbardziej fundamentalnych problemów dotyczących dwudziestowiecznych dziejów Hiszpanii. Po straszliwej wojnie domowej reżim frankistowski musiał odbudować więzi społeczne, aby państwo mogło nadal funkcjonować. Próba pojedn...

41,62
To ponad 15% taniej!

Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych

Wydawnictwo Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Kolejny zbiór artykułów i studiów poświęcony przemianom polityczno-społecznym po roku 1989. Publikacja zawiera 27 studiów. Można z nich wyodrębnić kilka wyraźnych grup tematycznych: - zagadnienia ogólne, teoretyczne transformacji w państwach postkomunistycznych; - transformacja systemowa w Polsce; - komunikaty z prowadzonych badań, przy...

50,12
To ponad 15% taniej!

Pawiak. Więzienie polityczne 1880-1915

Wydawnictwo Aspra

Dzieje Pawiaka jako więzienia politycznego w epoce carskiej są dziś białą plamą. Poza kilkoma artykułami dr. Andrzeja Ossibach-Budzyńskiego, który od lat bada dzieje Pawiaka, nikt się tym problemem nie zajmował. Recenzowany tekst ma znakomitą bazę źródłową. Autor dotarł do najważniejszych archiwaliów dotyczących epoki i samego obiektu o...

36,72
To ponad 25% taniej!

Droga Bartoszewski

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury

Bartoszewski. Droga "W czasie wojny był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, walczył w powstaniu warszawskim i aktywnie pomagał Żydom - za co został nagrodzony honorowym obywatelstwem Izraela i tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Po wojnie był wielo...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej