1. Księgarnia Internetowa Grzbiet
  2.  >
  3. Katalog Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja

Socjologia, Społeczeństwo, Demografia, Globalizacja
W księgarni internetowej w tej kategorii mamy następujace podkategorie:

40,92
To ponad 25% taniej!

Dziecko w mediach

Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy

Mass media pojawiły się w życiu najmłodszych w sposób naturalny, stając się ważnym elementem kształtującym ich percepcję i światopogląd. Są źródłem bieżących wiadomości, dostarczają wiedzy i rozrywki, jak również stanowią ogromną siłę w kształtowaniu opinii, postaw i systemów wartości swych odbiorców, a w szczególności dzieci. Tym samym...

33,57
To ponad 20% taniej!

Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników

Wydawnictwo Difin

Publikacja przedstawia świat mediów społecznościowych w ujęciu międzynarodowym. Autorka zaprezentowała w niej specyfikę i fenomen mediów społecznościowych - wraz z ich wadami i zaletami - oraz ich różnice na poszczególnych rynkach. Studia literaturowe zostały wzbogacone oryginalnymi badaniami, które autorka przeprowadziła w dziewięciu k...

33,57
To ponad 20% taniej!

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

Wydawnictwo UMCS

Powstała bardzo dobra, wielowymiarowa, bogata merytorycznie monografia, która przynosi wiele nowego w zakresie wiedzy o gatunku w ogóle, wzbogaca wiedzę o określonym gatunku prasowym, o jego potencji transformacji bez szkody dla tożsamości, jest źródłem wiedzy o twórczości i kreatywności genologicznej Wojciecha Tochmana nie do przecenie...

37,40
To ponad 25% taniej!

Mary McGrory. Pierwsza królowa dziennikarstwa

Wydawnictwo Wydawnictwo Kobiece

Mary McGrory to dziennikarka, która za relację z afery Watergate, jako pierwsza kobieta w historii, zdobyła nagrodę Pulitzer Prize for Commentary. Ta niezwykła postać przez pięć dekad, w niezliczonych tekstach opublikowanych na łamach waszyngtońskich dzienników, kształtowała obraz amerykańskiej polityki. Zaczynała jako recenzentka ksią...

22,47
To ponad 25% taniej!

Junkware czyli do odzysku

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

W "Junkware" zajmuję się istnieniem pozornie nieistotnych, choć bardzo licznych, drobnych elementów, stanowiących źródło wszelkiego znaczenia - DNA jako takim. Próbuję je przenicować i zwrócić z nawiązką "samej kulturze" jako "kulturze junku". Fragment "Kody"

18,72
To ponad 25% taniej!

Objectivity in Journalism

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Nigdy wcześniej najważniejsze media w Polsce nie porzuciły w tak wyrazisty sposób swojej obiektywności i neutralności. Szczególnie wyraźnie da się to zaobserwować na poziomie dyskursu politycznego i silnie zarysowanych politycznych sympatii poszczególnych tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych. Czołowi dziennikarze mówią wr...

41,37
To ponad 8% taniej!

Technopolityka w świecie nowych mediów

Wydawnictwo WAM

Oddawany w ręce Czytelników tom, oczywiście daleki od wyczerpania złożoności i wieloaspektowości podejmowanej tematyki, zawiera różnorodne wątki lokujące się w orbicie tytułowej, interdyscyplinarnej "technopolityki". Odnosi się zarówno do rozważań teoretycznych, których wspólnym mianownikiem jest wzajemna relac...

33,88
To ponad 15% taniej!

Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest pierwszą na polskim rynku próbą usystematyzowania problemów związanych z komunikowaniem o bezpieczeństwie. Relacjonowanie śmiertelnych wypadków, kataklizmów, katastrof i zbrodni oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu jest dla reportera jednym z największych wyzwań zawodowych. Dzienni...

49,57
To ponad 20% taniej!

Marketing płci w komunikowaniu politycznym

Wydawnictwo Difin

Płeć w wymiarze wizerunkowym jest komunikowana m.in. przez wygląd, mowę ciała, styl wypowiedzi, sposób bycia, ale również przez (przywoływane publicznie) działania w sferze prywatnej - szczególnie te polegające na odgrywaniu ról społecznych związanych z płcią. Wszystkie te komunikaty, wywołując skojarzenia z określonymi wartościami i wr...

23,97
To ponad 25% taniej!

Mediacje semiotyczne

Wydawnictwo Sedno

Semiotyczne mediacje to alternatywa dla krytycznej analizy dyskursu. Podstawą tego podejścia są: refleksyjność, metody semiotyki społecznej, ale też badawcza tradycja polskiej lingwistyki kulturowej. Analiza mediacyjna to rekonstruowanie myślenia i działania wszystkich aktorów sporu z ich własnej zaangażowanej perspektywy, a następnie -...

33,57
To ponad 25% taniej!

Media katolickie w polskim systemie medialnym

Wydawnictwo Adam Marszałek

Chociaż w naukowych opracowaniach z zakresu mediów w Polsce poświęcono sporo miejsca na analizę katolickich środków przekazu, problematyka ich struktury oraz jej roli w systemie medialnym nie była podejmowana. Tymczasem okres dwudziestu pięciu lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej wyraźnie wskazuje, że specyfika mediów katolickich...

58,62
To ponad 15% taniej!

Humanistyczne aspekty komunikowania w biznesie

Wydawnictwo CeDeWu

Biznes, potocznie handel, marketing, reklama i rozmaite techniki sprzedaży produktów i usług. Nie wszystkich takie podejście do tej sfery życia interesuje, stąd też koncepcja niniejszej książki, bo ów "biznes" to coś więcej. Psychologicznie rzecz ujmując, to na pewno negocjacje, a więc pewne sposoby komunikowania się ludzi. W bezpośredn...

30,37
To ponad 5% taniej!

Kultura informacji

Wydawnictwo SBP

Przedstawiona w książce "kultura informacji" - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli informacji we współczesnym świecie, a zwłaszcza w jego bardziej stechnicyzowanej części. Wszystkie trzy jej ujęcia wywodzą się z perspekty...

29,67
To ponad 25% taniej!

Demon zapomnienia

Wydawnictwo CB

"Jestem jednym z "ostatnich Mohikanów" wrocławskiego i dolnośląskiego dziennikarstwa czasów tzw. komuny. Demokraci oskarżają nas o to, że kłamaliśmy. Odrzucam to pomówienie i dodam słowa patriotycznej pieśni: "Nie chcemy już od was uznania". Akurat oni, żurnaliści III i IV RP, politycznie i ideologicznie całkowicie ze sobą przemieszani,...

37,47
To ponad 25% taniej!

Sztuka w kulturze postmedialnej

Wydawnictwo Katedra Wydawnictwo Naukowe

Książka Ewy Wójtowicz jest bardzo ciekawym spojrzeniem na dzisiejszą sytuację nowych mediów i tworzonej za ich pomocą sztuki w kontekście naszych oczekiwań i nadziei z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Autorka pyta, gdzie jest dziś sztuka nowych mediów. Opisuje remiks i sampling jako dwie najbardziej rozpoznawalne techniki nowej estetyk...

21,72
To ponad 25% taniej!

Lobbing jako proces komunikacji

Wydawnictwo Astrum

"Lobbing jako proces komunikacji" - książka autorstwa Antoniego Benedikta - porusza niezwykle ważki temat planowanych korzyści określonych grup interesu wpływających na proces podejmowania decyzji przez decydentów, głównie polityków. W Polsce pojęcie lobbingu jest stosunkowo nowe, słabo znane i potocznie postrzegane raczej negatywnie. ...

29,90
To ponad 25% taniej!

Gry wideo. Zarys poetyki

Wydawnictwo Universitas

Nagroda w Konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauk o Mediach i Komunikowaniu. Praca Piotra Kubińskiego Gry wideo - zarys poetyki będzie ważna i interesująca nie tylko dla badaczy gier komputerowych, będzie wielce pouczająca dla badaczy kultury współczesnej. (...) Rozważania i a...

47,17
To ponad 20% taniej!

Dozwolony użytek utworów w mediach

Wydawnictwo Difin

Opracowanie w sposób kompleksowy prezentuje zakres dozwolonego korzystania przez media z cudzych utworów na podstawie licencji ustawowych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Analizą objęte zostały uprawnienia, które mogą mieć zastosowanie w działalności prasowej z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych w te...

29,22
To ponad 25% taniej!

Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych

Wydawnictwo Universitas

"To nie jest książka o książkach; (...), bo chodzi w niej nie tyle o teksty o człowieku, co o niego samego odnajdywanego w sposobach jego bycia, próba śledzenia jak się zjawia i rozumienia, dlaczego tak? (...) Zagadnienia te odsyłają do pojęcia, z którym zwykło się je identyfikować, mowa o tożsamości osobowej (...). Z kolei to, jak o so...

36,77
To ponad 20% taniej!

Wideokomunikowanie polityczne w internecie. Youtube i polskie partie polityczne w latach 2011-2014

Wydawnictwo Difin

Publikacja dotyczy wykorzystania wiodącego na świecie portalu wideo w komunikacji politycznej. Książka systematyzuje dotychczasową wiedzę na temat działań największych polskich partii politycznych w zakresie emisji treści audiowizualnych w internecie. Zawiera obszerne badanie dotyczące efektywności prowadzenia przez partie parlamentarne...

36,72
To ponad 25% taniej!

Inaczej niż pisać. Levinas i antropologia postmodernistyczna

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rozważania nad tym, jak tekst jako podstawowy nośnik wiedzy i wymiany idei w obszarze humanistyki i nauk społecznych, kształtuje to, co nazywamy wiedzą. Punktem wyjścia do tych przemyśleń są prace filozoficzne Emmanuela Levinasa oraz amerykańskich antropologów postmodernistycznych, pozwalające autorce skupić uwagę na etycznych podstawac...

93,47
To ponad 15% taniej!

Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK

Dlaczego jedne infografiki są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne niż inne? Naszą uwagę przyciągają zwłaszcza fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone i abstrakcyjne formy graficzne. Tak czasami wyglądają wizualizacje sieciowe, które od ponad dekady są wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów w róż...

68,97
To ponad 8% taniej!

Przepływy, protezy, przedłużenia. Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku

Wydawnictwo WAM

Książka pt. Przepływy, protezy, przedłużenia...Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku to pozycja dla tych, którzy żyjąc w czasach nieustannego rozwoju technologicznego, chcą zorientować się w najważniejszych konsekwencjach, jakie wynikają z niego dla kultury. Monografia jako projekt nie tylko odnoszący się do ...

52,40
To ponad 25% taniej!

Franciszek Walicki we wspomnieniach Anioła Stróża

Wydawnictwo Bernardinum

Ktoś powiedział, że nie ma nic bardziej ulotnego niż moda w muzyce rozrywkowej i piosence. Moda potrafi wynieść artystę na szczyty popularności, aby nagle, pod wpływem kaprysu, wbić tego samego artystę w piach zapomnienia. Miałem ogromne szczęście, że pracowałem z artystami, którzy ulepieni byli jakby ze szczególnego gatunku gliny, któr...

26,14
To ponad 25% taniej!

Nowe media w języku kulturze i literaturze

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W prezentowanej monografii podjęto, nierzadko w sposób nowatorski, niezwykle aktualny temat oddziaływania nowych mediów na nasze życie, tj. na współczesny język, zachowania społeczne, literaturę czy przestrzeń medialną. Autorzy analizują zjawiska występujące w przestrzeni wirtualnej oraz ich wpływ na język młodego pokolenia używany takż...


Księgarnia Internetowa Grzbiet.pl
TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA KSIĘGARNIA HISTORYCZNA

Książki, to nasza pasja. Historia, to miłość. Zabytki techniki, to fascynacja.

W 2013 roku postanowiliśmy robić coś więcej dla zabytków techniki. Aktywnie włączyliśmy się w proces renowacji najstarszego czołgu w polskiej kolekcji muzealnej – Renault FT-17.

Dzisiaj w miarę posiadanego czasu staramy się wspierać muzea by jak najszerzej krzewić myśl techniczną i historię jako taką.

Spotkać nas można w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (oddział Muzeum Wojska Polskiego).

Prowadząc księgarnia historyczną Grzbiet.pl postanowiliśmy, aby cześć dochodów z tej działalności przeznaczać na wsparcie konserwacji i renowacji zabytków techniki będących w Polskich muzeach.

Szanowni Państwo – z każdą kupioną w księgarni historycznej Grzbiet książką, stajecie się Mecenasami zabytków techniki. To dzięki Wam możemy zrobić więcej, aby zbiory muzealne cieszyły oczy dzieci naszych dzieci. Teraz i w przyszłości.

Dowiedz się więcej